Visie op leren

Wij geloven dat...

 

 • leer- en aanpassingsvermogen en innovatie de voornaamste kritische succesfactoren zijn voor onze organisaties.

 • een professioneel HRD-beleid, waar dit leren en het aanpassen aan veranderingen centraal staat, één van de belangrijkste concurrentiële voordelen wordt.

 • de HRD manager zijn/haar strategische rol in de organisatie meer en meer zal opnemen.


Kenmerken van deze visie

 

 •  Leren is leuk en gebeurt best in een veilig en waarderend leerklimaat.

 • Leren in bedrijfscontext leidt idealiter tot een gewenste verandering in het werkgedrag van de deelnemers.

 • Deze verandering in het werkgedrag kan enkel duurzaam zijn indien alle belangrijke actoren in het leerproces betrokken worden (direct leidinggevende, medewerkers, managementteam, ...).

 • Volwassenen in organisaties leren van en met elkaar.

 • Leren door volwassenen in organisaties sluit best zo nauw mogelijk aan bij de werkplek: leren en werken vloeien voortdurend in elkaar over.

 • Er wordt maximaal rekening gehouden met de waarden, normen en persoonlijke missie van de lerende.

 • De lerende geeft mee vorm aan het leerproces.

 • Er is oog voor de beroepsethiek van trainers, coaches, HRM en leidinggevenden.