Opleiding tot organisatieopsteller

Leer complexe vraagstukken binnen organisaties of teams vanuit systemisch perspectief te onderzoeken.

In deze 15-daagse residentiële opleiding leer je stapsgewijs (complexe) organisatievraagstukken doorgronden vanuit een systemisch perspectief met behulp van organisatieopstellingen. Je leert het gebruik van de organisatieopstelling afstemmen op de vraag van stakeholders en de organisatie en je kan dankzij de opleiding systemen binnen organisaties te herkennen en begrijpen.

Situering

In deze opleiding leren we professionals binnen organisaties werken met systeemopstellingen. Het systemisch perspectief kan naast alle bestaande managementmodellen, bedrijfsstructuren en organisatieplannen bestaan. Wanneer je systemische inzichten tastbaar kunt maken, en mensen binnen de organisatie patronen en inzichten kunt laten ervaren, kun je systemisch werk onderdeel maken van uiteenlopende vraagstukken en veranderprocessen binnen organisaties. De opleiding bestaat in totaal uit 15 dagen gespreid over 5 residentiële blokken. De eerste twee blokken zijn gericht op het bouwen aan een goed fundament. De ruimte om zelf te oefenen met het begeleiden van opstellingen neemt toe naarmate de opleiding vordert. Op het einde is er een toetsing die bestaat uit verschillende onderdelen.


De blokken zijn als volgt opgedeeld:

 1. Jij als opsteller - 3-daagse
 2. Systemische principes - 3-daagse
 3. Van vraag naar opstelling - 2-daagse
 4. Werken met opstellingen in organisaties - 2-daagse
 5. Complexere organisatievraagstukken - 2-daagse
 6. Toetsing en integratie - 3-daagse

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die al enkele jaren ervaring hebben in het begeleiden van organisaties in complexe vraagstukken en verandering, en hun interventiewaaier verder willen uitbreiden met organisatieopstellingen. Een opleiding organisatieopstellingen richt zich op mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen in organisaties: leidinggevenden, managers, interne en externe adviseurs, trainers, interne en externe bedrijfscoaches...

Werken met opstellingen vergt heel wat van de begeleider zelf. In die zin is de bereidheid om stil te staan bij je eigen patronen een noodzakelijke voorwaarde. Naarmate de opleiding vordert, zal er meer en meer ruimte zijn om te oefenen met casuïstiek, ingebracht door de deelnemers zelf. Dit betekent dat het inbrengen van casuïstiek vanuit je eigen praktijk/organisatie evenzeer een voorwaarde is tot deelname.  Naast de opleidingsdagen dien je tijd te reserveren voor intervisie in subgroepen, het doornemen van literatuur, het observeren van andere opstellers en het schrijven van een eindwerkstuk.  Dit alles en jouw leerwensen zullen verkend worden tijdens een telefonisch (of via Skype/Zoom) intake-gesprek met één van de opleiders.

Wat leer je in de opleiding?

Bedrijfsprocessen worden gevoed door gedrag uit de onderstroom. Dat kan belemmerend werken. Onderliggende dynamieken en patronen spelen een rol in uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld:

 • Er is weerstand in de organisatie.
 • Er heerst een angstcultuur.
 • Een afdeling of bedrijf gaat fuseren en men verwacht daar problemen mee.
 • Er is sprake van gedrag of patronen waar men vanaf wil.

Daarnaast biedt het systemisch perspectief een andere blik op vraagstukken die gaan over toekomstige beslissingen, zoals het introduceren van een nieuw product, het wijzigen van beleid... In deze opleiding leer je daarom: 

 • op een verdiepende manier kennismaken met het systemisch gedachtegoed zodanig dat je ermee aan de slag kan in organisaties.
 • het gebruik van opstellingen af te stemmen op de vraag van je cliënt en/of de organisatie.
 • stapsgewijs organisatievraagstukken doorgronden en onderzoeken vanuit een systemisch perspectief met behulp van organisatieopstellingen.
 • Je kan een brede waaier aan systemische interventiemogelijkheden gebruiken.
 • Als deelnemer breng je zelf praktijkcases aan waardoor je kennis maakt met heel uiteenlopende vraagstukken en je de kans krijgt om die te ervaren als representant. Deze verkenning leidt tot een rijke bron waar je nog vaak zal op kunnen terugvallen in je eigen praktijk.
 • Deelnemen als representant is een bijzonder effectieve manier om je eigen lichaamsbewustzijn, sensitiviteit en systemische voelsprieten aan te scherpen.
 • Je krijgt geregeld de kans om te oefenen met eigen praktijkcases zodat je voldoende feedback krijgt over je leerproces als opsteller.
 • Je wordt uitgenodigd om je inhoudelijk te verdiepen via de aanbevolen literatuur zodat je kunt werken vanuit een brede kennisbasis vanuit o.a. systemisch werk, traumawerk en embodied learning.

Programma

Blok 1: Jij als opsteller: 3-daagse

In dit eerste blok staan vooral jouw eigen patronen en dynamieken vanuit jouw gezin van herkomst en familiesysteem centraal. Je onderzoekt welke overlevingsstrategieën je ontwikkeld hebt, welke kwaliteiten hieruit voortvloeien en welk potentieel er nog ‘in de schaduw’ is gebleven. Van hieruit dient de leerlijn voor jouw ontwikkeling als begeleider zich aan. Kennen en herkennen van je eigen patronen en triggers is een voorwaarde om in een opstelling te kunnen onderscheiden wat van jou is en wat van de ander. Thema’s als overdracht en tegenoverdracht komen dan ook uitgebreid aan bod.


Blok 2: Systemische principes: 3-daagse

In dit blok leer je om systemisch, fenomenologisch waar te nemen als begeleider van opstellingen, dat wil zeggen dat je zonder intentie en zonder oordeel leert kijken naar datgene wat zich aandient. Het gewaarworden van de signalen van je eigen lichaam is hierbij een belangrijke informatiebron. Je maakt (via opstellingen) kennis met de belangrijkste systemische begrippen: de overlevingsmechanismen (ook wel ‘gewetens’ genoemd), de vier systemische principes (ordening, insluiten, uitwisseling en bestemming) en de meest voorkomende patronen in familie- en organisatiesystemen.


Blok 3: Van vraag naar opstelling: 2-daagse

De eerste keer dat je een opstelling bijwoont, lijkt het vaak een heel magisch of intuïtief gebeuren. Tegelijkertijd is het nodig om ook de feiten in kaart te brengen (via een inleidend interview) en op een gestructureerde, methodische manier te leren werken, zeker in de context van organisaties. Tijdens dit blok leer je hoe je stapsgewijs kunt werken met opstellingen en wat daarin van belang is bij elke stap. Een holding space kunnen creëren voor jezelf, jouw cliënt, het systeem waarmee je werkt en de representanten is daarbij cruciaal.


Blok 4:  Werken met opstellingen in organisaties: 2-daagse

Ondertussen heeft het werkveld van opstellingen zich al meer dan 25 jaar ontwikkeld. Dat maakt dat er inmiddels veel verschillende systemische werkvormen en methoden zijn zoals tafelopstellingen, opstellingen met vloerankers, structuuropstellingen, blinde opstellingen en werken met systemische vragen. Dit blok ontvouwt zich grotendeels rond de ingebrachte casuïstiek, zodat er veel ruimte is om zelf te oefenen en te experimenteren met de aangeboden opstellingsvormen. Na dit blok beschik je over een brede waaier aan systemische werkvormen. 


Blok 5: Complexere organisatievraagstukken: 2-daagse

Organisatievraagstukken kunnen op verschillende manieren complex zijn. Er kan sprake zijn van complexe emoties, bv. als er sprake is van organisatietrauma of diepgewortelde conflicten. Bepaalde vraagstukken kunnen complex zijn omwille van de omvang, bvb als er sprake is van veel verschillende betrokkenen of van een vermenging tussen het organisatie- en familiesysteem zoals bij familiebedrijven. Soms word je uitgenodigd voor een ‘vergiftigde’ opdracht waardoor je binnen de kortste keren zelf in een kluwen terecht komt.  Dergelijke vraagstukken vergen veel meer van jou en kunnen ook meer impact hebben op jou als begeleider. In dit blok krijg je extra handvaten om met complexere vraagstukken aan de slag te gaan.


Blok 6: Testing en integratie: 3-daagse

Tijdens dit laatste blok krijg je de kans om een opstelling te begeleiden onder supervisie van de opleiders. Op die manier verzamel je feedback om jezelf als opsteller verder te ontwikkelen. Die extra feedback is vaak ook relevant voor andere deelnemers van de opleiding. Daarnaast krijg je in dit blok ook feedback op je eindwerkstuk door de opleiders en een aantal medecursisten.

Didactische aanpak

 • Voor de start heb je een intakegesprek via telefoon/skype/zoom met 1 van de trainers.
 • Doorheen de opleiding word je uitgenodigd om aan de slag te gaan met de aangereikte materie o.a. via een eindwerkstuk, het werken in intervisiegroepjes en leesopdrachten.
 • Het inbrengen van eigen casuïstiek - persoonlijk en/of uit organisaties waarmee je werkt - vormt een rode draad doorheen de opleiding. De trainers bewaken de vertrouwelijkheid van de aangereikte cases.
 • Naarmate de opleiding vordert, vergroot de ruimte om zelf aan de slag te gaan met opstellingen. Op die manier leer je opstellingen begeleiden in een leercontext en zal je regelmatig feedback krijgen ter ondersteuning van je ontwikkeling als opsteller.
 • In het laatste blok zal ook de certificering plaatsvinden. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80% van de opleidingsdagen.
 • De certificering bestaat uit meerdere onderdelen: 1. een eindwerk over de eigen leerlijn als opsteller én over de concrete toepassing in de praktijk ondersteund door de nodige inhoudelijke duiding, 2. het begeleiden van een opstelling tijdens het laatste blok van de training, 3. feedback van zowel de trainers als de mededeelnemers, verzameld doorheen de hele opleiding.
 • Maximum aantal deelnemers (met 2 begeleiders): 18

Leermateriaal

Je ontvangt een exemplaar van de boeken ‘Systemisch Wijzer’ van Leanne Steeghs & Siets Bakker en ‘Stuck. Dealing with Organizational Trauma’ van Philippe Bailleur, een werkmap met relevante artikelen en een literatuurlijst met een aantal verplicht te lezen boeken. Daarnaast wordt er regelmatig verwezen naar andere relevante bronnen.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Getuigenissen (21)

Ik ben een praktisch mens en leer door iets uit te proberen, en dan nog eens, en dan nog eens. Ik zoek letterlijk ruimte om te ontdekken. Die leerhouding vereist een veilig leerklimaat waarin dat mogelijk is en die vond ik bij Leanne, Philippe en mijn mededeelnemers. Ter uitoefening van dit werk leren zij o.a. bewust zijn van je innerlijke houding. Wat voel je, wat weet je, wat weet je niet en wat doe je met al die informatie, hoe zet je die in? Ik adviseer je niet om voorbereid te zijn opdat je krijgt wat je nodig hebt om dit werk te doen, want dat helpt volgens mij helemaal niets. Wees uitgerust en neem zin en je dansschoenen mee. Je zult niet teleurgesteld worden. Ik wens je een fijne reis met de grootmeesters.

- Sanne van Eersel-Besteman, Arbeidsdeskundige

Deze opleiding is er eentje om nooit te vergeten gezien de transformerende kracht die uitgaat van
beide trainers! Voor iedereen die op zoek is naar duurzame verandering en dit ook wil binnenbrengen in organisaties. De liefde voor het vak van beide trainers straalt diep tot op zielsniveau door.
Een opleiding waar je echt leert opstellen en gevoed wordt met een waaier aan systemische wijsheid, in te zetten op verschillende domeinen.

- Sylvie Gunst, Zaakvoerder, It Makes Sense

Iedere opleiding heeft de potentie om een levensveranderende opleiding te zijn. Deze is er eentje om in te kaderen. Ik heb zowel op professioneel als op persoonlijk vlak veel inzichten en kennis opgedaan en groeiprocessen doorworsteld. Ik denk dat ik mag stellen dat ik het bewijs heb kunnen neerleggen dat er meer 'weten' is dan de 'wetenschap'. Ik werd in het midden van de opleiding ziek (uitval van mijn evenwichtszenuw). Mede dankzij de systemische kijk op mijn eigen ziekteproces, de begeleiding van de lectoren en de aanwezigheid van de collega-studenten, sta ik nu sterker dan enig specialist-arts had kunnen denken.

- Reinhilde Christis, zaakvoerder, Solitair bv

Wat een intens traject! 9 maanden lang ging ik samen met twee fantastische leermeesters en een compleet onbekende groep op pad. Wat ik op het einde van deze opleiding voelde was een zeer grote dankbaarheid en een compleet open hart.
Ik ben Philippe en Leanne ontzettend dankbaar omdat ze me zo veel geleerd en getoond hebben. Ferm en nabij. Holding space werd me nog nooit zo mooi getoond. De groep onbekenden werd een groep mede wandelaars waarmee ik de diepte indook, onbekende paden betrad en waardoor ik mijn ziel liet raken. Ik leerde aan de hand van de systemische begrippen dieper kijken naar organisaties en hun functioneren, leerde veel praktische oefeningen en kreeg veel oefenruimte.
De opleidingsblokken, de feedback en de afsluiting gaven me voldoende kennis en vertrouwen om met deze materie binnen mijn organisatie en eigen team aan de slag te gaan.

- Eva Boonen, Teamleider, VDAB

Ongelooflijk veel bewondering voor de kundigheid, passie en betrokkenheid van Leanne en Philippe, die ons meevoerden in dit proces van persoonlijke en professionele groei. De impact heeft mijn verwachtingen overtroffen.

- Ida van der Steur, Freelance consultant, Leadership Development

Deze opleiding heeft diep-transformerend gewerkt, zowel voor mezelf als persoon, als voor mijn professionele ik. Ze heeft me handvaten aangereikt om in mijn eigen werk in organisatiecontext ook transformationeel te werken. Het perspectief dat ik heb ervaren, laat ik niet meer los!

- Petra Neyt, Zaakvoerder, Pi Kwadraat BVBA

Een boeiende en intrigerende reis op persoonlijk en professioneel vlak, begeleid door twee fantastische trainers, gedreven om de kunst van organisatieopstellingen en het systemisch kijken op een professionele manier over te dragen.

- Mieke Buysrogge, Zaakvoerder, Prime Performance

Genoten van de afgelopen 9 maanden systemisch werk, opstellingen, lachen, huilen, groei en zo veel meer. Mogen leren van een zalige combinatie van het beste van NL en BE; Leanne en Philippe.

- Martijn Oechies, Coach, Merlet Coaching & Advies

Om de knoop bij organisaties te ontwarren heb je soms meer nodig dan analytische vaardigheden. Het vraagt om somatisch te exploreren. En dat is wat we hebben gedaan, en hoe! Door veel te oefenen, te vallen, weer op te staan, een warme bedding en het delen van ervaringen. Deze opleiding gaat veel verder dan organisatievraagstukken. Het is tegelijk een transformerende persoonlijke ontwikkelingsreis waardoor je leert dansen met je schaduwkanten.

- Regien Smit, The Queen's Factor

Deze training nam mij op een gestructureerde manier mee door alles (of toch veel) van wat er te leren is over organisatieopstellingen. Doordat dit gepaard ging met dieper inzicht in mijn eigen patronen en valkuilen werd het een zeer mooie, waardvolle reis. Eentje die ik voor de rest van mijn leven zal koesteren.

- Timmie de Pooter, Coach, TDP Advies & Beheer

Deze opleiding was een reis van persoonlijke groei, wat een eyeopener. Ik zal met veel plezier het ambacht van opstellingen bij mijn klanten verder uitdragen. Leanne en Philippe zijn professionals, wat een plezier met hen te mogen werken!

- Martine Huybrechts, Zaakvoerder, Skills in Action BVBA

Deze opleiding markeert voor mij een persoonlijk groeitraject, ingebed in een bredere kijk op systemisch werk. Je kan deze opleiding alleen maar doen in haar totaliteit en intensiteit. Ik draag dit vakmanschap met liefde verder uit.

- Nele De Ridder, Zaakvoerder, 'T Huis - coaching & consulting

Deze opleiding is de meest complete training die ik in jaren volgde. Ze biedt een stevige theoretische onderbouw rond systemisch werken in organisaties, een pittig persoonlijk groeipad waarbij je jezelf én anderen tegenkomt, veel aandacht voor de basishouding van aanwezig zijn, (voelend) waarnemen en betekenis geven én van minuut één al doende leren, want je start meteen met opstellingen ervaren en begeleiden. Eén waarschuwing: als je geen zin hebt in persoonlijke en professionele transformatie en groei, dan blijf je beter weg! Dankjewel Leanne en Philippe voor de bedding, verbinding, reflectie, confrontatie, humor, inzichten en zoveel meer.

- Lisa Coppin, consultant, procesbegeleider en coach, bezielster Groeiinzicht

De opleiding tot organisatieopsteller heeft me heel wat meer inzicht gegeven omtrent de systemische dynamieken die spelen in organisaties en welke interventies mogelijk zijn om bedrijven te ondersteunen naar een oplossing omtrent obstakels. Tijdens de opleiding kregen we veel praktische tips om zelf opstellingen te begeleiden en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met opstellingen aan de hand van echte cases. Philippe en Leanne zijn zeer ervaren op het gebied van systemische opstellingen en geven met veel plezier hun ervaring en kennis door.

- Wouter Gheysen, Business Designer, Systemic work Facilitator, Agile and Scrum Coach, Out of Our Minds

Leanne en Philippe zijn echte experten die op een grondige manier hun kennis delen. Er wordt heel veel geoefend wat de opleiding praktisch toepasbaar maakt. Vanaf nu kijk ik trauma-geïnformeerd en met een systemische kijk naar alle coachingsvragen die op mijn pad komen. De opleiding tot organisatieopsteller is echt een aanrader, ik ben fan!

- Christien Esteingeldoir, Leaderschip- en teamcoach , Querencia

De focus op persoonlijke ontwikkeling en het hanteerbaar maken van complexe organisatievraagstukken maakte deze opleiding tot organisatieopsteller erg verrijkend voor mij! Systemische principes, patronen, polariteiten die een rol spelen in het relationeel weefsel van teams en organisaties werden inzichtelijk en hanteerbaar. Het biedt een nieuw repertoire om actief aan de slag te gaan met wat speelt in de onderstroom van groepen en samenwerkingsverbanden.

- Birgit de Clerck, Doorbraakarchitect, consultant, trainer/coach , Tweeperenboom

Intens en helder! Deze opleiding tot organisatieopsteller schuwt geen issues en laat je zien hoe je vanuit het veld heel wat informatie kan halen.

- Kathy Dobbels, Transformatiecoach, yogadocent, facilitator , Shivaya

Vanuit een verlangen om te blijven groeien als mens en om meer handvaten te hebben om met complexe organisatievraagstukken om te gaan, stapte ik een jaar geleden in de 'opleiding tot Organisatieopsteller’. Het werd een zeer intens traject waar ik mezelf meerdere malen tegenkwam. Vanuit het opmaken van een stamboom kreeg ik meer zicht op wat ik uit voorouderlijke lijnen had meegenomen. Ik ontdekte hoe ik hier kracht uit haalde, maar evenzeer hoe ik er nog in verstrikt zat. Door meer zicht te hebben op wetmatigheden als ‘balans tussen geven en nemen’, ‘ordening’, ‘erbij horen’ kan ik destructieve dynamieken in bedrijven beter plaatsen en bespreekbaar maken. Door te werken met opstellingen worden onzichtbare krachtenvelden zichtbaar en werkbaar. Zeer dankbaar deze kans genomen te hebben en zoveel echte mooie mensen te hebben ontmoet.

- Magaly De Smet, Founder, Coaching de Shift en Coaching for Heroes

Het was een intens traject van vreugde, verdriet, lachen, ploeteren, door de modder gaan, zingen en dansen, durven, warmte, zaaien, oogsten, exploreren, experimenteren, aanpassen en corona. Vanaf nu kijk ik nog meer met een “systemische bril” naar alle coachingsvragen die op mijn pad komen. De opleiding tot organisatieopsteller is echt een aanrader.

- Anja Bruynseels , Executive coach, HR interim manager en loopbaanspecialist , AB Human Consult

Voor eenieder die ook de systemische benadering wil inzetten in het begeleiden van teams en organisaties en die bereid is om de diepte van zijn eigen proces daarin mee te nemen. Aanrader als je écht beweging wilt brengen in systemen!

- Mieke Toppets, HR manager, Connector en Executive Coach, IGEMO

Als je Leanne of Philippe een opstelling ziet begeleiden krijg je een ‘Wow-ervaring’. En toch ligt daar niet de kracht van deze opleiding tot organisatieopsteller. Die ligt in de manier waarop ze eerlijk blijven zoeken hoe ze al die kennis bevattelijk kunnen maken en in de wijze waarop ze én zichzelf én jou als deelnemer blijven uitdagen het beste van jezelf te geven!

- Anke Goossens, Leidinggevende, coach en kunstenares , InBeelden

Trainers

Leanne Steeghs

Leanne Steeghs

 

Leanne Steeghs is systemisch trainer, organisatieopsteller, teamcoach en co-auteur van het boek ‘Systemisch wijzer’. Ze ontwikkelde samen met Philippe Bailleur de 'Opleiding Systemisch Leiderschap' en de ‘Opleiding tot Organisatieopsteller’, die beiden onder de vlag van HRD Academy in België worden aangeboden en is als freelance opleider verbonden aan School voor Coaching in Nederland.

Leanne werkt met leiders en (directie)teams op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Haar kracht is het aanwakkeren van systemische wijsheid, zodat informatie uit de onderstroom expliciet wordt en benut kan worden om organisatiedoelen te realiseren. Het handelsmerk van Leanne is dat ze ingewikkelde onderwerpen op een eenvoudige manier kan overbrengen, onder andere door vraagstukken/casuïstiek zichtbaar en voelbaar te maken (via demo’s en opstellingen) en daarbij te 'ondertitelen' met heldere taal. Op die manier ervaren deelnemers direct en aan den lijve waar een vraagstuk over gaat en wat de essentie is. Haar doel: mensen, teams en organisaties prikkelen om hun volle potentieel te ontsluiten en in de wereld te zetten. Meer info op www.leannesteeghs.com.

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School werkte Philippe een aantal jaren op de militaire luchtmachtbasis van Melsbroek. Net toen hij in 1996 aangesteld werd als personeelsverantwoordelijke, crashte één van de C-130 transportvliegtuigen van de Belgische luchtmacht in Eindhoven. Alle bemanningsleden (BE) en de meeste passagiers (NL) kwamen om het leven. 41 families werden rechtstreeks getroffen en nog veel meer vrienden en collega’s.

Deze ingrijpende gebeurtenis zorgde voor een kentering in zijn loopbaan: hij koos voluit voor het pad van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Philippe combineert ondertussen al meer dan 20 jaar een aantal professionele rollen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Hij werkt als organisatiecoach in de - soms taaie - praktijk van zowel kleine als grote organisaties. Waar hij tegenaan loopt in de praktijk, prikkelt hem steeds om op onderzoek te gaan. Dit via allerhande opleidingen, verdiepende vakliteratuur, uitwisseling met collega's en introspectie. Daaruit ontstaan vaak nieuwe concepten die hij als auteur graag vertaalt in blogs, artikels en boeken. Deze ervaringen geeft hij vervolgens als teacher, en met veel passie, door via tal van langlopende opleidingen.

De drijfveer achter dit vliegwiel is het ondersteunen van organisaties om Forces for Good te worden: goed voor de planeet, goed voor de maatschappij, goed voor de organisatie zelf én uiteraard de medewerkers.  Meer info via www.philippebailleur.be

Prijs

€ 6 850,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 25.09.202310:00 - 18:00
 • 26.09.202309:00 - 18:00
 • 27.09.202309:00 - 16:00
 • 23.10.202310:00 - 18:00
 • 24.10.202309:00 - 18:00
 • 25.10.202309:00 - 16:00
 • 04.12.202310:00 - 18:00
 • 05.12.202309:00 - 16:00
 • 15.01.202410:00 - 18:00
 • 16.01.202409:00 - 16:00
 • 04.03.202410:00 - 18:00
 • 05.03.202409:00 - 16:00
 • 22.04.202410:00 - 18:00
 • 23.04.202409:00 - 18:00
 • 24.04.202409:00 - 16:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leanne SteeghsLeanne Steeghs
 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur

Prijs

€ 6 850,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

 • 27.03.202410:00 - 18:00
 • 28.03.202409:00 - 18:00
 • 29.03.202409:00 - 16:00
 • 15.05.202410:00 - 18:00
 • 16.05.202409:00 - 18:00
 • 17.05.202409:00 - 16:00
 • 26.06.202410:00 - 18:00
 • 27.06.202409:00 - 16:00
 • 04.09.202410:00 - 18:00
 • 05.09.202409:00 - 16:00
 • 09.10.202410:00 - 18:00
 • 10.10.202409:00 - 16:00
 • 11.12.202410:00 - 18:00
 • 12.12.202409:00 - 18:00
 • 13.12.202409:00 - 16:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leanne SteeghsLeanne Steeghs
 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur

Prijs

€ 6 850,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 30.09.202410:00 - 18:00
 • 01.10.202409:00 - 18:00
 • 02.10.202409:00 - 16:00
 • 12.11.202410:00 - 18:00
 • 13.11.202409:00 - 18:00
 • 14.11.202409:00 - 16:00
 • 06.01.202510:00 - 18:00
 • 07.01.202510:00 - 18:00
 • 08.01.202509:00 - 16:00
 • 17.03.202509:00 - 16:00
 • 18.03.202510:00 - 18:00
 • 19.03.202509:00 - 16:00
 • 12.05.202510:00 - 18:00
 • 13.05.202509:00 - 18:00
 • 14.05.202509:00 - 16:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leanne SteeghsLeanne Steeghs
 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur

Prijs

€ 6 850,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Vakopleiding tot extern organisatiecoach
Startdatum 25/01/2024Duur: 99 uur

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

Als externe organisatiecoach bijdragen tot orga...

Lees meer
Vakopleiding tot intern organisatiecoach
Startdatum 30/11/2023Duur: 99 uur

Vakopleiding tot intern organisatiecoach

Bijdragen aan organisatieontwikkeling en -verni...

Lees meer
Masterclass Systemic Presence
Startdatum 12/10/2023Duur: 85 uur

Masterclass Systemic Presence

Ontdek en ontwikkel je systemisch meesterschap ...

Lees meer
Masterclass: Trauma in Organisaties
Startdatum 13/11/2023Duur: 49.5 uur

Masterclass: Trauma in Organisaties

Leer trauma's in organisaties herkennen, aanpak...

Lees meer