In company trainingen

In company trainingen

Hoewel onze trainers tijdens de trainingen flexibel kunnen omspringen, liggen het programma en de methodieken natuurlijk op voorhand vast.  Ook heb je geen inbreng in de data, locaties, opleidinsuren, ...Bij in company trainingen kan je mee beslissen over het programma, de leermethodieken, de concrete data en uren, de locatie, ...

Voor in company trainingen zijn er twee mogelijkheden:

 1. ofwel kies je ervoor om een open training in company te organiseren, in mindere of meerdere mate aangepast aan jouw opleidingsvraag;
 2. ofwel heb je een specifieke opleidings- of ontwikkelingsvraag waarvoor een leeroplossing op maat aangewezen is.

Open training in company organiseren

De eerste mogelijkheid is dus dat we een open training in company organiseren.  Naargelang het budget en uw opleidingsvraag wordt de training in mindere of meerdere mate op maat van uw organisatie, uw deelnemers en uw situatie aangepast.

Alle open trainingen kunnen ook in company georganiseerd worden.

De voordelen:

 • We nemen uw organisatie als uitgangspunt.
 • Doelstellingen en inhouden van de open trainingen kunnen aangepast worden aan uw wensen.
 • Financieel interessanter dan open training indien verschillende collega's de opleiding volgen.
 • U bepaalt mee de praktische organisatie van de training: locatie, duurtijd, tijdstip, planning.
 • U bepaalt de taal waarin de opleiding gegeven wordt (NL, FR, ENG).

In company leeroplossing op maat

Een tweede mogelijkheid is dat we samen een leeroplossing op maat ontwerpen.

In sommige gevallen zal een bestaande training geen oplossing bieden voor uw specifieke situatie.  Dan zijn leeroplossingen op maat nodig.  Dit zijn voor uw organisatie op maat gemaakte leertrajecten. 

Wanneer is een leeroplossing op maat een goed idee?  Enkele voorbeelden:

 • Je organisatie zit met specifieke opleidingsvragen.
 • Je wenst enkele medewerkers specifieke competenties aan te leren.
 • Je hebt een organisatiedoel waarbij een leertraject kan helpen om dit doel te bereiken.
 • Je hebt een organisatieprobleem waarbij een leertraject een (deel van) de oplossing kan bieden.
 • Je wenst duurzame gedragsveranderingen te merken in het werkveld van de medewerkers.
 • Je organisatie wil meer inzetten op digitaal ondersteund (blended) leren.

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons