Certified Coach Program: Fundamentals, Advanced & Certification

Become the best version of yourself as coach!

Dit is de meest complete, door ICF gecertificeerde, opleiding tot professioneel coach (PCC) op de markt, gegeven door doorwinterde begeleiders. Je onderscheidt je als professional door de diepgang van deze opleiding, begeleid door Master Certified Coaches. De opleiding bestaat uit 3 modules die je ook afzonderlijk, en dus op eigen tempo, kan volgen: Fundamentals, Advanced en Certification.

Waarom zou je een 'ICF Certified' coach worden via deze training?

 • Je onderscheidt je van andere coaches via een internationale benchmark van de International Coach Federation (ICF).
 • Je hebt een grotere credibiliteit als interne of externe coach dankzij het ICF certificaat.
 • Je ontwikkeling gaat dieper omdat je je coachvaardigheden en -attitudes inschat aan de hand van een professionele en internationale standaard.
 • De training wordt gegeven door 2 pioniers en toptrainers in de coachwereld: Leen Lambrechts en Katrin Van Bladel, ondersteund door co-trainers.  
 • Het is de meest uitgebreide gecertificeerde coachopleiding op de markt.  De volledige opleiding duurt in totaal 27 dagen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken: ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels, oefengroepen, groepswerk, reflectieve supervisies, praktijkdagen, coach-the-coach sessies, focusoefeningen begeleid door master coaches, ...
 • De trainingsdagen worden steeds begeleid door een leadtrainer met ondersteuning van minstens 1 co-trainer.  Op die manier krijg je tijdens de opleiding veel persoonlijke feedback.
 • Je kan de 3 modules (Fundamentals, Advanced, Certification) in je eigen tempo volgen.
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ICF ACC of PCC diploma.

Doelgroep

Coaches (in spe), HR professionals, consultants, opleiders en leidinggevenden die hun coachende stijl willen ontwikkelen.  Er is geen voorafgaande opleiding in coaching vereist.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert coachen volgens de 8 ICF competenties en behaalt het ICF niveau: Professional Certified Coach (PCC).  Je kan het ICF competentiemodel hier downloaden.
 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je je eigen stijl en je eigen accenten om de beste versie van jezelf als coach te worden

Module 1: Fundamentals

Blok 1: Coaching als rol, stijl, vaardigheid, attitude en beroep

 • Wat is coaching en op welke niveaus coach je?
 • Wat is coaching en wat is het niet?
 • De coach rol en de coachende stijlen en rollen
 • De basishouding en de overtuigingen van de coach
 • De bouwstenen van een coaching gesprek
 • Kennismaken met de PCC Markers en ICF competenties
 • Het ontwikkelingstraject van jezelf als coach en van je coachee
 • Niveaus en thema’s van coaching
 • Coaching en leerprocessen en veranderingsprocessen
 • Coaching in relatie tot andere beroepen

Blok 2:  Verbinding, co-creatie, diepte luisteren, krachtige vraagstelling

 • Luisteren als coach vs. luisteren als collega
 • In verbinding staan en observerend aanwezig zijn (self-observer)
 • Luisteren in het hier en nu: Wat wordt wel/niet gezegd?
 • De kracht en het effect van herformulering in diverse dimensies
 • Rapport: pacing en leading, matching en mismatching
 • Zintuiglijke voorkeuren in taal
 • Krachtige vragen over de hele ervaring: fysiek, emotioneel, mentaal
 • Beslissingsprocessen bevragen
 • Bewustwordingsvragen versus informatievragen
 • Co-creatie: de diepere betekenis

Blok 3: Resultaatgerichtheid en directe communicatie

 • Resultaatgerichtheid versus resultaatgedrevenheid
 • Psychologische contracting met je coachee
 • Doelen op lange termijn en op korte termijn, gespreksdoelen
 • Definiëren van de outcome van een coachingstraject en opsplitsen in coaching thema’s
 • Motivatie bevraging
 • Krachtgericht versus tekort-opvullend coachen
 • Waardengedrevenheid aanwakkeren bij je coachee
 • Directe communicatie: herkadering, inbreng van intuïtie, gedachten en gevoelens op een coachende wijze
 • Spiegelingen in diverse vormen: waarderend en ontwikkelingsgerichte accenten
 • Stiltes, onderbreking, aanmoedigingen

Blok 4: Perceptie-verruimende methodes, ethiek en contracting

 • Het changeproces als leidraad tijdens trajecten
 • Leerprocessen en haperingen: hoe ondersteun je deze als coach?
 • Professionele reflectie als basis voor continue groei
 • Perceptuele posities bevragen voor bewustzijnsverruiming
 • Werken met polariteiten (van of-of naar en-en)
 • Talent- vs competentiegericht coachen: kapstokken om je coaching te starten
 • Ethische grenzen, - casussen en ethische code ICF
 • Traject contracten en jouw coach profiel

Blok 5: Integratie van de Fundamentals op ACC niveau

 • Praktijkoefeningen gevolgd door feedback

Module 2: Advanced

Blok 1: Voluit aanwezig zijn als coach, ook op spannende momenten

 • Onderscheid tussen single loop leren, double loop leren, triple loop leren
 • Voluit aanwezig zijn en coachen vanuit comfort en vertrouwen
 • Herkaderingmethodes toepassen
 • Systemisch invoelen en intuïtie inzetten

Blok 2:  Coachen op overtuigingen

 • Overtuigingen versus veronderstellingen
 • Leren luisteren tussen de lijnen naar verborgen overtuigingen –diverse methodes
 • Beperkende en vermogende overtuigingen
 • Overtuigingen spiegelen en co-creatief bepalen welke gedachten het meest hinderend zijn
 • Bevragen van de wortels van de overtuiging en inzetten van een veranderingsproces om te komen tot nieuwe overtuigingen
 • Double loop kaderzetting en toestemming van de klant

Blok 3: beperkende overtuigingen ombuigen naar vermogende overtuigingen en deze emotioneel-mentaal verankeren

 • Waardengedrevenheid, topwaarden en criteria
 • Hinderende overtuigingen omzetten naar vermogende overtuigingen via de ‘structuur van de overtuiging’ en andere methodes
 • Diverse methodes die het verankeringsproces van de nieuwe perceptie versterken

Blok 4: Emoties en gevoelens verwelkomen en voluit aanwezig blijven

 • De eigen emotionele intelligentie vergroten
 • De signatuurleer van emoties: wat willen ze ons vertellen?
 • Zelf voluit aanwezig blijven bij emoties
 • Diverse methodes om te werken rond specifieke emoties
 • Vergevingsprocessen begeleiden

Blok 5: Coachen op identiteit – een basis

 • Wat zijn identiteitsthema’s in coaching?
 • Enkele methodes omtrent coachen van zelfvertrouwen
 • Werken met ‘delen’ van de persoonlijkheid
 • Verandering versus transitie
 • Ervaring van de kracht van metaforen

Module 3: ACTP Certification

 • Mondelinge Certificatie op PCC niveau.  Tijdens deze dag coach je als deelnemer een ongekende coachee gedurende 30 minuten. Feedback en ontwikkeltips voor de verdere evolutie volgen deze oefening op en worden gebaseerd op de ICF PCC markers.
 • Schriftelijke integratie oefening
 • Portfolio Reflectie: als deelnemer word je uitgenodigd om reflectief jouw leerproces op double loop te beschrijven

Didactische aanpak

 

 • Deze opleiding is een ontwikkelingsreis en omvat diverse werkvormen, zoals bvb: korte voorbereidende opdrachten, ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels of oefengroepen, groepswerk, reflectieve supervisies.
 • Tijdens halve praktijkdagen oefen je je coachvaardigheden in het bijzijn van gecertificeerde coaches die je kunnen aangeven welke kansen je nog laat liggen en welke mooie evolutie je ondertussen hebt doorgemaakt.
 • Je ontvangt korte voorbereidende inleidingen, artikels, zelfreflecties of video’s vooraf als opwarming.
 • Tijdens de opleidingsdagen zijn er 70% praktijk- en interactiemomenten.
 • Je leert van specialisten en ook van medecursisten.
 • De groep bestaat uit maximum 16 personen en wordt continu begeleid door een lead-trainer en - vanaf 10 deelnemers - een bijkomende assistent trainer waardoor veel persoonlijke feedback kan gegeven worden.
 • Demo’s en veelvuldige focusoefeningen door master coaches werken inspirerend.
 • Je krijgt in het geheel 6 uur persoonlijke coach-the-coach momenten over jouw evolutie als coach. Je wordt gecoacht door een ervaren gecertificeerde coach op de verdere ontwikkeling van jouw specifieke uitdagingen en op limiterende overtuigingen die jouw groei als coach in de weg staan.
 • Tijdens minimum 16 uur supervisie leer je uit oefen-coachings en uitgebreide persoonlijke feedback.
 • Reflectieve supervisies verrijken je perspectief als coach op diverse ontwikkelingsthema’s. Je bespreekt casussen en uitdagingen als coach, in een kleine groep, begeleid door een geaccrediteerde supervisor, waardoor je leert je hinderende patronen te herkennen en te doorbreken.  Daarnaast leer je van de wijsheid van je collega-deelnemers over hoe zij omgaan met specifieke uitdagingen.
 • De rode draad doorheen je ontwikkeling zijn de ICF PCC-markers waardoor je de eigen vorderingen goed in kaart kan brengen.
 • We maken vaak tussentijds een balans op van je vorderingen.
 • Op het einde brengen we je PCC competenties in kaart zodat je ontdekt of je beantwoordt aan de internationale benchmark als Professionele Coach.
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ICF ACC of PCC diploma.
 • Als je de Fundamentals gevolgd hebt ben je in staat om te coachen op het niveau van Associated Certified Coach zoals beschreven door ICF.  Je kan je ACC certificaat aanvragen van het portfolio pad: https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths.
 • Als je de Fundamentals én de Advanced gevolgd hebt, kan je het PCC (Professional Certified Coach) diploma aanvragen bij ICF via de route van ACTP: https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths.  Dit houdt in dat je geen mondeling examen meer hoeft te doen.

Leermateriaal

Je ontvangt een uitgebreide handleiding, elektronische tools die je kan inzetten bij je coachees en een oefenboekje.  Je hebt toegang tot een professioneel digitaal leerplatform met bronmateriaal.

Hoe lang duurt de opleiding?

 • De volledige opleiding duurt 27 dagen, inclusief 6u coach-the-coach en minimum 28u supervisies, plus oefengroepjes.
 • Module 1 duurt 8 opleidingsdagen + 3,5 dagen
 • Module 2 duurt 11 opleidingsdagen + 2,5 dagen
 • Module 3 duurt 2 dagen.

Passen onderstaande data niet of wil je vroeger of later starten? Of wil je de opleiding op eigen tempo volgen?

Onderaan deze webfiche (bij 'Inschrijven') vind je alle data en locaties van deze modulaire opleiding.  Je kan echter de 3 modules ook afzonderlijk volgen en dus je eigen tempo bepalen voor het starten en doorlopen van de opleiding en het behalen van je ICF certificaat.    We organiseren de 3 modules namelijk vaker dan dat we de grote modulaire opleiding inplannen.  Ga via onderstaande linken gerust eens neuzen in de afzonderlijke modules en planningen en stel je eigen traject samen door je in de afzonderlijke modules in te schrijven.  Beslis dus zelf wanneer (en waar) jouw opleiding start en eindigt.

Als je voor de 3 modules apart inschrijft, mag je ook rekenen op de voordeelprijs.  We rekenen je de kosten aan van de modulaire opleiding (zie prijs op deze webfiche) en niet de optelsom van de kost van de 3 modules, dat komt voor jou voordeliger uit.

Namens en voor rekening van C4C

Het Certified Coach Program is een programma van C4C.  De training wordt gegeven door Leen Lambrechts en Katrin Van Bladel namens en voor rekening van C4C in samenwerking met de diensten van HRD Academy.

Erkend voor Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques voor werknemers

Deze opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere Educatief Verlof).  Als je als werknemer de opleiding volgt, mag je afwezig zijn op het werk, terwijl je loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.  Erkenningsnummer: ODB-1001503.  Aantal uren: 184.  De opleiding is ook erkend voor de Opleidingscheques voor werknemers.

Trainers

Leen Lambrechts-Noël

Leen Lambrechts-Noël

Leen Lambrechts-Noël is pionier in het coachingsvak sinds 1990 waarbij ze Coaching Association Belgium uitbouwde. In 1994 zette ze als eerste een langlopende opleiding ‘Certified Personal Coach’ op de Belgische en Nederlandse markt. In 2005 startte ze The Coaching Square (TCS). Ze was de eerste vrouwelijke Master Certified Coach in de Benelux in 2006. Anno 2020 heeft zij enkele honderden coaches opgeleid tot PCC. Als supervisor heeft ze 10 Master Certified Coaches succesvol begeleid tot het behalen van hun MCC certificaat.  In 2018 startte ze met een postgraduaat in Organisatie Supervisie aan de Ashridge University.  Begin 2020 maakte Leen een doorstart onder de eigen naam ‘Coaching 4 coaches’ en biedt ze een volwaardig Certified Coach Training Program aan , waarbij coaches opgeleid worden tot het niveau van Professional Certified Coach (PCC - ICF). Daarnaast biedt ze een specialisatieprogramma aan in teamcoaching. En professionele Reflectieve Supervisie wordt aangeboden in kleine besloten groepen en aan individuele coaches en consultants.  Voorheen was Leen actief in een aantal internationale bedrijven in Learning & Development en in de informaticasector. Zelf heeft Leen als coach een zeer brede achtergrond: Performance Coaching, NLP master, Systemisch Coachen, Organisatie opstellingen, Integrative Enneagram, Insights®, Stake Holder Centered Coaching, Barrett Value Based, Alan Seale Transformational coaching, Body based Trauma interventions, Team Coaching, Lego Serious Play facilitator, … Meer info op www.supervisievoorcoaches.be

Mirjam Koudijzer

Mirjam Koudijzer

Meer dan achttien jaar heeft Mirjam teams aangestuurd in grote ICT bedrijven. Zij kent als geen ander de stress en drukte die daarbij komt kijken. En hoe ga je met die druk om als sterke leider? Coaching is in deze context ontontbeerlijk geworden en Mirjam werd bevestigd in wat zij al wist. Zij is een geboren mensenmens. Wat er ook op tafel komt, ze slaagt erin bij haar klanten complexe problemen te ontrafelen en samen daadkrachtige oplossingen te vinden. Als coach en trainer is ze sterk overtuigd van de sterktes die er al zijn. Door haar nuchterheid stelt ze pertinente vragen en met haar humor relativeert ze vele ‘moetens', oordelen en verwijten’.  Hoe zwaar het thema is, af en toe kan er eens goed gelachen worden.  Zij faciliteert zowel het denkproces als het hartsproces bij de ander. Coaching is voor Mirjam de sterktes in de ander naar boven laten komen zodat die succesvol kan zijn in de nodige veranderingen. Haar ruime ervaring in zowel coaching als training is een garantie voor het succes bij haar coachees en klanten. Coaching is haar passie, communicatie de weg!

Katrin Van Bladel

Katrin Van Bladel

Na een 25-jarige ervaring in het bedrijfsleven (als jurist, bedrijfsrevisor en bedrijfsleider) heb ik me volledig toegelegd op het coachen . Coachen is mijn grote passie omdat ik hierdoor mijn missie, het uitdagen van mensen tot evolutie en groei, ten volle kan realiseren. Ik geloof rotsvast in het potentieel van mensen en ik vind het een groot voorrecht om mensen te mogen bijstaan in het waarmaken van hun dromen en doelen. Om de coachende attitude die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid, die de basis is van coaching, nog meer te kunnen verspreiden, heb ik een 10-tal jaren zeer actief en intensief meegewerkt als lead-trainer in een professionele voor het ICF-certificerende coaching opleiding . Hierdoor heb ik me in het vak van coach tot op het hoogste niveau (MCC- ICF) kunnen bekwamen en certificeren.  Als trainer geven volgende woorden het beste mijn stijl weer: uitdagend, prikkelend, intrigerend, expertise, passie, doordringend, overtuigd, overtuigend, consistent, boeiend, humoristisch, out of the box, ... Volgende opleidingen hebben mij mee gevormd tot de trainer-coach die ik nu ben: intuïtieve ontwikkeling, psycho-energetica, Avatar, NLP-practitioner en master, Teamcoaching, Enneagram Integrative practitioner, Insights Discovery practitioner, Présence opleiding, Lego Serious Play facilitator, Root-Grow-Bloom-certificerende Coach opleiding, ...

Dominik Dhollander

Dominik Dhollander

Dominik wil individuen en bedrijven ondersteunen in de uitdagingen die zich stellen in de 21ste eeuw. Één van de grootste uitdagingen is volgens haar het stellen van constructieve grenzen. Dit om een langdurige en duurzame (werk)relatie aan te gaan. Op die manier wil ze haar steentje bijdragen en mensen bewuster en veerkrachtiger maken om een leven te leiden dat meer in lijn ligt met hun waarden en competenties.

Dominik is een professionele gecertificeerde (PCC – ICF) en gedreven coach die graag inzet op de zelfverantwoordelijkheid en de kracht van mensen. Vanuit evenwaardigheid gaat ze graag mee op zoek naar wat nu écht belangrijk is en hoe dit in het huidige leven te integreren.  Ze stelt gerichte vragen, houdt je een spiegel voor en durft je te confronteren. Hierdoor probeert ze ook de minder voor de hand liggende antwoorden naar boven te krijgen.

Voor grootschalige projecten werkt ze nauw samen met Key Coaching bv. Dit bijvoorbeeld in het kader van de opleiding: 'Certified Coach Program: Fundamentals, Advanced & Certification', een ICF certificerende opleiding waar zij als trainer haar steentje bijdraagt in het vormen van professionele coaches.

Sleutelwoorden die Domino Coaching, haar vennootschap, typeren zijn: evenwaardigheid, vrijheid, ownership, geloven in het bestaande potentieel, groei, grensverleggend en impactvol.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding is erkend voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 15.11.2021(A) 10:00 - 18:30
 • 16.11.2021(A) 10:00 - 18:30
 • 13.12.2021(A) 10:00 - 18:30
 • 14.12.2021(A) 10:00 - 18:30
 • 24.01.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 25.01.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 21.02.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 22.02.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 27.04.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 28.04.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 29.04.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 23.05.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 24.05.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 23.06.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 24.06.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 15.09.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 16.09.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 20.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 21.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 17.11.2022(B) 10:00 - 15:00
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 28.03.2022(C) 10:00 - 18:30
 • 29.03.2022(C) 10:00 - 18:30
 • 30.03.2022(C) 10:00 - 18:30
Certificatiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 16.01.2023(C) 10:00 - 18:30
 • 17.01.2023(C) 10:00 - 18:30
 • 18.01.2023(C) 10:00 - 18:30

Locaties

A: Kasteelhoeve Wange
Eliksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

B: Online

C: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 17.02.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 18.02.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 31.03.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 01.04.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 02.05.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 03.05.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 02.06.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 03.06.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 03.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 04.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 05.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 15.11.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 16.11.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 09.01.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 10.01.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 14.02.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 15.02.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 20.03.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 21.03.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 02.05.2023(C) 10:00 - 15:00
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 27.06.2022(B) 10:00 - 18:30
 • 28.06.2022(B) 10:00 - 18:30
 • 29.06.2022(B) 10:00 - 18:30
Certificatiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 26.06.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 27.06.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 28.06.2023(B) 10:00 - 18:30

Locaties

A: Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

C: Online

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 08.09.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 09.09.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 13.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 14.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 09.11.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 10.11.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 08.12.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 09.12.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 15.03.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 16.03.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 17.03.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 19.04.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 20.04.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 25.05.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 26.05.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 21.06.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 22.06.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 07.09.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 08.09.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 04.10.2023(C) 10:00 - 15:00
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 30.01.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 31.01.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 02.02.2023(B) 10:00 - 18:30
Certificatiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 04.12.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 05.12.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 07.12.2023(B) 10:00 - 18:30

Locaties

A: Het Rekreatief
Doornstraat 600

2610 Wilrijk
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

C: Online

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 27.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 28.10.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 21.11.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 22.11.2022(A) 10:00 - 18:30
 • 12.01.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 13.01.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 16.02.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 17.02.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 03.05.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 04.05.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 05.05.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 05.06.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 06.06.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 03.07.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 04.07.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 12.09.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 13.09.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 26.10.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 27.10.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 15.11.2023(C) 10:00 - 15:00
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 27.03.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 28.03.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 30.03.2023(B) 10:00 - 18:30
Certificatiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 08.01.2024(B) 10:00 - 18:30
 • 09.01.2024(B) 10:00 - 18:30
 • 11.01.2024(B) 10:00 - 18:30

Locaties

A: Kasteelhoeve Wange
Eliksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

C: Online

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 23.01.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 24.01.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 27.02.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 28.02.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 17.04.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 18.04.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 15.05.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 16.05.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 09.10.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 10.10.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 11.10.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 06.11.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 07.11.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 11.12.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 12.12.2023(A) 10:00 - 18:30
 • 29.01.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 30.01.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 07.03.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 08.03.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 08.05.2024(C) 10:00 - 15:00
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 19.06.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 20.06.2023(B) 10:00 - 18:30
 • 23.06.2023(B) 10:00 - 18:30
Certificatiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 03.06.2024(B) 10:00 - 18:30
 • 04.06.2024(B) 10:00 - 18:30
 • 06.06.2024(B) 10:00 - 18:30

Locaties

A: Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

C: Online

Trainers

 • Leen Lambrechts-NoëlLeen Lambrechts-Noël
 • Mirjam KoudijzerMirjam Koudijzer
 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander

Prijs

€ 11 995,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 25/10/2021

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 28/10/2021

Opleiding tot intervisiecoach