In dit residentieel leertraject gaan we verder dan het aanleren van enkele tools en vaardigheden rond het omgaan met conflicten als leidinggevende. Aan de hand van benaderingen die op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd zijn, leer je hoe verzoening met de ander mogelijk is en welk constructief pad je daarvoor samen kan bewandelen.

training

Het conflict voorbij: het pad van verzoening - Nieuw

'Be the change you want to see in the world' (Gandhi)

Situering

Conflicten hebben altijd bestaan. We komen er allemaal mee in aanraking: op het werk, thuis en daarbuiten. Vandaag zien we ook hoe de komst en de ondertussen alomvattende aanwezigheid van de digitale wereld conflicten nog meer verscherpen. Interconnectedness leidt immers niet per definitie tot meer begrip en harmonie tussen mensen, integendeel. Hoe dichter het 'worldwide net' wordt geknoopt, hoe meer nabijheid lijkt af te nemen. Wat we in feite meer en meer zien is: 'us' versus 'them':

 • op vlak van wereldproblematieken (NATO-Rusland, China-USA);
 • op vlak van organisaties (werkgevers versus werknemers, bedrijf versus vakbond, digital natives versus ouderen);
 • en ook op privé vlak (partners tegenover elkaar, ouders versus kinderen, schermtijd versus face-to-face contact).  


Wij leven in een boeiende tijd waarin mensen en organisaties opstaan die het 'us versus them' willen overstijgen.  Niet omdat het moet maar omdat het duurzamer voelt, omdat het waarde genereert en omdat het meer aansluit bij ons hart.


Ondertussen hebben we tools om conflicten te beheersen. Wanneer deze deskundig worden ingezet, kunnen ze conflicten doen afnemen en de angst verzachten. In deze opleiding gaan we echter een stap verder: wat is er aan gene zijde van het conflict? Is verzoening met de ander(en) mogelijk? Is er een pad tot verzoening?

Doelgroep

De training richt zich tot leidinggevenden, die:

 • één of meerdere teams aansturen
 • een aanvulling zoeken op een reeds eerder verworven pakket van tools rond het omgaan met conflicten
 • reeds inzicht hebben verworven in zichzelf (eigen emoties, impact van eigen gedrag)
 • geloven dat het duurzaam leiden van anderen begint met het kijken naar jezelf
 • geïnspireerd willen worden door het constructieve pad van verzoening
 • willen meebouwen aan de organisatie of de samenleving van de toekomst die het wij-zij denken en handelen overstijgt
Wat leer je in deze opleiding?
 • Je leert je lichaam inzetten op het pad naar verzoening.
 • Je wordt vaardiger in het verwelkomen van de tegenstander.
 • Je kan de grenzen tussen 'us' en 'them' overstijgen.
 • Je ontdekt manieren van omgang met angst, irritatie en boosheid.
 • Je komt in contact met erkenning en appreciatie van de ander(en).
 • Je leert bewuster kijken naar het eigen proces op het pad van verzoening.
 • Je wordt beter in het reguleren van emoties.
Programma

Centraal in het programma staat het principe 'the quality of the intervention depends on the inner state of the intervenor'.

Concreet ervaar je in de opleiding het creatief samenspel tussen stilte en beweging, tussen afstand en nabijheid, tussen alleen zijn en contact. Veel laten we hierbij afhangen van jouw concrete vragen rond het pad van verzoening. Daarbij zetten we in op benaderingen die op wetenschappelijk onderzoek zijn gegrond, zoals:

 • oosterse benaderingen rond krijgskunst en harmonie
 • meditatie technieken rond wijsheid (vipassana) en compassie (loving kindness)
 • training van opmerkzaam ademen
 • inzichten over de neurologie van conflict en verzoening
 • methoden van impuls regulering
 • van empathie naar 'compassionate action'


Je kan als deelnemer ook een eigen 'case' inbrengen.

Als je inschrijft, neemt een van de trainers telefonisch contact met je op voor een kort verkennend gesprek.

Didactische aanpak
 • Maximum aantal deelnemers: 12
Trainers
Yannick Lierman
Yannick Lierman

Yannick Lierman studeerde af als gestalttherapeute (scriptie : Intimiteit in de therapeutische relatie) en heeft zich verder gespecialiseerd in groepsdynamica, body-processing, mediation en trauma werk.  Ze is partner in Quinx, een internationaal consultancy bureau, dat als missie heeft om mensen, groepen en organisaties naar een dieper niveau van vrijheid, verbinding en zingeving te brengen. Haar passie is om mensen meer in contact te brengen met wie ze echt zijn, met hun eigen energetisch potentieel en vandaaruit in authentieke verbinding te gaan met de mensen om hen heen. 

Michael Tophoff
Michael Tophoff

Michael Tophoff is klinisch psycholoog en specialiseerde zich in psychotherapie en groepsprocessen in Europa en de USA. In Japan verdiepte hij zich in Zen training. Hij beoefent diverse Chinese gevechtsporten. Michael promoveerde op een proefschrift over Boeddhisme en management. Momenteel doceert hij Personal Skills aan de Business School van de Universiteit van Amsterdam. Internationaal heeft hij talrijke publicaties op zijn naam staan. Hij heeft tevens een jarenlange ervaring als internationaal managementtrainer en consultant in Europa en Azië, op het gebied van persoonsgericht Human Resources Management.

Prijs
 • € 1750, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Geest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven
Voorlopig zijn er geen inschrijvingen mogelijk. Contacteer ons ivm deze training

Schrijf je in op de nieuwsbrief