Ontdek de unieke kracht van vrouwelijk kijken en kunnen. Leer hoe je het subtiele vrouwelijke zakelijk vorm kan geven om organisaties en de vrouwen die er werken te versterken en te doen groeien. Ervaar de rijkdom die ontstaat als er evenwicht is tussen het mannelijke en het vrouwelijke. In jezelf, in de ander en in je organisatie.

training

Ontdek de unieke kracht van vrouwelijk kunnen - Vakopleiding coachen van vrouwen - Nieuw

Balans brengen in mannelijke en vrouwelijke kracht en kwaliteiten

Situering

Veel in onze wereld is door mannen bedacht en vorm gegeven. Niet verwonderlijk, zij stonden ook eeuwen aan het roer in zowat alles wat zich buitenshuis afspeelde.  Sinds een kleine honderd jaar nemen ook vrouwen professioneel en in het publieke leven het heft in handen. Met wisselend succes en heel eigen uitdagingen. ‘Copy-paste mannen’ blijkt voor de meeste vrouwen niet te werken.


Wat dan wel, is een zoekproces dat op allerlei vlakken en niveaus gaande is. In Amerika gaat voor het eerst een vrouw voor president: Emma Watson, de Harry Potter actrice, toont zich overtuigd ambassadrice van UN Women en Eve Ensler, de activiste die de vrouwenmonologen schreef, krijgt wereldwijd mensen aan het dansen tegen geweld op vrouwen. 


In ons land werden quota ingevoerd om vrouwen in Raden van Bestuur te krijgen en wordt voor het derde jaar op rij een Master in Gender & Diversiteit ingericht aan de universiteit van Gent.  Women issues worden massaal besproken op social media en er ontstaan steeds meer netwerken voor en door onderneemsters en straffe madammen.  Kortom vrouw-zijn is in en krijgt aandacht.  Terecht denken wij.  Wij (Tamara Lenaerts en Gil Renders) leveren vanuit onze eigen ervaring en expertise graag een bijdrage aan het broeden en brouwen rond dit thema, omdat we geloven dat het de wereld beter zou vergaan met meer evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • coaches, trainers en procesbegeleiders die vrouwen begeleiden (individueel of in groep)
 • leidinggevenden, HR-professionals en diversiteitsmanagers die bezig zijn met het genderthema binnen een organisatie
 • iedereen die interesse heeft in het eigene aan coachen van vrouwen

 

Noot:  Vrouwen hebben naast vrouwelijke natuurlijk ook mannelijke kwaliteiten, net zoals mannen naast mannelijke ook vrouwelijke kwaliteiten hebben. Omdat de ervaring leert dat het voor veel vrouwen gemakkelijker is om met dit vrouwelijke te connecteren in een ‘women only’ groep, voorzien we trajecten met enkel vrouwelijke deelnemers naast gemengde trajecten. Mocht blijken dat er vraag naar is, zijn we graag bereid om ook trajecten op te zetten rond dit thema met enkel mannen. Om welk traject het gaat, staat vermeld bij de data onderaan.

Wat leer je in deze opleiding?

Deel 1: Vrouwelijkheid in de 21e eeuw (2 dagen)

 • hoe het feministisch en gender-denken evolueerde van haar ontstaan tot nu
 • welke invloed de biologie heeft op vrouw-zijn
 • hoe de vakliteratuur vrouwelijke eigenheid en kwaliteiten definieert
 • hoe ieders persoonlijke geschiedenis het  denken over en de beleving van het vrouwelijke kleurt
 • hoe dit alles zich vertaalt in het ‘coachen van vrouwen’. Principes waar we onder meer mee aan de slag gaan zijn: synchronisch denken, innerlijk weten, organisch laten ontstaan, traagheid en stilte, leegte, omgevingssensitiviteit, lange termijn-denken en zingeving. 

 
Deel 2: Coaching van vrouwen in groep (2 dagen)

 • hoe vrouwen samen laten landen in hun lijf als basis voor bedding
 • het hanteren van cirkelprincipes als gespreksvorm
 • het installeren van een constructieve ‘onder vrouwen’ dynamiek en het voorkomen en overstijgen van vrouwelijke valkuilen in groep
 • hoe de uitgangsprincipes te vertalen naar concrete thema’s en werkvormen (o.a. het cyclische, intuïtief weten,  het synchrone, intern referentiepunt, overgave, …)
 • het eigen aanbod situeren in wat er al bestaat. Het verfijnen en verfraaien.


Deel 3: Individuele coaching van vrouwen (2 dagen)

 •  het ontdekken van je vrouwelijke dan wel mannelijke energie en aanpak
 • de kwaliteiten en valkuilen van een vrouwelijke aanpak onderkennen
 • je afstemming op de ander verfijnen vanuit het werken met vrouwelijke uitgangsprincipes (o.a. het intuïtief weten, het synchrone, het vertragen, intern referentiepunt…)
 • het installeren van een authentieke één-op-één relatie  waarin het vrouwelijke helemaal tot haar recht kan komen
 • slecht nieuws en feedback-gesprekken vanuit vrouwelijke uitgangsprincipes
Programma

Deel 1: Vrouwelijkheid in de 21e eeuw (2 dagen)

Vrouw-zijn en het vrouwelijke is enerzijds een hoogst individuele aangelegenheid en anderzijds  helemaal niet. Tijdens deze module maken we tijd en ruimte voor beide: de wetenschappelijke inzichten die de voorbije eeuw ontwikkeld zijn én de eigen persoonlijke invulling. Om te landen bij de basisprincipes  volgens de welke we ‘het coachen van vrouwen’ concreet verder gaan vorm geven.


Deel 2: Coachen van vrouwen in groep (2 dagen)

Wie ervaring heeft in het werken met (leer)groepen bestaande uit enkel vrouwen en groepen bestaande uit enkel mannen, wéét dat er een verschil is. Tijdens deze twee dagen staan we stil bij dit verschil en reiken we ingrediënten en handvatten aan om groepen en teams te begeleiden vanuit vrouwelijke principes.  We onderzoeken hoe we vrouwen kunnen uitnodigen om deel te nemen aan het overleg/de intervisie/de leergroep vanuit hun vrouwelijke kracht.


Deel 3: Individuele coaching van vrouwen (2 dagen)

Het begeleiden van een vrouw verloopt anders dan het begeleiden van een man.  Hoe meer je je bewust bent van je vrouw- (of man-) zijn, en van je vrouwelijke dan wel mannelijke energie, hoe fijner en subtieler je je op de ander kan afstemmen.  Het geeft vrijheid en energie als je kan kiezen welk aspect je van jezelf inzet en welke kwaliteit je coachee nodig heeft om verder te groeien in haar of zijn kwaliteiten.  Je voelt je gevoed door het wederzijds contact en bouwt een duurzame relatie uit gebaseerd op vertrouwen en integriteit.  Het maakt jou als coach of begeleider fijnzinniger en completer.

Didactische aanpak
 • Wat we voorstaan met deze vakopleiding, passen we ook toe. Het traject wordt m.a.w. op vrouwelijke wijze vorm gegeven. Wij inspireren graag in levende lijve.
 • Naast theoretische input en ervaringsgericht werk, is er veel tijd voor uitwisseling, individuele  spiegeling en persoonlijke reflectie.
 • Aan jou als deelnemer vragen wij om gedurende de tijd van het traject in je eigen persoonlijke of professionele leven ‘een vrouwelijke lijn’ uit te zetten d.i. een eigen traject, project of spoor te gaan met expliciete aandacht voor het vrouwelijke.
 • We creëren een online platform voor de duur van het traject en desgewenst erna.
 • Je krijgt een uitgebreide inspiratielijst ter beschikking bestaande uit boekentitels en links naar TedTalks.  Evenals referenties voor meer verdieping en andere ervaringen rond dit thema.
 • Na afloop krijg je als deelnemer op vrouwelijke wijze erkenning voor je eigenzinnige bijdrage aan het traject.
 • In gezamenlijk overleg kunnen geïnteresseerde vrouwen met hun activiteiten na de training deel uitmaken van het netwerk ‘She&Company’ en/of eigen CupCoachings  opzetten.
 • Maximum aantal deelnemers: 15
Trainers
Gil Renders
Gil Renders

Gil Renders is Germaniste en theaterregisseur. Zij behaalde een aggregaatsdiploma en een postgraduaat Internationale Betrekkingen.  Ze volgde een vierjarige opleiding Integrale Psychologie, studeerde als vrije student Psychologie aan UA en volgde een jaaropleiding tot systemisch opsteller.  Ze verdiept zich daarnaast al jaren in creatief en ervaringsgericht coachen en volgde hiertoe opleidingen in o.a. Gestalt, NLP, Creatieve Interactie, Voice Dialogue-facilitator, Appreciative Inquiry, Mindfulness en lichaamswerk.

Gil richtte in 2006 haar eigen coachings- en psychotherapeutische praktijk op.  Een jaar later ging ze tegelijkertijd aan de slag als zelfstandig trainer en procesbegeleider.  Gaandeweg ontwikkelde ze haar eigen trajecten rond thema’s als authentieke communicatie en persoonlijk leiderschap. Daarnaast coacht ze sprekers en leidinggevenden in het brengen van bezielde en impactvolle presentaties.  In samenwerking met collega Rik Verschueren creëerde ze in 2012 Theateropstellingen, een krachtige en unieke methodiek om op korte tijd inzicht te krijgen in onderliggende dynamieken van een team of organisatie. 

De laatste jaren brengt haar ervaring haar als vanzelf bij het voeden en versterken van het vrouwelijke. In haar eigen praktijk stelt ze vast hoe moeilijk vrouwen bij hun werkelijke kracht komen en hoe diep verankerde overtuigingen en maatschappelijke structuren hieraan ten grondslag liggen. Veel potentieel gaat hierdoor verloren. In februari 2016 ontstond hieruit een nieuwe onderneming, gedragen door een collectief van zeven vrouwen: She&Company.

Haar manier van werken is intens, integer, creatief, ervaringsgericht en ‘in het moment’.

Last but not least huwde ze in 2011 met een inspirerend man en beviel ze drie jaar later van een prachtige dochter.

Tamara Lenaerts
Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts is handelsingenieur en theaterregisseur. Zij behaalde een aggregaatsdiploma, volgde de VTLG (voortgezette training in het leiden van groepen en teams) en een opleiding tot organisatieopsteller. Ze verdiept zich daarnaast al jaren in groepsdynamica, mindfulness en lichaamswerk.

Tamara werkte de voorbije 20 jaar in de trainingswereld; een 7-tal daarvan als verantwoordelijke training and development (bij de federale overheid en bij de Colruyt-group) en een 9-tal jaar als medebestuurder en coach-trainster bij een bureau voor training, coaching en consulting. Wat leidde tot een uitgebreide expertise in het ontwikkelen en geven van trainingen rond leidinggeven en communicatie, in het werken met teams en in het uittekenen van een trainingsbeleid binnen organisaties.

Momenteel richt zij zich voornamelijk op de procesmatige kant van het werken met groepen, op dat wat speelt onder de oppervlakte. Daarnaast coacht zij sprekers naar meer authenticiteit en bezieling en draagt ze haar steentje bij aan een vrouwelijker wereld door het organiseren van vrouwenfestivals en 'women only' gatherings op maat in een heerlijck kasteel. Haar manier van werken is intens, intuïtief, speels, al doende en constructief spiegelend.

En last but not least: ze is getrouwd met een bevlogen, intuïtieve man, heeft twee eigenwijze, ondernemende dochters en een dito hond.

Prijs

€ 2650, exclusief BTW


Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.KMO portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Geest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den Bos

Bekijk een plannetje
Enkel vrouwen kunnen zich voor deze opleiding inschrijven. In 2018 organiseren we ook gemengde sessies en/of sessies voor mannen.

De eerste tweedaagse is residentieel (met overnachting) op 19 oktober en 20 oktober 2017.
De andere dagen zijn niet residentieel: 17 november, 30 november, 7 december en 21 december 2017 telkens van 9u tot 17u.
» Inschrijven
Contactgegevens

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den Bos

Schrijf je in op de nieuwsbrief