Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Voldoe aan de wettelijke verplichtingen door leidinggevenden, managers en interne adviseurs te sensibiliseren en bekwamen in het omgaan met stress en burn-out bij medewerkers.

Een eendaagse workshop waarin je als manager, leidinggevende, adviseur, vertrouwenspersoon of HR professional leert om stress, overspannenheid en burn-out bij medewerkers vroegtijdig te herkennen en er adequaat mee om te gaan. Je leert stressklachten bespreekbaar maken en je krijgt concrete preventietips voor je team of organisatie.

Situering

Sinds de nieuwe wetgeving zijn organisaties verplicht te werken aan preventie van overmatige stress en burn-out binnen de organisatie. Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Nu al ervaart één op de 3 werknemers een te hoge werkdruk. Afhankelijk van de bronvermelding, krijgt 15 - 20 % van de medewerkers een burn-out. Spanningsklachten staan bovenin de lijst met werkverzuimoorzaken.


Burn-out of overspannenheid is zeer ingrijpend en vaak beangstigend voor de medewerker die het treft. Voor de collega’s betekent het moeten missen van een collega extra werk, voor de leidinggevende leidt het tot extra druk op het behalen van de doelen. Voor de organisatie betekent het aanzienlijke extra kosten. Een langdurige te hoge werkdruk kan bovendien leiden tot minder inzet en motivatie, slechte prestaties en een negatief werkklimaat. 

Doelgroep

Deze korte workshop is bedoeld voor leidinggevenden, managers, (preventie)adviseurs, vertrouwenspersonen, HR adviseurs die binnen de organisatie aandacht willen besteden aan de preventie van overmatige stress en burn-out bij medewerkers én hiermee beter willen leren omgaan.  De opleiding veronderstelt geen specifieke kennis van (of ervaring met) leidinggeven aan medewerkers met stressklachten of burn-out. 


Voor coaches, HR consultants, psychologen, therapeuten, specialisten, artsen, sociaal verpleegkundigen, die mensen met stress- en burn-out klachten gedurende het hele traject diepgaand willen coachen (duurzame verandering in denken en handelen) is er de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je kan als leidinggevende, preventieadviseur, vertrouwenspersoon of HR adviseur stress, dreigende overspannenheid en burn-out bij medewerkers herkennen en bespreekbaar maken.
 • Je leert een medewerker met stress of burn-out effectief begeleiden vanuit je rol als leidinggevende of intern adviseur.
 • Je leert hoe je kan bijdragen aan een voorspoedige re-integratie.
 • Je leert met welke concrete maatregelen je overmatige stress kan voorkomen binnen je team / de organisatie.
 • Je leert wanneer je het best een deskundige inschakelt.

Programma

 • stress en burn-out herkennen bij medewerkers
 • risicofactoren zoals: persoonlijkheidseigenschappen, inhoud en organisatie van het werk, kwalitatieve of kwantitatieve werkbelasting, omgang met collega’s, cultuur (bijvoorbeeld veel veranderingen, werkonzekerheid, sterke prestatiecultuur), enz
 • bespreekbaar maken met de medewerker (met praktische gesprekschecklist) en samen stressbronnen analyseren
 • leidinggeven aan een medewerker met stress / burn-out
 • de rol van de manager bij re-integratie (wanneer en hoe terug naar oude functie, oude team?)
 • opvolgen van werkdruk binnen je team
 • voorkomen van overmatige werkdruk op de afdeling, in je team of organisatie (preventiemaatregelen)
 • vragen en eigen cases

Didactische aanpak

 • De training start met een schriftelijke intake.
 • We geven een to the point kennis- en vaardigheidsfundament én werken aan je individuele doelen.
 • Er is een goede balans tussen theorie en praktijk: de theorie wordt kort besproken, je oefent genoeg zodat je nieuwe vaardigheden kan toepassen in je eigen werk.
 • De opleiding is interactief, er is ruimte voor inbreng van eigen cases, je wisselt veelvuldig ervaringen uit met collega’s.
 • Maximum aantal deelnemers: 15

Leermateriaal

 • HRDA syllabus: kernachtig de voornaamste inzichten uit de workshop
 • HRDA checklists / vragenlijsten
 • HRDA hand-outs
 • Compacte werkdrukmeter

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Getuigenissen (9)

Zeer concrete en hands-on dagtraining over stress, burn-out en overspanning. Ik ga met veel nieuwe tools en ideeën naar m'n team en organisatie terug! Annita is echt een expert met decennia ervaring.

- Fenna Bouve, head of action /mob, Greenpeace

Interessante training, goed opgebouwd en met veel concrete tips.

- Muriel De Pauw, people & culture, Greenpeace

Dit is een inspirerende opleiding voor elke leidinggevende!

- Philippe Droesbeke, CEO, Sea-Tank Terminal

Bedankt om ruimte te geven om ons persoonlijk verhaal te vertellen. Het is fijn om ervaringen met elkaar te kunnen delen en hieruit te leren. De statistische achtergrond en de interactieve oefeningen gaven ook echt een meerwaarde.

- Carmen De Hertogh, Masterdata Fullfilment & integrity manager, Makro Cash & Carry Belgium

Als niet HR medewerker kan ik elke operationele manager deze opleiding aanbevelen, het is slechts een investering van 1 dag die je veel kan opbrengen, waaronder bvb minder dagen afwezigheid bij je medewerkers.

- Geert Van der Veken, operationeel manager, Axima Refrigeration

De training is verrijkend voor mezelf en direct toepasbaar op de werkvloer!

- Jessica De Boeck, preventieadviseur, EATON Industries Belgium BVBA

Je hoeft geen stress te hebben om deze training te volgen. (Herga Wouters – Monsanto)
Heldere uiteenzettingen.

- Guy Thys, Monsanto

Ik vond de lesmaterie hoogstaand, een goed evenwicht tussen de nodige theorie en praktijk. Een goede aanzet om een organisatie rond deze problematiek te sensibiliseren.

- Kris Coppens, Monsanto

In de training komen alle betrokken partijen aan bod. De openheid naar materiaal en praktische toepasbaarheid is sterk aanwezig. daarenboven voegt de humor van de trainer nog een extraatje toe. Bedankt!

- Margot Anthoni, HR Officer, Terumo Europe NV

Trainer

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is bestuurslid van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach
Startdatum 03/06/2024Duur: 52.5 uur

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF, NOBC...

Lees meer
Meer veerkracht: sta steviger in je schoenen en word wendbaarder

Meer veerkracht: sta steviger in je schoenen en word wendbaarder

Met aandacht voor jezelf, de ander en je omgeving

Lees meer
Opleiding tot integraal gelukscoach
Startdatum 09/12/2024Duur: 64 uur

Opleiding tot integraal gelukscoach

Coach mensen naar meer geluk, welzijn en vitali...

Lees meer