schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

09.05.2019Domein Martinus
20.05.2019Kapellerput
13.06.20193hoog
19.11.2019Kapellerput
Prijs

€ 2900, exclusief BTW


Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.


Ex-deelnemers van de Opleiding tot loopbaanprofessional
genieten 5% korting (eventueel cumuleerbaar met de vroegboekkorting).  Vermeld 'ex-deelnemer loopbaan' in inschrijfrubriek 'opmerkingen' aub.

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

Je leert medewerkers of coachees met spanningsklachten effectief begeleiden zodat ze zo snel mogelijk weer vitaal en gemotiveerd aan de slag kunnen. Je helpt hen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen en te voorkomen. Je leert werkdrukonderzoek uitvoeren en organisaties adviseren over preventie en remediƫring van stress en burn-out.

training

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

7-daagse succesopleiding met veel concrete tools voor het begeleiden van mensen met stressklachten, overspanning en burn-out.  Nieuw: nu met handige toolkit!

Situering

Deze training werd herwerkt in december 2018, vanaf 2019 wordt de training een 7-daagse in plaats van een 6-daagse.


Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Nu al ervaart één op de 3 werknemers een te hoge werkdruk. Spanningsklachten staan bovenin de lijst met werkverzuimoorzaken.

 

Men verwacht dat ziekteverzuim door werkgerelateerde spanning nog verder zal toenemen. Werknemers durven zich op dit moment nauwelijks ziek te melden, bang om in de huidige economische situatie hun baan te verliezen. Verder zijn er de laatste jaren functies geschrapt door bezuinigingen.  Ook worden niet alle mensen die de komende jaren met pensioen gaan vervangen.  We krijgen het dus steeds drukker. De mentale klachten die hieruit voortkomen, zullen naar verwachting de komende jaren zorgen voor een grote toename in langdurig  ziekteverzuim.

 

Burn-out of overspannenheid is zeer ingrijpend en vaak beangstigend voor de medewerker die het treft. Voor de collega’s betekent het moeten missen van een collega extra werk en voor de werkgever extra kosten. Een langdurige te hoge werkdruk kan bovendien leiden tot minder inzet en motivatie, slechte prestaties en een negatief werkklimaat. Uiteindelijk leidt dit tot psychische klachten, overspannenheid en - als het niet op tijd gesignaleerd en aangepakt wordt - uiteindelijk tot burn-out en ziekteverzuim.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor in- en externe coaches, (HR) adviseurs en leidinggevenden die binnen organisaties aandacht willen besteden aan preventie van overmatige stress en voor coaches die zich willen bekwamen op het gebied van burnout coaching.


De opleiding veronderstelt geen specifieke kennis van (of ervaring met) het begeleiden van stressklachten of burnout. We beginnen bij de basis. Wel is een minimaal bachelor denkniveau (door opleiding of ervaring) nodig en verwachten we een eerste ervaring in coaching of begeleiding.  Indien dit nog niet het geval is, heb je bij voorkeur een basistraining coaching gevolgd.  Een goede vooropleiding is bvb de Opleiding inspirerend coachen.


Deze opleiding richt zich vooral op specifieke coachingsvaardigheden in relatie tot burn-out coaching en advisering rond stresspreventie.  Het is een toegevoegd specialisme voor bijvoorbeeld coaches, HR adviseurs, loopbaancoaches, maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, leidinggevenden en adviseurs van werkers in risicoberoepen (onderwijs, zorg, politie, ambulancediensten).

Wat leer je in deze opleiding?
 • Je kan als stresscoach medewerkers of coachees helpen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen, erkennen en voorkomen.
 • Je kan medewerkers of coachees effectief begeleiden om zo snel mogelijk weer vitaal en met plezier terug aan de slag te gaan na burn-out en overspannenheid.
 • Je kan werkdrukonderzoek uitvoeren in organisaties.
 • Je adviseert als stresscoach organisaties en leidinggevenden over hoe ze werkdruk op een gezond niveau kunnen houden.
 • Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.
 • Je kan leidinggevenden adviseren over het verminderen van werkgebonden stressoren.
 • Je kan organisaties adviseren over wat men kan doen om een medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
 • Je adviseert over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokken werknemer.
 • Je werkt vanuit de kracht van de coachee en niet vanuit een 'hulpeloze zieke'.
 • Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij jouw aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts?
Programma

1. Gericht op de coachee

Analyse

 • Je leert onderzoeken of er bij de coachee sprake is van burnout  en/of van andere klachten. We bespreken enkele testen van burnout. Verschil met bijvoorbeeld depressie of chronische vermoeidheid.
 • Je leert de aanleiding en oorzaken van de stress te analyseren, je leert hiertoe enkele vragenlijsten inzetten en interpreteren.
 • Je leert de historie en context van de stressklachten te onderzoeken.
 • Je leert methoden van stresscoping te onderzoeken en bespreken.
 • Je leert energiegevers en energievreters te onderzoeken.
 • Je leert bezieling en drijfveren te onderzoeken.


Plan van aanpak:

Je leert een persoonlijk plan van aanpak met heldere en haalbare doelen met de coachee opmaken.


Informeren en coachen

 • Je leert uitleg geven over de oorzaken en gevolgen van langdurige hoge stress.
 • Je leert communiceren met coachees met stressklachten en omgaan met hun gevoelens en emoties (bijv. paniek, faalangst, vermoeidheid, schaamte).
 • Je werkt met de coachee aan het versterken van het probleemoplossend vermogen, het aanleren van vaardigheden.
 • Je leert systematisch coachen op stressverhogende denkpatronen met behulp van o.a. RET-technieken. Je bent in staat ineffectieve gedachten bij je coachee te herkennen en daar adequaat mee om te gaan.
 • Je leert de coachee gezonder omgaan met ergernissen en irritaties.
 • Je leert hem/haar verwachtingen aan zichzelf en anderen te toetsen op realisme.
 • Je leert je coachee constructief omgaan met onzekerheid en veranderingen
 • Je kan de kracht van visualiseren en positief denken op coachees toepassen.
 • Je leert eenvoudige ontspanningstechnieken toepassen op je coachees.
 • Je leert vroegtijdig activeren (geen piekerverlof waarbij de medewerker thuis zit en niets onderneemt om weer vitaal te worden).
 • Je leert de coachee zich (opnieuw) verbinden met zijn levensvisie en missie.
 • Je leert adviseren over herwinnen van vitaliteit en werk-life balans.
 • Je leert methoden om zelfvertrouwen, assertiviteit en time-management van de coachee te versterken. Je leert hen omgaan met perfectionisme, zich niet altijd alleen verantwoordelijk voelen, zichzelf te waarderen (goed genoeg zijn), contact te houden met hun lijf (alarmsignalen herkennen) en beter voor zichzelf te zorgen.
 • Je leert de actuele match met de functie te onderzoeken en implicaties van een terugkeer in dezelfde of een andere functie te bespreken.


Conclusies en acties voor coachees

 • realistisch beeld van mogelijkheden en actuele beperkingen
 • in dezelfde functie of organisatie blijven
 • functie aanpassen
 • van functie veranderen in- of extern
 • leven anders inrichten
 • een nieuwe start maken; gedoseerd werk hervatten
 • je leert, indien nodig, adviseren over beter passend werk (deze materie komt veel uitgebreider aan bod in de opleiding tot loopbaanprofessional)


Terugvalpreventie

 • handig omgaan met actuele mogelijkheden en beperkingen
 • bewust blijven van persoonlijke gevoeligheden
 • (opnieuw) communiceren met collega’s en leidinggevenden
 • aandacht blijven houden voor de balans belasting / belastbaarheid en voor inspanning en ontspanning
 • benutten van sociale steun


2. Gericht op organisaties

 • Je leert werkdrukonderzoek uit te voeren in organisaties.
 • Je leert organisaties/leidinggevenden adviseren over hoe ze werkdruk op gezond niveau kunnen houden.
 • Je helpt organisaties/leidinggevenden om stress bespreekbaar te maken en om te gaan met vooroordelen.
 • Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.
 • Je leert, desgewenst en na uitdrukkelijke toestemming van uw coachee, de direct leidinggevende te adviseren over verminderen van werkgebonden stressoren (bijvoorbeeld door verstoringen in werkrelaties bespreekbaar te maken, werkhoeveelheid of werktempo aanpassingen, functieverlichting of functieverrijking, enz).
 • Je leert adviseren over wat organisaties kunnen doen om de medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
 • Je leert adviseren over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokkene.


3. Gericht op jezelf als burn-out coach

 • eisen aan de burnout en stress-preventieadviseur
 • je onderzoekt je eigen beeldvorming over werkgerelateerde stress
 • indien je zelf of één van je naasten burnout heeft gehad: hoe beïnvloedt dat je begeleiding?
 • je waarden en normen bij coaching
 • ethiek, vertrouwelijkheid en valkuilen
 • werken vanuit de kracht van de coachee en niet vanuit een “hulpeloze zieke”
 • je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij je aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bijvoorbeeld een klinisch psycholoog, psychiater, therapeut, of arts?


Op dag 7, de afstudeerdag, presenteer je je eigen case, krijg je persoonlijke feedback hierover en is er ruimte voor extra oefening en intervisie.


4. Voorbeelden van methoden en technieken

 • de 'werkdrukmeter': een eigen HRD Academy vragenlijst die door deelnemers gebruikt mag worden
 • enkele online psychologische testen die tijdens de training gratis gebruikt mogen worden
 • volledige werkmap voor de coachee
 • vormen van diepte interview
 • SFA
 • RET, ACT, krachtgericht coachen
 • bestuderen van levenspatronen
 • analyse van stress dagboek van coachee
 • analyse van positieve dagboek van coachee
 • analyse van eigen kracht- en hulpbronnen
 • mindfulness en ontspanningstechnieken
 • copingstrategieën
 • stressmanagement
 • analyse van drijfveren, energiegevers en energievreters, enz
Didactische aanpak
 • De training start met een persoonlijke intake.
 • We geven een stevig algemeen kennis- en vaardigheidsfundament én werken aan je individuele doelen.
 • Er is een aansprekende balans tussen theorie en praktijk: de theorie wordt kort besproken,  je oefent veelvuldig zodat je nieuwe vaardigheden kan toepassen in je eigen praktijk.
 • Direct toepasbaar: gedurende de opleiding voer je een aantal coachingsgesprekken uit met een eigen coachee met milde, niet complexe werkgerelateerde spanning. De opleiding volgt het pad dat je met een coachee volgt (intake, analyse, begeleidingsplan, coaching, actieplan veranderingen, terugvalpreventie, advisering organisatie)
 • De opleiding is interactief; er is ruimte voor inbreng van eigen cases, zelfreflectie, je wisselt veelvuldig ervaringen uit met je collega’s.
 • Je oefent met RET-, mindfulness- en ontspanningstechnieken.
 • Je kan inloggen op de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu).  Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers.
 • Op dag 7, de afstudeerdag, presenteer je je eigen case (coaching van een coachee met stress- of burn-out klachten), krijg je persoonlijke feedback en is er ruimte voor extra oefening en intervisie.
 • Maximum aantal deelnemers: 15.
Cursusmateriaal
 • Handboek coachen bij stress en burn-out, Annita Rogier
 • HRDA Werkboek voor coachees
 • HRDA handouts
 • Werkdrukmeter
Getuigenissen en referenties
 • Een heel verhelderende opleiding!  Theoretisch en doorspekt met voorbeelden uit de praktijk.  Een aanrader!  (Kurt Vroman, docent VIVES)
 • Bedankt aan de zeer enthousiaste en betrokken trainer voor de heel persoonlijke feedback!  (San Vangenechten, zelfstandig coach en trainer, Vangenechten Coaching & Consulting)
 • Ik vond het een zeer praktische opleiding met veel informatie op een aangename manier gegeven.  Bedankt Annita!  (Nora Vaes, consultant en coach, Oreno coaching en consulting)
 • De uitgebreide informatiedeling en oefensoorten laten je toe een eigen stijl hierrrond te bouwen.  Annita nodigt ook uit om er je eigen verhaal/aanpak van te maken.  De kennis en passie van Annita voor het thema lijken onuitputtelijk.  De zorgzaamheid en speelse en fijne wijze van trainen is een voorbeeld voor velen…   De inbreng van humor ‘verlicht’ het thema.  (Janick Joos, zaakvoerder Pure You)
 • Enthousiaste trainer, super mede-cursisten, mooie locatie en superinteressante inhoud.  Een échte aanrader ! (Caroline)
 • Deze opleiding werd gegeven door een experte in haar vakdomein en wordt op ludieke manier gegeven.  Het gaat niet enkel om curatief werk, maar ook naar preventieve aanpak. (Annick)
 • Aan Annita: bedankt voor je warmte, je expertise, je gulheid, je ervaring en zoveel meer !
 • Trainer met ervaring, veel didactisch materiaal, oefening en duiding.  Een aanrader voor iedere BO & Stresscoach (Sien Schoemans, trainer/coach Candra)
 • Interessante opleiding, ook voor de HR professionals die in hun bedrijf een antwoord willen bieden op groeiend aantal stressklachten.
 • De coach is zeer bevlogen, kan de groep goed enthousiasmeren en brengt alles accuraat over.   Een aanbeveling ! 
 • Een zeer interessante opleiding door een ervaren trainer die met vele voorbeelden de gelinkt worden met de praktijk.  (Martine Bracke)
 • Een kwalitatieve opleiding vinden is niet altijd evident.  Soms kom je al eens van een kale reis terug. Dat kan ik dan echt jammer vinden van tijd en geld.  Iedere opleidingsdag van Annita Rogier in de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach was altijd heel leerrijk! De trainer heeft een schatkist aan kennis en ervaring die ze graag deelt. De trainer gaf de lessen altijd op een heel leuke en creatieve manier. Ze behoudt een mooi evenwicht tussen de nodige leiding te behouden over de lessen en het creëren van een aangename sfeer. Het was echt altijd uitkijken naar de cursus. Een investering die de moeite loonde! En daarom oprecht dank je wel! (Kim Radzio, Farfalla)
 • Jouw praktische aanpak en de manier waarop je de materie levend maakt, maken van jou één van de beste trainers die ik ooit heb mogen ontmoeten. (Anja De Landsheer) 
Verder ...
 • Het programma leert mensen te adviseren en coachen die onder normale omstandigheden psychologisch gezond zijn, maar die bijvoorbeeld door langdurige te hoge werkdruk of door verstoorde werkrelaties uit balans zijn en stressklachten vertonen.
 • Deze opleiding wordt erkend door de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB).
Trainers
Annita Rogier.
Annita Rogier.

Annita Rogier (Register psycholoog arbeid en organisatie NIP) heeft de afgelopen 24 jaar veel ervaring opgedaan met coachen van mensen met werkgerelateerde stressklachten en burn-out en met het adviseren van organisaties over verlagen van werkdruk.  Ze schreef een programma voor re-integratie na overspannenheid en burnout: “Weer aan het werk; weerbaar aan het werk” (1996).  Ze ontwikkelde en publiceerde een uitgebreid instrument om werkdruk te meten: “de werkdrukmeter” (1998).  Ze publiceerde over werkdruk o.a. in het blad: Personeelsbeleid (“tijd voor welzijn: test de stresspotentie van uw organisatie”, 1999) en over coaching  o.a. in Rijnmond Bussiness (1999), in De Accountant (artikel: “gezond is toch goedkoper”, 2000).  Ze sprak op congressen over werkdruk en stress o.a. op het congres: “Druk de werkdruk”, (2000). Ze gaf een interview over stress tijdens vakanties in het blad Men’s Health.  Annita ontwikkelt en publiceert al 26 jaar instrumenten voor loopbaan – en stress- en burnout coaching en heeft effectief meer dan 12.000 loopbaan- en stress en burn-out gesprekken gevoerd. Ze verzorgde tot nu toe bijna 4.600 trainingen over deze thema's, met in totaal ongeveer 49.000 zeer tevreden trainees.

Annita is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Prijs

€ 2900, exclusief BTW


Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.


Ex-deelnemers van de Opleiding tot loopbaanprofessional
genieten 5% korting (eventueel cumuleerbaar met de vroegboekkorting).  Vermeld 'ex-deelnemer loopbaan' in inschrijfrubriek 'opmerkingen' aub.KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Bekijk een plannetje
6 mei, 27 mei, 24 juni, 9 september, 7 oktober, 4 november en 2 december 2019» Inschrijven

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Bekijk een plannetje
9 mei, 4 juni, 21 juni, 16 september, 10 oktober, 7 november en 12 december 2019 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Kapellerput

Somerenseweg 100

5591 TN Heeze

Nederland

Bekijk een plannetje
20 mei, 3 juni, 1 juli, 19 augustus, 17 september, 14 oktober en 8 november 2019 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

3hoog Leuven

Mechelsevest 90

3000 Leuven

België

Bekijk een plannetje
13 juni, 4 juli, 8 juli, 22 augustus, 19 september, 18 oktober en 22 november 2019 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Kapellerput

Somerenseweg 100

5591 TN Heeze

Nederland

Bekijk een plannetje
19 november, 13 december 2019, 24 januari, 14 februari, 13 maart, 24 april en 19 juni 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven
Contactgegevens

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Contactgegevens

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Contactgegevens

Kapellerput

Somerenseweg 100

5591 TN Heeze

Nederland

Contactgegevens

3hoog Leuven

Mechelsevest 90

3000 Leuven

België

Contactgegevens

Kapellerput

Somerenseweg 100

5591 TN Heeze

Nederland

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid