Train the trainer: Basisvaardigheden voor trainers

Leer de basis van het trainersvak

Je bent een beginnende of meer ervaren trainer. In deze train the trainer leer je (opnieuw) de basis van het vak: je leert omgaan met de spanning om voor een groep te staan, je maakt kennis met de basisingrediënten van het didactisch model en je krijgt onder begeleiding van een ervaren trainer de voornaamste basisvaardigheden (opnieuw) onder de knie.

Situering

Je bent een beginnende of een ervaren trainer.  Of je bent een vakspecialist in je vakgebied en je wordt gevraagd je kennis te delen. Deze training biedt je een stevige basis om je cursus, workshop, training of opleiding effectief, nuttig, uitdagend en interactief te maken. Deze 'train the trainer' helpt je te evolueren van vakspecialist naar trainer en van trainer naar 'facilitator van het leren'.  Je leert (opnieuw) de basis van het trainersvak en je krijgt (opnieuw) een heldere kijk. 

Doelgroep

Beginnende trainers, meer ervaren trainers en vakspecialisten die de basis van didactische vaardigheden en trainersvaardigheden onder de knie willen krijgen.  Geen ervaring of voorkennis vereist.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je voelt je als trainer goed, veilig, sterk, en nuttig.
 • Je kan op een actieve manier het (aan)leren van kennis en vaardigheden faciliteren.
 • Je bent agiel en flexibel, maar brengt je groep toch veilig en wel naar de gestelde leerdoelen.  
 • Je cursussen zijn boeiend, voor de deelnemers én voor jezelf.
 • Je kan op een interactieve manier de kennis en vaardigheden van de deelnemers vergroten.
 • Je hebt inzicht in het didactisch model en haar componenten: doelstellingen, beginsituatie, inhoud, werkvormen, evaluatie.
 • Je hanteert een efficiënte programmaopbouw en kiest de juiste werkvormen en middelen.
 • Je beschikt over een brede waaier mogelijke werkvormen om een bepaald leerdoel te bereiken en je kan deze werkvormen in een praktische situatie toepassen.
 • Je training wordt niet gekenmerkt door ‘eenrichtingsverkeer'. Op verschillende manieren nodig je de deelnemers uit hun ervaringen in te brengen, vragen te stellen, in beweging te komen en het gesprek met jou en de andere deelnemers aan te gaan.
 • Je hebt volgende basisvaardigheden onder de knie: een sessie met vaart starten, aandacht krijgen, richten en vasthouden, activerende werkvormen en middelen gebruiken, feedback geven, deelnemers activeren, opdrachten geven, denkvragen stellen, een veilig leerklimaat creëren, basisvaardigheden groepsdynamica.

Programma

In de opleiding 'Train the trainer: Basisvaardigheden voor trainers' werk je aan je didactische vaardigheden. Je leert omgaan met de spanning om voor een groep te staan, maakt kennis met de basisingrediënten van het didactisch model en krijgt onder begeleiding van een ervaren trainer enkele noodzakelijke basisvaardigheden onder de knie.


Je geeft de medecursisten een korte training die je thuis hebt voorbereid. Je ontvangt van de trainer en de medecursisten feedback. Op basis daarvan formuleer je voornemens voor jouw praktijksituatie.


Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe leren volwassenen?
 • Opleiden van volwassenen.
 • Hanteren van spanning bij het spreken voor een groep.
 • Werken met het didactisch model en haar componenten: doelstellingen, beginsituatie, inhoud, werkvormen, evaluatie.
 • Basisaspecten van het hanteren van een efficiënte programmaopbouw en de keuze van de juiste werkvormen en middelen (wordt verder uitgediept in Ontwerpen van een training)
 • Een veilig leerklimaat creëren.
 • Aandacht krijgen, richten en vasthouden.
 • Op een structurele manier kennis delen met een groep.
 • Als trainer de touwtjes in handen houden.
 • Basisvaardigheden groepsdynamica: contact kunnen maken met een groep (hier wordt de basis gegeven, wordt verder uitgediept in de opleiding: Groepsdynamica: de groep als leerinstrument').
 • Train the trainer tips en trics om boeiend training te geven.
 • Tips en trics bij het starten van een training.  Een sessie met vaart starten.
 • Tips en trics over interactief trainen en het gebruiken van activerende werkvormen.
 • Heldere uitleg of instructies geven.
 • Een groepsgesprek faciliteren.
 • Feedback geven.
 • Effectieve (denk)vragen stellen.

Didactische aanpak

 • Uitgangspunt  is ´leren van en met elkaar´. Volwassenen leren vanuit hun ervaring. Dat houdt in dat de praktijk van de deelnemers altijd begin en eind van elk leerproces is. Stapsgewijs worden kennis en vaardigheden aan het bestaande repertoire toegevoegd.
 • Het zelf uitvoeren van diverse opdrachten, gevolgd door feedback die weer leidt tot bijsturing, is de rode draad in deze training. 
 • De training richt zich op de dagelijkse praktijk. Die praktijk is steeds vertrekpunt voor het bespreken en oefenen van een bepaalde situatie. Waar nodig worden vanuit de theorie verklaringen en overzichten gegeven.
 • Je geeft een korte trainingsmoment dat je thuis hebt  voorbereid. Je ontvangt van de trainer en de medecursisten feedback op je training.
 • Er worden maar 10 deelnemers toegelaten in deze training omdat je voortdurend de basisvaardigheden inoefent.

Leermateriaal

 • HRDA Syllabus: Basisvaardigheden voor trainers

Op zoek naar een meer uitgebreide en gecertificeerde train the trainer?

De Opleiding tot professioneel trainer is een 12-daagse gecertificeerde train the trainer.  De meest uitgebreide trainersopleiding in België.  

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Getuigenissen (59)

Goede opleiding, zeker voor een beginnende trainer die geen didactische achtergrond heeft zoals ik!
Goede en duidelijke syllabus. De docente Tamara, een Topvrouw die wist waarover ze sprak! Geen moment verveeld!

- Ruben Elsen, Instructeur code 95 en Basisopleiding, Sociaal Fonds Bus & Car

Zeer goede training gegeven door een professional. Training heeft al mijn verwachtingen ingelost.
Bedankt.

- Alfonso Elia, Instructor, SABIC Belgium nv

Tamara nam de groep op het juiste tempo mee en nodigde ons uit om mekaar te versterken.

- Koen Van den Eede, Zaakvoerder, ISTABIO BV

Tamara slaagt er in om de leerstof te geven op zo'n didactisch perfecte manier, dat ze haar eigen les kan gebruiken als voorbeeld voor 'didactisch lesgeven'. Dat zorgt ervoor dat we theorie en praktijk perfect mengen en de lessen vlot voorbij gaan en toch heel wat leren op korte tijd.

- Jaime Lopez, Sales Training Manager, Eneco

Inhoudelijk heel goede opleiding met een heel aangename en ervaren lesgever!
Ook de omgeving en de catering was heel fijn!

- Tommy Cornelis, Trainer chemie, Arlanxeo n.v.

Ik ben enorm enthousiast. De training geeft mij het gevoel dat ik op mijn plek zit als trainer. Tamara heeft een zeer fijne opleidingsstijl. Ze is inspirerend en laat iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en op zijn eigen tempo mee te werken. Top!

- Caroll Indeganck , L&D Professional , RGF Staffing

Tamara zorgde ervoor dat ik met meer vertrouwen voor een groep sta. Ik weet nu wat werkt en waarom er zaken waren die moeilijk gingen vroeger.

- Steven Van Wichelen, consultant, Hefboom vzw

Heel interessante inhoud en oefenruimte. Blij met de mogelijkheden die dit biedt in mijn werk.

- Nele De Ridder, Eigenaar, 'T Huis - Coaching & Consulting VOF

Zeer goed, leuk, super bereikbare lesgeefster! Veel beter dan verwacht!

- Tom Wensel, Verkeersleider scheepvaart, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Heel inspirerende en verrijkende cursus! Bedankt Tamara.

- Vincent Van Vlasselaer, Product trainer, Velux Belgium

Ben tevreden van deze opleiding. Heb heel wat bijgeleerd.

- Daisy Festjens, zaakvoerder, Daisy Express bv

Zeer concrete training waar je direct mee aan de slag kan. Inspireert om trainingen anders aan te pakken.

- Myriam Webers, Telenet

Perfecte combinatie van theorie en praktijk. Voldoende concreet en super interessant.

- Davy Van Loock, Telenet

Super training, veel bijgeleerd!

- Steven Mys, Telenet

De docent weet duidelijk waarover ze spreekt. Interessante opleiding en zeker een aanrader.

- Nils Van Belle, Consultant ICT, AUSY Belgium NV

Helder, duidelijk en vooral heel toepasbaar en inspirerend. Ik kreeg alle tools mee om er intern mee aan de slag te gaan.

- Joke Willemoens, Talent Acquisition & Development Manager, Jobmatch

Ik vond het een zeer inspirerende opleiding. Ik heb nog meer zin gekregen om opleidingen te geven en ik heb de kapstokken gekregen die ik nodig had.

- Saar Piazza, HR BP, Ypto

Tamara is een gedreven spreker die een aangename dynamiek creëert in onze groep; er werd voldoende openheid en veiligheid bewaakt.

- Florian Degrande, CC Consult - Probis Group

Enthousiaste trainster die de inhoud in bruikbare werkvormen vertaalt. Concrete tips om meteen mee aan de slag te gaan.

- Liesbeth Ponsaerts, Cecilia Roos bv

De trainer is doorleefd met de materie, enorm enthousiast en een schat (van een mens) aan ervaring en expertise.

- Steven Muyldermans, Learning & Development Advisor, Aquafin nv

Deze training beantwoordde aan al mijn verwachtingen, ik voel me nu zekerder en geruster. De trainster is heel dynamisch en bracht ons bij elkaar.

- Geertje Vandecappelle, Trainer, Onafhankelijke Ziekenfondsen

Deze opleiding wordt gegeven door een ongelooflijk inspirerende trainer. Alleen al door haar te observeren leer je heel veel bij. je leert creatief nadenken hoe je de leerdoelen van je trainees op verschillende manieren kan bereiken terwijl je hen toch blijft boeien.

- Joke Germeys, Neme GCV

Een zeer praktijkgerichte opleiding, ik heb veel nieuwe ideeën opgedaan en ik voelde me op mijn gemak om mijn eigen grenzen te verleggen.

- Elvira Soriano, Coach, Q-Life

Dit is een heel leuke en interactieve training. Aan te raden voor elke trainer!

- Angela Driessen, HRM adviseur, Portaal

Ik heb nog nooit eerder een training als deze gevolgd en ik sta versteld hoeveel ik ervan kan meenemen. We leerden via werkvormen over werkvormen. De praktische leeractiviteiten zorgden voor interactie, inzicht en overdracht naar de eigen praktijk!

- Rebecca Van Damme, Business Support Specialist, DSV Solutions NV

Inspirerend! Ik heb zoveel zin om hiermee aan de slag te gaan in mijn eigen praktijk als trainer!

- Isabelle Bombeke, Trainer en coach, Flowmotion

Coöperatief leren in een veilige omgeving is hier gegarandeerd. We kregen op een creatieve manier nieuwe leerinhouden en leervormen aangereikt. Een aanrader voor iedere trainer, lesgever, spreker.

- Guy Suijs, Training manager Belux, Bayer

De trainer heeft met zijn tonnen ervaring een originele twist gegeven aan deze tweedaagse training. Ik kan morgen al heel wat zaken toepassen in mijn eigen trainingen!

- Soufiane Zahriou, Master Trainer Samsung, Hamilton Bright

In deze twee opleidingsdagen heb ik de exacte basis gekregen die ik nodig had om alvast aan de slag te kunnen gaan met het geven van trainingen. Een fijne afwisseling tussen theorie en praktijk en ik heb vooral veel ervaring opgedaan als trainer in de 2-daagse.

- Jelena Cecelja, Advocaat

De trainer faciliteert de 'goesting' om samen te leren. Met zijn enorme ervaring triggert hij om het geleerde toe te passen in je eigen praktijk, maar met je eigen stijl.

- Katrien Debeuckelaere, coach en trainer, Katoo BVBA

De trainer bracht mij met handen, voeten, hart, ziel en zijn hele 'zijn' bij hoe ik een facilitator kan worden als trainer. Ik kreeg een grote verscheidenheid aan tools aangereikt die mijn behoefte aan ontwikkelen, evolueren en leren zeker bevredigd heeft. De trainer heeft de enorme gave om mensen te begeesteren, zeer receptief te zijn en de opgepikte prikkels tijdens zijn training ook daadwerkelijk te gebruiken. Door zijn kwetsbaarheid creëert hij een veilig en comfortabel kader waarin het fijn is om samen te leren! Het was een bijzondere ervaring. Ik krijg zin om me hierin verder te verdiepen.

- Inge Huys, verpleegkundig specialist, AZ Maria Middelares Gent

De Basisvaardigheden voor trainers is echt een super opleiding. Ik vind dat de trainer precies weet wat hij doet en dat hij écht een meerwaarde heeft kunnen betekenen. Ik heb direct naar mijn leidinggevende teruggekoppeld dat ik die eerste dag méér geleerd heb dan in 2 jaar lerarenopleiding + 1 jaar directieopleiding! Ik zal na dag 1 vol adrenaline en ik word er nog helemaal enthousiast van als ik eraan terugdenk.

- Dorothey Claes, HR beleidsondersteuner, Scholengroep 13

Na een drietal maanden zelf trainer te zijn, heeft deze opleiding mij nog meer gemotiveerd om mijn creatieve mindset naar boven te laten komen als trainer. Top!

- Marieke Reeckmans, trainer, Telenet

Deze opleiding heeft veel impact op mij gehad, ik heb het geleerde onmiddellijk kunnen toepassen en dit zorgde voor heel positieve evaluaties van mijn deelnemers! Dit is veel meer dan een opleiding in 'basisvaardigheden', ook gevorderde trainers leren nog ongelofelijk veel bij!

- Inge Hermans, talent developer, GrowStrenghts

I followed the training 'basisvaardigheden voor trainers'. The trainer's ability to look trough people and see what other people don't see, is amazing. He was able to really find my essence of learning, and made me follow the training in a whole new way! I've had a lot of trainings, and gave a lot of trainings, but this one is the best I had, in years. Thank you!

- Selien Nees, training, sales, commercieel, Telenet

Leuke, menselijke manier van leren, ontdekken en ervaren. Vooral het ervaren is een heel goed leerproces en je leert veel van elkaar. Je leert heel kleine, bijna banale zaken, veranderen als trainer. Maar die doen er meer toe dan je eerst denkt. Je houdt op een aangename manier een spiegel voor.

- Katrien Loos, trainer, Attentia

Ik ben superblij dat ik deze training mocht volgen! Ik weet nu waarom sommige dingen niet werken als trainer en wat ik daar in de toekomst kan aan doen!

- Marina De Kuyffer, trainer, Attentia

De training Basisvaardigheden voor trainers is eigenlijk geen opleiding maar een echte belevenis die je in staat stelt het gevoel van zowel de trainer als deelnemer te ervaren!

- Roel Broeckhoven, trainer, Telenet

De trainer brengt heel boeiende materie op een heel verteerbare manier. The floor is ours. Van plankenkoorts naar een overtuigende trainer in 2 dagen!

- Kim Vangilbergen, UAS Training Manager, Gatewing

Erg interessant! De trainer is duidelijk een vakexpert want hij kan op alle vragen van cursisten antwoorden en de training aanpassen aan de noden van de groep en het individu. Je krijgt concreet werkvormen aangeleerd die je altijd kan toepassen. Top!

- Dorien Houben, junior trainer, Result Consult BVBA

Deze training heeft mij een totaal nieuwe kijk gegeven op training geven. Het toepassen van de verschillende werkvormen gaat een uitdaging zijn. Ook is duidelijk geworden dat je niet bang moet zijn om creatief te zijn!

- Ivan Mafranckx, technical trainer/teamleader, Borealis Polymers NV

Ik ben aangenaam verrast met de opbouw en de aanpak van deze training. Dit was voor mij een heel constructieve training waarmee ik dadelijk aan de slag kan in mijn trainerspraktijk. Ik heb de meerwaarde (transfer!) heel duidelijk ervaren van deze training.

- Ilse Segers, medical affairs manager, Grünenthal

Na deze training kan een startende trainer met gerust hart en een rugzak vol met tools en tips beginnen met het geven van trainingen in zijn/haar vakgebied.

- Sonja van Uitert, zaakvoerder/trainer, Balkan Trade BVBA

Ik ben heel tevreden over deze training. De trainer is vakbekwaam en het opzet en de inhoud van de training helpen je meteen op weg als beginnend trainer.

- Sofie Van den Bossche, account manager Benelux, OPP België

Bedankt voor de 2 boeiende trainingsdagen. Ik heb er veel aan gehad! Het was het nodige duwtje om mij écht ‘Mindfulness trainer’ te kunnen voelen

- Sophie Gheeraert, Zaakvoerder, Mind&Co

Ik heb een andere kijk gekregen op trainen. Ik moet eerst zorgen dat ik me zelf op mijn gemak voel om in interactie te kunnen treden met de groep. Ook heeft de training 'Basisvaardigheden voor trainers' me het belang van een goede voorbereiding duidelijk gemaakt om met zelfvertrouwen te kunnen trainen.

- Veerle Hens, trainer, Borealis NV

Zeer leerrijk, handson, gebaseerd op leren van en met elkaar. De besproken artikelen hebben ook een direct praktisch nut. Een ervaren en vriendelijke trainer. Deze training zorgt bij mij voor een maximale return on investment!

- Johan De Schauwer, HR medewerker, Europabank NV

Het is me duidelijk dat ik nog een hele weg af te leggen heb. De training is namelijk afgelopen en het is raar maar ik heb het gevoel dat het pas kan beginnen nu voor mij als trainer. Mijn 'mindset' over trainer en training geven is zeker veranderd! Zeer boeiend!

- Els Van Weyenbergh, trainer, AZ Sint-Maarten

De trainer weet waarover hij spreekt, nodigt uit tot actieve deelname, geeft ruimte om jezelf te blijven en zorgt voor een veilige sfeer. Echt top!

- Nicole Van Deuren, financieel directeur, Holding Daneels

Ik wist niet goed wat te verwachten. Deze opleiding heeft me behoorlijk inzicht gegeven op het vak van trainer. Bedankt aan de inspirerende trainer om zijn ervaring met ons te delen!

- Chris Van Doorslaer, trainer, Ravago Coordination Center

Superinteressante training! Je leert omgaan met typische valkuilen voor een trainer en dit op een aangename en ongedwongen manier. De trainer is echt een expert! Bedankt!

- Stefanie Wils, trainer, Vanbreda Risk & Benefits NV

Een aanstekelijke trainer met een pak bagage en hij weet het op een inspirerende manier over te brengen!

- Guido Kuypers, production manager, Norbord

De opleiding was zeer leerrijk. Stof om na te denken en vooral om toe te passen!

- Nathalie D'Haeyer, trainer, AZ Sint-Maarten

Bedankt voor de interessante tweedaagse. Ik ga alvast een aantal modellen in mijn lesplannen integreren om zo de opleidingen interactiever te maken.

- Birgit Depuydt, technisch trainer, HDP

Zeer leerrijke opleiding in een aangename omgeving. Veel van de behandelde onderwerpen kan ik nu rechtstreeks toepassen in mijn trainingsomgeving. Zeer ervaren trainer en aangename manier van trainen. Het waren 2 aangename dagen waar ik steeds ga kunnen op terugvallen in mijn trainingen.

- Tom Frooninckx, trainer, Brussels Airlines

Deze training is een aanrader! Ik heb veel over mezelf geleerd, over het trainersvak en over interactie in groepen. jammer dat het maar 2 dagen waren!

- Nicky Moscato, Sr HR consulent, Ritmo Interim NV

Heel interactief, perfecte dosering van tips en tricks. Maar bovenal, je krijgt de goesting om aan het trainen te beginnen!

- Philip Portael, zaakvoerder, Leatrop Management BVBA

Prima, de manier waarop dit gebracht is, blijft bij, stimuleert, zet aan ... Heel aangenaam. Effectief een toptrainer. Bedankt!

- Pascal Evrard, Safety & Security training, BNP Paribas Fortis

Zeer aangenaam, inspirerend gebracht met kennis en liefde voor het vak van trainer zijn!

- Geert Verstraeten, partner, Python Predictions

Trainer

Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts is handelsingenieur, theaterregisseur en instructor Deep Democracy. Zij behaalde een aggregaatsdiploma, volgde een intensieve training in het leiden van groepen en teams en een opleiding tot organisatieopsteller. Ze verdiept zich daarnaast in mindfulness en lichaamswerk.  Tamara werkte de voorbije 25 jaar in de wereld van Learning & Development; een 7-tal daarvan als verantwoordelijke L&D (bij de Federale Overheid en bij de Colruyt Group) en een 9-tal jaar als medebestuurder en coach-trainster bij een bureau voor training, coaching en consulting. Wat leidde tot een uitgebreide expertise in het ontwikkelen en geven van trainingen rond leidinggeven en communicatie, in het begeleiden van teams en in het uittekenen van een trainingsbeleid binnen (overheids)organisaties.  In 2009 richtte ze laDuende op. Vanuit deze organisatie focust zij zich voornamelijk op de procesmatige kant van het werken met leergroepen en teams, op dat wat speelt onder de oppervlakte. Sinds 2016 draagt ze via She & Company ook haar steentje bij aan een vrouwelijkere wereld. De ervaring die ze verwierf met het opzetten van tien vrouwenfestivals en ettelijke -cirkels, vertaalt ze nu ook in een aanbod rond genderdiversiteit naar organisaties.  Haar manier van werken is intens, intuïtief, speels, praktijkgericht, al doende en constructief spiegelend.  Tamara is naast lead trainer ook programmacoördinator van de Opleiding tot professioneel trainer bij HRD Academy.

Prijs

Prijzen verschillen bij sommige edities.

Editie 55:

€ 1 420,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Editie 56, 57, 58:

€ 1 490,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 29.11.202409:00 - 17:00
 • 13.12.202409:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Tamara LenaertsTamara Lenaerts

Prijs

€ 1 420,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 10.03.202509:00 - 17:00
 • 24.03.202509:00 - 17:00

Locatie

Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1

3500 Hasselt
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Tamara LenaertsTamara Lenaerts

Prijs

€ 1 490,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 09.05.202509:00 - 17:00
 • 23.05.202509:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Tamara LenaertsTamara Lenaerts

Prijs

€ 1 490,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 08.10.202509:00 - 17:00
 • 22.10.202509:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Tamara LenaertsTamara Lenaerts

Prijs

€ 1 490,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Mogelijke vervolgopleidingen

Inspirerend trainen: vanuit je authentieke trainersstijl mensen bezielen tot ontwikkeling
Startdatum 06/06/2025Duur: 8 uur

Inspirerend trainen: vanuit je authentieke trainersstijl mensen bezielen tot ...

Doorontwikkelen als trainer!

Lees meer

Gerelateerde opleidingen

Opleiding tot professioneel trainer
Startdatum 09/05/2025Duur: 95 uur

Opleiding tot professioneel trainer

De meest uitgebreide én gecertificeerde train d...

Lees meer
Ontwerpen van een training
Startdatum 12/09/2024Duur: 16 uur

Ontwerpen van een training

Je leert een training ontwerpen van A tot Z.

Lees meer
Groepsdynamica: de groep als leerinstrument
Startdatum 14/11/2024Duur: 16 uur

Groepsdynamica: de groep als leerinstrument

Voor wie gefascineerd is door het functioneren ...

Lees meer
Vernieuwende presentatietechnieken - Presenteren met impact
Startdatum 04/10/2024Duur: 16 uur

Vernieuwende presentatietechnieken - Presenteren met impact

Boeiend en beklijvend spreken voor publiek

Lees meer