In deze training leer je hoe je zelf kunt coachen en leiding geven op een systemische manier. Systemische aanpakken winnen meer en meer terrein in organisaties. Daarin ga je ervan uit dat elke situatie of persoon alles al heeft en weet om het eigen vraagstuk op te lossen. Met verrassend nieuwe aanpakken leer je dat naar boven te halen.

training

Coachen met Theory U

Theory U beschrijft een proces om tot fundamentele verandering te komen.  De letter 'U' toont daarbij de weg waarlangs de verandering gestalte krijgt.  Eerst 'de diepte in' om vervolgens met behulp van deze nieuwe inzichten stap voor stap over te gaan tot actie.  De kern is het zichtbaar en bewust maken van onbewuste en onzichtbare informatie om deze informatie vervolgens te gebruiken in het proces van veranderen.  Dit kan bereikt worden door een andere manier van kijken, communiceren en handelen.


In het proces van Theory U doorloop je als individu, team of organisatie 5 fasen:

 1. SEEING: het proces van kijken met een frisse, open blik aan het begin van een change proces (dit in tegenstelling tot het bekijken van de zaken met de oude patronen en schema's)
 2. SENSING: contact maken met een diepere laag in jezelf om vanuit een open hart verbinding te maken met anderen
 3. PRESENCING: contact maken met dat wat er is én met wat mogelijk is in de toekomst
 4. CRYSTALLIZING: het verder verbeelden van de mogelijke toekomst, het vormgeven aan de inzichten en ideeën die in de vorige fase zijn ontstaan
 5. PROTOTYPING: de ideeën omzetten in acties.
Situering

De training is gebouwd rondom het recente werk van ‘Theory U’. Een relatief nieuwe aanpak die aanvankelijk gericht is op complexe verander-vraagstukken in de samenleving en in organisaties en die nu ook zijn weg vindt naar individuele coaching. Met deze aanpak breng je jouw coachee of medewerker voorbij zijn belemmerende aannames en help je hem zijn potentieel in te zetten voor wezenlijk andere keuzes. Met U-interventies krijgt de coach of de leidinggevende de mogelijkheid om de ander eenvoudig in contact te brengen met creativiteit en intuïtie. Dat maakt de aanpak verfrissend. Eenmaal bezig, stroomt het als het ware vanzelf en komt die ander in een veel ruimere waarneming. In het werk heet dat ‘Presencing’ en dat kun je het best omschrijven als een contact met het ‘grotere geheel’, voorbij denken en peinzen. Daar zijn diepe en wezenlijke inzichten op basis waarvan je cliënt keuzes kan maken die een andere toekomst mogelijk maken. Er kan dan werkelijk iets nieuws ontstaan.


Nieuwe dieptes in coaching

Mensen krijgen steeds meer te maken met complexe vraagstukken: harder werken, harder genieten, goed zijn voor het bedrijf, maar ook voor jezelf, zoveel ballen om in de lucht te houden. Op een bepaald niveau zijn die vraagstukken wel aan te pakken, maar het is niet altijd eenvoudig om nieuw gedrag in diepere lagen te verankeren. Daardoor gebeurt het dat mensen bepaalde aspecten jaar na jaar in hun functioneren blijven tegenkomen. Want op een bepaald niveau zijn problemen wel op te lossen, maar op een dieper niveau kan het voelen alsof het nog steeds niet ‘af’ is. Mensen voelen dat er méér is uit te halen, maar wat dat is en hoe zij het kunnen bereiken, is niet duidelijk.

Wat kun je als coach doen om hen die stap te laten zetten?

 

Systemisch (ook wel genoemd Transformationeel- of Non duaal-) coachen en leiden is een wezenlijke nieuwe ontwikkeling van het coachvak. In deze nieuwe aanpak wordt niet gewerkt met het coachen naar oplossingen of naar ‘hoe de dingen gedaan moeten worden’. Het uitgangspunt is dat elke situatie (we noemen dat dan een systeem of een veld) precies datgene in zich heeft waar de coachee of medewerker mee vooruit kan. De aanpak is gericht op het ontdekken van dat potentieel. Bewustwording, waarnemen en oordeelloosheid zijn centrale thema’s in de aanpak.

Doelgroep

Als deelnemer ben je bekend met coaching. Je werkt als coach, trainer of leidinggevende. Maar ook als je werkt in een staffunctie of in een adviesfunctie en je hebt affiniteit met het onderwerp, ben je welkom.

Wat leer je in deze opleiding?

In deze tweedaagse training krijg je de werking van Theory U toegelicht en ervaar je zelf de kracht van het model. Je leert eenvoudige coachaanpakken die je direct in je eigen praktijk kunt toepassen.

Je leert:

 • coachen vanuit een meer intuïtief perspectief.
 • hoe je problemen en knelpunten juist kunt ínzetten in de coaching in plaats van ze te moeten oplossen.
 • tools en methoden om je coachee ruimer te laten waarnemen.
 • aanpakken die verder gaan dan cognitie alleen en het hele systeem van coachee en context betrekken in de oplossingen.
 • een aanpak die voor individuen en voor groepen en teams is in te zetten.
Programma

De training is zeer praktisch opgezet. De gebruikelijke voorstelronde bij aanvang van deze tweedaagse doen we al direct als een 'U-interventie'. Daarna is er voortdurend volop ruimte om zelf aan de slag te gaan en te oefenen met de materie. De programma opzet is dusdanig dat het gehele U proces wordt doorlopen. Op dag één werken we in de 'linkerpoot' van de U met toepassingen rondom seeing, sensing en presencing. De tweede dag gaan we langs de rechterkant van de U weer 'omhoog' en werken met presencing, crystallizing en prototyping. Elk onderdeel wordt voorafgegaan door een korte inleiding over de fase in het proces en de achtergronden van het model. Daarna is er uitleg over één of meerdere coach-aanpakken, soms is er een korte demonstratie van de trainer en altijd ga je als deelnemer de interventie direct zelf toepassen.  Je bent daarin afwisselend coach of coachee. 

Een uniek aspect is dat de training zelf ook als een U-proces is opgezet. Daardoor is één van de extra resultaten uit de training dat je zelf ook een stap zet rondom je eigen coachvraag. Je hebt aan het begin van de training de gelegenheid om die te formuleren. Hier is tijd en ruimte voor in het programma. Het is niet iets dat je vooraf moet voorbereiden.

Didactische aanpak
 • De training heeft een sterk ervaringsgerichte aanpak en is zelf ook opgezet rondom het U-proces van Theory U. Je doorloopt dus zelf de gehele U. Per stap zijn er interventies en methoden die worden aangeleerd. Er zijn korte blokken theorie waarna je steeds zelf onderling met de methoden aan de slag gaat.
 • Je oefent volop, er is ruimte voor zelfreflectie en onderlinge coaching. Je bepaalt vooraf een eigen coachdoel waar je gedurende de training mee werkt en meer duidelijkheid in zult krijgen.
 • Maximum 10 deelnemers.
Getuigenissen en referenties
 • Wat een ervaring!  Heel intens, bijzonder verrijkend!  Een manier om dichter bij jezelf en anderen te komen.  Een 'snelle' weg om anders te gaan kijken, luisteren en leren! (An Martens, Hoofd Onderwijs- en studentenbeleid, Karel de Grote Hogeschool)
 • Ik vond de training ronduit verrijkend.  MIjn begrip en vertrouwen in het toepassen van Theory U is voelbaar toegenomen! (Annette del Prado, zaakvoerder, Matters@heart) 


Nog enkele getuigenissen van ex-deelnemers

 • Dit was een heerlijke en zeer inspirerende training, super! Wat zou het geweldig zijn als mensen veel meer ontdekken wat er allemaal mogelijk wordt als je werkt vanuit dit veld. 
 • Eigenlijk weet ik niet goed waar ik moet beginnen, maar ik wil graag laten weten dat ik het een heel inspirerende 2 daagse vond. Vooral mooi om te zien hoe de focus lag op de ervaring in het coachen.
 • Ik heb genoten van de aanpak en kennis van Jos. Hij is zeer deskundig en deelt ruim uit zijn ervaring en praktijk.
 • Dag Jos, en anderen. Wat een geweldige en praktische training. Coaching met Theory U maakt voor mij mogelijk wat ik al wel vermoedde, maar nog niet kon aanraken. Ik had het boek al gelezen, maar door deze training is het pas echt gaan leven.
 • Dank voor je inspirerende training van vorige week. Mooie combinatie van Theory U en hoe je dit toepast in coaching. Vooral de oefeningen zijn heel handzaam. Ik heb direct vandaag het verschil in kunnen zetten tussen  werken vanuit problemen of het benutten van het potentieel bij de organisatie waar ik nu bezig ben.
 • Wat een supertraining. De vele oefeningen maar vooral de oefening die we op de laatste middag deden. Dat heeft me persoonlijk veel gebracht en ik kan er ook in mijn praktijk veel mee. Mooi werk dat jullie doen!
 • Het was een leerzame 2 daagse maar vooral ook erg leuk. Veel gelachen, veel geleerd. Heerlijk dat er zoveel ruimte is om het ook zo direct te kunnen ervaren. Heeft mij bevestigd in mijn beeld dat dit een uitwerking is die goed bij mij past. Ik ga daar zeker op vervolgen.
Trainers
Jos Rovers
Jos Rovers

Jos Rovers (1966) studeerde Cum Laude af als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na 20 jaar als manager en directeur in de financiële dienstverlening, verruilde hij die loopbaan voor een eigen advies-organisatie.  Daar ontwikkelt hij moderne toepassingen uit wetenschap en praktijk voor transformaties in mensen en organisaties. ‘Diep werk’ noemt hij het zelf. Hij traint, coacht en geeft advies aan organisaties. Hij is programmamanager en docent voor de postdoctorale opleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn vrije tijd zit hij het liefst achter zijn piano of op zijn fiets.

Prijs

€ 1050, exclusief BTW


Vroegboekkorting
: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.


 

KMO Portefeuille

HRD Academy heeft het kwaliteitslabel Qfor voor klantentevredenheid en is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 50% van het netto bedrag van de training.  Het cateringbedrag en het BTW bedrag komen niet in aanmerking voor deze subsidie, die twee bedragen betaalt u rechtstreeks aan HRD Academy.  Opgelet: om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet die binnen de 2 weken na de start van de opleiding aangevraagd worden!  Het subsidiabel bedrag is maximum 90 euro per opleidingsuur, de subsidie is dus maximum 45 euro per opleidingsuur.  Geen enkele open opleiding van HRD Academy is echter duurder dan 90 euro per opleidingsuur.  Erkenningsnummer van HRD Academy voor de pijler opleidingen: DV.O202520.  Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be of bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Hotel Abbey

Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen

Bekijk een plannetje
5 en 6 maart 2015 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven
Contactgegevens

Hotel Abbey

Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen

Schrijf je in op de nieuwsbrief