Over HRDA

jobackpackalleenzwwengroter.jpg

HRDA wordt geleid door Jo Vervaet

HRD Academy werd in 2011 opgericht door Jo Vervaet.  Jo behaalde na zijn onderwijzersdiploma een master pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij heeft ook het aggregatieprogramma voor psychologische - en pedagogische wetenschappen met succes beëindigd.  Hij begon zijn carrière als lector didactiek, psychologie en pedagogiek in de lerarenopleiding in diverse hogescholen. Daarna werkte hij enkele jaren als onderzoeker aan de Arteveldehogeschool waar hij oa diverse campussen begeleidde in het omvormen van hun curriculum naar competentiegericht opleiden. Daarna stapte hij over naar de privésector en ging hij aan het werk bij enkele opleidingscentra als opleidingsadviseur (ontwikkelen en coördineren van diverse opleidingen), trainingsmanager, didactisch expert en business manager trainingen.  In 2011 startte Jo met HRD Academy, eerst vanop zijn zolderkamer in Sint-Amandsberg, daarna vanuit het Leerklooster in Beervelde, de thuisbasis van HRDA.

Missie

HRD Academy wil de referentie zijn in België en Nederland op het gebied van opleidingen voor trainers, coaches, HR professionals en leidinggevenden.  We willen graag op internationaal niveau excelleren en een voorloper en trendzetter zijn in de opleidingsmarkt door innoverende en gespecialiseerde leeroplossingen aan te bieden met een heel hoog leereffect, verzorgd door de beste professionals op de opleidingsmarkt en gericht naar de hierboven opgesomde doelgroepen.  We willen duurzaam ondernemen met respect en zorg voor: milieu en klimaat, mens en dier, iedereen waarmee we samenwerken en onze eigen waarden en normen.  Een deel van onze omzet reserveren we graag voor goede doelen.

2021-11-26anderliefde.jpg

Waarden

 1. Klantgerichtheid.
 2. Passie en gedrevenheid.
 3. Uitmuntende kwaliteit in alles wat we doen.
 4. Resultaatgericht: geen vrijblijvendheid maar telkens streven naar een zeer hoog leerrendement.
 5. Innovatie: steeds streven naar verbetering en vernieuwing.
 6. Duurzaamheid in alles wat we doen met oog voor People, Planet en Profit.
 7. Ethisch ondernemen: de econonomische logica wordt steeds getoetst aan morele, duurzame en maatschappelijke verantwoordelijkheden.
 8. Authenticiteit en eerlijkheid.
 9. HRDA wil haar steentje bijdragen door te doneren aan goede doelen of te investeren in morele, duurzame of maatschappelijke projecten.
 10. We geloven niet in een concurrentiemodel, integendeel, we willen samenwerken met partners en samen groeien.
HRDacademy_20210322_illustratie3ontwikkelcirkels.jpg

Troeven

 1. Internationale toptrainers met minimum 20 jaar ervaring.
 2. Vernieuwende opleidingen met een grote impact.
 3. HRD Academy staat voor superieure kwaliteit in alles wat ze doet.
 4. Specialist op het gebied van opleidingen voor trainers, coaches, HR professionals en leidinggevenden.
 5. Specialist in het ontwerpen van leeroplossingen op maat.
 6. Opleidingen met een heel hoog leereffect en transfer naar de werkplek.
 7. HRD Academy haalt heel hoge scores op klantentevredenheidsonderzoeken.
 8. HRD Academy onderneemt op een duurzame, ethische manier.
 9. HRD Academy is een leerpartner met een visie op leren en ontwikkelen.
 10. HRDA heeft in alles wat ze doet oog voor duurzaam ondernemen: people, planet, profit. 

Visie op leren

Wij geloven dat:

 • leer- en aanpassingsvermogen en innovatie de voornaamste kritische succesfactoren zijn voor onze organisaties.
 • een professioneel HRD beleid waar dit leren en het aanpassen aan veranderingen centraal staat één van de belangrijkste concurrentiële voordelen wordt.
 • de HRD manager zijn/haar strategische rol in de organisatie meer en meer zal opnemen.


Kenmerken van onze visie op leren

 • Leren is leuk en gebeurt best in een veilig en waarderend leerklimaat.
 • Leren in bedrijfscontext leidt idealiter tot een gewenste verandering in het werkgedrag van de deelnemers.
 • Deze verandering in het werkgedrag kan enkel duurzaam zijn indien alle belangrijke actoren in het leerproces betrokken worden (direct leidinggevende, medewerkers, managementteam, ...).
 • Volwassenen in organisaties leren van en met elkaar.
 • Leren door volwassenen in organisaties sluit best zo nauw mogelijk aan bij de werkplek: leren en werken vloeien voortdurend in elkaar over.
 • Er wordt maximaal rekening gehouden met de waarden, normen en persoonlijke missie van de lerende.
 • De lerende geeft mee vorm aan het leerproces.
 • Er is oog voor de beroepsethiek van trainers, coaches, HRM en leidinggevenden.
qforinpng.png

Qfor klantentevredenheid

HRD Academy werd succesvol doorgelicht en is erkend voor de Qfor norm met module ClientScan.