i.s.m.Partner logo 1Partner logo 2

Certified Coach Program: Fundamentals, Advanced & Certification

Become the best version of yourself as (business)coach!

Dit is de meest complete, door ICF gecertificeerde, opleiding tot professioneel (business)coach (PCC) op de markt, gegeven door doorwinterde begeleiders. Je onderscheidt je als professional door de diepgang van deze opleiding, begeleid door Master Certified Coaches. De opleiding bestaat uit 3 modules die je ook afzonderlijk, en dus op eigen tempo, kan volgen: Fundamentals, Advanced en Certification. De opleiding heeft als output een door ICF internationaal erkend certificaat als (business)coach.

Waarom zou je een 'ICF Certified' coach worden via deze training?

 • Je onderscheidt je van andere coaches via een internationale benchmark van de International Coach Federation (ICF).
 • Je hebt een grotere credibiliteit als interne en/of externe (business)coach dankzij het ICF certificaat.
 • De International Coaching Federation (ICF) wereldwijd de grootste beroepsorganisatie voor coaching doet ook al sinds 2014 onderzoek naar coachingscultuur binnen organisatie en ziet een positieve ontwikkeling. Die is allang niet meer nice to have, maar draagt echt bij aan de bedrijfsresultaten. Het onderzoek van ICF onderstreept dat: een sterke coachingscultuur zorgt voor een significante groei van omzet én productiviteit en de medewerkersbetrokkenheid is significant groter dan in bedrijven waar geen coachingscultuur heerst.
 • Je ontwikkeling gaat dieper omdat je je coachvaardigheden en -attitudes inschat aan de hand van een professionele en internationale standaard.
 • Het is de meest uitgebreide gecertificeerde coachopleiding op de markt. De volledige opleiding duurt in totaal 27 dagen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken: ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels, oefengroepen, groepswerk, reflectieve supervisies, praktijkdagen, coach-the-coach sessies, focusoefeningen begeleid door master coaches...
 • De trainingsdagen worden steeds begeleid door een leadtrainer met ondersteuning van minstens 1 co-trainer vanaf 10 personen. Op die manier krijg je tijdens de opleiding veel persoonlijke feedback.
 • De volledige opleiding bestaat uit 3 opeenvolgende modules (Fundamentals, Advanced, Certification).
 • CCP Fundamentals (module 1) voldoet aan alle criteria om je ACC (Accredited Certified Coach) diploma aan te vragen na de opleiding als je 100 praktijkuren hebt verzameld na de start van je opleiding. Bij ICF geldt dat dit een LEVEL 1 opleiding is.
 • CCP Advanced en Certification (module 2 + 3) voldoet aan alle criteria om je PCC (Professional Certified Coach) diploma aan te vragen mits 500 praktijkuren sinds de start van je opleiding. Bij ICF geldt dat dit een LEVEL 2 opleiding is.
 • CCP Certification module (module 3) is een onderdeel van het ICF LEVEL 2 programma.
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ICF ACC of PCC diploma.

Doelgroep

(Business)Coaches (in spe), HR professionals, consultants, opleiders en leidinggevenden die hun coachende stijl willen ontwikkelen. Er is geen voorafgaande opleiding in coaching vereist.
Wie elders een ICF LEVEL 1 opleiding volgde is welkom in onze LEVEL 2 opleiding, op voorwaarde dat we een intake gesprek hebben om te checken welke delen of concepten je mogelijks nog mist. We zoeken dan de best mogelijke manier om vlot te kunnen aansluiten bij LEVEL 2. (CCP Advanced & Certification)

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert coachen volgens de 8 ICF competenties en behaalt het ICF niveau: Professional Certified Coach (PCC).  Je kan het ICF competentiemodel hier downloaden.
 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je je eigen stijl en je eigen accenten om de beste versie van jezelf als coach te worden. 

Module 1: Fundamentals

Blok 1: Coaching als rol, stijl, vaardigheid, attitude en beroep

 • Wat is coaching en op welke niveaus coach je?
 • Wat is coaching en wat is het niet?
 • De coach rol en de coachende stijlen en rollen
 • De basishouding en de overtuigingen van de coach
 • De bouwstenen van een coaching gesprek
 • Kennismaken met de PCC Markers en ICF competenties
 • Het ontwikkelingstraject van jezelf als coach en van je coachee
 • Niveaus en thema’s van coaching
 • Coaching en leerprocessen en veranderingsprocessen
 • Coaching in relatie tot andere beroepen

Blok 2:  Verbinding, co-creatie, diepte luisteren, krachtige vraagstelling

 • Luisteren als coach vs. luisteren als collega
 • In verbinding staan en observerend aanwezig zijn (self-observer)
 • Luisteren in het hier en nu: Wat wordt wel/niet gezegd?
 • De kracht en het effect van herformulering in diverse dimensies
 • Rapport: pacing en leading, matching en mismatching
 • Zintuiglijke voorkeuren in taal
 • Krachtige vragen over de hele ervaring: fysiek, emotioneel, mentaal
 • Beslissingsprocessen bevragen
 • Bewustwordingsvragen versus informatievragen
 • Co-creatie: de diepere betekenis

Blok 3: Resultaatgerichtheid en directe communicatie

 • Resultaatgerichtheid versus resultaatgedrevenheid
 • Psychologische contracting met je coachee
 • Doelen op lange termijn en op korte termijn, gespreksdoelen
 • Definiëren van de outcome van een coachingstraject en opsplitsen in coaching thema’s
 • Motivatie bevraging
 • Krachtgericht versus tekort-opvullend coachen
 • Waardengedrevenheid aanwakkeren bij je coachee
 • Directe communicatie: herkadering, inbreng van intuïtie, gedachten en gevoelens op een coachende wijze
 • Spiegelingen in diverse vormen: waarderend en ontwikkelingsgerichte accenten
 • Stiltes, onderbreking, aanmoedigingen

Blok 4: Perceptie-verruimende methodes, ethiek en contracting

 • Het changeproces als leidraad tijdens trajecten
 • Leerprocessen en haperingen: hoe ondersteun je deze als coach?
 • Professionele reflectie als basis voor continue groei
 • Perceptuele posities bevragen voor bewustzijnsverruiming
 • Werken met polariteiten (van of-of naar en-en)
 • Talent- vs competentiegericht coachen: kapstokken om je coaching te starten
 • Ethische grenzen, - casussen en ethische code ICF
 • Traject contracten en jouw coach profiel

Blok 5: Integratie van de Fundamentals op ACC niveau

 • Praktijkoefeningen gevolgd door feedback op competenties op ACC niveau. Wie slaagt in deze oefening (en 80% aanwezig was) kan zijn ACC (Associate Certified Coach) diploma bij ICF aanvragen, zonder nog een audio tape te moeten opsturen.

Module 2: Advanced

Blok 1: Voluit aanwezig zijn als coach, ook op spannende momenten

 • Onderscheid tussen single loop leren, double loop leren, triple loop leren
 • Voluit aanwezig zijn en coachen vanuit comfort en vertrouwen
 • Herkaderingmethodes toepassen
 • Systemisch invoelen en intuïtie inzetten

Blok 2:  Coachen op overtuigingen

 • Overtuigingen versus veronderstellingen
 • Leren luisteren tussen de lijnen naar verborgen overtuigingen –diverse methodes
 • Beperkende en vermogende overtuigingen
 • Overtuigingen spiegelen en co-creatief bepalen welke gedachten het meest hinderend zijn
 • Bevragen van de wortels van de overtuiging en inzetten van een veranderingsproces om te komen tot nieuwe overtuigingen
 • Double loop kaderzetting en toestemming van de klant

Blok 3: beperkende overtuigingen ombuigen naar vermogende overtuigingen en deze emotioneel-mentaal verankeren

 • Waardengedrevenheid, topwaarden en criteria
 • Hinderende overtuigingen omzetten naar vermogende overtuigingen via de ‘structuur van de overtuiging’ en andere methodes
 • Diverse methodes die het verankeringsproces van de nieuwe perceptie versterken

Blok 4: Emoties en gevoelens verwelkomen en voluit aanwezig blijven

 • De eigen emotionele intelligentie vergroten
 • De signatuurleer van emoties: wat willen ze ons vertellen?
 • Zelf voluit aanwezig blijven bij emoties
 • Diverse methodes om te werken rond specifieke emoties
 • Vergevingsprocessen begeleiden

Blok 5: Coachen op identiteit – een basis

 • Wat zijn identiteitsthema’s in coaching?
 • Enkele methodes omtrent coachen van zelfvertrouwen
 • Werken met ‘delen’ van de persoonlijkheid
 • Verandering versus transitie
 • Ervaring van de kracht van metaforen

Module 3: ACTP Certification

 • Mondelinge Certificatie op PCC niveau.  Tijdens deze dag coach je als deelnemer een ongekende coachee gedurende 30 minuten. Feedback en ontwikkeltips voor de verdere evolutie volgen deze oefening op en worden gebaseerd op de ICF PCC markers.
 • Schriftelijke integratie oefening
 • Portfolio Reflectie: als deelnemer word je uitgenodigd om reflectief jouw leerproces op double loop te beschrijven
 • Duurtijd per kandidaat: ongeveer een halve dag.  Er is op de certificatiemodule geen lunch voorzien.

Didactische aanpak

 

 • Deze opleiding is een ontwikkelingsreis en omvat diverse werkvormen, zoals bvb: korte voorbereidende opdrachten, ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels of oefengroepen, groepswerk, reflectieve supervisies.
 • Tijdens halve praktijkdagen (mentor coachings) oefen je je coachvaardigheden in het bijzijn van gecertificeerde coaches die je kunnen aangeven welke kansen je nog laat liggen en welke mooie evolutie je ondertussen hebt doorgemaakt.
 • Je ontvangt korte voorbereidende inleidingen, artikels, zelfreflecties of video’s vooraf als opwarming.
 • Tijdens de opleidingsdagen zijn er 70% praktijk- en interactiemomenten.
 • Je leert van specialisten en ook van medecursisten.
 • De groep bestaat uit maximum 16 personen en wordt continu begeleid door een lead-trainer en - vanaf 10 deelnemers - een bijkomende assistent trainer waardoor veel persoonlijke feedback kan gegeven worden.
 • Demo’s en veelvuldige focusoefeningen door master coaches werken inspirerend.
 • Je krijgt in het geheel 6 uur persoonlijke coach-the-coach momenten (individuele mentor coaching) over jouw evolutie als coach. Je wordt gecoacht door een ervaren gecertificeerde coach op de verdere ontwikkeling van jouw specifieke uitdagingen en op limiterende overtuigingen die jouw groei als coach in de weg staan.
 • Tijdens groepsmentor coachings leer je uit oefen-coachings en uitgebreide persoonlijke feedback.
 • Reflectieve supervisies verrijken je perspectief als coach op diverse ontwikkelingsthema’s. Je bespreekt casussen en uitdagingen als coach, in een kleine groep, begeleid door een geaccrediteerde supervisor, waardoor je leert je hinderende patronen te herkennen en te doorbreken.  Daarnaast leer je van de wijsheid van je collega-deelnemers over hoe zij omgaan met specifieke uitdagingen.
 • De rode draad doorheen je ontwikkeling zijn de ICF PCC-markers waardoor je de eigen vorderingen goed in kaart kan brengen.
 • We maken vaak tussentijds een balans op van je vorderingen.
 • Op het einde brengen we je PCC competenties in kaart zodat je ontdekt of je beantwoordt aan de internationale benchmark als Professionele Coach.
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ICF ACC of PCC diploma.
 • Als je de Fundamentals gevolgd hebt ben je in staat om te coachen op het niveau van Associated Certified Coach zoals beschreven door ICF.  Je kan je ACC certificaat aanvragen via het pad van Level 1. Meer info vind je hier : How to apply - International Coaching Federation.
 • Als je de Fundamentals én de Advanced gevolgd hebt, kan je het PCC (Professional Certified Coach) diploma aanvragen als je minimum 500 uren praktijkuren hebt gesprokkeld sinds de start van je coachopleiding. Bij ICF via de route van Level2! Meer info: How to apply - International Coaching Federation.

Leermateriaal

Je ontvangt een uitgebreide handleiding, elektronische tools die je kan inzetten bij je coachees.  Je hebt toegang tot een professioneel digitaal leerplatform met bronmateriaal, waaronder ook vele demo's.

Troeven van deze opleiding

 1. Deze opleidig is zeer goed onderbouwd, met een uitgebreide syllabus en krachtig samengevatte tools.
 2. Je krijgt toegang tot een uitgebreid leerplatform vol met direct bruikbare coaching tools en coaching demo’s.
 3. Je leerproces wordt van heel kortbij, nauwgezet en persoonlijk opgevolgd door de ervaren begeleiders.
 4. Je wordt zelf ook 4 keer individueel gecoacht op je evolutie als coach doorheen de opleiding. 
 5. Tijdens minimum 5 halve praktijkdagen leer je door zelf de handen uit de mouwen te steken en door de persoonlijke feedback die je krijgt over je natuurlijke sterktes en je volgende uitdagingen. 
 6. In de opleiding voorzien we per 8 deelnemers een senior trainer, waardoor de opleiding heel persoonlijk aanvoelt en iedereen heel veel (oefen)kansen krijgt.
 7. De ervaren begeleiders slagen er telkens opnieuw in om een leergroep te creëren waar je je veilig voelt om te experimenteren en je eigen stijl te ontwikkelen.
 8. Je leert in de diepte en op een empathische manier reflecteren over je experimenten en je evolutie als coach via ‘reflectieve supervisie'.
 9. Je maakt dankzij de opleiding een gefocuste groei door met de ICF competentie markers als oriënterend instrument.
 10. Je wordt in totaal 12 keer geobserveerd tijdens oefeningen en krijgt feedback zodat je geaccelereerd kan groeien.
 11. Je wordt begeleid door doorwinterde trainer-coaches, mentor-coaches en supervisors die zelf tussen 2.000 – 15.000 uren praktijkervaring kunnen voorleggen als PCC of MCC coach en met passie hun praktijkervaring verbinden met ‘de theorie’.
 12. Je wordt stap voor stap begeleid richting certificatie als ICF coach, met transparante certificatie criteria.  

Wat is er allemaal inbegrepen in deze opleiding?

Level 1: Certified Coach Program: Fundamentals: in totaal minimum 90 uur begeleiding, of omgerekend dus bijna 13 dagen

 • aantal trainers per deelnemers: 1 senior trainer per 8 deelnemers
 • opleidingsuren (face to face): 56 uur (8 dagen)
 • observaties per persoon: 6 keer
 • praktijkdagen (incl feedback op ACC/PCC markers): minimum 8 uur, optioneel maximum 30 uur
 • coach the coach: 2 sessies x 1,5 uur
 • reflectieve supervisie: minimum 4 uur, optioneel maximum 20 uur
 • mondelinge integraties: minimum 1 dag, optioneel maximum 3 dagen
 • schriftelijke integratie + reflecties: minimum 4 uur
 • oefencirkels: minimum 8 uur

Level 2: Certified Coach Program: Advanced + Certified Coach Program: Certification: in totaal dus minimum 130,5 uur begeleiding of omgerekend bijna 19 dagen

 • aantal trainers per deelnemers: 1 senior trainer per 8 deelnemers
 • opleidingsuren (face to face): 77 uur (11 dagen)
 • observaties per persoon: 6 keer
 • praktijkdagen (incl feedback op ACC/PCC markers): minimum 12 uur, optioneel maximum 60 uur
 • coach the coach: 2 sessies x 1,5 uur
 • reflectieve supervisie: minimum 4 uur, optioneel maximum 20 uur
 • mondelinge integraties: minimum 1 dag
 • schriftelijke integratie + reflecties: minimum 15,5 uur
 • oefencirkels: minimum 12 uur

In totaal krijg je in deze opleiding (level 1 + 2) dus 220,5 uren begeleiding, of omgerekend dus 31,5 dagen.

Passen onderstaande data niet of wil je vroeger of later starten? Of wil je de opleiding op eigen tempo volgen?

Onderaan deze webfiche (bij 'Inschrijven') vind je alle data en locaties van deze modulaire opleiding.  Je kan echter de 3 modules ook afzonderlijk volgen en dus je eigen tempo bepalen voor het starten en doorlopen van de opleiding en het behalen van je ICF certificaat.    We organiseren de 3 modules namelijk vaker dan dat we de grote modulaire opleiding inplannen.  Ga via onderstaande linken gerust eens neuzen in de afzonderlijke modules en planningen en stel je eigen traject samen door je in de afzonderlijke modules in te schrijven.  Beslis dus zelf wanneer (en waar) jouw opleiding start en eindigt.

Namens en voor rekening van C4C

Het Certified Coach Program is een programma van C4C.  De training wordt gegeven door Leen Lambrechts en Katrin Van Bladel namens en voor rekening van C4C in samenwerking met de diensten van HRD Academy.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Getuigenissen (8)

Life changing!

- Stephanie Reynaert, Communicatie Coach , Tell me more

Dit traject heeft mij als het ware zowel op professioneel als op privé vlak als mens veranderd. Terugkomen tot de essentie van mijn zijn was zo een openbaring en de begeleiding van de trainers heeft hierin een zeer belangrijke rol gespeeld. Hun kennis en ervaring, maar ook de zorg voor eenieder was van topniveau.

- Marleen Fouquaet, HR Manager, Sodexo Oss

De opleiding heeft me zowel zakelijk als persoonlijk heel veel bijgebracht. Een eye-opener en aanbeveler. Blij dat ik het gedaan heb.

- Marleen Verschueren, zelfstandige zaakvoerder, Body in Style BVBA

Deze opleiding is interactief, gestructureerd en geeft een prima basis om te starten als coach. Door de vele oefeningen wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Een aanrader voor wie als coach aan de slag wil gaan.

- Carl Laurent, Siemens NV

Top-opleiding. Investering dubbel en dik waard. Je leert het coachingsvak, coachen is een echt vak, ja ... Het vraagt zelfinzicht, veel oefening en doorzettingsvermogen, maar het verandert de kijk op je leven. Ik raad het iedereen aan.

- Karin Nauwelaerts, vrijwillig medewerker HSP Vlaanderen

Advanced was voor mij het in elkaar vallen van de puzzelstukjes van de fundamentals. Ik had honger, heb lekker eten gekregen en voel me voldaan. Een opleiding die me zowel persoonlijk als zakelijk heeft doen groeien.

- Marleen Verschueren, zaakvoerder, Body in Style BVBA

We zijn nu toch al enige tijd geleden gestart met het afleggen van deze weg en voor mij is dit een eerste tussenstop; even omkijken en vaststellen dat het geen autostrade was, geen geplaveide weg, maar een kronkelend pad met nieuwe bochten en verrassingen, niet te veel, met hier en daar ook wat houvast! Dank je wel voor het vertrouwen, de ruggensteun, het was een mooie weg samen en ongetwijfeld kruisen onze paden nog wel eens!

De weg was mooi en de toekomst veelbelovend.

- Bart Depraetere, L&D Manager – Belgium & The Netherlands, Eli Lilly Benelux N.V.

Dit trainingstraject was een verbazingwekkende reis van zelfreflectie. Inzichten die me geholpen hebben om het potentieel in mezelf te vinden om een succesvolle coach te worden. Het is een traject waarbij persoonlijke leermomenten worden afgewisseld met leermomenten in groep, gecombineerd met een stevige dosis theorie. De ervaringsgerichte input van de begeleidende coaches is zeer waardevol. Een aanrader voor wie op zoek is naar een doorgedreven coaching opleiding met de steun van een team van doorgewinterde coaches.
Met dank aan Leen Lambrechts-Noël, Katrin Van Bladel, Mirjam Koudijzer en Dominik Dhollander.

- Cindy Botty, Strategic HR Business Partner, NTT Ltd.

Trainers

Leen Lambrechts-Noël

Leen Lambrechts-Noël

Leen Lambrechts-Noël is pionier in het coachingsvak sinds 1990 waarbij ze Coaching Association Belgium uitbouwde. In 1994 zette ze als eerste een langlopende opleiding ‘Certified Personal Coach’ op de Belgische en Nederlandse markt. In 2005 startte ze The Coaching Square (TCS). Ze was de eerste vrouwelijke Master Certified Coach in de Benelux in 2006. Anno 2020 heeft zij enkele honderden coaches opgeleid tot PCC. Als supervisor heeft ze 10 Master Certified Coaches succesvol begeleid tot het behalen van hun MCC certificaat.  In 2018 startte ze met een postgraduaat in Organisatie Supervisie aan de Ashridge University.  Begin 2020 maakte Leen een doorstart onder de eigen naam ‘Coaching 4 coaches’ en biedt ze een volwaardig Certified Coach Training Program aan , waarbij coaches opgeleid worden tot het niveau van Professional Certified Coach (PCC - ICF). Daarnaast biedt ze een specialisatieprogramma aan in teamcoaching. En professionele Reflectieve Supervisie wordt aangeboden in kleine besloten groepen en aan individuele coaches en consultants.  Voorheen was Leen actief in een aantal internationale bedrijven in Learning & Development en in de informaticasector. Zelf heeft Leen als coach een zeer brede achtergrond: Performance Coaching, NLP master, Systemisch Coachen, Organisatie opstellingen, Integrative Enneagram, Insights®, Stake Holder Centered Coaching, Barrett Value Based, Alan Seale Transformational coaching, Body based Trauma interventions, Team Coaching, Lego Serious Play facilitator, … Meer info op www.supervisievoorcoaches.be

Mirjam Koudijzer

Mirjam Koudijzer

Meer dan achttien jaar heeft Mirjam teams aangestuurd in grote ICT bedrijven. Zij kent als geen ander de stress en drukte die daarbij komt kijken. En hoe ga je met die druk om als sterke leider? Coaching is in deze context ontontbeerlijk geworden en Mirjam werd bevestigd in wat zij al wist. Zij is een geboren mensenmens. Wat er ook op tafel komt, ze slaagt erin bij haar klanten complexe problemen te ontrafelen en samen daadkrachtige oplossingen te vinden. Als coach en trainer is ze sterk overtuigd van de sterktes die er al zijn. Door haar nuchterheid stelt ze pertinente vragen en met haar humor relativeert ze vele ‘moetens', oordelen en verwijten’.  Hoe zwaar het thema is, af en toe kan er eens goed gelachen worden.  Zij faciliteert zowel het denkproces als het hartsproces bij de ander. Coaching is voor Mirjam de sterktes in de ander naar boven laten komen zodat die succesvol kan zijn in de nodige veranderingen. Haar ruime ervaring in zowel coaching als training is een garantie voor het succes bij haar coachees en klanten. Coaching is haar passie, communicatie de weg!

Dominik Dhollander

Dominik Dhollander

Dominik wil individuen en bedrijven ondersteunen in de uitdagingen die zich stellen in de 21ste eeuw. Één van de grootste uitdagingen is volgens haar het stellen van constructieve grenzen. Dit om een langdurige en duurzame (werk)relatie aan te gaan. Op die manier wil ze haar steentje bijdragen en mensen bewuster en veerkrachtiger maken om een leven te leiden dat meer in lijn ligt met hun waarden en competenties.

Dominik is een professionele gecertificeerde (PCC – ICF) en gedreven coach die graag inzet op de zelfverantwoordelijkheid en de kracht van mensen. Vanuit evenwaardigheid gaat ze graag mee op zoek naar wat nu écht belangrijk is en hoe dit in het huidige leven te integreren.  Ze stelt gerichte vragen, houdt je een spiegel voor en durft je te confronteren. Hierdoor probeert ze ook de minder voor de hand liggende antwoorden naar boven te krijgen.

Voor grootschalige projecten werkt ze nauw samen met Key Coaching bv. Dit bijvoorbeeld in het kader van de opleiding: 'Certified Coach Program: Fundamentals, Advanced & Certification', een ICF certificerende opleiding waar zij als trainer haar steentje bijdraagt in het vormen van professionele coaches.

Sleutelwoorden die Domino Coaching, haar vennootschap, typeren zijn: evenwaardigheid, vrijheid, ownership, geloven in het bestaande potentieel, groei, grensverleggend en impactvol.

Katrin Van Bladel

Katrin Van Bladel

Na een 25-jarige ervaring in het bedrijfsleven (als jurist, bedrijfsrevisor en bedrijfsleider) heb ik me volledig toegelegd op het coachen . Coachen is mijn grote passie omdat ik hierdoor mijn missie, het uitdagen van mensen tot evolutie en groei, ten volle kan realiseren. Ik geloof rotsvast in het potentieel van mensen en ik vind het een groot voorrecht om mensen te mogen bijstaan in het waarmaken van hun dromen en doelen. Om de coachende attitude die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid, die de basis is van coaching, nog meer te kunnen verspreiden, heb ik een 10-tal jaren zeer actief en intensief meegewerkt als lead-trainer in een professionele voor het ICF-certificerende coaching opleiding . Hierdoor heb ik me in het vak van coach tot op het hoogste niveau (MCC- ICF) kunnen bekwamen en certificeren.  Als trainer geven volgende woorden het beste mijn stijl weer: uitdagend, prikkelend, intrigerend, expertise, passie, doordringend, overtuigd, overtuigend, consistent, boeiend, humoristisch, out of the box, ... Volgende opleidingen hebben mij mee gevormd tot de trainer-coach die ik nu ben: intuïtieve ontwikkeling, psycho-energetica, Avatar, NLP-practitioner en master, Teamcoaching, Enneagram Integrative practitioner, Insights Discovery practitioner, Présence opleiding, Lego Serious Play facilitator, Root-Grow-Bloom-certificerende Coach opleiding, ...

Britt Lotens

Britt Lotens

Na haar studies als biochemicus, ging Britt aan de slag in het onderwijs in hartje Antwerpen. Kennis overbrengen, inspireren en motiveren, het leerproces bij anderen activeren zijn haar tweede natuur. Naast het lesgeven was ze vele jaren mentorcoach van (startende) leerkrachten en groeide ze door van campuscoördinator naar adjunct-directeur. In deze uiteenlopende rollen kreeg Britt de smaak van het coachen te pakken. Een bijkomende, diepgaande coachopleiding heeft die ‘goesting’ alleen maar bevestigd en bracht haar tot ICF-gecertificeerde, professionele coach (PCC). Sinds 2017 legt ze als trainer en coach, vanuit de Coachstudio, zich toe op het vergroten van (zelf)kennis en persoonlijk leiderschap.

Als trainer werkt Britt steeds op de aanwezige talenten en stimuleert ze de coachee om het maximale uit zichzelf te halen. Ze brengt anderen graag in beweging, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Met haar arsenaal open vragen en de competentie om te spiegelen op blinde vlekken laat ze je allerlei zaken over jezelf ontdekken. Zo kan je bewuster kiezen voor wat echt bij je past en wat je echt gelukkig maakt.

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 19.09.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 20.09.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 17.10.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 18.10.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 21.11.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 22.11.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 12.12.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 13.12.2024(A) 10:00 - 19:30
 • 19.02.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 20.02.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 21.02.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 20.03.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 21.03.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 24.04.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 25.04.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 22.05.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 23.05.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 19.06.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 20.06.2025(A) 10:00 - 22:00
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 27.01.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 28.01.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 31.01.2025(B) 10:00 - 18:30
Schriftelijke integratieoefening
 • 05.09.2025(C) 10:00 - 18:30
 • 06.09.2025(C) 10:00 - 18:30
 • 07.09.2025(C) 10:00 - 18:30
Bespreking schriftelijke oefening
 • 11.09.2025(C) 14:00 - 18:00
Certificatiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 02.10.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 03.10.2025(B) 10:00 - 18:30
Certificatiefeestje
 • 13.11.2025(A) 19:30 - 22:00

Locaties

A: Het Rekreatief
Doornstraat 600

2610 Wilrijk
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

C: Online

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Britt LotensBritt Lotens

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 25.11.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 26.11.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 16.12.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 17.12.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 20.01.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 21.01.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 24.02.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 25.02.2025(A) 10:00 - 19:30
 • 29.09.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 30.09.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 01.10.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 03.11.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 04.11.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 01.12.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 02.12.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 19.01.2026(A) 10:00 - 18:30
 • 20.01.2026(A) 10:00 - 18:30
 • 02.03.2026(A) 10:00 - 18:30
 • 03.03.2026(A) 10:00 - 22:00
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 24.03.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 25.03.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 26.03.2025(B) 10:00 - 18:30
Schriftelijke integratieoefening
 • 27.03.2026(C) 10:00 - 18:30
 • 28.03.2026(C) 10:00 - 18:30
 • 29.03.2026(C) 10:00 - 18:30
Bespreking schriftelijke oefening
 • 21.04.2026(C) 14:00 - 18:00
Certificatiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 18.05.2026(B) 10:00 - 18:30
 • 20.05.2026(B) 10:00 - 18:30
Certificatiefeestje
 • 23.06.2026(A) 19:30 - 22:00

Locaties

A: Kasteelhoeve Wange
Eliksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

C: Online

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Britt LotensBritt Lotens

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Reflectieve supervisie voor coaches
Startdatum 18/10/2024Duur: 24 uur

Reflectieve supervisie voor coaches

Blijf jezelf als coach ontwikkelen dankzij prof...

Lees meer
Opleiding tot professioneel trainer
Startdatum 09/05/2025Duur: 95 uur

Opleiding tot professioneel trainer

De meest uitgebreide én gecertificeerde train d...

Lees meer
Masterclass Systemic Presence
Startdatum 18/11/2024Duur: 82.5 uur

Masterclass Systemic Presence

Ontdek en ontwikkel je systemisch meesterschap ...

Lees meer
Opleiding tot stresscoach en burn-out coach
Startdatum 16/09/2024Duur: 56 uur

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF, NOBC...

Lees meer