Nieuw!

Leiderschap in Zelfsturing

Word een krachtige, zelfbewuste leider die medewerkers in hun kracht zet en zelfstandige teams laat excelleren

Leiderschap in Zelfsturing is een diepgaande training die leiders het zelfinzicht en de instrumenten geeft om met succes zelfsturende teams en organisaties te leiden. Deze opleiding integreert de kracht van Sociocratie 3.0 met systemisch werken en persoonlijke ontwikkeling en is essentieel voor leiders die willen excelleren in een snel veranderende, complexe wereld.

Situering

We leven in een tijdperk waarin autonomie, wendbaarheid en menselijkheid centraal staan in organisaties. Veel bedrijven en organisaties evolueren daarom naar meer gedeeld leiderschap en allerlei vormen van zelfsturing.

Hierin zijn krachtige leiders essentieel. Leiders die de juiste balans vinden tussen visie, sturing en loslaten. Die zowel mens als resultaat aandacht geven en de juiste kaders creëren voor hun teams en organisatie. Leiders die ook zichzelf blijven onderzoeken en uitdagen om een krachtig rolmodel te zijn voor medewerkers.

Doelgroep

Deze opleiding is ontworpen voor leiders en veranderaars in organisaties die (nu of in de nabije toekomst) experimenteren met zelfsturing of gedeeld leiderschap. Dit zijn vaak directieleden of leidinggevenden, maar evengoed teamleiders, project- en programmaleiders. Wanneer jij jezelf hierin herkent en op zoek bent naar tastbare instrumenten en het nodige zelfinzicht om een nog sterkere leider te worden, is deze opleiding voor jou.

Heb jij al kennis en/of ervaring met zelforganiserende teams - bijvoorbeeld op basis van principes en technieken vanuit Sociocratie (3.0), Holacracy of vergelijkbare benaderingen - dan is dat handig. Maar het is geen must om deze opleiding te starten. Uit een kort intakegesprek blijkt of je huidige opleiding en ervaring voldoende is of wat extra individuele voorbereiding helpt om het maximale uit deze opleiding te halen.

De mate waarin jij een rolmodel kan zijn als leider of veranderaar bepaalt het succes van zelfsturing en gedeeld leiderschap. Daarom verwachten we van jou als deelnemer een sterke bereidheid tot zelfreflectie en persoonlijke groei.

Onze ideale deelnemers zijn diegenen die geloven in zelfsturing en gedeeld leiderschap en mogelijk al experimenteerden met deze concepten. Daarnaast ben je op zoek naar verdere verdieping en inzichten in je rol als leider van zelfsturende teams of binnen organisaties die evolueren naar meer gedeeld leiderschap.

Wat leer je in de opleiding Leiderschap in Zelfsturing?

In deze opleiding ontwikkel je een diepgaand begrip van je rol als leider binnen een context waarin teams meer autonomie krijgen, bestuur deels gedecentraliseerd wordt en van elke medewerker verwacht wordt om meer leiderschap op te nemen. Je leert hoe je zelforganiserende teams kan oprichten, ondersteunen en omkaderen zodat medewerkers maximaal in hun kracht staan en de gewenste resultaten bereikt worden.

Daarbij zal je concrete technieken aanleren waarmee je effectief doelen en grenzen stelt, vrijheid en verantwoordelijkheid geeft aan individuen en teams en een cultuur van transparantie en gelijkwaardigheid bevordert.

De grootste hefboom hiervoor is het ontwikkelen van meer bewustzijn en zelfreflectie over jouw leiderschapsstijl. Hierbij leer je je eigen kwaliteiten, valkuilen en patronen kennen en daarin de nodige aanpassingen te maken zodat je een nog betere leider en rolmodel wordt. En zo collega’s en teamleden inspireert om engagement en verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen en op een duurzame manier het beste van zichzelf te geven.

De opbouw van deze opleiding

 • Vier opleidingsdagen: twee blokken van telkens twee opeenvolgende dagen offline opleiding.
 • Reflectie en voorbereiding: tussen de twee opleidingsblokken zit een periode van enkele weken voor individuele reflectie,verdieping en experimenten. En om het volgende blok (individueel en op eigen tempo) voor te bereiden.
 • Online intervisiesessie: een online intervisiesessie in groep na afloop van de opleidingsdagen om de eerste praktijkervaringen en vragen te delen.
 • Individueel coachingsgesprek: elke deelnemer ontvangt een individueel, online coachingsgesprek van 30 min. tijdens of na de opleiding waarin persoonlijke vragen of uitdagingen onder de loep genomen worden.

Programma

 • Zelfsturing en zelforganisatie: inzicht in de principes van zelfsturing, zelforganisatie, gedeeld leiderschap en hun toepassing binnen organisaties.
 • Definitie en plaats van de leider: verkennen van de rol en verantwoordelijkheden van een leider t.o.v. (zelfsturende) teams.
 • Delegatie van werk: effectieve strategieën voor het delegeren van werk en verantwoordelijkheid aan zelfsturende teams.
 • Doelen stellen en voortgang evalueren: methoden voor evaluatie en opvolging passend in een cultuur van gedeeld leiderschap, gelijkwaardigheid en transparantie.
 • Autonomie balanceren met de juiste grenzen: technieken voor het creëren van de juiste mate van autonomie binnen duidelijke grenzen, zodat teamleden maximaal bijdragen en een cultuur van voortdurend verbeteren ontstaat.
 • Positie en afstand ten opzichte van het team: bepalen van de juiste afstand tot het team en effectieve ondersteuningsstrategieën.
 • Besluitvorming en leiderschapspositionering: strategieën voor effectieve besluitvorming en jouw positionering daarin als leider in het kader van gedeeld leiderschap.
 • Kwaliteiten en uitdagingen als leider: onderzoeken en evolueren van jouw persoonlijke reflexen en patronen in leiderschap.
 • Rol en identiteit van de leider: verkenning van de veranderende leiderschapsrol en -identiteit in zelfsturende omgevingen.


De uitwerking en praktische vertaling van deze onderwerpen gebeurt met concepten en patronen uit Sociocratie 3.0 en systemisch werken, met een focus op zowel praktische toepassing, je rol als leider en op diepgaande persoonlijke ontwikkeling.

Sociocratie 3.0 is een verzameling praktische principes en technieken voor het creëren van wendbare en betekenisvolle organisaties. Het geeft handvaten aan iedereen die bewuster en effectiever wil samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, collectieve intelligentie en een flexibele, lerende organisatiestructuur.

Systemisch werk onthult de verborgen dynamieken binnen systemen zoals teams en organisaties en verheldert hoe huidige gedragingen en gebeurtenissen worden gevormd door historische patronen en onopgeloste kwesties. Deze benadering brengt inzicht in de onderliggende factoren die vaak onzichtbaar blijven, waardoor leiders en teams hun interacties en gedragspatronen leren begrijpen en aanpassen.

Didactische aapak

 • Dit is geen typische, klassikale training. Onze trainingsaanpak is ontworpen om een optimale leerervaring te bieden voor iedere deelnemer. Dit betekent dat je geëngageerd en uitgenodigd zal worden om jouw specifieke uitdagingen en vragen in te brengen in reflecties en oefeningen. Zo begin je al tijdens de opleidingsdagen het geleerde naar jouw context te vertalen.
 • Verwacht geen lange monologen en volle powerpoint slides. Jef Cumps en Dieter Dehaes combineren theoretische concepten, praktische ervaringen, oefeningen, opstellingen, reflectiegesprekken en real-life voorbeelden in een onderhoudende leerervaring. De werkvormen die gebruikt worden, faciliteren de verschillende leerstijlen van deelnemers. Zo zijn er simulaties om de principes ervaringsgericht te leren begrijpen en vertalen, oefenen we belangrijke processen op eigen, real-life voorbeelden en is er voldoende tijd voor vragen, reflectie en kruisbestuiving.
 • De trainers hebben jarenlange ervaring in het implementeren van zelfsturing, begeleiden van leiders en het systemisch kijken naar leiderschap en organisaties.

Leermateriaal

 • De syllabus ‘Leiderschap in zelfsturing’
 • Een leeslijst met enkele (optionele) boeken om jezelf voor te bereiden en/of verder te verdiepen
 • Visuals, video’s, leerposters, checklists en cheat sheets die tijdens en na de opleiding gebruikt worden
 • Op maat gemaakte documentatie met foto’s en neerslag van alle lesmaterialen

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Trainers

Jef Cumps

Jef Cumps

Jef Cumps is dé referentie in België rond Sociocratie (S3) en auteur van de succesvolle businessnovelle 'Sociocratie 3.0'.  Jef begeleidt verschillende kleine en grotere organisaties in hun transformatie naar meer effectiviteit, wendbaarheid én menselijkheid. Hij wil het beste uit mens en organisatie halen en werkt daarvoor rond zelfsturing, gelijkwaardigheid, transparantie en eigenaarschap op alle niveaus in een organisatie.  Jef is mede-oprichter van iLean en heeft een jarenlange ervaring als trainer, facilitator, coach en consultant voor leiders en organisaties. Hij is expert in Sociocratie (3.0), Agile, Holacracy, teal organiseren, verbindende communicatie, participatief werken, zelfsturing en gedeeld leiderschap.

Dieter Dehaes

Dieter Dehaes

Dieter heeft meer dan 30 jaar ervaring als manager, ondernemer, trainer en coach.  In die periode nam hij vooral de plek in van coach en klankbord van de leiders en het management in organisaties. De heersende vraag in zijn carrière is altijd geweest:  'Wat is er hier werkelijk aan de hand?' Hij is medeoprichter van iLean en expert op het vlak van organisatieontwerp en -verandering, management coaching en het verbeteren van samenwerkingsvaardigheden. Hij zet zijn kennis in om organisaties en teams sterker te maken, werkt met methoden als Sociocratie 3.0, Lean en Agile en Systemisch Werken en maakt deze toegankelijk voor iedereen. In zijn opleidingen mixt hij empathie met scherpe inzichten zodat mensen zowel professioneel als persoonlijk groeien.

Prijs

Prijzen verschillen bij sommige edities.

Editie 1:

€ 2 650,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Editie 2, 3:

€ 2 780,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 13.11.2024(A) 09:30 - 17:00
 • 14.11.2024(A) 09:30 - 17:00
 • 04.12.2024(A) 09:30 - 17:00
 • 05.12.2024(A) 09:30 - 17:00
Intervisie
 • 21.01.2025(B) 10:00 - 12:30

Locaties

A: Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainers

 • Jef CumpsJef Cumps
 • Dieter DehaesDieter Dehaes

Prijs

€ 2 650,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 22.05.2025(A) 09:30 - 17:00
 • 23.05.2025(A) 09:30 - 17:00
 • 12.06.2025(A) 09:30 - 17:00
 • 13.06.2025(A) 09:30 - 17:00
 • 16.09.2025(B) 10:00 - 12:30

Locaties

A: De Kluizerij
Aalstersedreef 1

1790 Affligem
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainers

 • Jef CumpsJef Cumps
 • Dieter DehaesDieter Dehaes

Prijs

€ 2 780,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 06.11.2025(A) 09:30 - 17:00
 • 07.11.2025(A) 09:30 - 17:00
 • 27.11.2025(A) 09:30 - 17:00
 • 28.11.2025(A) 09:30 - 17:00
 • 20.01.2026(B) 10:00 - 12:30

Locaties

A: Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1

3500 Hasselt
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainers

 • Jef CumpsJef Cumps
 • Dieter DehaesDieter Dehaes

Prijs

€ 2 780,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Sociocratie 3.0: haal het beste uit je team en organisatie
Startdatum 26/09/2024Duur: 32.5 uur

Sociocratie 3.0: haal het beste uit je team en organisatie

Concrete technieken voor meer autonomie, result...

Lees meer
Masterclass Consent besluitvorming in de praktijk
Startdatum 26/11/2024Duur: 8 uur

Masterclass Consent besluitvorming in de praktijk

Leer op een efficiënte en snelle manier slimme ...

Lees meer
Verbindende communicatie voor leidinggevenden en HR professionals
Startdatum 03/10/2024Duur: 25 uur

Verbindende communicatie voor leidinggevenden en HR professionals

Leer de principes van Verbindende Communicatie ...

Lees meer
Opleiding Persoonlijk Leiderschap
Startdatum 03/10/2024Duur: 58.5 uur

Opleiding Persoonlijk Leiderschap

Een goede zelfsturing is de basis van alles

Lees meer