schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

20.01.2020Hotel Abbey
27.01.2020Kapellerput
05.03.2020Baarbeekhoeve
05.06.2020Domein Martinus
Prijs

€ 2900, exclusief BTW


Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.


Ex-deelnemers van de Opleiding tot loopbaanprofessional
genieten 5% korting (eventueel cumuleerbaar met de vroegboekkorting).  Vermeld 'ex-deelnemer loopbaan' in inschrijfrubriek 'opmerkingen' aub.

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

Je leert medewerkers of coachees met spanningsklachten effectief begeleiden zodat ze zo snel mogelijk weer vitaal en gemotiveerd aan de slag kunnen. Je helpt hen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen en te voorkomen. Je leert werkdrukonderzoek uitvoeren en organisaties adviseren over preventie en remediƫring van stress en burn-out.

training

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

7-daagse succesopleiding met veel concrete tools voor het begeleiden van mensen met stressklachten, overspanning en burn-out.  Nieuw: nu met handige toolkit!

Situering

Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Nu al ervaart één op de 3 werknemers een te hoge werkdruk. Spanningsklachten staan bovenin de lijst met werkverzuimoorzaken.

 

Men verwacht dat ziekteverzuim door werkgerelateerde spanning nog verder zal toenemen. Werknemers durven zich op dit moment nauwelijks ziek te melden, bang om in de huidige economische situatie hun baan te verliezen. Verder zijn er de laatste jaren functies geschrapt door bezuinigingen.  Ook worden niet alle mensen die de komende jaren met pensioen gaan vervangen.  We krijgen het dus steeds drukker. De mentale klachten die hieruit voortkomen, zullen naar verwachting de komende jaren zorgen voor een grote toename in langdurig  ziekteverzuim.

 

Burn-out of overspannenheid is zeer ingrijpend en vaak beangstigend voor de medewerker die het treft. Voor de collega’s betekent het moeten missen van een collega extra werk en voor de werkgever extra kosten. Een langdurige te hoge werkdruk kan bovendien leiden tot minder inzet en motivatie, slechte prestaties en een negatief werkklimaat. Uiteindelijk leidt dit tot psychische klachten, overspannenheid en - als het niet op tijd gesignaleerd en aangepakt wordt - uiteindelijk tot burn-out en ziekteverzuim.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor in- en externe coaches, (HR) adviseurs en leidinggevenden die binnen organisaties aandacht willen besteden aan preventie van overmatige stress en voor coaches die zich willen bekwamen op het gebied van burnout coaching.


De opleiding veronderstelt geen specifieke kennis van (of ervaring met) het begeleiden van stressklachten of burnout. We beginnen bij de basis. Wel is een minimaal bachelor denkniveau (door opleiding of ervaring) nodig en verwachten we een eerste ervaring in coaching of begeleiding.  Indien dit nog niet het geval is, heb je bij voorkeur een basistraining coaching gevolgd.  Een goede vooropleiding is bvb de Opleiding inspirerend coachen.


Deze opleiding richt zich vooral op specifieke coachingsvaardigheden in relatie tot burn-out coaching en advisering rond stresspreventie.  Het is een toegevoegd specialisme voor bijvoorbeeld coaches, HR adviseurs, loopbaancoaches, maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, leidinggevenden en adviseurs van werkers in risicoberoepen (onderwijs, zorg, politie, ambulancediensten).

Wat leer je in deze opleiding?
 • Je kan als stresscoach medewerkers of coachees helpen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen, erkennen en voorkomen.
 • Je kan medewerkers of coachees effectief begeleiden om zo snel mogelijk weer vitaal en met plezier terug aan de slag te gaan na burn-out en overspannenheid.
 • Je kan werkdrukonderzoek uitvoeren in organisaties.
 • Je adviseert als stresscoach organisaties en leidinggevenden over hoe ze werkdruk op een gezond niveau kunnen houden.
 • Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.
 • Je kan leidinggevenden adviseren over het verminderen van werkgebonden stressoren.
 • Je kan organisaties adviseren over wat men kan doen om een medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
 • Je adviseert over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokken werknemer.
 • Je werkt vanuit de kracht van de coachee en niet vanuit een 'hulpeloze zieke'.
 • Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij jouw aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts?
Programma

1. Gericht op de coachee

Analyse

 • Je leert onderzoeken of er bij de coachee sprake is van burnout  en/of van andere klachten. We bespreken enkele testen van burnout. Verschil met bijvoorbeeld depressie of chronische vermoeidheid.
 • Je leert de aanleiding en oorzaken van de stress te analyseren, je leert hiertoe enkele vragenlijsten inzetten en interpreteren.
 • Je leert de historie en context van de stressklachten te onderzoeken.
 • Je leert methoden van stresscoping te onderzoeken en bespreken.
 • Je leert energiegevers en energievreters te onderzoeken.
 • Je leert bezieling en drijfveren te onderzoeken.


Plan van aanpak:

Je leert een persoonlijk plan van aanpak met heldere en haalbare doelen met de coachee opmaken.


Informeren en coachen

 • Je leert uitleg geven over de oorzaken en gevolgen van langdurige hoge stress.
 • Je leert communiceren met coachees met stressklachten en omgaan met hun gevoelens en emoties (bijv. paniek, faalangst, vermoeidheid, schaamte).
 • Je werkt met de coachee aan het versterken van het probleemoplossend vermogen, het aanleren van vaardigheden.
 • Je leert systematisch coachen op stressverhogende denkpatronen met behulp van o.a. RET-technieken. Je bent in staat ineffectieve gedachten bij je coachee te herkennen en daar adequaat mee om te gaan.
 • Je leert de coachee gezonder omgaan met ergernissen en irritaties.
 • Je leert hem/haar verwachtingen aan zichzelf en anderen te toetsen op realisme.
 • Je leert je coachee constructief omgaan met onzekerheid en veranderingen
 • Je kan de kracht van visualiseren en positief denken op coachees toepassen.
 • Je leert eenvoudige ontspanningstechnieken toepassen op je coachees.
 • Je leert vroegtijdig activeren (geen piekerverlof waarbij de medewerker thuis zit en niets onderneemt om weer vitaal te worden).
 • Je leert de coachee zich (opnieuw) verbinden met zijn levensvisie en missie.
 • Je leert adviseren over herwinnen van vitaliteit en werk-life balans.
 • Je leert methoden om zelfvertrouwen, assertiviteit en time-management van de coachee te versterken. Je leert hen omgaan met perfectionisme, zich niet altijd alleen verantwoordelijk voelen, zichzelf te waarderen (goed genoeg zijn), contact te houden met hun lijf (alarmsignalen herkennen) en beter voor zichzelf te zorgen.
 • Je leert de actuele match met de functie te onderzoeken en implicaties van een terugkeer in dezelfde of een andere functie te bespreken.


Conclusies en acties voor coachees

 • realistisch beeld van mogelijkheden en actuele beperkingen
 • in dezelfde functie of organisatie blijven
 • functie aanpassen
 • van functie veranderen in- of extern
 • leven anders inrichten
 • een nieuwe start maken; gedoseerd werk hervatten
 • je leert, indien nodig, adviseren over beter passend werk (deze materie komt veel uitgebreider aan bod in de opleiding tot loopbaanprofessional)


Terugvalpreventie

 • handig omgaan met actuele mogelijkheden en beperkingen
 • bewust blijven van persoonlijke gevoeligheden
 • (opnieuw) communiceren met collega’s en leidinggevenden
 • aandacht blijven houden voor de balans belasting / belastbaarheid en voor inspanning en ontspanning
 • benutten van sociale steun


2. Gericht op organisaties

 • Je leert werkdrukonderzoek uit te voeren in organisaties.
 • Je leert organisaties/leidinggevenden adviseren over hoe ze werkdruk op gezond niveau kunnen houden.
 • Je helpt organisaties/leidinggevenden om stress bespreekbaar te maken en om te gaan met vooroordelen.
 • Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.
 • Je leert, desgewenst en na uitdrukkelijke toestemming van uw coachee, de direct leidinggevende te adviseren over verminderen van werkgebonden stressoren (bijvoorbeeld door verstoringen in werkrelaties bespreekbaar te maken, werkhoeveelheid of werktempo aanpassingen, functieverlichting of functieverrijking, enz).
 • Je leert adviseren over wat organisaties kunnen doen om de medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
 • Je leert adviseren over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokkene.


3. Gericht op jezelf als burn-out coach

 • eisen aan de burnout en stress-preventieadviseur
 • je onderzoekt je eigen beeldvorming over werkgerelateerde stress
 • indien je zelf of één van je naasten burnout heeft gehad: hoe beïnvloedt dat je begeleiding?
 • je waarden en normen bij coaching
 • ethiek, vertrouwelijkheid en valkuilen
 • werken vanuit de kracht van de coachee en niet vanuit een “hulpeloze zieke”
 • je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij je aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bijvoorbeeld een klinisch psycholoog, psychiater, therapeut, of arts?


Op dag 7, de afstudeerdag, presenteer je je eigen case, krijg je persoonlijke feedback hierover en is er ruimte voor extra oefening en intervisie.


4. Voorbeelden van methoden en technieken

 • de 'werkdrukmeter': een eigen HRD Academy vragenlijst die door deelnemers gebruikt mag worden
 • enkele online psychologische testen die tijdens de training gratis gebruikt mogen worden
 • volledige werkmap voor de coachee
 • vormen van diepte interview
 • SFA
 • RET, ACT, krachtgericht coachen
 • bestuderen van levenspatronen
 • analyse van stress dagboek van coachee
 • analyse van positieve dagboek van coachee
 • analyse van eigen kracht- en hulpbronnen
 • mindfulness en ontspanningstechnieken
 • copingstrategieën
 • stressmanagement
 • analyse van drijfveren, energiegevers en energievreters, enz
Didactische aanpak
 • De training start met een persoonlijke intake.
 • We geven een stevig algemeen kennis- en vaardigheidsfundament én werken aan je individuele doelen.
 • Er is een aansprekende balans tussen theorie en praktijk: de theorie wordt kort besproken,  je oefent veelvuldig zodat je nieuwe vaardigheden kan toepassen in je eigen praktijk.
 • Direct toepasbaar: gedurende de opleiding voer je een aantal coachingsgesprekken uit met een eigen coachee met milde, niet complexe werkgerelateerde spanning. De opleiding volgt het pad dat je met een coachee volgt (intake, analyse, begeleidingsplan, coaching, actieplan veranderingen, terugvalpreventie, advisering organisatie)
 • De opleiding is interactief; er is ruimte voor inbreng van eigen cases, zelfreflectie, je wisselt veelvuldig ervaringen uit met je collega’s.
 • Je oefent met RET-, mindfulness- en ontspanningstechnieken.
 • Je kan inloggen op de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu).  Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers.
 • Op dag 7, de afstudeerdag, presenteer je je eigen case (coaching van een coachee met stress- of burn-out klachten), krijg je persoonlijke feedback en is er ruimte voor extra oefening en intervisie.
 • Maximum aantal deelnemers: 15.
Cursusmateriaal
 • Handboek coachen bij stress en burn-out, Annita Rogier
 • HRDA Werkboek voor coachees
 • HRDA handouts
 • Werkdrukmeter
Getuigenissen en referenties
 • Onderbouwde training die je handvaten geeft om als burn-out/stresscoach aan de slag te kunnen binnen organisaties op professionele wijze. Geen bla-bla maar boem-boem!! (Veronique Van de Steen, resource manager, 2ThePoint)

 • Op vele vlakken bijgeleerd niet alleen voor mijn coachee maar ook voor mezelf!  Ik zal ongetwijfeld nog vaak aan de opleiding en de woorden van de trainer terugdenken.  Ook de leuke weetjes en de kleine ontspanningsoefening waren mooi meegenomen.  Ruimte ook voor ieder zijn eigenheid.  Fijn om een lesgeefster te hebben met zoveel kennis en ervaring.  Op die manier vlogen de 6 dagen voorbij!  (Anita Dewitte, arbeidspsycholoog, OCMW Leuven)
 • Een training met verschillende types van deelnemers (coaches, verantwoordelijken) waarbij ook niet professionele coaches direct kunnen aanhaken en tot een hoger niveau getild werden.  Ik was geboeid van begin tot einde door onze toptrainster.  Ik ging telkens blij naar huis!  (Sofie De Bakker, projectmanager)
 • Ik heb zelf een burn-out ervaren en de cursus heeft mij (nog) meer inzicht gegeven van hoe hier nog beter mee om te gaan, tevens de mogelijkheid om het bij anderen te voorkomen.  (Vincent Trompet, interim manager, Trompet)
 • Toptrainer, leuke oefeningen die bijblijven heel open & transparant ook, vb. naar tarieven toe die verwacht mogen worden  (Florence Pérès, coach, Proficiat)
 • Ik ben steeds met veel plezier naar de opleiding gekomen.  Goede inhoudelijke en up-to-date kennis van docent met zeer realistische feedback en toelichtingen.  Steeds duidelijk en correct antwoord op vragen.  (Hendrika Vanstraelen, freelance coach)
 • Een heel verhelderende opleiding!  Theoretisch en doorspekt met voorbeelden uit de praktijk.  Een aanrader!  (Kurt Vroman, docent VIVES)
 • Bedankt aan de zeer enthousiaste en betrokken trainer voor de heel persoonlijke feedback!  (San Vangenechten, zelfstandig coach en trainer, Vangenechten Coaching & Consulting)
 • Ik vond het een zeer praktische opleiding met veel informatie op een aangename manier gegeven.  Bedankt Annita!  (Nora Vaes, consultant en coach, Oreno coaching en consulting)
 • De uitgebreide informatiedeling en oefensoorten laten je toe een eigen stijl hierrrond te bouwen.  Annita nodigt ook uit om er je eigen verhaal/aanpak van te maken.  De kennis en passie van Annita voor het thema lijken onuitputtelijk.  De zorgzaamheid en speelse en fijne wijze van trainen is een voorbeeld voor velen…   De inbreng van humor ‘verlicht’ het thema.  (Janick Joos, zaakvoerder Pure You)
 • Aan Annita: bedankt voor je warmte, je expertise, je gulheid, je ervaring en zoveel meer !
 • Trainer met ervaring, veel didactisch materiaal, oefening en duiding.  Een aanrader voor iedere BO & Stresscoach (Sien Schoemans, trainer/coach Candra)
 • Een zeer interessante opleiding door een ervaren trainer die met vele voorbeelden de gelinkt worden met de praktijk.  (Martine Bracke)
 • Een kwalitatieve opleiding vinden is niet altijd evident.  Soms kom je al eens van een kale reis terug. Dat kan ik dan echt jammer vinden van tijd en geld.  Iedere opleidingsdag van Annita Rogier in de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach was altijd heel leerrijk! De trainer heeft een schatkist aan kennis en ervaring die ze graag deelt. De trainer gaf de lessen altijd op een heel leuke en creatieve manier. Ze behoudt een mooi evenwicht tussen de nodige leiding te behouden over de lessen en het creëren van een aangename sfeer. Het was echt altijd uitkijken naar de cursus. Een investering die de moeite loonde! En daarom oprecht dank je wel! (Kim Radzio, Farfalla)
 • Jouw praktische aanpak en de manier waarop je de materie levend maakt, maken van jou één van de beste trainers die ik ooit heb mogen ontmoeten. (Anja De Landsheer)
 • Een heel goed onderbouwde opleiding, gegeven door een expert en praktisch heel bruikbaar in mijn job als coach! (Brigitte Ballings, transition & resilience coach, Bounce Back Coaching)
 • Deze opleiding is een toppertje en een blijver op de markt!  Ik kan ze iedereen aanraden.  (Esther Begeer, HR generalist, Ericsson NV)
 • De trainer geeft met immens veel praktische voorbeelden en cases vorm aan deze opleiding.  De zin om te starten als stresscoach werd per opleidingssessie groter! (Linda Vandevelde, HR director, Value Retail Management)
 • Ik heb deze opleiding als positief confronterend bevonden en zeer leerzaam.  Hierdoor zal ik niet alleen anderen kunnen helpen, maar ook mezelf en mijn omgeving!  (Alain Maesen, facility coordinator)
 • Ik heb heel veel nieuwe zaken bijgeleerd niettegenstaande ik reeds een aantal opleidingen rond dit thema volgde.  Veel dank voor deze leerrijke en praktijkgerichte opleiding.  De opleiding is kwalitatief hoogstaand, ik zou ze aan iedere coach aanraden! (Barbara Frère, psychotherapeut)
 • Proficiat aan de trainer die een schat aan humoristische en creatieve tool heeft voorgesteld.  Coachen wordt op die manier bijna een spel. Bedankt voor het delen van zoveel kennis.  (Ingrid Monsieur, arts)
 • Heel praktische opleiding gegeven door een inspirerende coach met meer dan 30 jaar ervaring als stresscoach! (Evelyne Guillaume, prevention advisor, G4S Secure Solutions NV)
 • De opleiding heb ik ervaren als verhelderend.  Er was een zeer goede afwisseling tussen theorie en praktijk.  De trainer heeft een enorme passie voor het onderwerp waardoor ik uitgenodigd word om me erin te verdiepen.  Ik werd uitgenodigd mijn eigen aanpak te ontdekken als stresscoach. (Kathleen Anseeuw, fasciatherapeute)
 • Een zeer gedocumenteerde training, heel compleet!  Heel bruikbaar materiaal waar je als coach onmiddellijk mee aan de slag kan! (Marc Pletinckx, sales trainer, VASCO Data Security NV)
 • Een prima opleiding.  Goed onderbouwd, gegeven op een goed tempo, gevarieerd en kwalitatief begeleid door de trainer! (Geert Pieters, trainer - coach)
 • Inhoudelijk heel sterke - maar toch praktische opleiding.  Je leert een sterk uitgewerkte plan van aanpak hanteren bij stress en BO problematiek.  Je krijgt voldoende praktische tools om in de pratkijk toe te passen.  (Erwin Jacquemyns, HR consultant, Add Value)
 • Fantastische opleiding!  De trainer is een expert in het domein, gul met tips, tricks en documentatie.  Ze enthousiasmeert de groep en brengt humor in de opleiding.  (Nele De Peuter, HR consultant, StatusFlow)
 • Deze training is duidelijk gestructureerd en geeft je tools om onmiddellijk toe te passen in de praktijk.  Er wordt veel gewerkt met praktijkcases van de deelnemers wat de training heel dynamisch maakt.  De trainer is heel onderlegd en ervaren en betrekt iedereen in het leren.  (Ingrid Van de Maele, preventieadviseur, TomTom Belgium NV)
 • Heel volledige en inspirerende opleiding die veel praktijktools aanbiedt met een mooi en interessant boek als naslagwerk.  (Anouk Van Laere, preventieadviseur, Securex)
 • De opleiding behandelt de stress- en BO problematiek van A tot Z, van wetgeving tot coachtechnieken.  De training is zeer actueel.  (Ann Verduyn, opleidingsconsulent, UZ Gent)
 • De opleiding is verhelderend en inspirerend.  De goesting om blijvend bij te leren en hier met een eigen stijl mee aan de slag te gaan, is groot.  Bedankt aan de trainer om haar expertise op een warme en enthousiaste manier te delen en haar bevlogen zelve te zijn ;-).  (An Janssens, learning & devlopment officer, Exmar Shipmanagement)
 • Deze opleiding is een échte aanrader, zowel wat betreft materiaal, oefeningen, achtergrond, gedeelde ervaringen, aanpak én humor van de trainer.  Het biedt gelegenheid om zowel juridische als organisatorische begeleiding te leren toepassen.  Super !!  (Anja Van Nueten, loopbaan- en stresscoach, Passion for People)
 • Ik vond dit een uiterst leerzame en inspirerende cursus.  Ik vond het met name fijn om veel psychologische kennis op te doen.  Ik voel dat ik dankzij deze kennis met zelfvertrouwen aan de slag kan als burnout coach ! (Liselotte Betits, coach)
 • Dit is een zeer bruikbare opleiding met veel mogelijkheid tot oefenen en met veel bruikbare tools om zowel op individueel vlak mensen te begeleiden als op organisatieniveau preventief en curatief aan de slag te gaan.  (Christine Vandewiele, coach, Grow Coaching)
 • Deze 6-daagse heeft me ongelooflijk veel energie gegeven om stress-& burnout coaching kwaliteitsvol en met respect voor alle betrokken partijen te doen.  We hebben een enorme schat aan tools en informatie in onze rugzak dankzij deze opleiding.  Een aanrader!  (Nadia Bastanie, projectmedewerker, KBC Bank)
 • De trainer is een echte expert ter zake.  Ze ondersteunt het aangeleerde met een zeer uitgebreid elektronisch naslagwerk.  Degelijk en professioneel.  Proficiat en dank je wel ! (Fabienne Claeys, coach, Passion Power peace of mind)
 • Dit is een praktische training met veel toepassingen.  Zeer gericht en direct toepasbaar.  De training stimuleert ook veel zelfreflectie.  Geeft duidelijk inzicht in burnout en het maken van keuzes d.m.v. vragen en zelf-inzicht.  Een topper op de markt! (Manon Taris, consultant, Advius BV)
 • Interessante opleiding met veel aandacht voor oefeningen, tips & tricks do’s do not’s.  Zeer uitgebreide infomap die uitnodigt om je verder te verdiepen in de materie. (Natasha Hoste, maatschappelijk assistent, De Lijn)
 • De trainer deelt haar kennis, documenten en tools overvloedig.  Het krijgen van een kant en klare coachee map (zo grondig uitgewerkt) is top !   Bedankt !  (Veronika Wuyts, coach, Talents@Work)
 • Heldere, bruikbare, goed en aangenaam gegeven opleiding. (Catherine Liekens, zaakvoerder, Point of C)
 • Trainer met zeer veel expertise, veel praktische oefeningen, zeer toepasbaar.  Hartelijk dank! (Lily Verbiest, zaakvoerder, Arbores Coaching Company)
 • Verhelderend, confronterend maar zeer boeiend.  (Conny Van Heymbeeck, HR medewerker, Vente-Exclusive.Com NV)
 • Zeer aangename en leerrijke opleiding.  Het ter beschikking gestelde materiaal was zeer omvangrijk en compleet.  (An Decock, freelance HR consultant)
 • De opleiding heeft me in de eerste plaats als mens aangezet om balans te brengen en houden in werk en leven.  Hierdoor kan ik mijn coachees van binnenuit diezelfde goesting doen krijgen.  (Mieke Van Hecke, docent en trainer, MIE)
 • Beste training die ik ooit heb gehad.  Zeer boeiende topics en heel interessant gegeven.  Supervoorbeelden.  Ook toplocatie.  (Anja Verstrepen, facilities manager, Starwood Hotels)
 • De training was heel leerrijk en kei-boeiend !  De opleiding laat ook toe om een ‘band’ op te bouwen met de medecursisten.  Hopelijk ontstaat er een netwerk waarbij op regelmatige basis contact gehouden wordt.  (Kris Vranken, preventieadviseur, Puratos NV)
 • Ik vond het een zeer inspirerende en inhoudelijk sterke opleiding.  Deze werd op een enthousiaste manier gebracht door de trainer.  Dank je wel en pluk de dag!  (Lut Brenard, coach)
 • Dank je wel voor de boeiende opleiding! (Celine Claessens, zelfstandige coach)
 • Een heel tijdje geleden volgde ik de opleiding (de tijd gaat snel!). Maar ik blijf deze opleiding zeer sterk aanbevelen bij geïnteresseerden, want ik heb er erg veel van bijgeleerd! Ik heb de laatste tijd ingezien, door verschillende opleidingen te volgen, dat een goede opleiding goud waard is en zo moeilijk te vinden!! Deze opleiding was de beste die ik ooit gevolgd heb, met zeer veel voorsprong! De trainer is een fantastische docent, wetenschappelijk onderbouwd met een grappige ondertoon en een prachtige coach.  Bedankt nogmaals! (Marijke de Couck, docent/onderzoeker, Odisee)
 • De trainer wist mij met deze opleiding te boeien van het begin tot het einde! Ik kon mijn rugzak aanvullen met heel praktische en wetenschappelijk onderbouwde kaders, oefeningen en achtergrondinformatie. De trainer weet deze heel gestructureerd, helder en ervaringsgericht over te brengen. Ik vond nieuwe handvaten die ik in mjin bedrijfs- en privépraktijk meteen ben gaan toepassen in mijn coachingssessies. Welgemeend dankjewel Annita! (Anne Verdoodt, projectleider, VDAB)

Verder ...
 • Het programma leert mensen te adviseren en coachen die onder normale omstandigheden psychologisch gezond zijn, maar die bijvoorbeeld door langdurige te hoge werkdruk of door verstoorde werkrelaties uit balans zijn en stressklachten vertonen.
 • Deze opleiding wordt erkend door de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB).
 • Aan de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach van HRD Academy zijn 42 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).  Meer informatie vind je op www.nobco.nl.  Het kenmerk van HRD Academy bij NOBCO is 190930-HRD-052.
Trainers
Annita Rogier
Annita Rogier

Annita Rogier (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als achtereenvolgens trainer, coach, assessor, psycholoog, senior manager en directeur, zet ze zich al  31 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 31  jaar ervaring met loopbaan- en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte en tenslotte bij Annita Rogier c.v..  Ze leidde zeer veel stress- en burn-outcoaches, loopbaancoaches, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs, managers en HR professionals op van kleine ondernemingen tot multinationals. Ze is auteur van meerdere best selling boeken.

Prijs

€ 2900, exclusief BTW


Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.


Ex-deelnemers van de Opleiding tot loopbaanprofessional
genieten 5% korting (eventueel cumuleerbaar met de vroegboekkorting).  Vermeld 'ex-deelnemer loopbaan' in inschrijfrubriek 'opmerkingen' aub.KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Holiday Inn Hasselt

Kattegatstraat 1

3500 Hasselt

België

Bekijk een plannetje
20 december 2019, 23 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april, 19 mei en 25 juni 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Hotel Abbey

Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen

België

Bekijk een plannetje
20 januari, 3 februari, 2 maart, 23 maart, 20 april, 11 mei en 22 juni 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Kapellerput

Somerenseweg 100

5591 TN Heeze

Nederland

Bekijk een plannetje
27 januari, 17 februari, 9 maart, 3 april, 4 mei, 28 mei en 18 juni 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Baarbeekhoeve

Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen

België

Bekijk een plannetje
5 maart, 26 maart, 27 april, 18 mei, 8 juni, 29 juni en 14 september 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Bekijk een plannetje
8 mei, 25 mei, 15 juni, 7 september, 23 oktober, 24 november en 14 december 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Landgoed Huize Bergen

Glorieuxlaan 1

5261 SG Vught

Nederland

Bekijk een plannetje
14 mei, 4 juni, 3 juli, 11 september, 2 oktober, 9 november, 8 december 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Bekijk een plannetje
5 juni, 23 juni, 4 september, 25 september, 12 oktober, 13 november en 17 december 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Heerlijckyt Van Elsmeren

Weg op Halen 2

3450 Geetbets

België

Bekijk een plannetje
2 juli, 9 juli, 27 augustus, 17 september, 9 oktober, 30 oktober en 11 december 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Holiday Inn Hasselt

Kattegatstraat 1

3500 Hasselt

België

Bekijk een plannetje
4 december 2020, 15 januari, 5 februari, 5 maart, 26 maart, 23 april en 28 mei 2021 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven
Contactgegevens

Holiday Inn Hasselt

Kattegatstraat 1

3500 Hasselt

België

Contactgegevens

Hotel Abbey

Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen

België

Contactgegevens

Kapellerput

Somerenseweg 100

5591 TN Heeze

Nederland

Contactgegevens

Baarbeekhoeve

Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen

België

Contactgegevens

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Contactgegevens

Landgoed Huize Bergen

Glorieuxlaan 1

5261 SG Vught

Nederland

Contactgegevens

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Contactgegevens

Heerlijckyt Van Elsmeren

Weg op Halen 2

3450 Geetbets

België

Contactgegevens

Holiday Inn Hasselt

Kattegatstraat 1

3500 Hasselt

België

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid