i.s.m.Partner logo 1Partner logo 2

Certified Coach Program: Advanced

Become the best version of yourself as (business)coach, level 2

Dit is een voortgezette coachopleiding waarbij je leert coachen op overtuigingen. Je verwelkomt emoties in coaching en bent voluit aanwezig als coach, ook tijdens moeilijke momenten. We leggen ook de basis voor het coachen op identiteit. Deze opleiding is tevens module 2 uit het traject 'Certified Coach Program' dat leidt tot een ICF certificaat. Er gelden toelatingsvoorwaarden voor deze vervolgtraining.

Waarom zou je een 'ICF Certified' coach worden via deze training?

 • Je onderscheidt je van andere coaches via een internationale benchmark van de International Coach Federation (ICF).
 • Je hebt een grotere credibiliteit als interne en/of externe (business)coach dankzij het ICF certificaat.
 • De International Coaching Federation (ICF) wereldwijd de grootste beroepsorganisatie voor coaching doet ook al sinds 2014 onderzoek naar coachingscultuur binnen organisatie en ziet een positieve ontwikkeling. Die is allang niet meer nice to have, maar draagt echt bij aan de bedrijfsresultaten. Het onderzoek van ICF onderstreept dat: een sterke coachingscultuur zorgt voor een significante groei van omzet én productiviteit en de medewerkersbetrokkenheid is significant groter dan in bedrijven waar geen coachingscultuur heerst.
 • Je ontwikkeling gaat dieper omdat je je coachvaardigheden en -attitudes inschat aan de hand van een professionele en internationale standaard.
 • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken: ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels, oefengroepen, groepswerk, reflectieve supervisies, praktijkdagen, coach-the-coach sessies, focusoefeningen begeleid door master coaches...
 • Je kan de 3 modules (Fundamentals, Advanced, Certification) in je eigen tempo volgen.
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ICF ACC of PCC diploma.

Doelgroep

(Business)Coaches (in spe), HR professionals, consultants, opleiders en leidinggevenden die hun coachende stijl willen ontwikkelen. 

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je eerst de opleiding Certified Coach Program: Fundamentals gevolgd hebben of een gelijkwaardige opleiding.

Wie elders een ICF LEVEL 1 opleiding volgde is welkom in onze LEVEL 2 opleiding, op voorwaarde dat we een intake gesprek hebben om te checken welke delen of concepten je mogelijks nog mist. We zoeken dan de best mogelijke manier om vlot te kunnen aansluiten bij LEVEL 2. (CCP Advanced & Certification)


Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert coachen volgens de 8 ICF competenties. Je kan het ICF competentiemodel hier downloaden.
 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je je eigen stijl en je eigen accenten om de beste versie van jezelf als coach te worden.
 • We bereiden je voor op het competentieniveau van PCC.

Programma

Blok 1: Voluit aanwezig zijn als coach, ook op spannende momenten

 • Onderscheid tussen single loop leren, double loop leren, triple loop leren
 • Voluit aanwezig zijn en coachen vanuit comfort en vertrouwen
 • Herkaderingmethodes toepassen
 • Systemisch invoelen en intuïtie inzetten


Blok 2:  Coachen op overtuigingen

 • Overtuigingen versus veronderstellingen
 • Leren luisteren tussen de lijnen naar verborgen overtuigingen –diverse methodes
 • Beperkende en vermogende overtuigingen
 • Overtuigingen spiegelen en co-creatief bepalen welke gedachten het meest hinderend zijn
 • Bevragen van de wortels van de overtuiging en inzetten van een veranderingsproces om te komen tot nieuwe overtuigingen
 • Double loop kaderzetting en toestemming van de klant


Blok 3: beperkende overtuigingen ombuigen naar vermogende overtuigingen en deze emotioneel-mentaal verankeren

 • Waardengedrevenheid, topwaarden en criteria
 • Hinderende overtuigingen omzetten naar vermogende overtuigingen via de ‘structuur van de overtuiging’ en andere methodes
 • Diverse methodes die het verankeringsproces van de nieuwe perceptie versterken


Blok 4: Emoties en gevoelens verwelkomen en voluit aanwezig blijven

 • De eigen emotionele intelligentie vergroten
 • De signatuurleer van emoties: wat willen ze ons vertellen?
 • Zelf voluit aanwezig blijven bij emoties
 • Diverse methodes om te werken rond specifieke emoties
 • Vergevingsprocessen begeleiden


Blok 5: Coachen op identiteit – een basis

 • Wat zijn identiteitsthema’s in coaching?
 • Enkele methodes omtrent coachen van zelfvertrouwen
 • Werken met ‘delen’ van de persoonlijkheid
 • Verandering versus transitie
 • Ervaring van de kracht van metaforen

Wat is er allemaal inbegrepen in deze opleiding?

Level 2: Certified Coach Program: Advanced + Certified Coach Program: Certification: in totaal dus minimum 130,5 uur begeleiding of omgerekend bijna 19 dagen

 • Aantal trainers per deelnemers: 1 senior trainer per 8 deelnemers
 • Opleidingsuren (face to face): 77 uur (11 dagen)
 • Observaties per persoon: 6 keer
 • Praktijkdagen (incl feedback op ACC/PCC markers): minimum 12 uur, optioneel maximum 60 uur
 • Coach the coach: 2 sessies x 1,5 uur
 • Reflectieve supervisie: minimum 4 uur, optioneel maximum 20 uur
 • Mondelinge integraties: minimum 1 dag
 • Schriftelijke integratie + reflecties: minimum 15,5 uur
 • Oefencirkels: minimum 12 uur

Troeven van deze opleiding

Deze advanced opleiding is bedoeld voor coaches die comfortabel willen leren coachen:

 • op overtuigingsniveau;
 • op thema’s die raken aan identiteitsbeelden;
 • op emotioneel geladen thema’s;
 • op het ontwarren van de échte vraag achter de vraag.

En die daarbij zelf ook goed gegrond en voluit aanwezig kunnen blijven, ook op spannende momenten.

 

Ook in de CCP Advanced en Certificatiemodule kan je immers rekenen op:

 • een goed onderbouwde toolbox
 • een online leerplatform met demo video’s
 • 2 individuele coachsessies voor jezelf
 • minimum 3 praktijkdagen (groep mentor coaching) gevolgd door schriftelijke feedback, waardoor je sprongen voorwaarts kan maken in je evolutie als coach
 • PCC of MCC coaches die je ondersteunen in je leerproces
 • trainers met tonnen ervaring die hun praktijk verbinden met ‘de theorie’
 • reflectieve supervisie waarbij puzzelstukjes samenvallen omtrent jouw ontwikkeling als mens én coach
 • zinvolle integratieoefeningen waardoor je door de bomen het bos weer gaat zien

ICF certificatie en de verschillende modules

Deze opleiding is een voortgezette opleiding voor (business)coaches.  De opleiding kan ook gevolgd worden als module 2 in het ICF traject tot 'Professional Certified Coach' (PCC).  Dit traject bestaat uit 3 modules: 

Je kan de 3 modules ook vlot achter elkaar (en financieel interessanter) volgen in de overkoepelende opleiding: Certified Coach Program: Fundamentals, Advanced & Certification.  Dat is namelijk de gecombineerde opleiding die de volledige cyclus van module 1, 2 en 3 integreert.

Je kan dus je eigen tempo bepalen: je kan de 3 modules volgen wanneer jij er klaar voor bent of je kan de gecombineerde opleiding volgen. 

Didactische aanpak

 • Deze opleiding is een ontwikkelingsreis en omvat diverse werkvormen, zoals bvb: korte voorbereidende opdrachten, ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels of oefengroepen, groepswerk, reflectieve supervisies.  
 • Tijdens halve praktijkdagen oefen je je coachvaardigheden in het bijzijn van gecertificeerde coaches die je kunnen aangeven welke kansen je nog laat liggen en welke mooie evolutie je ondertussen hebt doorgemaakt.
 • Je ontvangt korte voorbereidende inleidingen, artikels, zelfreflecties of video’s vooraf als opwarming. 
 • Tijdens de opleidingsdagen zijn er 70% praktijk- en interactiemomenten.
 • Je leert van specialisten en ook van medecursisten. 
 • De groep bestaat uit maximum 16 personen en wordt continu begeleid door een lead-trainer en - vanaf 10 deelnemers - een bijkomende assistent trainer waardoor veel persoonlijke feedback kan gegeven worden. 
 • Demo’s en veelvuldige focusoefeningen door master coaches werken inspirerend.
 • Je krijgt in het geheel 3 uur persoonlijke coach-the-coach momenten over jouw evolutie als coach. Je wordt gecoacht door een ervaren gecertificeerde coach op de verdere ontwikkeling van jouw specifieke uitdagingen en op limiterende overtuigingen die jouw groei als coach in de weg staan.
 • Tijdens minimum 8 uur supervisie leer je uit oefen-coachings en uitgebreide persoonlijke feedback. 
 • Reflectieve supervisies verrijken je perspectief als coach op diverse ontwikkelingsthema’s. Je bespreekt casussen en uitdagingen als coach, in een kleine groep, begeleid door een geaccrediteerde supervisor, waardoor je leert je hinderende patronen te herkennen en te doorbreken.  Daarnaast leer je van de wijsheid van je collega-deelnemers over hoe zij omgaan met specifieke uitdagingen.
 • De rode draad doorheen je ontwikkeling zijn de ICF PCC-markers waardoor je de eigen vorderingen goed in kaart kan brengen.
 • We maken vaak tussentijds een balans op van je vorderingen. 
 • Op het einde brengen we je PCC competenties in kaart zodat je ontdekt of je beantwoordt aan de internationale benchmark als Professionele Coach.
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ICF PCC diploma.

Leermateriaal

Je ontvangt een uitgebreide handleiding, elektronische tools die je kan inzetten bij je coachees en een oefenboekje.  Je hebt toegang tot een professioneel digitaal leerplatform met bronmateriaal.

Namens en voor rekening van C4C

Het Certified Coach Program is een programma van C4C.  De training wordt gegeven door Leen Lambrechts en Katrin Van Bladel namens en voor rekening van C4C in samenwerking met de diensten van HRD Academy.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Getuigenissen (9)

Met oprechte waardering reflecteer ik op mijn traject door de coaching opleiding, een reis doordrenkt met significante groei en ontwikkeling. Deze ervaring heeft niet alleen een cruciale impact gehad op mijn professionele ontwikkeling, maar heeft tevens een diepgaand persoonlijk inzicht bevorderd. Ik erken de waarde van continue groei en zelfontwikkeling als fundamentele pijlers voor succesvolle leiderschapstrajecten.
Deze coaching opleiding heeft een veelzijdigheid aan inzichten onthuld, van de meest verhelderende tot de meest uitdagende momenten. Het betreden van deze emotionele achtbaan heeft niet alleen geleid tot een confrontatie met diep ingebedde gevoelens, maar heeft ook een context geboden voor zelfontdekking en persoonlijke expansie. Dit proces van zelfontwikkeling, zijnde een ware ontwaking, heeft zich vertaald in een dieper begrip van mijn eigen capaciteiten en een versterkte verbinding met mijn innerlijke kracht. Gelinkt aan mijn kernwaarden, beschouw ik deze periode van introspectie als een cruciaal onderdeel van mijn streven naar voortdurende verbetering en excellentie.
Gedurende deze reis ben ik vooral dankbaar voor de begeleiding en ondersteuning die ik heb mogen ontvangen. De mentorship en aanmoediging van mijn coaches en medestudenten hebben bijgedragen aan het bevorderen van mijn groeipotentieel en het ontwikkelen van mijn leiderschapsvaardigheden. In lijn met mijn persoonlijke filosofie, erken ik het belang van een ondersteunende gemeenschap en een cultuur van samenwerking bij het realiseren van individuele en collectieve doelen.
Nu ik dit stadium van mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling bereik, koester ik een gevoel van diepe voldoening, dankbaarheid en respect. Mijn ervaringen tijdens de coaching opleiding zullen dienen als een onschatbare bron van kennis en wijsheid in mijn voortdurende streven naar uitmuntendheid zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

- Ismail Dia, Managing Director, ADVICE ID

Je leert de rivierbedding te zijn waarin de coachee zijn levensverhaal, zijn uitdagingen en vraagstukken kan laten stromen en je leert hoe je het proces van coaching kan sturen in verbinding en co-creatie met je coachee. Als cursist heb je het voorrecht de ervaringen van enthousiaste, ervaren en warme coaches te mogen delen. De dynamiek die ze brengen in de groep tilt de ervaring naar een hoger niveau.

- Kim Vanmechelen, Coach in spe , Erik Leung BV

De opleiding is voor mij cruciaal geweest in mijn ontwikkeling als mens en professional. Het was zo perceptieverruimend dat ik nu op een andere manier in het leven sta. Ik ben dankbaar voor alle kennis, zorg en begeleiding die de coaches ons hebben geschonken. Het einde van de opleiding zal beslist een groot gemis met zich meebrengen.

- Maite Forrez, Recruiter/jurist

Ik ervaarde de opleiding als een hoogkwalitatieve vakopleiding, waar niet enkel aandacht werd gegeven aan kennis, maar belangrijker, aan de toepassing ervan en aan je eigen persoonlijke proces om het vak kwalitatief te kunnen uitoefenen. Ik raad de opleiding zeker aan, aan diegene die ook de waarde van diepgang kennen.

- Betty Vanhecke, Zaakvoerder, Zenith

Als arts en leidinggevende vielen puzzelstukken samen bij mezelf. Inzichten over wat mij en anderen in beweging kan brengen voor een volgende stap, veranderingen, verbetering, resultaat gericht werken. Communiceren en leidinggeven kreeg een 'fond'. Voor de medische wereld, die in een sterke transitie is, ervaar ik dit als een meerwaarde om mede-architect te kunnen zijn van duurzame verandering.

- Katrine Sauer, arts, specialist, leidinggevende

Deze opleiding vergroot jouw barstjes in je betonnen beschermlaag en laat het felle licht van de ontdekking en diepgang zacht in je hart landen. Zo spring je in de wereld van jouw vernieuwde, nooit stilstaande ik.

- David Sourdeau, Psychosociaal Adviseur, Delhaize

Dankjewel voor deze opleiding. De vele tools, oefeningen, feedbackmomenten en intervisies zorgen voor een waardevolle persoonlijke groei als mens en als professionele coach. Jullie zijn een topteam!

- Ilse De Bruyckere, Senior HR Consultant - Career & Talent Coach

Een wervelwind van inzichten, ervaringen en emoties, waar op een punt in het midden van de storm een zalige rust ontstond.

- Heidi Van den Broeck, Talent Solutions Manager, Terumo Europe

Zelfs met een achtergrond en opleiding als psycholoog, heb ik ontzettend veel bijgeleerd en ben ik gegroeid als professional en als mens. Een enorme verrijking voor mezelf.

- Thierry De Grieze, HR Director, BMT Aerospace

Trainers

Leen Lambrechts-Noël

Leen Lambrechts-Noël

Leen Lambrechts-Noël is pionier in het coachingsvak sinds 1990 waarbij ze Coaching Association Belgium uitbouwde. In 1994 zette ze als eerste een langlopende opleiding ‘Certified Personal Coach’ op de Belgische en Nederlandse markt. In 2005 startte ze The Coaching Square (TCS). Ze was de eerste vrouwelijke Master Certified Coach in de Benelux in 2006. Anno 2020 heeft zij enkele honderden coaches opgeleid tot PCC. Als supervisor heeft ze 10 Master Certified Coaches succesvol begeleid tot het behalen van hun MCC certificaat.  In 2018 startte ze met een postgraduaat in Organisatie Supervisie aan de Ashridge University.  Begin 2020 maakte Leen een doorstart onder de eigen naam ‘Coaching 4 coaches’ en biedt ze een volwaardig Certified Coach Training Program aan , waarbij coaches opgeleid worden tot het niveau van Professional Certified Coach (PCC - ICF). Daarnaast biedt ze een specialisatieprogramma aan in teamcoaching. En professionele Reflectieve Supervisie wordt aangeboden in kleine besloten groepen en aan individuele coaches en consultants.  Voorheen was Leen actief in een aantal internationale bedrijven in Learning & Development en in de informaticasector. Zelf heeft Leen als coach een zeer brede achtergrond: Performance Coaching, NLP master, Systemisch Coachen, Organisatie opstellingen, Integrative Enneagram, Insights®, Stake Holder Centered Coaching, Barrett Value Based, Alan Seale Transformational coaching, Body based Trauma interventions, Team Coaching, Lego Serious Play facilitator, … Meer info op www.supervisievoorcoaches.be

Katrin Van Bladel

Katrin Van Bladel

Na een 25-jarige ervaring in het bedrijfsleven (als jurist, bedrijfsrevisor en bedrijfsleider) heb ik me volledig toegelegd op het coachen . Coachen is mijn grote passie omdat ik hierdoor mijn missie, het uitdagen van mensen tot evolutie en groei, ten volle kan realiseren. Ik geloof rotsvast in het potentieel van mensen en ik vind het een groot voorrecht om mensen te mogen bijstaan in het waarmaken van hun dromen en doelen. Om de coachende attitude die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid, die de basis is van coaching, nog meer te kunnen verspreiden, heb ik een 10-tal jaren zeer actief en intensief meegewerkt als lead-trainer in een professionele voor het ICF-certificerende coaching opleiding . Hierdoor heb ik me in het vak van coach tot op het hoogste niveau (MCC- ICF) kunnen bekwamen en certificeren.  Als trainer geven volgende woorden het beste mijn stijl weer: uitdagend, prikkelend, intrigerend, expertise, passie, doordringend, overtuigd, overtuigend, consistent, boeiend, humoristisch, out of the box, ... Volgende opleidingen hebben mij mee gevormd tot de trainer-coach die ik nu ben: intuïtieve ontwikkeling, psycho-energetica, Avatar, NLP-practitioner en master, Teamcoaching, Enneagram Integrative practitioner, Insights Discovery practitioner, Présence opleiding, Lego Serious Play facilitator, Root-Grow-Bloom-certificerende Coach opleiding, ...

Mirjam Koudijzer

Mirjam Koudijzer

Meer dan achttien jaar heeft Mirjam teams aangestuurd in grote ICT bedrijven. Zij kent als geen ander de stress en drukte die daarbij komt kijken. En hoe ga je met die druk om als sterke leider? Coaching is in deze context ontontbeerlijk geworden en Mirjam werd bevestigd in wat zij al wist. Zij is een geboren mensenmens. Wat er ook op tafel komt, ze slaagt erin bij haar klanten complexe problemen te ontrafelen en samen daadkrachtige oplossingen te vinden. Als coach en trainer is ze sterk overtuigd van de sterktes die er al zijn. Door haar nuchterheid stelt ze pertinente vragen en met haar humor relativeert ze vele ‘moetens', oordelen en verwijten’.  Hoe zwaar het thema is, af en toe kan er eens goed gelachen worden.  Zij faciliteert zowel het denkproces als het hartsproces bij de ander. Coaching is voor Mirjam de sterktes in de ander naar boven laten komen zodat die succesvol kan zijn in de nodige veranderingen. Haar ruime ervaring in zowel coaching als training is een garantie voor het succes bij haar coachees en klanten. Coaching is haar passie, communicatie de weg!

Dominik Dhollander

Dominik Dhollander

Dominik wil individuen en bedrijven ondersteunen in de uitdagingen die zich stellen in de 21ste eeuw. Één van de grootste uitdagingen is volgens haar het stellen van constructieve grenzen. Dit om een langdurige en duurzame (werk)relatie aan te gaan. Op die manier wil ze haar steentje bijdragen en mensen bewuster en veerkrachtiger maken om een leven te leiden dat meer in lijn ligt met hun waarden en competenties.

Dominik is een professionele gecertificeerde (PCC – ICF) en gedreven coach die graag inzet op de zelfverantwoordelijkheid en de kracht van mensen. Vanuit evenwaardigheid gaat ze graag mee op zoek naar wat nu écht belangrijk is en hoe dit in het huidige leven te integreren.  Ze stelt gerichte vragen, houdt je een spiegel voor en durft je te confronteren. Hierdoor probeert ze ook de minder voor de hand liggende antwoorden naar boven te krijgen.

Voor grootschalige projecten werkt ze nauw samen met Key Coaching bv. Dit bijvoorbeeld in het kader van de opleiding: 'Certified Coach Program: Fundamentals, Advanced & Certification', een ICF certificerende opleiding waar zij als trainer haar steentje bijdraagt in het vormen van professionele coaches.

Sleutelwoorden die Domino Coaching, haar vennootschap, typeren zijn: evenwaardigheid, vrijheid, ownership, geloven in het bestaande potentieel, groei, grensverleggend en impactvol.

Prijs

€ 6 400,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 23.09.202410:00 - 18:30
 • 24.09.202410:00 - 18:30
 • 25.09.202410:00 - 18:30
 • 21.10.202410:00 - 18:30
 • 22.10.202410:00 - 18:30
 • 18.11.202410:00 - 18:30
 • 19.11.202410:00 - 18:30
 • 16.12.202410:00 - 18:30
 • 17.12.202410:00 - 18:30
 • 20.01.202510:00 - 18:30
 • 21.01.202510:00 - 22:00

Locatie

Kasteelhoeve Wange
Eliksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander

Prijs

€ 6 400,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 19.02.202510:00 - 18:30
 • 20.02.202510:00 - 18:30
 • 21.02.202510:00 - 18:30
 • 20.03.202510:00 - 18:30
 • 21.03.202510:00 - 18:30
 • 24.04.202510:00 - 18:30
 • 25.04.202510:00 - 18:30
 • 22.05.202510:00 - 18:30
 • 23.05.202510:00 - 18:30
 • 19.06.202510:00 - 18:30
 • 20.06.202510:00 - 22:00

Locatie

Het Rekreatief
Doornstraat 600

2610 Wilrijk
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer

Prijs

€ 6 400,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 29.09.202510:00 - 18:30
 • 30.09.202510:00 - 18:30
 • 01.10.202510:00 - 18:30
 • 03.11.202510:00 - 18:30
 • 04.11.202510:00 - 18:30
 • 01.12.202510:00 - 18:30
 • 02.12.202510:00 - 18:30
 • 19.01.202610:00 - 18:30
 • 20.01.202610:00 - 18:30
 • 02.02.202610:00 - 18:30
 • 03.02.202610:00 - 22:00

Locatie

Kasteelhoeve Wange
Eliksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer

Prijs

€ 6 400,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Mogelijke vervolgopleidingen

Certified Coach Program: Certification
Startdatum 07/06/2024Duur: 40.5 uur

Certified Coach Program: Certification

Become the best version of yourself as (busines...

Lees meer

Gerelateerde opleidingen

Reflectieve supervisie voor coaches
Startdatum 18/10/2024Duur: 24 uur

Reflectieve supervisie voor coaches

Blijf jezelf als coach ontwikkelen dankzij prof...

Lees meer
Masterclass Systemic Presence
Startdatum 18/11/2024Duur: 82.5 uur

Masterclass Systemic Presence

Ontdek en ontwikkel je systemisch meesterschap ...

Lees meer
De fundamenten van systemisch werken
Startdatum 07/10/2024Duur: 32 uur

De fundamenten van systemisch werken

Een praktische basisopleiding waarin je bewegin...

Lees meer
Masterclass Teamcoaching
Startdatum 16/09/2024Duur: 56 uur

Masterclass Teamcoaching

Bouw als teamcoach aan een uitmuntend en high p...

Lees meer