Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF, NOBCO en VESB

Je leert medewerkers of coachees met spanningsklachten effectief begeleiden zodat ze zo snel mogelijk weer vitaal en gemotiveerd aan de slag kunnen. Je helpt hen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen en te voorkomen. Je leert werkdrukonderzoek uitvoeren en organisaties adviseren over preventie en remediëring van stress en burn-out. De opleiding kan ook volledig online (live) gevolgd worden.

Situering

Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Nu al ervaart één op de 3 werknemers een te hoge werkdruk. Spanningsklachten staan bovenin de lijst met werkverzuimoorzaken.

Men verwacht dat ziekteverzuim door werkgerelateerde spanning nog verder zal toenemen. Werknemers durven zich op dit moment nauwelijks ziek te melden, bang om in de huidige economische situatie hun baan te verliezen. Verder zijn er de laatste jaren functies geschrapt door bezuinigingen.  Ook worden niet alle mensen die de komende jaren met pensioen gaan vervangen.  We krijgen het dus steeds drukker. De mentale klachten die hieruit voortkomen, zullen naar verwachting de komende jaren zorgen voor een grote toename in langdurig  ziekteverzuim.

Burn-out of overspannenheid is zeer ingrijpend en vaak beangstigend voor de medewerker die het treft. Voor de collega’s betekent het moeten missen van een collega extra werk en voor de werkgever extra kosten. Een langdurige te hoge werkdruk kan bovendien leiden tot minder inzet en motivatie, slechte prestaties en een negatief werkklimaat. Uiteindelijk leidt dit tot psychische klachten, overspannenheid en - als het niet op tijd gesignaleerd en aangepakt wordt - uiteindelijk tot burn-out en ziekteverzuim.

Doelgroep

De opleiding tot stresscoach en burn-out coach is bedoeld voor in- en externe coaches, (HR) adviseurs en leidinggevenden die binnen organisaties aandacht willen besteden aan preventie van overmatige stress en voor coaches die zich willen bekwamen op het gebied van burnout coaching.

De opleiding veronderstelt geen specifieke kennis van (of ervaring met) het begeleiden van stressklachten of burnout. We beginnen bij de basis. Wel is een minimaal bachelor denkniveau (door opleiding of ervaring) nodig en verwachten we een eerste ervaring in coaching of begeleiding.  Indien dit nog niet het geval is, heb je bij voorkeur een basistraining coaching gevolgd.  Een goede vooropleiding is bvb de Opleiding inspirerend coachen.

Deze opleiding richt zich vooral op specifieke coachingsvaardigheden in relatie tot burn-out coaching en advisering rond stresspreventie.  Het is een toegevoegd specialisme voor bijvoorbeeld coaches, HR adviseurs, loopbaancoaches, maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, leidinggevenden en adviseurs van werkers in risicoberoepen (onderwijs, zorg, politie, ambulancediensten).

Wat leer je in de opleiding tot stresscoach en burn-out coach?

 • Je kan als stresscoach medewerkers of coachees helpen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen, erkennen en voorkomen.
 • Je kan medewerkers of coachees effectief begeleiden om zo snel mogelijk weer vitaal en met plezier terug aan de slag te gaan na burn-out en overspannenheid.
 • Je kan werkdrukonderzoek uitvoeren in organisaties.
 • Je adviseert als stresscoach organisaties en leidinggevenden over hoe ze werkdruk op een gezond niveau kunnen houden.
 • Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.
 • Je kan leidinggevenden adviseren over het verminderen van werkgebonden stressoren.
 • Je kan organisaties adviseren over wat men kan doen om een medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
 • Je adviseert over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokken werknemer.
 • Je werkt vanuit de kracht van de coachee en niet vanuit een 'hulpeloze zieke'.
 • Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij jouw aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts?

Programma

1. Gericht op de coachee

Analyse

 • Je leert onderzoeken of er bij de coachee sprake is van burnout  en/of van andere klachten. We bespreken enkele testen van burnout. Verschil met bijvoorbeeld depressie of chronische vermoeidheid.
 • Je leert de aanleiding en oorzaken van de stress te analyseren, je leert hiertoe enkele vragenlijsten inzetten en interpreteren.
 • Je leert de historie en context van de stressklachten te onderzoeken.
 • Je leert methoden van stresscoping te onderzoeken en bespreken.
 • Je leert energiegevers en energievreters te onderzoeken.
 • Je leert bezieling en drijfveren te onderzoeken.


Plan van aanpak

Je leert een persoonlijk plan van aanpak met heldere en haalbare doelen met de coachee opmaken.


I
nformeren en coachen

 • Je leert uitleg geven over de oorzaken en gevolgen van langdurige hoge stress.
 • Je leert communiceren met coachees met stressklachten en omgaan met hun gevoelens en emoties (bijv. paniek, faalangst, vermoeidheid, schaamte).
 • Je werkt met de coachee aan het versterken van het probleemoplossend vermogen, het aanleren van vaardigheden.
 • Je leert systematisch coachen op stressverhogende denkpatronen met behulp van o.a. RET-technieken. Je bent in staat ineffectieve gedachten bij je coachee te herkennen en daar adequaat mee om te gaan.
 • Je leert de coachee gezonder omgaan met ergernissen en irritaties.
 • Je leert hem/haar verwachtingen aan zichzelf en anderen te toetsen op realisme.
 • Je leert je coachee constructief omgaan met onzekerheid en veranderingen
 • Je kan de kracht van visualiseren en positief denken op coachees toepassen.
 • Je leert eenvoudige ontspanningstechnieken toepassen op je coachees.
 • Je leert vroegtijdig activeren (geen piekerverlof waarbij de medewerker thuis zit en niets onderneemt om weer vitaal te worden).
 • Je leert de coachee zich (opnieuw) verbinden met zijn levensvisie en missie.
 • Je leert adviseren over herwinnen van vitaliteit en werk-life balans.
 • Je leert methoden om zelfvertrouwen, assertiviteit en time-management van de coachee te versterken. Je leert hen omgaan met perfectionisme, zich niet altijd alleen verantwoordelijk voelen, zichzelf te waarderen (goed genoeg zijn), contact te houden met hun lijf (alarmsignalen herkennen) en beter voor zichzelf te zorgen.
 • Je leert de actuele match met de functie te onderzoeken en implicaties van een terugkeer in dezelfde of een andere functie te bespreken.


Conclusies en acties voor coachees

 • realistisch beeld van mogelijkheden en actuele beperkingen
 • in dezelfde functie of organisatie blijven
 • functie aanpassen
 • van functie veranderen in- of extern
 • leven anders inrichten
 • een nieuwe start maken; gedoseerd werk hervatten
 • je leert, indien nodig, adviseren over beter passend werk (deze materie komt veel uitgebreider aan bod in de opleiding tot loopbaancoach)


T
erugvalpreventie

 • handig omgaan met actuele mogelijkheden en beperkingen
 • bewust blijven van persoonlijke gevoeligheden
 • (opnieuw) communiceren met collega’s en leidinggevenden
 • aandacht blijven houden voor de balans belasting / belastbaarheid en voor inspanning en ontspanning
 • benutten van sociale steun


2. Gericht op organisaties

 • Je leert werkdrukonderzoek uit te voeren in organisaties.
 • Je leert organisaties/leidinggevenden adviseren over hoe ze werkdruk op gezond niveau kunnen houden.
 • Je helpt organisaties/leidinggevenden om stress bespreekbaar te maken en om te gaan met vooroordelen.
 • Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.
 • Je leert, desgewenst en na uitdrukkelijke toestemming van uw coachee, de direct leidinggevende te adviseren over verminderen van werkgebonden stressoren (bijvoorbeeld door verstoringen in werkrelaties bespreekbaar te maken, werkhoeveelheid of werktempo aanpassingen, functieverlichting of functieverrijking, enz).
 • Je leert adviseren over wat organisaties kunnen doen om de medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
 • Je leert adviseren over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokkene.


3. Gericht op jezelf als burn-out coach

 • eisen aan de burnout en stress-preventieadviseur
 • je onderzoekt je eigen beeldvorming over werkgerelateerde stress
 • indien je zelf of één van je naasten burnout heeft gehad: hoe beïnvloedt dat je begeleiding?
 • je waarden en normen bij coaching
 • ethiek, vertrouwelijkheid en valkuilen
 • werken vanuit de kracht van de coachee en niet vanuit een “hulpeloze zieke”
 • je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij je aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bijvoorbeeld een klinisch psycholoog, psychiater, therapeut, of arts?

Op dag 7, de afstudeerdag, presenteer je je eigen case, krijg je persoonlijke feedback hierover en is er ruimte voor extra oefening en intervisie.


4. Voorbeelden van methoden en technieken

 • de 'werkdrukmeter': een eigen HRD Academy vragenlijst die door deelnemers gebruikt mag worden
 • enkele online psychologische testen die tijdens de training gratis gebruikt mogen worden
 • volledige werkmap voor de coachee
 • vormen van diepte interview
 • SFA
 • RET, ACT, krachtgericht coachen
 • bestuderen van levenspatronen
 • analyse van stress dagboek van coachee
 • analyse van positieve dagboek van coachee
 • analyse van eigen kracht- en hulpbronnen
 • ontspanningstechnieken
 • copingstrategieën
 • stressmanagement
 • analyse van drijfveren, energiegevers en energievreters, enz

Didactische aanpak

 • De training start met een persoonlijke intake.
 • We geven een stevig algemeen kennis- en vaardigheidsfundament én werken aan je individuele doelen.
 • Er is een aansprekende balans tussen theorie en praktijk: de theorie wordt kort besproken,  je oefent veelvuldig zodat je nieuwe vaardigheden kan toepassen in je eigen praktijk.
 • Direct toepasbaar: gedurende de opleiding voer je een aantal coachingsgesprekken uit met een eigen coachee met milde, niet complexe werkgerelateerde spanning. De opleiding volgt het pad dat je met een coachee volgt (intake, analyse, begeleidingsplan, coaching, actieplan veranderingen, terugvalpreventie, advisering organisatie).
 • Elke opleidingsdag start met een groot blok 'praktijk' waarbij de individuele voortgang van de coaching van een eigen coachee besproken wordt en waar je vragen kan stellen en feedback krijgt over jouw individuele case.
 • De opleiding is interactief; er is ruimte voor inbreng van eigen cases, zelfreflectie, je wisselt veelvuldig ervaringen uit met je collega’s.
 • Je oefent met RET- en ontspanningstechnieken.
 • Op dag 7, de afstudeerdag, presenteer je je eigen case (coaching van een coachee met stress- of burn-out klachten), krijg je persoonlijke feedback en is er ruimte voor extra oefening en intervisie.
 • Maximum aantal deelnemers: 15

Digitale leeromgeving boordevol extra leermateriaal

Op de digitale leeromgeving van de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach vind je een schat aan (extra) leermateriaal: syllabi, handouts, achtergrondartikels, testen, vragenlijsten, video's, introductiefilmpjes per trainingsdag, toolboxen per trainingsdag, praktijktips, testvragen en quizzen, literatuurlijsten, observatieformulieren, invulformulieren, Werkdrukmeter, uitleg over de certificering, voorbeeldverslagen voor het certificaat en een bibliotheek met naslagwerken.  Als deelnemer krijg je een login en paswoord toegestuurd.  Inloggen kan via deze link.  Via de leeromgeving heb je ook blijvend contact met je collega deelnemers en de trainer.

Leermateriaal

 • Handboek: Coachen bij stress en burn-out, Annita Rogier
 • Werkboek: Van uitgeblust naar energiek, Annita Rogier
 • De nieuwe Elektronische leeromgeving van HRDA: boordevol extra leermateriaal, HRDA toolbox voor de coach, vragenlijsten, literatuurlijsten, HRDA handouts, observatieformulieren, invulformulieren, Werkdrukmeter en andere vragenlijsten.
 • Multidisciplinaire app

Erkend door ICF voor Continuing Coach Education

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is voor bijscholingsuren goedgekeurd door ICF (International Coaching Federation) als CCE (Continuing Coach Education). Dat wil zeggen dat deze training voldoet aan de hoge internationale kwaliteitsnormen van ICF. CCE programma's worden door ICF beschouwd als voortgezette vorming (nadat je een basisopleiding coaching volgde) voor wie zich verder wil verdiepen in het coachvak.

Deelname aan de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach geeft recht op 40 Continuing Coach Education Units. Na het beëindigen van de opleiding, ontvang je dus een certificaat dat kan dienen als bewijs van bijscholing met vermelding van deze CCEU's, waardoor je je ICF certificaat kan verlengen.

Erkend door VESB & NOBCO voor Permanente Educatie Uren

 • Deze opleiding en het uitgereikte certificaat wordt erkend door de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB).
 • De opleiding is ook erkend door NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.  Aan de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach van HRD Academy zijn 42 Permanente Educatie uren toegekend. Meer informatie vind je op www.nobco.nl. Het kenmerk van HRD Academy bij NOBCO is 231002-HRD-056 .

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komen opleidingen tot stresscoach en/of burn-outcoach en/of veerkrachtcoach bij geen enkele aanbieder nog in aanmerking voor de KMO portefeuille. Bij sommige opleidingsbureaus staat het nog verkeerdelijk geafficheerd op hun website.

Volg je deze training liever volledig online?

Werk je nog best van thuis vanwege hoog gezondheidsrisico voor jou of één van je naasten? Vind je files zonde van je tijd? Wil je vanuit het buitenland of juist vanuit je eigen tuin de opleiding volgen? Je kunt nu kwaliteitsvol de opleiding tot stresscoach en burn-outcoach online (en live) volgen. Met veel praktijkoefeningen, break-outrooms, quizzen, polls, filmpjes, webinars en observatie met persoonlijke feedback van je trainer en mededeelnemers.  

De online opleidingen worden zeer hoog - en minstens evenwaardig aan de klassikale opleidingen - gewaardeerd door deelnemers.  De online trainingsdagen starten om 9u en eindigen om 16u. Na 16u is er telkens tijd om indidivuele vragen en cases te bespreken. Er worden voldoende pauzemomenten ingelast en er is heel veel afwisseling in werkvormen zodat de training even leuk en boeiend is dan een klassikale training.

Ook bij de online opleiding krijg je uiteraard zowel het 'Handboek coachen bij stress en burn-out', als het nieuwste boek: 'Van uitgeblust naar energiek' van Annita Rogier. Daarnaast krijg je een volledige toolbox om direct met je coachee aan de slag te gaan. Verder gebruiken we de nieuwe multi-disciplinaire app: ‘Stress en overbelasting’ en de nieuwe elektronische leeromgeving van HRD Academy.  Hieronder, bij de praktische gegevens, kan je je inschrijven voor een online opleiding of de klassikale opleiding.

Podcast: Overspannenheid en burn-out bij ouders

Als extraatje vind je hieronder een link naar een Podcast van Bianca Cools (MomWise Podcast) die onze trainer, Annita Rogier, interviewt over stress en burn-out bij ouders.  Met tips voor ouders.  

Getuigenissen (283)

Deze opleiding heb ik online gevolgd en heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het aanmeldproces verloopt soepel en de communicatie is adequaat. Annita is een kundig professional met veel kennis en ervaring die ze op een fijne manier weet over te brengen. Ik heb veel tools aangereikt gekregen waarmee ik mijn coaching verder heb kunnen verrijken. Een aanrader dus!

- Ellis Siems, Zelfstandig Coach, Docent, Ellis Siems coaching & ontwikkeling

Deze opleiding is heel bijzonder voor mij. Onze trainer Annita Rogier is een autoriteit die heel veel deelt en op haar eigen unieke manier de training geeft. Uit de heel uitgebreide waaier van aangereikte tools, kies je zelf wat best aanvoelt en ze zijn zeer praktisch bruikbaar, ook voor mezelf als mens en als coach. 'Apply to self' is hier letterlijk te nemen. Deze opleiding, inclusief werk- en handboek, zijn mijn houvast vanaf nu en ik ben er zeker van dat ik hier nog heel veel coachees mee kan begeleiden en verder mee kan helpen tijdens een lastige periode in hun leven. Samengevat: een absolute aanrader deze opleiding! De investering absoluut waard.

- Bart De Backer, Owner, Future Flow BV

De opleiding, die ik online heb gevolgd, heeft mijn vaardigheden absoluut uitgebreid! Annita is een heel fijne docente met veel ervaring.

- Margaux Albers, Kinesitherapeut

Deze opleiding is een must voor iedereen die ernstig aan de slag wenst te gaan als stresscoach en burn-out coach. Annita is een top-experte en haar manier van faciliteren (ook online) is aangenaam en efficiënt. De opleiding was intens en zeer leerrijk. Een aanrader!

- Marion Verheyden, Freelance HR consultant / Loopbaancoach, Otentik BV

Annita weet als geen ander hoe een opleiding te geven. Met haar eigen stijl wist ze heel de groep keer op keer van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Inhoudelijk sterke opleiding met de nodige voorbeelden uit de praktijk. Leerstof die blijft hangen!

- Wannes Van Driessche, Personal Coach, wannes.coaching

Een heel toegankelijke opleiding. Mooie afwisseling van theorie en praktijk op een fijne manier gebracht, met ruimte voor humor, openhartigheid en kritische bedenkingen. Een aanrader voor wie expertise bij de bron wil halen!

- Tilly Hauwaerts, Sociaal Assistent, Fluvius

Heel inspirerend gebracht! Annita Rogier is een expert in haar vak die mensen enthousiasmeert.

- Sigrid Lauwers, Jurist

De opleiding was inspirerend en heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Dankzij de cursus en de tips & tricks van Annita voel ik me zelfzekerder als coach en als psycholoog en ga ik geen begeleidingstrajecten van stress & burn-out meer uit de weg. Annita geeft boeiend les en weet je zeker warm te maken voor het vak. Nogmaals hartelijk dank voor alles!

- Nele Geurts, Preventieadviseur psychosociale aspecten, Premed vzw

Heel fijne opzet van de training, veel praktijk en stevig aanbod aan tools en theorie.

- Loubna Ouifak, Wellbeing coach, Volvo Group Belgium nv

In ben in de opleiding gegroeid. Mijn eigen patronen en overtuigingen werden doorheen de opleiding zichtbaar voor mezelf. De vele tools bieden je handvaten maar de verschillende puzzelstukken vallen doorheen de sessies in elkaar. Een prachtige opleiding die je handvaten geeft om vol vertrouwen mensen met stressklachten te begeleiden.

- Heidi De Roo, HR stafmedewerker, AZ Zeno

Ik vond de opleiding zeer leerrijk en interessant! Je krijgt ontzettend veel mee van Annita, theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Doordat het praktijkgericht is, word je uit je comfortzone getrokken. Annita is ook een zeer aangename docent. Je ziet dat zij heel gedreven is in haar job en zo brengt ze het ook op ons over. Ze gebruikt humor en zorgt voor voldoende ruimte zodat wij gemotiveerd worden om na te denken over een bepaalde casus. Dikke aanrader

- Jolien Nolmans, diëtiste/personal trainer, Health & Balance Studio

De opleiding voldeed aan al mijn verwachtingen. Dankzij de vele praktische oefeningen en voorbeelden voel ik mij capabel om als stress- en burn-out coach aan de slag te gaan. Annita is een aangename lesgeefster met een enorme kennis en ervaring. Ook al was de opleiding online, toch maakte ze het interactief door oefeningen met elkaar uit te voeren. Ik raad het alleen maar aan!

- Julie Moons, Logopediste

Enorm tevreden over de inhoud van de opleiding. Ik wil actief met het thema stress en burn-out aan de slag, maar ben zeker ook van mening dat de kennis veel breder mijn coachingsvaardigheden versterkt ook m.b.t. andere coaching die ik uitvoer.

- Alex Rennenberg, loopbaanadviseur - re-integratiecoach, up forward

Deze opleiding is een echte aanrader! Je leert zoveel bij op een aangename manier. De theorie wordt ook duidelijk omgezet in de praktijk dankzij de vele praktische tips en voorbeelden.

- Astrid Dewilde, Preventieadviseur Psychosociale aspecten, Defensie

Annita is een enthousiaste trainer en een zeer bedreven coach, die met veel overgave en gulheid haar kennis en expertise deelt. Tijdens de opleiding krijg je enorm veel materiaal mee, waar je meteen mee aan de slag kan.

- An op de Beeck, trainer en coach - zaakvoerder , Kurant BV

Annita Rogier is de full package: erudiet, wijs, vrolijk, een uitstekende trainer, een supercoach, dé gids in een van de pot gerukte stresswereld. Absolute aanrader.

- Yoni Van Den Eede, coach i.o., Echo's Workshop

Wat een fantastische training! Ik begeleid al mensen met spanningsklachten, maar dit geeft mij zoveel meer ondersteuning en tools. Daarbij heb ik het als zeer plezant ervaren. Annita heeft enorm veel kennis en humor en de trainingsdagen zijn zowel theoretisch als praktisch goed onderbouwd en prettig aangeboden. Het materiaal gebruik ik dagelijks in mijn werk met heel veel plezier. Ik zou mijn collega's ook adviseren om deze training te volgen. Ik zie het als een hele waardevolle aanvulling in mijn werk als jobcoach/re-integratiecoach!

- Marie-jose Timmermans, jobcoach, Peijnenburg Re-integratie B.V.

Annita heeft zowel vakinhoudelijk als didactisch een sterke aanpak. Dankjewel! Het waren zeer leerrijke en telkens aangename lessen :-) Ideale combinatie en afwisseling tussen theorie en praktijk. Goed dat je door de eindopdracht ook effectief het geleerde onmiddellijk leert toepassen in de praktijk.

- Miek Fransen, ondernemer en lector, Eduzo

Ik vond de training van A tot Z zeer inspirerend. Ik heb veel gehad aan Annita's vakkundige begeleiding en heb veel geleerd!

- Cindy Kooijman, Management assistant

Met een totaal andere achtergrond dan de materie in deze cursus gestapt en zo blij met de keuze.
Annita is een super trainer en de cursus is mooi alomvattend, maar nog steeds met de nodige diepgang. Aanrader.

- Gaëtan Dehaese, Senior Graphic & Motion Designer, teamleader

Ik vond de training geweldig! Ik heb ontzettend genoten en heb heel veel geleerd.

- Hester van Otterlo-Vaughan, Coach, Vaughan Coaching

Dit traject zit enorm sterk in elkaar. Er is een combinatie aan leervormen waardoor je op het einde van het traject zowel kundig bent als een grote hoeveelheid kennis op zak hebt. Voeg daar nog alle praktijkverhalen van Annita aan toe en je krijgt een bom van waardevolle input.

- Anke Verstraeten, trainer

Ik kijk met een totaal andere bril naar stress en burn-out. Met de kennis, gestructureerde aanpak en ruime toolbox kan je in een organisatie preventief aan de slag en zoveel betekenen.

- Myriam Hoste, AonQ Management

De opleiding is heel goed gegeven door iemand die echt expert is. Mooie afwisseling tussen theorie en oefening. Ook de lunch was fantastisch!

- Katherine D'Hoore, educatief en nazorgmedewerker, Bij de Baobab

De opleiding geeft heel wat praktisch toepasbare tools, een duidelijk theoretisch kader en spoort aan tot introspectie en reflectie.

- Eline De Wolf, Klinisch Psycholoog

Annita is enorm 'belezen', weet waar ze over spreekt en brengt dit zeer gestructureerd en enthousiast over. Ook de werkvormen, het boek en de ELO zijn supergoed uitgewerkt. Heerlijk om op deze manier een training te mogen volgen.

- Hilde Vanhaeren, Zelfstandig Loopbaancoach, Vanhaeren Consulting VOF

De opleiding is erg leerrijk en wordt erg goed en interactief gegeven. Ik heb veel bijgeleerd en het was een hele fijne groep en trainer om het traject mee te doorlopen. Echt een aanrader!

- Inge Lemmens, Project Manager Support Operations, Delhaize Le Lion/De Leeuw

Dankjewel Annita voor de zeer boeiende opleiding en om echt 'alles' te willen delen. Dat is heus niet zo in alle opleidingscentra.

- Nele Seys, Coach / Freelance HR Consultant

Een superleerrijke reis met een enorme schat aan tools, tips & tricks en een bijzonder inspirerende trainster. Bedankt voor het begeleiden van onze reis, Annita!

- Lies Van Eycken, HR Business Partner

Blij deze opleiding gevolgd te hebben. Ik heb enorm veel geleerd, nu is het aan mij om het toe te passen. Dank voor de mooie aanzet.

- Nathalie Batens

Enorm genoten van een zeer leerrijke en maatschappelijk relevante opleiding. Blij om nu theoretische achtergrond/kennis te hebben om coachees te begeleiden met stress- en burn-out klachten.

- Gitta Sauviller, loopbaan-en outplacementcoach Randstad Risesmart

De meest gestructureerde, gedocumenteerde en praktische opleiding die ik ooit volgde.

- Lou Hamdaoui, Begeleidingskundige, Empowered by Lou

Door deze opleiding heb ik een heleboel tools gekregen om een coachee op een professionele manier te ondersteunen bij stress- en burn-out klachten. Duurzaam herstel, inzichten en bewustwording staan hierbij centraal.

- Valerie Fonteyn, shiatsu behandelaar en coach

Een diepgaande, goed gedocumenteerde opleiding die leidt tot zowel kennis en inzicht als praktische coachervaring. Een aanrader, mede door het enthousiasme van Annita.

- Bob Monsieur, Diensthoofd HR, Gemeente Kapellen

Bijzonder interactieve opleiding waarbij je niet enkel (toekomstige) coachees, maar ook jezelf prikkelt naar inzichten. Een massa expertise die heel gul en energiek wordt overgebracht.

- Els Piron, zaakvoerder, Coaching en HR Consulting - Els Piron

Prima cursus, lesgeefster met véél ervaring. Een aanrader!

- Patrick Van Vlierberghe, Vervangend supervisor logistiek, Alvance Aluminium BV

Praktische training, aangename opbouw en doeltreffende afwisseling tussen theorie en praktijk (oefeningen).

- Tanja Van Neck, Manager health safety environment, Dechra Pharmaceuticals

Ik heb genoten van de deskundigheid en ervaring van de trainer. Ik kom hier sterker uit!

- Jean-Paul Nauwelaers, Partner, Stanwick NV

De opleiding heeft me extra inzichten en tools gegeven die ik voor mezelf en bij mijn coachees kan inzetten. Zeker een aanrader. Annita inspireert.

- Heidi Moris, Matchmaker & Loopbaanbegeleider, Motmans & partners

Professioneel, volledig met absolute vakexpert.

- Sidney Tops, Zaakvoerder, Passid bv

Deze opleiding is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over stress & burn-out. Annita is een bevlogen trainer die je mee op pad neemt doorheen de boeiende wereld van stresscoaching en die je op een laagdrempelige en interactieve manier laat kennismaken met verschillende methodieken, zodat je die onmiddellijk in de praktijk kan inzetten.

- Stephanie Schuermans, Zelfstandig loopbaancoach, Orenda Coaching

De opleiding is zéér gedegen en compleet. Veel ruimte voor eigen inbreng en een fijne afwisseling tussen theorie en praktijk. Online ook zéér goed te doen. Trainer Annita is zeer kundig en ervaren en deelde tal van praktisch toepasbare werkvormen met de groep. Duidelijke inzichten door het gebruik van eenvoudige alledaagse metaforen. Echte aanrader deze opleiding!

- Terah Houtman, Zorgmedewerker

De aanpak is activerend en gestructureerd. Zeer efficiënte opleiding.

- Marie Droogmans

Heel boeiend en leerrijk met de nodige humor. Ik keek altijd hard uit naar de opleidingsdagen.

- Leen Vandenberk, Welzijnscoach, CM Limburg

Heel erg onder de indruk van de training in totaliteit (inhoud, cursus, ...). Onze trainer, Annita, is een waar expert op dit domein en één van de sterkste trainers die ik ken.

- Tom Nijs, Customer Service Manager BU, Nexans Network Solutions NV div Euromold

Ik vond dit een super leerrijke training. Het heeft me echt de handvaten en de basis gegeven die ik zocht. Het is nu met deze bagage dat ik verder aan de slag kan binnen onze organisatie. Bedankt Annita voor deze boeiende reis!

- Hanne Wuidart, HR business partner, Actemium

Zeer interessante en leerrijke opleiding. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Praktische tools om nadien mee aan de slag te gaan. Bedankt, Annita!

- Stefanie Peremans, HR business Partner, Actemium

Heel leerrijke ervaring. Veel over coachingtechnieken bijgeleerd, hoewel ik al veel opleidingen gevolgd had. Heel boeiend en positief gebracht. Dankjewel Annita.

- Toni Biniashvili, (Loopbaan)coach, Centinela BV

Eye-opener, zowel om eigen veerkracht op te krikken als om coachees te begeleiden. Top!

- Hilde Van Bree, Communicatie en vertrouwenspersoon, DNS Belgium

Kwalitatief hoogstaande training. Trainer is een experte en deelt deze expertise graag met de cursisten. Zeer enthousiaste trainer. Veel gelegenheid tot oefenen en feedback tijdens de training.

- Christel Scholiers, Senior manager

Heel fijne, boeiende opleiding, doorspekt met praktijkvoorbeelden, veel ruimte voor vragen of cases.
Enthousiaste, kundige trainster die een groep weet te boeien.

- Nathalie Callemin, HR Officer, Calman

De opleiding is zeer goed gegeven. Annita is een schitterende lesgever met tonnen ervaring, heel aangenaam om naar te luisteren. Ik heb het gevoel geleerd te hebben van de beste.

- Hilde Denolf, Zaakvoerder, VERDEN BV

Een tas vol tools rijker. Energie van gekregen. Aanrader!

- Birgitte van de Koevering, Jobcoach/re-integratieconsulent, Peijnenburgreintegratie

Was heerlijk om met deze kennis verdieping, verbreding en uitbreiding te krijgen.

- Lilian Sijbers, Loopbaancoach, L-Coaching

Super leuke en leerzame opleiding!
Hele leuke en sprekende voorbeelden. Annita kan het heel fijn en relaxed uitleggen.

- Joep van den Berg, Teamleider Sales Support, De Lage Landen Vendorlease B.V.

Ik kan deze opleiding van harte aanbevelen.
Naast de vele methodieken veel praktische tools mogen leren van docent Annita die echt een topper was.

- Carolien Sandkuijl, Coach en Trainer, Sandkuijl Coaching& Training

In een fijn tempo, doorspekt met droge humor, biedt Annita middels deze opleiding een schat aan kennis, tools en werkvormen voor ervaringsgericht leren.

- Debbie Van der Donk, Mental coach en trainer, Flore coaching & training

Duidelijke en heldere training. Annita is een ervaren trainster met veel aansprekende voorbeelden. Ik heb er veel van opgestoken.

- Brigit, Beleidsadviseur, coach, yoga en mindfulnessdocent

Een inspirerende opleiding, een stevig fundament om verder te groeien.

- Sigrid De Bie, HR Directeur, Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen

De opleiding tot stresscoach en burn-out coach is zeer inzichtelijk en praktisch toepasbaar. Het heeft me als coach maar ook als mens doen groeien.

- Bette Struyvelt, Baskul Coaching

Het mooiste wat ik kon leren: ik heb mezelf en mijn talenten leren kennen.

- Rebecca Gysemberg, Logistiek Coördinator, Fluvius System Operator

Dankzij de 8 stappen met bijbehorende tools duidelijke handvatten gekregen om te coachen. Ondanks de online opleiding toch heel veel ruimte om het coachen praktisch te oefenen onder leiding van een bevlogen en zeer deskundig docent Annita.

- Annemarie Luijkx

Schitterende opleiding! Een mooie aanvulling op een algemene coachopleiding.

- Nicole Van Autrève, Zelfstandig management en loopbaancoach, GROW Consulting

Annita deelt, naast haar expertise, een praktisch toepasbaar stappenplan en een veelvoud aan werkvormen, ook tal van herkenbare praktijkvoorbeelden. Ondanks het online gebeuren toch een waardevolle training, aangevuld met een fijn buddy-systeem onder de deelnemers.

- Kristine Rombaut, HR medewerker, trainer & coach

Heel erg bedankt voor deze training. Ik heb genoeg bagage gekregen om op een systematische manier aan de slag te gaan met coaching. Heel leuke stijl, je bent als een vis in het water als spreker en ik heb af en toe goed kunnen lachen.

- Bart Vriesacker, Mensura

Fantastische vrouw! Annita is een bruisende dame met gigantisch leerrijke uitleg.
Geeft heel veel inzichten! Zeker een aanrader!

- Annemoon Delabie, Mensura

Het is fijn hoe Annita je zelf laat ervaren wat coaching kan inhouden. Je werkt aan je coachingvaardigheden, maar ervaart ineens ook het effect ervan op jezelf en anderen.

- Anneleen Vanlook, Mensura

Inspirerend, enthousiasmerend, handvaten gekregen om meer competent aan de slag te gaan en een gestructureerde, doelgerichte aanpak te hanteren.

- Julie Daenen, Mensura

De hele praktische oefeningen zijn een heerlijke aanvulling op de theorie.
Beklijvende inzichten met eenvoudige metaforen / oefeningen.

- Marianne Van Hees, Mensura

Enorm enthousiasmerend met mooie humor!
Inspirerend, leerrijk, goesting om te coachen.

- Clara Carlier, Mensura

Blij om nog eens een opleiding te volgen bij iemand die én inhoudelijk expert is én het super kan brengen als docent. Na veel opleidingen in de afgelopen jaren was dit er eentje die een verandering was, waar ik zeer veel heb uitgehaald en plezier heb gehad onderweg!

- Daisy Buttiens, Mensura

Deze opleiding raad ik 100% aan! Ik twijfelde omwille van de kostprijs, maar je krijgt meer dan verwacht en krijgt volop gelegenheid om te oefenen (en fouten te maken in een veilige omgeving). Ik studeerde begin deze week met heel veel zelfvertrouwen af en startte vandaag al mijn derde coachee op! Trainer Annita doet dat super en is echt een expert in haar field. Doen!

- Deauke Robbens, Equeen Coaching

Leerrijke ervaring waar alle inzichten, tools en methodieken mbt stress- en burn-out coaching gebundeld worden, zodat je uitgedaagd wordt om je eigen talentenportfolio te verrijken!

- Erik Conings , Psycholoog - zaakvoerder, Q²Q

Zeer praktische opleiding met een zeer uitgebreide toolkit. Na de opleiding voelde ik me vol vertrouwen en goed uitgerust met veel tools om het geleerde in praktijk te brengen. Annita is een vat vol kennis over de materie. Ze brengt de inhoud op een zeer onderhoudende en leerrijke manier.

- Katleen Eyckmans, Psycholoog - ACT-therapeut - Carrièrecoach

Deze opleiding is een absolute aanrader voor eenieder die mensen met stressklachten op een professionele manier wil ondersteunen en begeleiden. Ik ben zeer dankbaar voor de wijze waarop de training gegeven werd, alsook voor de rijkelijk gevulde toolbox (zowel het virtuele platform als de werkboeken) waar we toegang toe kregen.
Ik kan vol vertrouwen aan de slag met cliënten en bedrijven die willen werken rond stress- en burnout preventie en hersteltrajecten!
Dank u wel Annita voor deze waardevolle opleiding!

- Isabelle Van De Vijver, coach & trainer, Brainchild

Zeer uitgebreide cursus met goed en duidelijk cursusmateriaal. Annita legt het duidelijk uit en op een boeiende manier. Door corona moest de cursus online plaatsvinden, maar dit is zeer goed aangepakt. Top cursus!

- Tessy van Maanen, Coachingspraktijk Jivita

Ik wilde graag praktische instrumenten en oefeningen leren om gedegen en gestructureerd te coachen op gebied van stress en burn-out. Dat doel is ruimschoots bereikt en de verwachtingen zijn overtroffen. Annita is een heel kundige en leuke trainer met een schat aan kennis en ervaring, die ze op een leuke wijze met humor weet over te brengen.

- Marja Morsman, Manager Talent Development, Procam

Ik ben enorm dankbaar voor alle aangereikte kennis. Het is een verdieping naast de algemene coachopleiding. Ik kijk ernaar uit om alle geleerde kennis te gaan toepassen in de praktijk.

- Janske Tamaela

Eenieder die vroeg of laat met stress of burn-out in aanraking komt, zou deze opleiding moeten volgen.

- Sven Reynders

Ik vind de opleiding tot stresscoach en burn-out coach meer dan in orde. Ik heb veel bijgeleerd, voel me weer wat sterker als coach en Annita is een heel goede trainer. Ik kijk al uit naar de volgende opleiding bij haar.

- Miet De Schepper, psycholoog - zelfstandig coach

Hele boeiende en uitdagende opleiding, waarbij je heel wat tools meekrijgt om aan de slag te gaan, maar waar ook ruim stilgestaan wordt bij zelfreflectie en hoe je als coach staat in je coaching en tav je coachee.

- Valerie Couvreur

Ongelooflijk hoe ik geëvolueerd ben tijdens al deze maanden. Ik kan echt aan de slag met deze opleiding tot stresscoach en burn-out coach.

- Helga Puttemans

De opleiding tot stresscoach en burn-out coach omvat een heel complete aanpak van stress- en burn-out coaching, een duidelijke structuur, veel methodieken, veel ruimte voor interactie en vragen. Annita werkt op een heel ondersteunende en interactieve manier met de groep en brengt veel ervaring binnen. Dankjewel!

- Sophie Van Dael, zelfstandig coach, HR consultant, Covet

Ik heb ontzettend veel bijgeleerd, ook over mezelf en Annita is de perfecte persoon voor deze opleiding.

- Sonja Swerts

Zeer zinvol, voor zowel mijn werk als coach als voor mezelf.

- Saskia Aussems, Interne coach, De Berkenschutse

Annita, bedankt voor de geslaagde opleiding tot stresscoach en burn-out coach. Ik vond bergen inspiratie, bouwde vertrouwen op in datgene dat ik graag doe en hoop velen verder te kunnen helpen aan de hand van de talrijke tools en handvaten die je deelde.

- Marjan Merens, Sociaal Assistent, Fluvius

Annita is zeer gepassioneerd door de materie. Ze geeft veel praktische tips en ze geeft je het vertrouwen om met het geleerde aan de slag te durven gaan. Kortom, een aanrader voor wie op zoek is naar een degelijke, onderbouwde en praktische opleiding tot stresscoach en burn-out coach.

- Bianca Cools, HR Freelancer

Annita, hoe jij alles zo toegankelijk maakt en ons onbewust zoveel kennis en tools bijbracht, is bewonderenswaardig. Van onzeker en aftastend heb je me laten evolueren naar iemand die er klaar voor is. Ook het groepsgebeuren bracht me heel wat nieuwe inzichten bij.

- Laetitia Coppejans, Sales trainer, Novartis

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach was heel interessant en resultaatgericht! Inhoudelijk perfect en praktisch onmiddellijk toepasbaar. Annita is een topcoach en trainer. Ik vond het een hele eer om van haar les te krijgen! Ze is niet alleen experte maar ook een heel fijne en warme persoon. Hartelijk bedankt. Ik kan deze opleiding ten zeerste aan iedereen aanraden.

- Kristel Wils, Zaakvoerder, Senro Services BVBA

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach was voor mij zeer inspirerend! Annita is een krak in haar vak en slaagt er telkens opnieuw in om op een creatieve manier alle deelnemers te betrekken en de materie op een humoristische manier te brengen! Heel leerrijk en ik ben nu veel beter voorbereid om met stress- en burn-out coaching aan de slag te gaan. Hartelijk dank voor deze ervaring!

- Mia Hautphenne, Commercieel en HR medewerker, CONIX RDBM Architects

In de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach wordt op stress en burnout heel breed bestudeerd. De materie wordt op een begrijpelijke en heel praktische wijze gegeven. Ik kreeg meer dan voldoende stof tot nadenken en om er zelf mee aan de slag te gaan.

- Karl Mortier, Zaakvoerder, Karl Koacht

Een fantastische, zeer uitgebreide en leerrijke opleiding met heel wat afwisseling die je klaarstoomt om stress en burnout als coach, HR partner of manager aan te pakken.

- Anne Demeulenaere, Coach, Inspiring Coach 4 You

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is een fantastische training die ik iedereen kan aanbevelen! Annita is gewoon dé inhoudelijke expert in België en Nederland die op elke vraag met kennis van zaken én uit ervaring kan antwoorden.

- Lotte Frans, HR Business partner, Eneco

Heel erg verrijkend om je eigen psychosociaal welzijn te bewaken én te verbeteren. Om daarna dat van anderen te verbeteren.

- Diane Arijs, Docent, onderzoeker, coach, KU Leuven

Ik vond de opbouw van de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach heel praktijkgericht en met voldoende wetenschappelijke onderbouw en veel bruikbare tools!

- Francine Saenen, Stress- en burnout coach, careercoach, Saefran

Ik zou iedere jonge manager aanbevelen om deze opleiding te volgen: stressklachten en burnout komen zo vaak voor omdat de uitdagingen in de huidige maatschappij zeer talrijk zijn. De inzichten in deze opleiding zijn ook een hulpmiddel om op een gezonde, duurzame manier het beste van jezelf te geven, voor jezelf en op die manier ook voor de maatschappij. Dank je, Annita, voor deze formidabele training en al je inzichten! 'I wish I was 20 years younger to use these insights for my future life'.

- Hilde Strybol, Project medewerker, KBC

Dankjewel Annita voor deze super opleiding, ze was zeer goed onderbouwd en ik heb heel veel kunnen bijleren en tools ontdekt waar ik organisaties en mensen weer verder mee kan ondersteunen. Op die manier kan ik bijdragen aan meer vitaliteit in de wereld.

- Linda Gelders, Management consultant en coach, Insperience

Het was een interactieve reis doorheen een boeiende materie! De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach geeft inzichten en hands-on kapstokken die je in de praktijk kan gebruiken. Op een zeer bevlogen manier gegeven en helemaal afgetoetst met de coaching realiteit.

- Karin Versmissen, Coach en business trainer, NeXTeps

Het is werkelijk een heel geslaagde opleiding, met grote aandacht voor de toepasbaarheid in de praktijk. Waarvoor dank!

- Paul Driesen, Psychotherapeut, life coach, loopbaanbegeleider, outplacement, Caldera coaching

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is een zeer interessante training! Ik kijk ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan!

- Leslie Vansweevelt, Coach, DECE

Dankzij de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach heb ik meer inzicht in stress- en burnout coaching. Ik ga het geleerde zeker toepassen in de praktijk binnen onze organisatie.

- Jolien Paepen, District manager, Synergie Belgium

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is zeer interessant. Je leert heel veel en je krijgt verschillende tools aangereikt die heel toepasbaar zijn in de praktijk. Een verrijking, deze opleiding!

- Larissa Schilders, Maatschappelijk werker, Vlaamse Overheid

Ik ben zeer enthousiast over de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach, ze oversteeg mijn verwachtingen ruimschoots en ik wil ze graag aanbevelen bij collega's!

- Nele Vandaele, HR manager, About People BVBA

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach volgt een heel praktische benadering van het coachen. En dit gestoffeerd door een massa aan praktijkvoorbeelden uit de rijke ervaring van de trainer. Niet voor niks is deze opleiding al jaren de referentie op de opleidingsmarkt!

- Edwin Mincke, Consultant, EMC Consulting voor Bedrijfsadvies

Annita weet de groep te charmeren met heel veel humor en enthousiasme. Ze is een heel bevlogen trainer en de referentie op de markt van stress- en burn-out coaching.

- Sofie Valkeners, Zaakvoerder, Ameno-HR

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is een heel leerzame en direct toepasbare opleiding, gegeven in een super relaxte sfeer door de trainer gecreëerd.

- Tessa Zaaijer, HR manager Benelux, Boxx global expat solutions

Ik heb heel veel tools leren gebruiken in deze opleiding, die een zeer gestructureerde aanpak heeft. De tools zijn onmiddellijk bruikbaar in de praktijk om mensen te helpen. Het was een zeer leerrijke en aangename opleiding.

- Catherine Linders, Outplacement, LIMTEC + LIMOB

Annita, jouw ervaring en gevatte antwoorden (en heerlijke accent :-)) deden ons aan jouw lippen hangen. Bedankt voor de vele inzichten en tips! Ik kan deze opleiding werkelijk aan iedereen aanraden!

- Dorothey Claes, HR beleidsondersteuner, Scholengroep 13

Ik heb zeer veel geleerd. De knappen 8 stappen methodiek die werkt voor individu én organisatie!

- Hilde Baerten, VDAB

Annita bracht op een heldere manier een systematische aanpak van stress- en burnoutcoaching en bouwde steeds verder op de ervaringen van de deelnemers met praktische tips.

- Koen Salaets, VDAB

Ik heb gewoon genoten van elke minuut!

- Elke Bijl, HR, VDAB

Een zeer goede training, ik heb heel veel geleerd dat onmiddellijk toepasbaar is!

- Anne Petit, Coach, VDAB

Ik heb de training als ontzettend nuttig, leuke en interessant ervaren. Annita is een prettige en betrokken trainer.

- Simone Van Beek, Trainer, ambtenaar, Ministerie Justitie en Veiligheid Nederland

Annita Rogier weet hoe zij de deelnemers moet motiveren om met plezier dit prachtige werk rond burnout coaching te mogen doen.

- Mees Harvelt, Coach, adviseur, Hartvelt Advies

Het grootste pluspunt voor mij aan de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is al het leermateriaal dat wordt aangeboden om zelf in de praktijk mee aan de slag te gaan!

- Stefanie Jacobs, Psycholoog

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is top! Annita heeft heel veel expertise, ze stimuleert het leerproces van elke deelnemer en wisselt heel vaak van werkvorm waardoor het leuk om volgen is. Zeker een aanrader!

- Chris Vluymans, Zelfstandig coach, Leef echt

Ik heb genoten van de opleiding. Ze bracht me tot eigen reflectie en zelfbenadering zonder het professionalisme uit het oog te verliezen.

- Eva Schildermans, HR Consultant, Mighty Monday

Ik vond de opleiding zeer goed en leuk om volgen. Annita combineert een ijzersterke inhoudelijke deskundigheid met een prettige persoonlijkheid. Ze stimuleert je om nieuwe vaardigheden met vertrouwen toe te passen.

- Laura Van den Boogaard, Coach, Lank coaching & Communicatie

Een leuke en inspirerende opleiding. Ik ben na elke opleidingsdag vol 'goesting' naar huis vertrokken om concreet met het geleerde aan de slag te gaan. Ik heb enorm veel bijgeleerd! Bedankt! PS: De humor was een extra pluspunt ;-).

- Ine Indesteege, Business partner, Thalento

Bedankt voor deze inspirerende en zeer leerzame training!

- Hiske Douma, HR manager, Coaching 4LIfe2Improve

Ik heb dankzij deze opleiding heel wat bagage meegekregen die direct bruikbaar en werkbaar is in mijn praktijk.

- Anja Van Damme, Shiatsu therapeut, L'Equilibre

Een zeer interessante opleiding waarin zowel preventie als curatief gewerkt wordt rond burnout met een zeer bevlogen trainer. Bedankt!

- Erna Geysen, Zelfstandig coach, Dery consult

Ik heb enorm veel bijgeleerd dankzij Annita. Ik weet voor mezelf nu welke competenties ik als coach bezit en hoe ik die succesvol kan toepassen in de praktijk.

- Silvio Fenucci, Bediende, CB&H

Een zeer inspirerende en leerrijke opleiding, dank je wel Annita! Ik kijk ernaar uit alle tools in de praktijk toe te passen en mensen bewust te maken van hun mogelijkheden tot werkgeluk. Haal het beste uit jezelf!

- Dorien Manshoven, Career coach, Flexpoint

Een prima training met een meer dan uitstekend handboek! Een 'must do' voor elke coach.

- Michel van den Akker, Trainer, coach effectief werken, CiEP Michel van den Akker

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is een gevarieerde, boeiende training gegeven met veel humor en voorbeelden. Bedankt Annita!

- Mechtilde Hennebert, Coach

Een boeiende, leerrijke, onderbouwde en motiverende opleiding gegeven door een dynamieke trainer. Ook het leermateriaal en de documentatie is top!

- Ann Scheepers, Personal coach, MD Fipacon BVBA

Wat een ongelooflijk geweldig inspirerende opleiding! Een enorme aanrader, ik heb enorm veel geleerd. Ook geweldig hoe hecht de deelnemersgroep geworden is op 7 dagen. Een dikke 10/10 voor deze opleiding!

- Chantal Hendrikse, Zaakvoerder, HR Consultant, trainer, loopbaancoach, Hench Training & Consulting

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is heel leerrijk, inspirerend, activerend en motiverend! Dank je Annita!

- Meryem El Allal, Contextbegeleider, Fit 2B Fit BVBA

Een zeer sterke opleiding gegeven door een echte specialist op een leuke en interactieve manier!

- Justin Franssen, 25burnout

Een duidelijke en gestructureerde opleiding met een schat aan praktische info en tools. De opleiding wordt op een duidelijke en heel toegankelijke manier gegeven. Annita is echt een toptrainer ;-).

- Muriel Baes, HR manager engineering, Brunel Belgium NV

Top! Een heel inspirerende training en op een leuke manier gebracht. Bedankt!

- Laura Hendrickx, Loopbaancoach

Annita haar opleidingen zijn niet alleen fantastisch leerrijk maar ze zijn ook op een geweldig toffe manier gebracht. Het is een voorrecht om les van haar gehad te hebben!

- Birte Van Garsse, Coach, be.punt

Een heel warme en professionele opleiding vol met relevante oefeningen voor mijn praktijk! Super!

- Luc Beerends, Eigenaar, coach

Annita is een heel inspirerende en deskundige trainer. Ze maakt met haar humor de lesdagen heel aantrekkelijk. De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is een opleiding die alle managers zouden moeten volgen!

- Petra Vertenten, Algemeen directeur, Sint-Michielscollege

Als je op een methodische wijze aan de slag wil met stress- en burnout coaching, dan moet je deze opleiding volgen. Een 'must have'!

- Martijn Oechies, Coach en adviseur, Merlet coaching & advies

Annita is een vakvrouw die haar vak serieus neemt en zich hard inzet voor de professionalisering van de beroepsgroep van stresscoaches. Ze is de referentie op de markt!

- Nicole van Diepen, HR Adviseur en coach

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach vormt een nuttige aanvulling op het op zich al uitstekende boek van Annita Rogier.

- Mark Westerhuis, Adviseur, LTP

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach heeft precies gebracht waar ik naar zocht. En Annita is een heel fijne trainer/coach met een zeer goede praktijkvisie op stress- en burnout coaching.

- Melissa Schouman, Columnist, onderzoeker leer- en ontwikkelpraktijken, Binnenlands Bestuur (Nederland)

Een goede training gegeven door iemand met duidelijk veel expertise over burnout begeleiding. De training heeft mij duidelijke handvaten bezorgd om een goede structuur in mijn coaching neer te zetten. En heel veel inhoudelijke kapstokken waarmee ik in mijn praktijk aan de slag kan!

- Ingrid van Dam, Reintegratiecoach en arbeidsdeskundige, Keer.nu

Ik heb een arsenaal aan oefeningen voor de coachee meegekregen! Met deze eenvoudige oefeningen kan ik een heel groot leereffect bereiken bij mijn coachees!

- Annette Lemmen-Fransen, Persoonlijke coach in de natuur, Buiten Jezelf Coaching

Een mooie en verdiepende reis door de wereld van de coachee met stress- en/of burnout klachten. Deze opleiding heeft me heel veel bijgebracht. Bedankt daarvoor!

- Nanna van Leeuwen, HR Adviseur

Dank je voor deze geweldige opleiding! Vooraf heb ik me afgevraagd of het haalbaar zou zijn om zoveel info te behandelen in 7 dagen training. En ja, dat is zeker gelukt! Ik ben blij met de praktische insteek, de vele voorbeelden en de zorgvuldigheid en opgewektheid van de trainer!

- Carla Ruben-Verplancke, Coach, RNVcoaching

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is een heel complete, inspirerende en professionele training. Bedankt!

- Nicole van Dijk, Coach

Dit is een zeer leerzame, inspirerende en plezierige opleiding die geweldig goed aansloot bij mijn behoeftes. Ik heb heel veel geleerd en weet goed wat ik nog kan gaan bijleren in de komende tijd!

- Matthijs van Hoven, Intern coach en supervisor, Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Nederland

Zeer goede opleiding! Perfecte mix van theorie en praktijk. Gegeven door een expert in het veld van stress en burn-out. Een echte aanrader, niet twijfelen!

- Sigrid Baeyens, Freelance HR Consultant, SBWoW

De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach is een heel praktische en toegepaste opleiding waarbij je als coach ook kritisch naar jezelf kijkt. Super fijne trainer en mededeelnemers!

- Nathalie Leenen, Vitaliteitscoach, Moeiteloos in je Kracht

Waanzinnig goede en inspirerende opleiding gegeven door een toptrainer, Annita. Ik heb zoveel geleerd dat ik direct kan toepassen! De opbouw en structuur zijn een permanente kapstok voor mijn eigen coachsessies waarbinnen ik met behulp van de geleerde technieken, vaardigheden en tools steeds maatwerk aan mijn coachees kan bieden. Het enige jammere is dat de opleiding gedaan is ;-).

- Isabelle Hulsman

Ik geef uiterst zelden een '10' op een evaluatieformulier. Maar hier vind ik geen enkele reden om lager te scoren. Heel aangenaam, heel leerrijk en heel toepasbaar! De Opleiding tot stresscoach en burn-out coach, gegeven door Annita Rogier, was voor mij een blijvende bron van inspiratie waarbij we ook een waterval aan prachtige tools kregen!

- Anne Smets, Coaching, training, consulting en mentoring, AS TCM

De trainer heeft heel veel kennis en ervaring die ze gretig met ons gedeeld heeft. Dat geeft een voldaan en tevreden gevoel. Bedankt!

- Jo Bogaert, Mindfulnesstrainer en lachcoach, Bogaert Johan

Deze opleiding heeft een heel duidelijke structuur in aanpak rond stress en burn-out. Je leert een diversiteit aan technieken en oefeningen die je meteen kan inzetten in de praktijk. Annita is een bron van inspiratie voor mij!

- Heinrike Bergmans, Zaakvoerder, Sarafijn

Een goed opgebouwde opleiding in een fijne groep met een inspirerende trainer, wat wil je nog meer?

- Christine Pelgrims, Owner, Power Switch

Ik vond dit een heel waardevolle opleiding, ook een heel mooi aanbod aan wetenschappelijk trainingsmateriaal en praktische oefeningen om meteen mee aan de slag te gaan!

- Silvia De Coninck, Psychologisch consultent

Een fijne en interessant ervaring om met een heel divers publiek deze opleiding te volgen: er waren zowel HR professionals als coaches aanwezig. Dit is een absolute meerwaarde voor de deelnemers!

- Martine Coorens, HR Business partner compensation & benefits, Novartis

Deze training sluit perfect aan bij mijn wens naar een extra verdieping in mijn coachpraktijk. Ik heb heel veel geleerd.

- Eva Geluk, Coach, Coaching for sustainability

Het was een boeiend en leerrijk traject! Met passie en kennis gebracht door een inspirerende docente. Hartelijk dank! Het blijft een spannende 'journey' maar de vele tips zullen zeer van pas komen.

- Peter Buckinx, Senior trainer/coach, Ricoh Belgium

Een fijne, leerzame en toegankelijke opleiding die goed in elkaar zit. Laagdrempelig met veel praktische tools!

- Laerke Gerretsen, HR Advisor, coach, PDCU BV

Bedankt voor al je kennis en ervaring die je met ons hebt gedeeld, Annita! Je biedt een veilige leeromgeving waar we als coach fouten mogen maken en kunnen groeien. Erg prettig!

- Lianne Fennema-Portena, Verzuimcoach, loopbaancoach, Richting Vitaliteit

Ik heb deze training als super positief ervaren. Ik kreeg de juiste tools én het steuntje in de rug om er nu daadwerkelijk echt mee aan de slag te gaan.

- Charlotte Trommelen, Director, C Talent

Ik ben heel tevreden over deze opleiding en erg dankbaar!

- Kathleen Motmans, Coach en bemiddelaar

Oprechte dank, Annita, voor zoveel inspiratie, motivatie en enthousiasme tijdens de opleiding. Je jarenlange praktijkervaring en je gedegen kennis van het vak gecombineerd met je speelse aanpak maakten van iedere opleidingsdag weer een waardevol leermoment!

- Marie-Claire Wellens, Vennoot, Knafico BVBA

Een heel sterk opleidingstraject met mooie afwisseling tussen theorie en oefeningen. Ook de samenwerking en het blijvend contact met de collega deelnemers heb ik als een sterke troef ondervonden.

- An Kemps, Recruiter

Ik vond het een heel aangename training met veel ruimte voor praktische oefeningen, gegeven door een toptrainster, een heel ervaren iemand. Een echt voorbeeld voor mij.

- Jolien Berghmans, HR consultant, loopbaancoach, Berghmans Jolien

Deze opleiding reikt erg veel tools aan om als stress- en burn-out coach aan de slag te gaan. Na 7 dagen heb je ook een uitgebreid netwerk (collega-deelnemers en linkedin groep) om bij eventuele 'blockages' op terug te vallen.

- Joke Dubois, HR manager, GlaxoSmithKline

Er worden veel gerichte en concrete technieken aangeboden om verder mee aan de slag te gaan. De trainer brengt de opleiding op een heel fijne manier, met de nodige humor en heel veel expertise.

- Veronique Willems, Preventieadviseur psychosociale aspecten, Mensura

Deze opleiding vormt een stevige start voor een carrière als stress- en burn-out coach. Dankjewel Annita!

- Veerle Franqui, Zelfstandig coach, çava çava cv

Zeer boeiende en leerrijke opleiding. Annita is een zeer spontane, empathische, grappige trainster met zeer veel expertise. De training heeft een mooie afwisseling tussen theorie en praktijk waardoor je als stress- en burn-out coach direct aan de slag kan! Bedankt voor alles!

- Sarah Miserque, Zelfstandig kinesitherapeute

De training heeft al mijn verwachtingen ruimschoots ingelost. Dank aan de trainer voor het onvoorwaardelijk delen van kennis en ervaring.

- Stefaan Slabinck, Zaakvoerder, 3S BVBA

Ik ben zeer tevreden over deze opleiding. Ik ben heel dankbaar voor de enorme uitwisseling van expertise van Annita.

- Eva Cielen

Annita is een zeer ervaren trainer en coach. Ze geeft op een heel prettige manier opleiding. Ik heb ervan genoten.

- Marloes van Olst, Re-integratie adviseur en loopbaancoach, Van Olst Advies

Ik heb heel veel geleerd in deze training, ook over mezelf. Bedankt. Ik raad deze training dan ook sterk aan bij collega's!

- Ariane Van Calenberge, Zelfstandige, B. in Change

Ik vond het boeiend, leerrijk en inspirerend gegeven. Ik apprecieer vooral de kracht van humor van de trainer, de lichtheid, het waarderende en tegelijk uitdagende. Het was super leerrijk om deze opleiding te mogen volgen. Het voelde aan als een cadeau!

- Lien Van den Durpel, Expert VTO, persoonlijke coach, VDAB

Hele leerrijke en inspirerende training met een praktische no-nonsense aanpak, doorspekt met humor en 'to-the-point'. Aan wie dit ooit leest, schrijf je gerust in ;-).

- Myriam De Ley, HR Business Partner, Renewi Belgium NV

Een heel volledige en 'hands-on' opleiding gegeven door een heel enthousiasmerend persoon. Aan te raden voor elke HRM, coach en leidingevende!

- Deborah Vernaeve, Personeelsverantwoordelijke, Sogent

Hartelijk dank voor deze schitterende en heel praktijkgerichte opleiding. Speciale vermelding voor de schitterende trainer en haar manier van lesgeven!

- Carlo Van Hulle, Kinesitherapeut - hartcoherentiecoach, Carlo Van Hulle

Een sterk onderbouwde opleiding die je bruikbare handvaten geeft om direct, op maat van de coachee, effectief en efficiënt, doelgericht aan de slag te gaan. Met een mooi evenwicht tussen praktijk en theorie. Een aanrader voor wie zichzelf wil tegenkomen en wil bijleren om een ander tot inzicht te brengen!

- Caroline Geeraerts, Wetenschapper, vertrouwenspersoon en coach, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek

Deze cursus heeft me zoveel bijgebracht, ik heb nog veel meer zin om mensen te coachen en te helpen.

- Nele Van Eeghem, HR Officer, Bematrix bvba

Hartelijk dank voor deze nieuwe inzichten. Ik gebruik ze elke dag persoonlijk en pas ze ook toe in de mijn coaching!

- Philippe Vandormael, Adviseur, FOD Financiën

Ik heb enorm veel geleerd in deze opleiding: heel veel nieuwe tools en nieuwe kennis. Ik kan deze opleiding aan iedereen aanraden.

- Katleen Nackers, Directeur bewonerszorg, WZC Betlehem

Deze opleiding vond ik heel inspirerend. De 'sprekende voorbeelden' ga ik nog lang onthouden en toepassen in de praktijk.

- Kelly De Clercq, Idewe

Dit is een rijke opleiding met veel praktisch bruikbare tools en tips. Aan te raden!

- Kim Oudermans, HR, Idewe

Ik kan deze opleiding aan iedereen aanraden.

- Cristin Van Ooyen, Zaakvoerder, Welzijn vind je balans

Ik vind dit een heel gevarieerde opleiding, ik heb heel veel geleerd. Het is heel waardevol hoe Annita traint: met heel veel humor en op een vertellende manier. Ik heb genoten.

- Petra Kaandorp, Burn-out coach en assistent bewindvoerder, Petra Kaandorp Coaching

Annita is een absolute experte in stress en burn-out en weet haar kennis op een positieve en enthousiasmerende manier over te brengen. Ik heb de volledige training ervaren als een cadeautje. Dank je!

- Babs Smith, Trainer/coach

Een heel duidelijke training, ik ben heel tevreden over de professionaliteit van de opleiding. Ik kan het geleerde zeker toepassen in mijn coachwerk.

- Edith Gijsbregts, Vitaliteits- en loopbaancoach, Vitality & Life

Dit is gewoon een super goede training, de referentie op de markt! Gegeven door een heel gedreven expert-trainer!

- Inge Lepee, HR Business Partners, Ecover Co-ordination Center nv

Dit is een heel informatieve en constructieve opleiding. Ik heb zo VEEL geleerd! Dank je om je kennis te delen op deze fijne manier, Annita!

- Valentine Van der Hauwaert, Coach, Integraal BVBA

Deze opleiding heeft me positief geïnspireerd om hiermee zeker aan de slag te gaan! Zeer gestructureerd, zeer duidelijk en met heel veel praktische oefeningen!

- Myriam Lens, Verpleegkundige, coach, voedingsconsulente, Slim Concept

De inhoud wordt op een ludieke manier gebracht. Het is een zeer praktijkgerichte opleiding met veel ruimte voor eigen inbreng.

- Tamara Bammens, Administratief medewerker HR, Gemeentebestuur Hemiksem

Annita deelt haar expertise gul en spontaan. De training is super goed opgebouwd. Aan het einde heb je echt alles in huis om hiermee professioneel aan de slag te gaan!

- Klaartje Ascoop, Loopbaancoach, Touch Ground

Mijn verwachtingen werden tijdens deze training volledig ingelost! Er was een goede mix tussen cases en theorie. De training wordt gegeven door een topcoach. Ik heb veel zin in meer!

- Martine Swinnen, HR Manager, Harol Consyst nv

Dit is niet alleen een topervaring voor doorwinterde coaches of HR professionals, maar voor iedereen die oprechte interesse heeft in stress en burn-out!

- Chris Huybrechts, Zaakvoerder, Projectatelier bvba

Deze cursus is echt een aanrader voor elke manager!

- Marc Wellens, Unit head Support Services, Europese Commissie

Ik vond dit een heel kwaliteitsvolle training die ik aan iedereen wil aanraden!

- Chantal Vereenooghe, HR Manager, McBride

Deze opleiding heeft mij een prachtig kader gegeven om op een stapsgewijze manier aan de slag te gaan als stress- en burn-out coach. Het was net wat ik nodig had om mij de boost te geven om mijn praktijk op te starten. Ik kan deze opleiding dus sterk aanraden voor alle coaches en leidinggevenden.

- Elisah De Cnijf, Arbeidsarts

Een heel verhelderende en goed gestructureerde opleiding. Heel actueel ook en zeer bruikbaar in de praktijk.

- Laurence Van den Bergh, EMEA Colour Marketing Project Management, Axalta Coating Systems

Annita is een expert in deze materie en deelt haar kennis en expertise met de groep op een heel natuurlijke en bevlogen manier.

- Caroline Debal, Professional Coach & Trainer, Damai Coaching

IN deze 6 maanden training leer je heel veel: burn-out is geen hype maar een keiharde realiteit waar bedrijven en coaches kunnen helpen, preventief en curatief. Deze opleiding is eigenlijk een must voor elke HR manager, HR medewerker, leidinggevende en coach!

- Renee Agneessens, HR director, LeasePlan FleetManagement

To the point! We kregen veel voorbeelden en praktijkoefeningen waardoor we de theorie onmiddellijk konden toetsen aan de praktijk.

- Suzy Scheers, HR medewerker / coach, Suzy Coacht

Een zeer leerrijke cursus. Een trainer met een vat vol ervaring die vol enthousiasme en humor haar kennis deelt. Het waren heel inspirerende dagen die jammer genoeg voorbij zijn ;-).

- Tin Snoeks, Stress en burnout coach

Dankzij deze opleiding ben je echt in staat om op een degelijke manier een stress- en/of burn-out traject te begeleiden bij een coachee! Het is een vakopleiding!

- Lidewij Devroe, HR Director, Cefic (European Chemical Industry Council)

Dit is voor mij de beste opleiding die ik tot nu toe in mijn loopbaan gevolgd heb: concreet, gestructureerd, gegeven door een trainer met een geweldige expertise. Een mooie afwisseling tussen theorie en toepassingen. Je krijgt veel handvaten mee waarmee je onmiddellijk in de praktijk aan de slag kan.

- Katrien Van Ostaede, HR Business Partner

Dit was een zeer verrijkende en inspirerende opleiding met een zeer mooie opbouw en goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Met een keigoede lesgeefster! Bedankt.

- Marleen De haes, Beleidsondersteuning De Leerexpert, AGSO De Leerexpert Antwerpen

Deze opleiding was een boeiende tocht voor mij! Het was een buitengewone uitdaging en gaf me een boost in mijn persoonlijke groei. Bedankt hiervoor!

- Leen Van Aken, Verpleegkundige, Attentia preventie en bescherming

Dankzij deze opleiding krijg je heel veel informatie en zeer goede inzichten. De trainer is dé referentie op de markt wat stress en burn-out betreft! Heel erg bedankt en tot een volgende keer!

- Christel Vos, HR Assistant, N-Allo

Een opleiding waarvan je hoopt dat er snel een vervolg komt ... Ongemeen boeiend en inspirerend.

- Caroline Dobbelaere, HR Manager EMEA, Lawter

Een heel verhelderende opleiding met een trainer uit de duizend. Ik raad deze opleiding ten zeerste aan.

- Sabine Haven , Senior HR Generalist, Thermo Fisher Scientific

We hebben dankzij de training echte, pragmatische tools in handen gekregen zodat we niet meer aan de zijlijn moeten staan toekijken maar in de praktijk een echt verschil kunnen maken!

- Liesbet Pluymers, Quality of work life manager, Tractebel - Engie

Deze opleiding stress- en burn-out coach is duidelijk opgebouwd vanuit jarenlange ervaring uit de praktijk. De theorie komt op een heldere manier aan bod en je krijgt handige tools om zelf mee aan de slag te gaan in de praktijk.

- Caroline Put, Klinisch psycholoog

To the point opleiding met een goede balans tussen theorie en praktijk. Een aanrader voor iedereen die aan de slag wil met stress- en burn-out coaching

- Greet Roebben, Senior trainer / Erkend Stress & Burn-out Coach / Loopbaancoach, RBBN Training, Advies, Coaching

Een toptraining! Hartelijk dank voor de superkwaliteit van de training en de positieve energie van de opleider! Ik raad deze opleiding ten zeerste aan!

- Petra Alders, Medical polyvalent AZG

Deze opleiding gaf een duidelijk inzicht in het fenomeen stress en burn-out. We kregen heel veel praktische oefeningen en tools die we zelf kunnen toepassen. Een echte meerwaarde!

- Heidi Lens, Stress-en burn-out coach, CenterKracht

Ik vond dit een heel nuttige training en een goede aanvulling op mijn coachopleiding. Annita is een heel goede en plezante trainster. Deze opleiding is zondermeer een aanrader!

- Nelleke von der Heide, Professional Coach, Project Forum

Heel erg bedankt Annita voor deze superinteressante dagen. Je hebt een heel aangename stijl. Je bent een vat dat overloopt van kennis en die kennis deel je gul met je deelnemers!

- Marijke De Couck, Docent/Onderzoeker, Odisee

Top!!! Annita haar enthousiaste persoonlijkheid en aanpak maken deze opleiding uniek! Ik heb enorm veel geleerd, maar ook vooral genoten van deze opleiding!

- Nathalie Willaert, Vertrouwenspersoon - management assistant, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Een heel fijne training met een goede afwisseling tussen theorie en heel praktische werkmodellen en vragenlijsten waarmee je onmiddellijk concreet mee aan de slag kan gaan als coach of leidinggevende.

- Ann Voet, Zaakvoerder, Connect4More

Ik kan deze opleiding alleen maar aanbevelen: zeer volledig en gevarieerd materiaal en plezier, duidelijk en flexibel (aangepast aan de vragen van de deelnemers) gegeven. Een perfecte aanvulling op een coachopleiding, als specialisatie, maar ook interessant voor dokters, managers, enz. Precies de gevarieerde samenstelling van de deelnemersgroep was een bijkomende troef van deze opleiding en maakte het extra interessant om het vanuit de praktijk, vanuit verschillende standpunten en invalshoeken te kunnen bekijken.

- Marianne Bollen, Trainer, Voice Dialogue Instituut

We kregen een mooi overzicht van hoe je met stress en burn-out gericht om kan gaan zowel als coach, organisatie en 'mens'. Aan te raden!

- Werner De Vree, Trainer, coach, eigenaar, OOOOOOO

Een prima opleiding! Inhoudelijk heel sterk, praktijkgericht en relevant. We kregen ook tal van goede tips voor methodieken en instrumenten. Ik heb er heel veel van opgestoken!

- Alwin van der Sloot , Loopbaanadviseur, JobUp BV

Dit is een zeer duidelijk gestructureerde training met veel praktische voorbeelden en veel plaats voor het behandelen van eigen praktijkcases van de deelnemers gegeven door een zeer onderlegde trainer/expert.

- Dirk De Smet, Owner, Living by Being

Annita mag dé autoriteit genoemd worden op het vlak van stress en burn-out in België én Nederland. Het is een vat vol gedreven expertise.

- Diederik Van Coillie, Owner, Abracam bvba

Ik heb veel bijgeleerd door de expertise van Annita Rogier. Ze brengt deze hele training op een enthousiaste manier met de nodige humor :-).

- Leen Lanslots, Hoofdverantwoordelijke Personeelsdienst, AZ Sint-Jozef PC Bethanië

Inspirerend! Ik kreeg een duidelijk beeld van alle aspecten van het vak. Ik heb mijn toolkit als coach goed kunnen vullen. Het onvoorwaardelijk delen van de kennis en de ervaring door de trainer is top!

- Joanne Renes, Coach, trainer, Cabosse

Dit is een super opleiding. Het geleerde kan ik direct toepassen in mijn coachpraktijk.

- Teuntje van Leeuwen, Coach, mindvulnesstrainer, Meerdanmindful

Annita is een inspirerende trainer, de training heeft me veel aanvullende coachingsvaardigheden en tools gebracht. Daarnaast was het ook een inspirerende deelnemersgroep!

- Katrientje Hofland, Studie- en beroepskeuzeadviseur, Hofland Advies

De training heeft me heel veel bijgebracht, er werd aan werkelijk alle verwachtingen voldaan. Ik heb veel kunnen oefenen en een mooie verdiepingsslag kunnen maken.

- Tineke Loonstra-Weijland, Loopbaancoach en burn-out coach, Coaching Young Professionals

Annita is een top trainer, ik heb heel veel geleerd dat ik onmiddellijk in mijn praktijk kan toepassen.

- Karin van Brugge, Jobcoach, arbeidscoach, Van Brugge Jobcoaching

Ik ben blij dat ik na lang dubben voor deze opleiding bij HRD Academy en Annita Rogier heb gekozen. Ik heb heel veel geleerd, het was ook weer fijn om nieuwe interventies te leren en oude interventies te herbeleven. Dank je wel!

- Daphne Wijnstok, Trainer/coach, Wijnstok Training & Coaching

Bedankt voor je deskundige en bevlogen begeleiding, Annita!

- Viktor Steijger, Trainer/coach, Optimaal Talent

Deze training was enorm waardevol voor mij, ik kan er direct mee aan de slag in mijn praktijk.

- Tamara Spitters, Vitaliteitscoach, Spitters coaching

Een inhoudelijk heel goede opleiding met veel oefeningen en een uitgebreide toolkit. Heel toepasbaar en praktisch. Heel inspirerend, je wordt uitgedaagd om jezelf te verbeteren en te groeien in je vak.

- Nanda Jansen, Directeur, Regenius

Prachtige opleiding om je kennis en toolbox aan te vullen. Mooie combinatie van theorie en praktische toepassingen! Ik heb veel geleerd.

- Bernadette Kwaks, Loopbaanadviseur en counselor, Konsilo

Dit is een geweldige training! Heel fijn om zoveel geleerd te hebben dat ik onmiddellijk kan toepassen in mijn huidig werk. Wat een leuk mens is Annita trouwens ;-).

- Josefien Kockmann, Mobiliteitscoach, USG Restart NL

Zeer goed bruikbare training waarmee je meteen aan de slag kan als coach! Aan te raden.

- Martine van den Steenhoven, Docente en studiekeuzecoach, Optio Studiekeuze

Zeer interactieve, bewustmakende opleiding met veel inzichten en doe-opdrachten waardoor je écht leert hoe je stress en burn-out kan aanpakken.

- Jan Dijkmans, Zaakvoerder, Novare

Dit is een heel goede training, ik kan ze aan iedereen aanbevelen!

- Michiel Preymann, Eigenaar, Healthy Crew

Annita is zeer deskundig. Het stappenplan van een burn-out coachingstraject is heel helder en goed toepasbaar in mijn praktijk. Deze opleiding is een mooie aanvulling geweest op mijn coachende vaardigheden.

- Pieter Enkelaar, Trainer/coach, 5D Coaching, training en advies

Verhelderende opleiding die veel nieuwe inzichten gebracht heeft. De opleiding heeft een goede structuur en is onmiddellijk praktisch toepasbaar. Er wordt een goede en logische opbouw gevolgd.

- Vicky Janssens, HR, Van Ameyde

Een heel inspirerende opleiding en opleider, met kennis van zaken, maar ook met veel speelsheid en dat maakt de opleiding niet alleen leerrijk maar ook leuk. Super aan te raden voor iedereen!

- Ilse Pouls, Coach, Carecoaching

Door de praktijkoefening (het begeleiden van een coachee) word je ertoe aangezet om de theorie om te zetten naar de praktijk, hier heb ik heel veel uit geleerd. Dit heeft me ook doen groeien als coach.

- Tinne Van den Ackerveken, Psycholoog

Een opleiding die gericht is op de praktijk, gegeven door een toptrainer met een no-nonsense aanpak. Ik beveel deze training zeer sterk aan.

- Guy Reynebeau, Relatiebeheerder, Fluvius

Na een eerdere coachingsopleiding gaf deze opleiding mij toch nog een hele boel nieuwe inzichten. De opleiding is praktisch onmiddellijk bruikbaar. Ze nodigt ook uit om uit je comfortzone te komen.

- Irina De Knop, Burgemeester, Lennik

Boeiende, leerrijke en gestructureerde opleiding. Annita is top als trainer.

- Caroline Huart, Zelfstandig coach

Annita bezit de gave iedereen op waarde te schatten en verder te brengen in zijn/haar werkgebied. Daarnaast biedt ze zo'n enorme schat van kennis en ervaring aan op de haar typerende humoristische en luchtige, maar toch professionele, manier. Het is weer een bijzonder waardevolle en inspirerende training geweest!

- Margot Geijs, Loopbaanadviseur

De opleiding heeft verdieping gegeven in burn-out. Een mooie toevoeging op mijn kennis als loopbaanadviseur. De opleiding werkt versterkend op verschillende vakgebieden.

- Angela van der Mijl, Loopbaanadviseur, coach

Een verrijkende opleiding zowel in het kader van coaching als vanuit een ontwikkelings- of welzijnsfunctie in de organisatie. Echt top, dankjewel.

- Koen Prosmans, Head of hiring & development, Tiense Suikerraffinaderij NV

Een super opleiding met een super trainer! Ik keek vol ongeduld uit naar elke lesdag. Zeer professioneel.

- Ingrid Tyskens, Therapeut, coach, BLT

Een supergoede opleiding met veel mogelijkheden tot oefenen, heel veel groei als coach en zelfreflectie! Annita begeleidt dit met veel enthousiasme en een enorme deskundigheid.

- Martine Schepers

Ik vond het een fantastische training die mij een onschatbare waarde aan tools heeft gegeven!

- Liesbeth Leysen

Een 10/10 voor sfeer en gezelligheid maar vooral ook bedankt voor 'a job more than well done'!

- Jeroen Verheirstraeten, Social assistant, Cofely Fabricom SA

Een boeiende leerervaring waarbij je leert zorg dragen voor de coachee maar waarbij je ook aan zelfzorg doet!

- Betty Lenaerts, HR Expert, BNP Paribas Fortis

Qua inhoud is dit een heel super rijke opleiding! Ik kreeg massa's elementen aangeboden waarin ik mezelf verder kan verdiepen. Annita geeft super motiverend les, heel levendig en verrijkend vanuit haar 'zijn'.

- Geert Vancoppenolle, Mindfulness trainer, Abhyasa

Een heel interessante en leerrijke ervaring! Een goed evenwicht tussen theorie en praktijk, heel interactief en boeiend. Ik ben heel dankbaar voor het deskundig advies en de professionele aanpak van Annita!

- Krista haegeman, Head of access management + Job coach, Euroclear

Annita Rogier is een TOPTRAINER: ad rem - praktisch - exemplarisch - volledig - 100% bruikbaar - top!

- Dirk Coeckelbergh, Zaakvoerder

De trainer deelt haar kennis, documenten en tools overvloedig. Het krijgen van een kant en klare coachee map (zo grondig uitgewerkt) is top ! Bedankt !

- Veronika Wuyts, coach, Talents@Work

De trainer wist mij met deze opleiding te boeien van het begin tot het einde! Ik kon mijn rugzak aanvullen met heel praktische en wetenschappelijk onderbouwde kaders, oefeningen en achtergrondinformatie. De trainer weet deze heel gestructureerd, helder en ervaringsgericht over te brengen. Ik vond nieuwe handvaten die ik in mijn bedrijfs- en privépraktijk meteen ben gaan toepassen in mijn coachingssessies. Welgemeend dankjewel Annita!

- Anne Verdoodt, projectleider, VDAB

Een heel tijdje geleden volgde ik de opleiding (de tijd gaat snel!). Maar ik blijf deze opleiding zeer sterk aanbevelen bij geïnteresseerden, want ik heb er erg veel van bijgeleerd! Ik heb de laatste tijd ingezien, door verschillende opleidingen te volgen, dat een goede opleiding goud waard is en zo moeilijk te vinden!! Deze opleiding was de beste die ik ooit gevolgd heb, met zeer veel voorsprong! De trainer is een fantastische docent, wetenschappelijk onderbouwd met een grappige ondertoon en een prachtige coach. Bedankt nogmaals!

- Marijke de Couck, docent/onderzoeker, Odisee

De training was heel leerrijke en kei-boeiend ! De opleiding laat ook toe om een ‘band’ op te bouwen met de medecursisten. Hopelijk ontstaat er een netwerk waarbij op regelmatige basis contact gehouden wordt.

- Kris Vranken, preventieadviseur, Puratos NV

De opleiding heeft me in de eerste plaats als mens aangezet om balans te brengen en houden in werk en leven. Hierdoor kan ik mijn coachees van binnenuit diezelfde goesting doen krijgen.

- Mieke Van Hecke, docent en trainer, MIE

Interessante opleiding met veel aandacht voor oefeningen, tips & tricks do’s do not’s. Zeer uitgebreide infomap die uitnodigt om je verder te verdiepen in de materie.

- Natasha Hoste, maatschappelijk assistent, De Lijn

Dit is een praktische training met veel toepassingen. Zeer gericht en direct toepasbaar. De training stimuleert ook veel zelfreflectie. Geeft duidelijk inzicht in burnout en het maken van keuzes d.m.v. vragen en zelf-inzicht. Een topper op de markt!

- Manon Taris, consultant, Advius BV

Deze 6-daagse heeft me ongelooflijk veel energie gegeven om stress-& burnout coaching kwaliteitsvol en met respect voor alle betrokken partijen te doen. We hebben een enorme schat aan tools en informatie in onze rugzak dankzij deze opleiding. Een aanrader!

- Nadia Bastanie, projectmedewerker, KBC Bank

Dit is een zeer bruikbare opleiding met veel mogelijkheid tot oefenen en met veel bruikbare tools om zowel op individueel vlak mensen te begeleiden als op organisatieniveau preventief en curatief aan de slag te gaan.

- Christine Vandewiele, coach, Grow Coaching

Ik vond dit een uiterst leerzame en inspirerende cursus. Ik vond het met name fijn om veel psychologische kennis op te doen. Ik voel dat ik dankzij deze kennis met zelfvertrouwen aan de slag kan als burnout coach !

- Liselotte Betits, coach

Deze opleiding is een échte aanrader, zowel wat betreft materiaal, oefeningen, achtergrond, gedeelde ervaringen, aanpak én humor van de trainer. Het biedt gelegenheid om zowel juridische als organisatorische begeleiding te leren toepassen. Super !!

- Anja Van Nueten, loopbaan- en stresscoach, Passion for People

De opleiding is verhelderend en inspirerend. De goesting om blijvend bij te leren en hier met een eigen stijl mee aan de slag te gaan, is groot. Bedankt aan de trainer om haar expertise op een warme en enthousiaste manier te delen en haar bevlogen zelve te zijn.

- An Janssens, learning & devlopment officer, Exmar Shipmanagement

Deze training is duidelijk gestructureerd en geeft je tools om onmiddellijk toe te passen in de praktijk. Er wordt veel gewerkt met praktijkcases van de deelnemers wat de training heel dynamisch maakt. De trainer is heel onderlegd en ervaren en betrekt iedereen in het leren.

- Ingrid Van de Maele, preventieadviseur, TomTom Belgium NV

Fantastische opleiding! De trainer is een expert in het domein, gul met tips, tricks en documentatie. Ze enthousiasmeert de groep en brengt humor in de opleiding.

- Nele De Peuter, HR consultant, StatusFlow

Inhoudelijk heel sterke - maar toch praktische opleiding. Je leert een sterk uitgewerkte plan van aanpak hanteren bij stress en BO problematiek. Je krijgt voldoende praktische tools om in de pratkijk toe te passen.

- Erwin Jacquemyns, HR consultant, Add Value

Een zeer gedocumenteerde training, heel compleet! Heel bruikbaar materiaal waar je als coach onmiddellijk mee aan de slag kan!

- Marc Pletinckx, sales trainer, VASCO Data Security NV

De opleiding heb ik ervaren als verhelderend. Er was een zeer goede afwisseling tussen theorie en praktijk. De trainer heeft een enorme passie voor het onderwerp waardoor ik uitgenodigd word om me erin te verdiepen. Ik werd uitgenodigd mijn eigen aanpak te ontdekken als stresscoach.

- Kathleen Anseeuw, fasciatherapeute

Proficiat aan de trainer die een schat aan humoristische en creatieve tool heeft voorgesteld. Coachen wordt op die manier bijna een spel. Bedankt voor het delen van zoveel kennis.

- Ingrid Monsieur, arts

Ik heb heel veel nieuwe zaken bijgeleerd niettegenstaande ik reeds een aantal opleidingen rond dit thema volgde. Veel dank voor deze leerrijke en praktijkgerichte opleiding. De opleiding is kwalitatief hoogstaand, ik zou ze aan iedere coach aanraden!

- Barbara Frère, psychotherapeut

Ik heb deze opleiding als positief confronterend bevonden en zeer leerzaam. Hierdoor zal ik niet alleen anderen kunnen helpen, maar ook mezelf en mijn omgeving!

- Alain Maesen, facility coordinator

De trainer geeft met immens veel praktische voorbeelden en cases vorm aan deze opleiding. De zin om te starten als stresscoach werd per opleidingssessie groter!

- Linda Vandevelde, HR director, Value Retail Management

Iedere opleidingsdag van Annita Rogier in de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach was altijd heel leerrijk! De trainer heeft een schatkist aan kennis en ervaring die ze graag deelt. De trainer gaf de lessen altijd op een heel leuke en creatieve manier. Ze behoudt een mooi evenwicht tussen de nodige leiding houden over de lessen en het creëren van een aangename sfeer. Het was echt altijd uitkijken naar de cursus. Een investering die de moeite loonde! En daarom oprecht dank je wel!

- Kim Radzio, Farfalla

De uitgebreide informatiedeling en oefensoorten laten je toe een eigen stijl hierrrond te bouwen. Annita nodigt ook uit om er je eigen verhaal/aanpak van te maken. De kennis en passie van Annita voor het thema lijken onuitputtelijk. De zorgzaamheid en speelse en fijne wijze van trainen is een voorbeeld voor velen… De inbreng van humor ‘verlicht’ het thema.

- Janick Joos, zaakvoerder, Pure You

Bedankt aan de zeer enthousiaste en betrokken trainer voor de heel persoonlijke feedback!

- San Vangenechten, zelfstandig coach en trainer, Vangenechten Coaching & Consulting

Ik ben steeds met veel plezier naar de opleiding gekomen. Goede inhoudelijke en up-to-date kennis van docent met zeer realistische feedback en toelichtingen. Steeds duidelijk en correct antwoord op vragen.

- Hendrika Vanstraelen, freelance coach

Ik heb zelf een burn-out ervaren en de cursus heeft mij (nog) meer inzicht gegeven van hoe hier nog beter mee om te gaan, tevens de mogelijkheid om het bij anderen te voorkomen.

- Vincent Trompet, interim manager, Trompet

Een training met verschillende types van deelnemers (coaches, verantwoordelijken) waarbij ook niet professionele coaches direct kunnen aanhaken en tot een hoger niveau getild werden. Ik was geboeid van begin tot einde door onze toptrainster. Ik ging telkens blij naar huis!

- Sofie De Bakker, projectmanager

Op vele vlakken bijgeleerd niet alleen voor mijn coachee maar ook voor mezelf! Ik zal ongetwijfeld nog vaak aan de opleiding en de woorden van de trainer terugdenken. Ook de leuke weetjes en de kleine ontspanningsoefening waren mooi meegenomen. Ruimte ook voor ieder zijn eigenheid. Fijn om een lesgeefster te hebben met zoveel kennis en ervaring. Op die manier vlogen de 6 dagen voorbij!

- Anita Dewitte, arbeidspsycholoog, OCMW Leuven

Onderbouwde training die je handvaten geeft om als burn-out/stresscoach aan de slag te kunnen binnen organisaties op professionele wijze. Geen bla-bla maar boem-boem!!

- Veronique Van de Steen, resource manager, 2ThePoint

Trainer

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is bestuurslid van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Prijs

Prijzen verschillen bij sommige edities.

Editie 95, 99:

€ 2 945,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Editie 96, 97, 98:

€ 3 120,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 03.06.202409:00 - 16:30
 • 11.06.202409:00 - 16:30
 • 02.07.202409:00 - 16:30
 • 27.08.202409:00 - 16:30
 • 10.09.202409:00 - 16:30
 • 24.09.202409:00 - 16:30
Afstudeerdag
 • 15.10.202409:00 - 16:30

Locatie

Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 945,00 excl. BTW

Data

Opleidingsdagen
 • 16.09.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 30.09.2024(B) 09:00 - 17:00
 • 14.10.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 12.11.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 26.11.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 10.12.2024(B) 09:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 21.01.2025(A) 09:00 - 17:00

Locaties

A: Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1

3500 Hasselt
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 3 120,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 19.09.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 07.10.2024(B) 09:00 - 17:00
 • 21.10.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 04.11.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 25.11.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 16.12.2024(B) 09:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 13.01.2025(A) 09:00 - 17:00

Locaties

A: Kapellerput (Nederland)
Somerenseweg 100

5591 Heeze
Nederland
Bekijk locatie

B: Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 3 120,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 08.10.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 22.10.2024(B) 09:00 - 17:00
 • 05.11.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 17.12.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 07.01.2025(A) 09:00 - 17:00
 • 28.01.2025(B) 09:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 25.02.2025(A) 09:00 - 17:00

Locaties

A: Kasteel Sint-Michiels
Groenstraat 11

2860 Sint-Katelijne-Waver
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 3 120,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 14.11.202409:00 - 16:30
 • 05.12.202409:00 - 16:30
 • 09.01.202509:00 - 16:30
 • 24.01.202509:00 - 16:30
 • 06.02.202509:00 - 16:30
 • 13.03.202509:00 - 16:30
Afstudeerdag
 • 24.04.202509:00 - 16:30

Locatie

Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 945,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Mogelijke vervolgopleidingen

Van Burn-out naar levenszin
Startdatum 19/09/2024Duur: 40 uur

Van Burn-out naar levenszin

De natuurlijke ordening als helend principe

Lees meer

Gerelateerde opleidingen

Opleiding tot integraal gelukscoach
Startdatum 09/12/2024Duur: 64 uur

Opleiding tot integraal gelukscoach

Coach mensen naar meer geluk, welzijn en vitali...

Lees meer
Opleiding tot loopbaancoach
Startdatum 13/06/2024Duur: 56 uur

Opleiding tot loopbaancoach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF tot p...

Lees meer
Inspirerend coachen: Basis
Startdatum 05/09/2024Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer
Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Voldoe aan de wettelijke verplichtingen door le...

Lees meer