i.s.m.Partner logo 1Partner logo 2

Certified Coach Program: Fundamentals

Become the best version of yourself as (business)coach, level 1

In deze opleiding leer je de basisbeginselen van het coachen. Na het succesvol beëindigen van deze Fundamentals training ben je in staat om te coachen op het niveau van Associated Certified Coach (ACC) zoals beschreven door ICF. Als je ook module 2 (Advanced) en module 3 (Certification) succesvol volgt, kan je het PCC (Professional Certified Coach) diploma aanvragen.

Waarom zou je een 'ICF Certified' coach worden via deze training?

 • Je onderscheidt je van andere coaches via een internationale benchmark van de International Coach Federation (ICF).
 • Je hebt een grotere credibiliteit als interne en/of externe (business)coach dankzij het ICF certificaat.
 • De International Coaching Federation (ICF) wereldwijd de grootste beroepsorganisatie voor coaching doet ook al sinds 2014 onderzoek naar coachingscultuur binnen organisatie en ziet een positieve ontwikkeling. Die is allang niet meer nice to have, maar draagt echt bij aan de bedrijfsresultaten. Het onderzoek van ICF onderstreept dat: een sterke coachingscultuur zorgt voor een significante groei van omzet én productiviteit en de medewerkersbetrokkenheid is significant groter dan in bedrijven waar geen coachingscultuur heerst.
 • Je ontwikkeling gaat dieper omdat je je coachvaardigheden en -attitudes inschat aan de hand van een professionele en internationale standaard.
 • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken: ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels, oefengroepen, groepswerk, reflectieve supervisies, praktijkdagen, coach-the-coach sessies, focusoefeningen begeleid door master coaches...
 • Je kan de 3 modules (Fundamentals, Advanced, Certification) in je eigen tempo volgen.
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ICF ACC of PCC diploma.

Doelgroep

(Business)Coaches (in spe), HR professionals, consultants, opleiders en leidinggevenden die hun coachende stijl willen ontwikkelen. Er is geen voorafgaande opleiding in coaching vereist.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert coachen volgens de 8 ICF competenties. Je kan het ICF competentiemodel hier downloaden.
 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je je eigen stijl en je eigen accenten om de beste versie van jezelf als coach te worden.
 • Na het volgen van de Fundamentals ben je in staat om te coachen op het niveau van Associated Certified Coach zoals beschreven door ICF.  Je kan je ACC certitificaat aanvragen van het portfolio pad: https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths.

Programma

Blok 1: Coaching als rol, stijl, vaardigheid, attitude en beroep

 • Wat is coaching en op welke niveaus coach je?
 • Wat is coaching en wat is het niet?
 • De coach rol en de coachende stijlen en rollen
 • De basishouding en de overtuigingen van de coach
 • De bouwstenen van een coaching gesprek
 • Kennismaken met de PCC Markers en ICF competenties
 • Het ontwikkelingstraject van jezelf als coach en van je coachee
 • Niveaus en thema’s van coaching
 • Coaching en leerprocessen en veranderingsprocessen
 • Coaching in relatie tot andere beroepen


Blok 2:  Verbinding, co-creatie, diepte luisteren, krachtige vraagstelling

 • Luisteren als coach vs. luisteren als collega
 • In verbinding staan en observerend aanwezig zijn (self-observer)
 • Luisteren in het hier en nu: Wat wordt wel/niet gezegd?
 • De kracht en het effect van herformulering in diverse dimensies
 • Rapport: pacing en leading, matching en mismatching
 • Zintuiglijke voorkeuren in taal
 • Krachtige vragen over de hele ervaring: fysiek, emotioneel, mentaal
 • Beslissingsprocessen bevragen
 • Bewustwordingsvragen versus informatievragen
 • Co-creatie: de diepere betekenis


Blok 3: Resultaatgerichtheid en directe communicatie

 • Resultaatgerichtheid versus resultaatgedrevenheid
 • Psychologische contracting met je coachee
 • Doelen op lange termijn en op korte termijn, gespreksdoelen
 • Definiëren van de outcome van een coachingstraject en opsplitsen in coaching thema’s
 • Motivatie bevraging
 • Krachtgericht versus tekort-opvullend coachen
 • Waardengedrevenheid aanwakkeren bij je coachee
 • Directe communicatie: herkadering, inbreng van intuïtie, gedachten en gevoelens op een coachende wijze
 • Spiegelingen in diverse vormen: waarderend en ontwikkelingsgerichte accenten
 • Stiltes, onderbreking, aanmoedigingen


Blok 4: Perceptie-verruimende methodes, ethiek en contracting

 • Het changeproces als leidraad tijdens trajecten
 • Leerprocessen en haperingen: hoe ondersteun je deze als coach?
 • Professionele reflectie als basis voor continue groei
 • Perceptuele posities bevragen voor bewustzijnsverruiming
 • Werken met polariteiten (van of-of naar en-en)
 • Talent- vs competentiegericht coachen: kapstokken om je coaching te starten
 • Ethische grenzen, - casussen en ethische code ICF
 • Traject contracten en jouw coach profiel


Blok 5: Integratie van de Fundamentals op ACC niveau

 • Praktijkoefeningen gevolgd door feedback

Wat is er allemaal inbegrepen in deze opleiding?

Level 1: Certified Coach Program: Fundamentals: in totaal minimum 90 uur begeleiding, of omgerekend dus bijna 13 dagen

 • Aantal trainers per deelnemers: 1 senior trainer per 8 deelnemers
 • Opleidingsuren (face to face): 56 uur (8 dagen)
 • Observaties per persoon: 6 keer
 • Praktijkdagen (incl feedback op ACC/PCC markers): minimum 8 uur, optioneel maximum 30 uur
 • Coach the coach: 2 sessies x 1,5 uur
 • Reflectieve supervisie: minimum 4 uur, optioneel maximum 20 uur
 • Mondelinge integraties: minimum 1 dag, optioneel maximum 3 dagen
 • Schriftelijke integratie + reflecties: minimum 4 uur
 • Oefencirkels: minimum 8 uur

ICF certificatie en de verschillende modules

Deze opleiding is een prima basisopleiding tot (business)coach die je afzonderlijk kan volgen. We bereiden je voor op het competentieniveau van Associated Certified Coach (ACC)

Als je je verder wil professionalliseren als coach én het ICF certificaat van 'Professional Certified Coach' (PCC) wil behalen, kan je de volgende modules ook volgen: Module 2: Certified Coach Program: Advanced en Module 3: Certified Coach Program: Certification.


Als je de 3 modules vlot achter elkaar wil volgen (en financieel interessanter), kan je ook even kijken op de webfiche: Certified Coach Program: Fundamentals, Advanced & Certification.  Dat is namelijk de gecombineerde opleiding die de volledige cyclus van module 1, 2 en 3 integreert.

Je kan dus je eigen tempo bepalen: je kan de 3 modules volgen wanneer jij er klaar voor bent of je kan de gecombineerde opleiding volgen.  Alle mogelijkheden en modules nog eens op een rijtje:

Didactische aanpak

 • Deze opleiding is een ontwikkelingsreis en omvat diverse werkvormen, zoals bvb: korte voorbereidende opdrachten, ervaringsleren, zelfobservaties, coaching cirkels of oefengroepen, groepswerk, reflectieve supervisies.  
 • Tijdens halve praktijkdagen (mentor-coachings) oefen je je coachvaardigheden in het bijzijn van gecertificeerde coaches die je kunnen aangeven welke kansen je nog laat liggen en welke mooie evolutie je ondertussen hebt doorgemaakt.
 • Je ontvangt korte voorbereidende inleidingen, artikels, zelfreflecties of video’s vooraf als opwarming. 
 • Tijdens de opleidingsdagen zijn er 70% praktijk- en interactiemomenten.
 • Je leert van specialisten en ook van medecursisten. 
 • De groep bestaat uit maximum 16 personen en wordt continu begeleid door een lead-trainer en -vanaf 10 deelnemers - een bijkomende assistent trainer waardoor veel persoonlijke feedback kan gegeven worden. 
 • Demo’s en veelvuldige focusoefeningen door master coaches werken inspirerend.
 • Je mag rekenen op 3 uur persoonlijke coach-the-coach momenten (individuele mentor coaching) over jouw evolutie als coach. Je wordt gecoacht door een ervaren gecertificeerde coach op de verdere ontwikkeling van jouw specifieke uitdagingen en op limiterende overtuigingen die jouw groei als coach in de weg staan.
 • Tijdens minimum 8 uur supervisie leer je uit oefen-coachings en uitgebreide persoonlijke feedback. 
 • Reflectieve supervisies verrijken je perspectief als coach op diverse ontwikkelingsthema’s. Je bespreekt casussen en uitdagingen als coach, in een kleine groep, begeleid door een geaccrediteerde supervisor, waardoor je leert je hinderende patronen te herkennen en te doorbreken.  Daarnaast leer je van de wijsheid van je collega-deelnemers over hoe zij omgaan met specifieke uitdagingen.
 • De rode draad doorheen je ontwikkeling zijn de ICF PCC-markers waardoor je de eigen vorderingen goed in kaart kan brengen.
 • We maken vaak tussentijds een balans op van je vorderingen. 
 • Je wordt begeleid in het behalen van je ICF ACC diploma.

Leermateriaal

Je ontvangt een uitgebreide handleiding, elektronische tools die je kan inzetten bij je coachees en een oefenboekje.  Je hebt toegang tot een professioneel digitaal leerplatform met bronmateriaal.

Namens en voor rekening van C4C

Het Certified Coach Program is een programma van C4C.  De training wordt gegeven door Leen Lambrechts en Katrin Van Bladel namens en voor rekening van C4C in samenwerking met de diensten van HRD Academy.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Getuigenissen (28)

Deze kwalitatieve opleiding is een echte aanrader! Een heel waardevol traject als je écht wil leren coachen. Het enthousiasme waarmee de toptrainers/coaches de groep meenemen alleen al, zorgt ervoor dat het een hartverwarmende ervaring is. Inspirerend en verrijkend.

- Inès Haeck, Adjunct van de directie - (loopbaan)coach, Stad Gent, Factuurregistratie Dienst Talent en Ontwikkeling

Een kwalitatieve, inspirerende opleiding, toptrainers, een variatie van leermiddelen, de juiste combinatie van theorie met veel praktijkoefeningen en vooral een prachtige ervaring met andere aspirant-coaches.

- Anneleen Calliauw, Bedrijfsjurist

Dit is een zeer leerzame opleiding die perceptie verruimend werkt op heel mijn leven.

- Matthias Dhollander, Key Account Manager, Van Bladel & Partners

Je leert een spiegel voor te houden bij de ander maar eerst en vooral bij jezelf. Hands-on en een ware deep-dive in coaching. Een aanrader!

- Stefan Franck, HR Business Partner, GEA Process Engineering NV

De opleiding was zeer professioneel.

- Els Oosterlinck, Coach, Oosterlinck

De in het begin beloofde rollercoasterervaring is helemaal aan bod gekomen. De opleiding is zoveel meer dan de zoveelste klassieke training. Naast de talloze handvaten en technieken die je aangeleerd krijgt, ontwikkel en verander je ook als individu, hetgeen zeer verrijkend was. Dankjewel!

- Philippe De Coninck, Zelfstandige, Snuggles & Dreams

De opleiding heeft mij veel geleerd. Ik groeide op professioneel en persoonlijk vlak.
Het is een echte aanrader!

- Katrien Timmerman, Werkzoekende

Zeer boeiende opleiding waarbij theorie en praktijk elkaar prima afwisselen. Het feit dat er verschillende intervisiemomenten en persoonlijke coaching inbegrepen zijn in het traject is absoluut een meerwaarde!

- Liesbeth Van Den Mosselaer, Medewerker opleiding en vorming, UZA

Leen zorgt ervoor dat de reflectieve supervisie grondige meerwaarde biedt aan het integratie/evaluatie proces op het einde van de opleidingscyclus. De interventies door de coach, de connectie tussen coach en coaches en eventuele elementen die bij de coach zelf speelden op het moment van coaching worden haarscherp geïdentificeerd en geanalyseerd. Leen creëert hiervoor een veilige ruimte waarin ideeën respectvol uitgewisseld kunnen worden. Als coach bracht de reflectieve supervisie me inzichten die onmiddellijk inzetbaar zijn in de praktijk.

- Kim Vanmechelen, coach

Zeer professionele opleiding gegeven door enthousiaste en gedreven trainers met een passie voor coaching, in een veilig kader met respect en vertrouwen voor de deelnemers.
Het was een reis waarin ik kennis heb gemaakt met het vak coaching en waarbij ik naast een algemene structuur en heel wat tools vooral ook inzicht heb gekregen in mezelf, wat een must is om zelf als coach aan de slag te gaan.

- Mireille De Keersmaeker, HR Business Partner, Arlanxeo Belgium nv

Dominik weet op elke vraag een antwoord en kan dit heel mooi kaderen en levend maken aan de hand van metaforen, waardoor het blijft plakken. Katrin neemt je mee door haar sterke storytelling. Je wordt als het ware meegezogen.
Feit dat je andere trainers tegenkomt tijdens de supervisie is ook heel sterk. Je hoort hetzelfde, maar op een andere manier. Het strafste van deze opleiding is voor mij toch dat je zoveel over jezelf leert en hierdoor wordt mijn ervaring weer gesterkt dat persoonlijke groei de basis is van alles.

- Els Hellemans, Bediende/Virtueel Assistent in bijberoep, Focus Together

Een boeiend, leerrijk en bij momenten zeer confronterend leertraject! Super!

- Arne Hendrickx, Zaakvoerder, A*X BV

Als je een complete coachingtraining zoekt die je volledig 'out of the comfort zone' trekt en je duwt op het groeipad van een coach, ben je bij HRD Academy op het juiste adres.

- Claudia Ruzzi, HR Director, ADESA Europe nv

De opleiding tot coach leert je vooral om zelf grondig gecoacht te worden. Je leert eerst enorm veel over jezelf. Heel fijne journey, omringd door experten en zeer veel gemotiveerde mensen die allen de wereld een beetje mooier willen maken met coaching.

- Sara Javadzadeh, Managing director, Relotrust

Ik volgde deze opleiding om te leren coachen, maar wat heeft deze opleiding mij bijgebracht: leren coachen, een andere manier om naar de wereld te kijken en met mensen om te gaan, mildheid naar anderen en naar jezelf ... kortom, een andere manier om in het leven te staan.

- Kristien Brassinne, Docent

Toptraining met top dames die hun expertise delen om van jou een mooi mens te maken met liefde voor het vak coaching.

- Ilse De Bruyckere, Senior HR Consultant - Career & Talent Coach

Dank je wel!
Het was een superleerrijke ervaring en ik heb heel veel inzichten en hulpmiddelen meegenomen waardoor ik heel veel zin heb om ermee aan de slag te gaan.

- Anja Cumps, Transition mgmt and way of working (TM&WOW) Manager, Nike

Ik kreeg handvaten en kaders aangereikt om in mijn rol als leidinggevende doelen helder te stellen en hierover een communicatiestijl te ontwikkelen die perceptie verruimt.

- Katrine Sauer, Arts-diensthoofd

In mijn rol als HR manager heb ik nieuwe kapstokken ontdekt om mee aan de slag te gaan in mijn werk naar individuen, maar ook naar groepen toe. Het geeft zin naar meer, dus ben ik blij dat ik voor de advanced ingeschreven ben.

- Marleen Fouquaet, HR Manager, Sodexo Oss

Zeer leerzame training waarbij er een goede balans is tussen praktijk en theorie.

- Nienke Nijdam, bestuurder / senior recruiter, C4 creteer consulting, coaching & change

Bedankt! Jullie hebben mijn leven rijker gemaakt!

- Valerie Schuermans, Learning & Development, Goodman Management Services

Deze training heeft de manier waarop ik naar de wereld en mezelf kijk volledig veranderd. Ik neem de tijd om uitdagingen te verkennen en daardoor ook beter aan te pakken. Ik ben milder voor mezelf geworden, waardoor ik meer en sneller kan leren. Eindelijk heb ik het gevoel dat ik kwalitatieve coaching kan aanbieden.

- Gaetano La Mela, Agile Coach en Klinisch Psycholoog, Boost Your Teams GCV

In deze opleiding worden de juiste fundamenten gelegd die noodzakelijk zijn om als coach mensen te begeleiden, chalengen naar het gekozen doel.

- Betty Vanhecke, Zelfstandig, Zenith

Deze opleiding heeft me zowel op persoonlijk als op professioneel vlak zeer veel bijgebracht. De coachattitude is een echte meerwaarde in alle facetten van mijn leven. Bedankt!

- Tom Declerck, Expert HR, Fluvius SO

Een life changing experience, als mens en als professional!

- Steve De Coninck-De Boeck, manager VRT

Ik keek vol verwachtingen uit naar deze training en kan nu met zekerheid zeggen dat het een aan te raden opleiding is als je op een grondige manier wil leren coachen. Ik kijk nu uit naar het 2de deel: Certified Coach Program: Advanced!

- Christophe De Wit, Zaakvoerder, C.D.W. BVBA

Als je aan het einde van een intensieve digitale opleidingsdag (door de Coronacrisis) bij HRD Academy/ Coaching 4 coaches allemaal breed lachende gezichten op het scherm ziet, dan weet je dat Leen, Katrin, Mirjam en Dominik daar dé inspiratie voor zijn. Na een traject van 8 live (als het kon door Corona) en digitale (als het moest) opleidingsdagen, vele inter- en supervisies, ontelbare oefensessies en integratieoefeningen kijk ik blij verwonderd en met uitermate veel respect naar de trainers. Wat een waardevol traject met een schitterende groep mooie mensen. Dit is het grootste geschenk dat ik mezelf ooit gaf!

- Ann Wyckmans, Trainer en Facilitator

De opleiding Certified Coach Program: Fundamentals is een fantastische opleiding verzorgd door super fantastisch gemotiveerde en doorwinterde coaches. Dankzij deze opleiding ervaar je dat coaching een 'vak' is en geen gesprekje zonder meer. Eveneens doet deze opleiding je ook nadenken over jezelf en wat voor jou belangrijk is.

- Hans Devos, Projectmanager, DAXperience bv

Trainers

Leen Lambrechts-Noël

Leen Lambrechts-Noël

Leen Lambrechts-Noël is pionier in het coachingsvak sinds 1990 waarbij ze Coaching Association Belgium uitbouwde. In 1994 zette ze als eerste een langlopende opleiding ‘Certified Personal Coach’ op de Belgische en Nederlandse markt. In 2005 startte ze The Coaching Square (TCS). Ze was de eerste vrouwelijke Master Certified Coach in de Benelux in 2006. Anno 2020 heeft zij enkele honderden coaches opgeleid tot PCC. Als supervisor heeft ze 10 Master Certified Coaches succesvol begeleid tot het behalen van hun MCC certificaat.  In 2018 startte ze met een postgraduaat in Organisatie Supervisie aan de Ashridge University.  Begin 2020 maakte Leen een doorstart onder de eigen naam ‘Coaching 4 coaches’ en biedt ze een volwaardig Certified Coach Training Program aan , waarbij coaches opgeleid worden tot het niveau van Professional Certified Coach (PCC - ICF). Daarnaast biedt ze een specialisatieprogramma aan in teamcoaching. En professionele Reflectieve Supervisie wordt aangeboden in kleine besloten groepen en aan individuele coaches en consultants.  Voorheen was Leen actief in een aantal internationale bedrijven in Learning & Development en in de informaticasector. Zelf heeft Leen als coach een zeer brede achtergrond: Performance Coaching, NLP master, Systemisch Coachen, Organisatie opstellingen, Integrative Enneagram, Insights®, Stake Holder Centered Coaching, Barrett Value Based, Alan Seale Transformational coaching, Body based Trauma interventions, Team Coaching, Lego Serious Play facilitator, … Meer info op www.supervisievoorcoaches.be

Mirjam Koudijzer

Mirjam Koudijzer

Meer dan achttien jaar heeft Mirjam teams aangestuurd in grote ICT bedrijven. Zij kent als geen ander de stress en drukte die daarbij komt kijken. En hoe ga je met die druk om als sterke leider? Coaching is in deze context ontontbeerlijk geworden en Mirjam werd bevestigd in wat zij al wist. Zij is een geboren mensenmens. Wat er ook op tafel komt, ze slaagt erin bij haar klanten complexe problemen te ontrafelen en samen daadkrachtige oplossingen te vinden. Als coach en trainer is ze sterk overtuigd van de sterktes die er al zijn. Door haar nuchterheid stelt ze pertinente vragen en met haar humor relativeert ze vele ‘moetens', oordelen en verwijten’.  Hoe zwaar het thema is, af en toe kan er eens goed gelachen worden.  Zij faciliteert zowel het denkproces als het hartsproces bij de ander. Coaching is voor Mirjam de sterktes in de ander naar boven laten komen zodat die succesvol kan zijn in de nodige veranderingen. Haar ruime ervaring in zowel coaching als training is een garantie voor het succes bij haar coachees en klanten. Coaching is haar passie, communicatie de weg!

Katrin Van Bladel

Katrin Van Bladel

Na een 25-jarige ervaring in het bedrijfsleven (als jurist, bedrijfsrevisor en bedrijfsleider) heb ik me volledig toegelegd op het coachen . Coachen is mijn grote passie omdat ik hierdoor mijn missie, het uitdagen van mensen tot evolutie en groei, ten volle kan realiseren. Ik geloof rotsvast in het potentieel van mensen en ik vind het een groot voorrecht om mensen te mogen bijstaan in het waarmaken van hun dromen en doelen. Om de coachende attitude die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid, die de basis is van coaching, nog meer te kunnen verspreiden, heb ik een 10-tal jaren zeer actief en intensief meegewerkt als lead-trainer in een professionele voor het ICF-certificerende coaching opleiding . Hierdoor heb ik me in het vak van coach tot op het hoogste niveau (MCC- ICF) kunnen bekwamen en certificeren.  Als trainer geven volgende woorden het beste mijn stijl weer: uitdagend, prikkelend, intrigerend, expertise, passie, doordringend, overtuigd, overtuigend, consistent, boeiend, humoristisch, out of the box, ... Volgende opleidingen hebben mij mee gevormd tot de trainer-coach die ik nu ben: intuïtieve ontwikkeling, psycho-energetica, Avatar, NLP-practitioner en master, Teamcoaching, Enneagram Integrative practitioner, Insights Discovery practitioner, Présence opleiding, Lego Serious Play facilitator, Root-Grow-Bloom-certificerende Coach opleiding, ...

Dominik Dhollander

Dominik Dhollander

Dominik wil individuen en bedrijven ondersteunen in de uitdagingen die zich stellen in de 21ste eeuw. Één van de grootste uitdagingen is volgens haar het stellen van constructieve grenzen. Dit om een langdurige en duurzame (werk)relatie aan te gaan. Op die manier wil ze haar steentje bijdragen en mensen bewuster en veerkrachtiger maken om een leven te leiden dat meer in lijn ligt met hun waarden en competenties.

Dominik is een professionele gecertificeerde (PCC – ICF) en gedreven coach die graag inzet op de zelfverantwoordelijkheid en de kracht van mensen. Vanuit evenwaardigheid gaat ze graag mee op zoek naar wat nu écht belangrijk is en hoe dit in het huidige leven te integreren.  Ze stelt gerichte vragen, houdt je een spiegel voor en durft je te confronteren. Hierdoor probeert ze ook de minder voor de hand liggende antwoorden naar boven te krijgen.

Voor grootschalige projecten werkt ze nauw samen met Key Coaching bv. Dit bijvoorbeeld in het kader van de opleiding: 'Certified Coach Program: Fundamentals, Advanced & Certification', een ICF certificerende opleiding waar zij als trainer haar steentje bijdraagt in het vormen van professionele coaches.

Sleutelwoorden die Domino Coaching, haar vennootschap, typeren zijn: evenwaardigheid, vrijheid, ownership, geloven in het bestaande potentieel, groei, grensverleggend en impactvol.

Britt Lotens

Britt Lotens

Na haar studies als biochemicus, ging Britt aan de slag in het onderwijs in hartje Antwerpen. Kennis overbrengen, inspireren en motiveren, het leerproces bij anderen activeren zijn haar tweede natuur. Naast het lesgeven was ze vele jaren mentorcoach van (startende) leerkrachten en groeide ze door van campuscoördinator naar adjunct-directeur. In deze uiteenlopende rollen kreeg Britt de smaak van het coachen te pakken. Een bijkomende, diepgaande coachopleiding heeft die ‘goesting’ alleen maar bevestigd en bracht haar tot ICF-gecertificeerde, professionele coach (PCC). Sinds 2017 legt ze als trainer en coach, vanuit de Coachstudio, zich toe op het vergroten van (zelf)kennis en persoonlijk leiderschap.

Als trainer werkt Britt steeds op de aanwezige talenten en stimuleert ze de coachee om het maximale uit zichzelf te halen. Ze brengt anderen graag in beweging, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Met haar arsenaal open vragen en de competentie om te spiegelen op blinde vlekken laat ze je allerlei zaken over jezelf ontdekken. Zo kan je bewuster kiezen voor wat echt bij je past en wat je echt gelukkig maakt.

Prijs

€ 5 245,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 19.09.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 20.09.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 17.10.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 18.10.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 21.11.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 22.11.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 12.12.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 13.12.2024(A) 10:00 - 19:30
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 27.01.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 28.01.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 31.01.2025(B) 10:00 - 18:30

Locaties

A: Het Rekreatief
Doornstraat 600

2610 Wilrijk
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander
 • Britt LotensBritt Lotens

Prijs

€ 5 245,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 25.11.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 26.11.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 16.12.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 17.12.2024(A) 10:00 - 18:30
 • 20.01.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 21.01.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 24.02.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 25.02.2025(A) 10:00 - 19:30
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 24.03.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 25.03.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 26.03.2025(B) 10:00 - 18:30

Locaties

A: Kasteelhoeve Wange
Eliksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander
 • Britt LotensBritt Lotens

Prijs

€ 5 245,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 06.02.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 07.02.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 13.03.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 14.03.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 28.04.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 29.04.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 22.05.2025(A) 10:00 - 18:30
 • 23.05.2025(A) 10:00 - 19:30
Integratiedagen

Als deelnemer kies je 1 datum

 • 18.06.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 19.06.2025(B) 10:00 - 18:30
 • 20.06.2025(B) 10:00 - 18:30

Locaties

A: Het Rekreatief
Doornstraat 600

2610 Wilrijk
België
Bekijk locatie

B: The Coaching Loft
Mechelsesteenweg 138

2640 Mortsel
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Katrin Van BladelKatrin Van Bladel
 • Dominik DhollanderDominik Dhollander
 • Britt LotensBritt Lotens

Prijs

€ 5 245,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Mogelijke vervolgopleidingen

Certified Coach Program: Advanced
Startdatum 23/09/2024Duur: 97 uur

Certified Coach Program: Advanced

Become the best version of yourself as (busines...

Lees meer

Gerelateerde opleidingen

Reflectieve supervisie voor coaches
Startdatum 18/10/2024Duur: 24 uur

Reflectieve supervisie voor coaches

Blijf jezelf als coach ontwikkelen dankzij prof...

Lees meer
Inspirerend coachen: Basis
Startdatum 05/09/2024Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer
Masterclass Teamcoaching
Startdatum 16/09/2024Duur: 56 uur

Masterclass Teamcoaching

Bouw als teamcoach aan een uitmuntend en high p...

Lees meer
Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 07/10/2024Duur: 24 uur

Opleiding tot intervisiecoach

Intervisie is een manier om te leren van elkaar...

Lees meer