schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

17.12.2019Hotel Abbey
15.05.2020Domein Martinus
23.11.2020Baarbeekhoeve
Prijs

€ 2900, exclusief BTW


Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.


Ex-deelnemers van de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach genieten 5% korting (eventueel cumuleerbaar met de vroegboekkorting).  Vermeld 'ex-deelnemer stresscoach' in inschrijfrubriek 'opmerkingen' aub.

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

De economische ontwikkelingen dwingen organisaties tot meer aandacht voor in- en externe mobiliteit en degelijke loopbaanbegeleiding. In deze zesdaagse opleiding leer je loopbaanvraagstukken analyseren en oplossen. Je leert loopbaangesprekken voeren en een outplacementkandidaat van werk naar werk begeleiden.

training

Opleiding tot loopbaanprofessional

 • De opleiding bereidt voor op certificering door het Career Management Institute op A en B niveau.
 • Deze opleiding loopbaancoach/loopbaanadviseur sluit aan bij de kwaliteitseisen van een loopbaanprofessional van de NOLOC (vereniging voor loopbaanprofessionals).
 • De opleiding behandelt en onderschrijft de NOBOL gedragscode (branche organisatie voor outplacement, loopbaanadvisering en coaching).
Situering

Er is een groeiende behoefte aan degelijke loopbaanbegeleiding. Als HR (D) adviseur word je waarschijnlijk regelmatig benaderd met onderstaande vragen.


Vragen van medewerkers:

 • Ik ben niet gelukkig in mijn functie, maar ik wil niet bij de organisatie weg. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Mijn afdeling krimpt in, misschien moet ik eens buiten de afdeling solliciteren, maar ik weet niet waar ik binnen onze organisatie passende banen vind.
 • Ik wil doorgroeien, maar ik weet niet precies wat bij mij past.
 • Bij de reorganisatie verdwijnt mijn functie mogelijk. Ik wil tijdig onderzoeken wat ik buiten ons bedrijf nog meer zou kunnen. Hoe pak ik dit aan?
 • Welke competenties moet ik ontwikkelen voor de door mij gewenste vervolgfunctie?


Vragen van managers:

 • Door een reorganisatie heb ik nu twee goede medewerkers op dezelfde functie. Ik wil ze niet kwijt. Wat kunnen ze nog meer, wat zouden ze willen en waar zouden ze kunnen passen?
 • Ik wil, als afdelingsmanager, de externe mobiliteit van een aantal medewerkers bevorderen. Hoe doe ik dat op een zorgvuldige manier?
 • Ik wil deze medewerker binden aan de organisatie, maar hij raakt snel verveeld en ik heb geen ruimte voor salarisverhoging. Hoe kan ik hem desondanks perspectief bieden?
 • Ik moet een medewerker ontslaan. Kan jij mij daarbij ondersteunen?
 • Hoe stimuleren we door- en uitstroom in de organisatie.
 • Hoe kies ik een goed outplacementbureau?
 • Hoe maak ik medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun eigen employabiliteit?

Kortom: er wordt van de loopbaancoach of loopbaanadviseur verwacht dat hij specialist is op het gebied van carrière ontwikkeling. Dankzij deze opleiding word je een professioneel loopbaanadviseur en loopbaancoach.

Doelgroep

Het leertraject richt zich zowel tot externe als interne loopbaancoaches en loopbaanconsultants.  We mikken op de junior of medior (met maximum enkele jaren ervaring) loopbaanprofessional.  

Volgende rollen komen zeker in aanmerking om het traject te volgen: HR adviseurs, HRD adviseurs, HR managers, HRD managers, P&O managers, personeelsverantwoordelijken, training & development managers, intercedent, re-integratieadviseur, arbeidsbemiddelaar, loopbaanbegeleiders, outplacementadviseurs, mobiliteitsconsulenten, carrièrebegeleiders, careermanagers, HR functionarissen, loopbaancoaches, loopbaanadviseurs.

Voorkennis

Je beschikt reeds over basiskennis op het gebied van personeel en organisatie, je hebt enige advieservaring of je volgde een opleiding op dit gebied en je bent bij voorkeur werkzaam in een (deels) adviserende functie.  Er is nog geen voorkennis vereist op het vlak van loopbaanadvies of -coaching.

Wat leer je in deze opleiding?
 • Na het succesvol volgen van deze opleiding kan je het beroep van intern of extern loopbaancoach en loopbaanadviseur uitoefenen.
 • Je kan de vraag van de cliënt en van de in- of externe opdrachtgever verhelderen.
 • Je kan de methodische stappen van een loopbaanadviesproces toepassen.
 • Je kan een analyse maken van een loopbaan, van competenties, van motivatie, van geschikte beroepen en van de in- of externe arbeidsmarkt.
 • Je kan een gefundeerde keuze maken uit de technieken en instrumenten die door een loopbaanprofessional gebruikt kunnen worden.
 • Je kan enkele belangrijke technieken/instrumenten/methodieken op een professionele manier gebruiken en interpreteren.  Voorbeelden van deze instrumenten: om functies te analyseren, om de arbeidsmarkt te analyseren, persoonlijkheidstesten, competentiescans, arbeidsmarktmogelijkheidstesten,...
 • Je bent flexibel in het hanteren van verschillende stijlen van invloed uitoefenen.
 • Je hebt de basiscompetenties van een loopbaanprofessional onder de knie: vertrouwen wekken, sensitiviteit, luisteren, analyseren, gespreksvaardigheden, resultaatgericht werken, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, beïnvloeden.
 • Je herkent en kan omgaan met de belangrijkste psychologische aspecten van mensen in  loopbaanbegeleiding of outplacement.
 • Je herkent psycho-sociale problematiek bij kandidaten in loopbaanadviestrajecten en je hebt geleerd wanneer en naar welke hulpverlening je kan doorverwijzen.
 • Je kan adviseren over gepaste sollicitatie- en presentatiemethoden.
 • Je kan ook de nazorg voor je rekening nemen: opvolgen, coaching  on the job, contact met de opdrachtgever.
Programma

Wat is loopbaanadvies?

 • Wat is intern en extern loopbaanadvies?
 • Wat is het doel van loopbaanbegeleiding?
 • Wanneer is loopbaanbegeleiding nodig?
 • Welke vormen zijn er?  Bijvoorbeeld: korte programma’s om sterkte en ontwikkeldoelen vast te stellen, programma’s gericht op interne functieverandering, individuele outplacement, groepsoutplacement, intern advies, ...
 • Wat zijn de meest voorkomende aanleidingen voor loopbaanadvies?
 • Welke loopbaanfasen en loopbaanstrategieën bestaan er?  Welke loopbaanvraagstukken horen hierbij?
 • Wie voert de begeleiding uit?  Hoe maak je een keuze tussen een interne of externe loopbaanprofessional?
 • Hoe kies je een goed bureau?


De rol van de loopbaanadviseur binnen en buiten de organisatie

 • Hoe past loopbaanadvisering bij de organisatiestrategie?
 • Bevorderen van mobiliteit  en employabiliteit (in de organisatie en daarbuiten).
 • Voorwaarden voor succes bij loopbaanbegeleiding.
 • Verhouding tussen cliënt / opdrachtgever / adviseur. Omgaan met opdrachtgevers.


Jij als loopbaanadviseur

Bij de start van deze module leg je zelf een test af over je loopbaanadviesvaardigheden.  Onder andere op basis hiervan krijg je een zicht op je individuele ontwikkeldoelen voor dit leertraject.

 • Rollen, beroepshouding en ethiek van de loopbaanadviseur.
 • Je reflecteert over een professionele beroepshouding (betrokkenheid versus afstand, helpen versus begeleiden tot zelfstandigheid, integriteit, omgaan met verschillende belangen, enz)
 • Eigen waarden en normen en de invloed daarvan op je advieshouding en begeleidingsstijl.
 • Hoe kan je effectief adviseren?
 • Deskundigheid opbouwen over loopbaan en arbeidsmarkt.
 • Het ontleden van beroepen en functies.
 • Media voor arbeidsmarktcommunicatie opvolgen.
 • De match tussen competenties en beroepen analyseren door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen.


Tenslotte worden in deze module ook de competenties van de loopbaanprofessional geïntroduceerd:

 • sensitiviteit, rapport opbouwen, vertrouwen wekken.
 • analyseren, beoordelen, reflecteren.
 • gespreksvaardigheden, zich duidelijk uitdrukken op alle niveaus, luisteren.
 • kennis overdragen (individueel en de basis van groepsinstructie / training).
 • coachen, motiveren, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, ombuigen belemmerende overtuigingen.
 • beïnvloeden, waar nodig: sturen.
 • resultaatgericht- en planmatig werken.


De kandidaat

 • Psychologische aspecten bij de kandidaat: omgaan met emoties, omgaan met belemmerende overtuigingen van de kandidaat.
 • Welke vragen worden gesteld?
 • Werk en zingeving.
 • Type kandidaten, cliënthoudingen.
 • Enkele belangrijke psychologische aspecten van mensen in loopbaanbegeleiding of outplacement: rouwverwerking, activeren, omgaan met veranderingen, omgaan met weerstand, omgaan met slachtofferrol, omgaan met de “hulploze” kandidaat of de “help rejecting” kandidaat, ...
 • Psycho-sociale problematiek bij kandidaten in loopbaanadviestrajecten bvb: herkennen van de basissymptomen van alcohol of middelen misbruik, herkennen van de basissymptomen van een depressie
 • Wanneer doorverwijzen naar hulpverlening


Loopbaanadviesbegeleiding en het werkproces

 • Fasen van loopbaanadviesbegeleiding.
 • Structuur van het gesprek.
 • Voorlichting / oriënterend gesprek (optioneel).
 • Intake: verhelderen van de vraag, beoordelen, contractering.
 • Opstellen van een plan van aanpak.
 • Het belang van een vlotte en correcte administratieve afwikkeling en rapportage.


Het begeleidingstraject bijvoorbeeld bestaand uit:

 • Persoonsanalyse; ik ben, ik kan, ik ken, ik wil.
 • Toepassing van testen binnen loopbaanadvisering.
 • Marktanalyse; passende taken, functies, beroepen, opleidingen (basiskennis),  organisaties.
 • Sollicitatieadvies; netwerken, brieven, c.v., gesprek, follow - up.
 • Bemiddelingstraject: bemiddelen tussen vraag en aanbod, jobhunting (basiskennis).
 • Begeleiding bij uitvoeren van het actieplan; maken van keuzes, stimuleren en motiveren, dag tot dag begeleiding, toepassen van intervisie.
 • Tussentijdse evaluatie en - rapportage
 • Eindevaluatie en –rapportage


Taken en rollen van de loopbaanprofessional

 • Adviesaspecten binnen een organisatie (intern).
 • Adviesaspecten als extern loopbaanprofessional. Risico’s verbonden aan combineren van opdrachten en rollen.
 • Specialisaties binnen het vak: adviseur (specialisaties: uitvoerend niveau, middenkader, hoger kader, directie / bestuur), testpsycholoog of gecertificeerd testbespreker (niet – psycholoog), accountverantwoordelijke met commerciële taken, administratieve afhandeling.
Didactische aanpak
 • De opleiding volgt in grote lijnen de leercyclus van Kolb, waarbij theorie, praktijk en reflectie voortdurend op elkaar betrokken worden. 
 • Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Hierin worden je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht.
 • De opleiding bestaat uit een traject van ongeveer 6  maanden, gemarkeerd door zes workshops van een dag.
 • In de interactieve training ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van loopbaanbegeleiding. Je oefent met cases.
 • De rode draad wordt gevormd door het werken aan een eigen loopbaanadviestraject, in of buiten de eigen organisatie. Je begeleidt gedurende deze periode minimaal 1 loopbaanadvies kandidaat. Dit mag bijvoorbeeld een outplacementkandidaat zijn of een medewerker in een intern adviestraject. Je voortgang wordt opgevolgd aan de hand van een procesverslag.
 • Gedurende het begeleiden van je eigen kandidaat kan je aanvullend hulp inroepen van je mededeelnemers en je trainers via email of telefonisch.
 • 1 dagdeel wordt besteed aan intervisie waarin je vragen of problemen kan inbrengen en waarbij “best practices“  worden uitgewisseld. In de namiddag heb je een individueel  coachingsgesprek n.a.v. de ervaringen met het loopbaanadviestraject dat je gedurende de opleiding uitvoert.
 • Je kan inloggen op de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu).  Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers.
 • Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 15 personen, zodat individuele feedback mogelijk is.
Cursusmateriaal
 • Je ontvangt een uitgebreide syllabus met cursusmateriaal en oefeningen: een volwaardig naslagwerk, niet enkel de kopies van de handouts.
 • Je krijgt ook een werkboek dat je kan gebruiken bij het coachen en adviseren.
 • Je maakt kennis met de voornaamste tools die je kan gebruiken als loopbaanprofessional.
 • Met behulp van een (zelf-)test leer je meer over je eigen bekwaamheden en attitudes als loopbaanprofessional.
 • Je krijgt daarnaast gratis een tijdelijke login om enkele (loopbaanadvies)testen online uit te proberen.
 • Er is een lijst met aanbevolen literatuur, maar deze stof is niet verplicht.
Evaluatie

Je slaagt voor de opleiding als je een loopbaanadviestraject op een professionele manier uitwerkt.  Je krijgt hiervoor ondersteuning van de trainers en van je collega deelnemers.


De evaluatie gebeurt door volgende actoren:

 • zelfevaluatie door de kandidaat
 • evaluatie door collega deelnemer(s)
 • evaluatie door de trainers
Getuigenissen en referenties
 • De klantvriendelijkheid van de opleider en haar flexibiliteit heb ik uitermate kunnen waarderen en ervaren.  Ik heb ze op een avond gebeld omdat ik tips nodig had bij een coachingsgesprek dat niet vlot verlopen was.  Zij was zeer beschikbaar en geduldig en heeft mij toen echt geholpen.  Deze trainer is goud waard!  (Tania Tattia, FOD Economie)
 • Deze opleiding heeft mij, naast nuttige toepassingen in de werkcontext, ook geholpen mezelf beter te leren kennen en verder te ontwikkelen, wat ook bijdraagt om zelf een goede coach te worden voor anderen. (deelnemer 2015)
 • Zeer enthousiaste en inspirerende trainer die op al je praktijkvragen een antwoord heeft.  (Sylvie Asselberghs, projectleider en loopbaanbegeleider)
 • De trainer is een zeer inspirerende en ervaren coach.  Ze biedt inzicht over loopbaanvraagstukken op een heel duidelijke en pragmatische manier.  Vele eye-openers gedurende de opleiding.  Just love it!  (Patty Peeters, HR business partner, Jacobs Douwe Egberts)
 • De trainer leeft en ademt de materie: heel leerrijk en inspirerend tegelijk! Ongelofelijke flair om elke case vast te pakken, te duiden en tips aan te reiken om ermee om te gaan in de toekomst. (Hanne Moerman, hoofd recrutering en selectie, Eandis)
 • Zeer interessant, veel geleerd op korte tijd.  (Heleen Vandergoten, payroll officer)
 • Leerrijk, goede combinatie theorie en praktijk.  De trainer is een experte en superenthousiast en gedreven in het overbrengen van haar kennis en praktijkervaring.  (Isabelle Dujardin, HR manager, Hilti)
 • Een MUST voor iedereen die aan coaching en/of loopbaancoaching wenst te doen. (deelnemer 2016)
 • Ik vind het een bijzonder goede opleiding.  Vooral de ervaring en de inzet van de opleider om steeds mee  te zoeken naar ondersteuning bij knelpunten was zeer leerrijk. (Kristien Fostier, FOD Economie)
 • Het was voor mij verrijkend om in een open, ongedwongen sfeer de materie te leren kennen en om te gaan oefenen en exploreren hiermee.  (Ingrid Walraevens, FOD Economie)
 • Als je denkt dat je alles weet van loopbaanbegeleiding, think again !! Tijdens deze opleiding worden je ogen geopend voor de vele aspecten van loopbaanbegeleiding en krijgt de uitspraak van Socrates : “ik weet dat ik niet weet” opnieuw al zijn betekenis. Annita neemt je op een zeer interactieve manier mee doorheen alles wat je moet weten als je als professioneel loopbaanbegeleider van start wilt gaan. Voor mij was het een enorm inspirerende en boeiende ontdekkingsreis. Dank je daarvoor !! (Caroline Rombaut, HR Business Analyst, Delhaize)
 • Deze opleiding is een echte aanrader voor iedere loopbaanadviseur die als externe of interne (outplacement/inplacement) begeleider werkt; van beginner tot ervaren adviseur. Zowel theorie als praktische oefeningen komen aan bod en laten voldoende ruimte om volledig op je eigen leerpunten in te gaan, in functie van je ervaring. Het cursusmateriaal is goed gestructureerd en uitgewerkt. De cursus wordt op een professionele en aangename manier gebracht door iemand met heel wat ervaring en kennis van de materie. Tegelijkertijd krijg je voldoende tijd om met je medestudenten te overleggen en van hun ervaring te leren.  Als je beter wil presteren als loopbaanadviseur, volg dan deze opleiding!  Ik kijk alvast uit naar vervolgsessies met intervisie en verdieping van de leerstof. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik de opleiding niet vroeger gevolgd heb!  (Dirk Ghysens, career consultant, Skill development centre manager Belux, IBM)
 • Zeer holistische opleiding met aandacht voor heel uiteenlopende aspecten van het loopbaancoachvak. Uitstekend evenwicht tussen theorie en praktijk, zeer interactief en motiverend. Een trainer met toptalent! Drijft op jarenlange ervaring in het vak. Heel stimulerend om van haar te mogen leren! (Jasmien Van Daele, loopbaanbegeleider postdoctorale onderzoekers, Universiteit Gent)
 • Deze opleiding brengt op een overzichtelijke manier alle stappen en aspecten van loopbaanbegeleiding aan. Het is vooral de uitgesproken expertise en ervaring van de trainer, zowel als lesgeefster als in de lesmaterie, die deze cursus uitermate boeiend en zelfs uniek maakt! (Katrien T'Jonck, zelfstandig HR counselor)
 • Absoluut goede opleiding, je krijgt een degelijke structuur waarmee je onmiddellijk aan de slag kan! Daarenboven was de diversiteit binnen de groep heel leerrijk en was er een goede dynamiek in de groep dankzij de expertise van de trainer. Deze training is een absolute aanrader! (Ilse Verheyden, freelance HR consultant, VI Personeel & HR Advies)
 • De opleiding tot loopbaanprofessional is een totaalpakket waarin alle aspecten van loopbaanbegeleiding aan bod komen. Door de goede mix van theorie en praktijk is de opleiding geschikt voor beginners en ervaren loopbaancoaches. Ik heb erg genoten van de kennis en de manier waarop de trainster de opleiding gaf. Er was veel ruimte om met en van elkaar te leren. Een aanrader voor elke loopbaancoach! (Annemie Peeters, loopbaancoach, Solluna)
 • Ik heb heel veel geleerd tijdens de opleiding, direct toepasbaar in mijn job met als resultaat een grotere tevredenheid in het uitoefenen van mijn functie.  Bedankt! (An Lissens, HR officer, PSS Belgium NV)
 • Annita Rogier is een hartelijke, warme vakexperte die met sprekend enthousiasme de moeilijkste thema's weet aan te pakken en over te brengen.  Ik heb superveel geleerd.  Hopelijk krijg ik de kans om nog meer trainingen te volgen bij Annita! (Mieke Coelst, selectiedeskundige, Provincie Vlaams-Brabant)
 • Deze opleiding is echt een leerrijke ervaring geweest! (An Janssens, Zaakvoerder,Bona Fide)
 • Zeer leerrijk, zowel voor interne als externe loopbaancoaching, maar zelfs ook in je algemene omgang met mensen! (Sofie De Saedeleer, HR managers, MAN Truck & Bus NV)
 • Dynamiek en interactie zijn volop aanwezig waardoor je op weg gezet wordt om een professionele loopbaanadviseur te worden.  Deze opleiding is een aanrader voor HR addicts! (Koen van Der Schueren, HR consultant, Arnoko Consult)
 • Het geleerde kan onmiddellijk in de job toegepast worden mits wat meer praktijkervaring.  Mooi, deze training heeft mijn verwachtingen helemaal ingelost.  Ik ben zeer tevreden over de inhoud van de training.  Zeer leuke, aangename cursus met enthousiaste trainer! (Sophie Corona, zaakvoerder, Bluesalt HR)
 • Ervaren en deskundige trainer die op een realistische wijze instrueert over loopbaanbegeleiding en coaching.  Leercentrum Het Klooster is een aangename locatie, vlot bereikbaar en een aangenaam kader. (Luc De Grave, HR Manager, DSV Solutions nv site Automotive)
 • Toffe opleiding met heel veel inhoud die op een praktische manier gegeven wordt.  Leerrijke interactie tussen de deelnemers, goede aanleiding tot netwerking (deelnemer september 2014)
 • Ik heb deze opleiding als heel leerrijk ervaren en zie dit als aanvulling op mijn taken en verantwoordelijkheden.  Ik heb de tips & tricks en de inhoud van de training al meermaals kunnen toepassen bij selecties, interne loopbaanbegeleiding en advies naar leidinggevenden.  (Annelies De Pryck, HR manager, Combell Group)
 • Uitstekende trainer met veel ervaring.  Leercentrum Het Klooster is een inspirerende locatie.  (Sami Rachdi, HR Loopbaanbegeleiding, Vlaamse Milieumaatschappij)
 • Zeer interessante training, wetenschappelijk onderbouwd, boeiend gebracht in een mooi kader (Leercentrum Het Klooster) en in een groep van toffe mensen.  (Bert Jansen, zaakvoerder Omnico)
 • Dankbaar voor het delen van je wijsheid en ervaring.  Mooie dame ! (Mursman Kardrey)
 • Zeer intensieve en interactieve training, met hier en daar humor eraan toegevoegd…  werd zeer geapprecieerd !  (Anneleen Boyden, Projectleider R&D)
 • Een straffe madam met vrachtwagens vol ervaring bracht ons tips & tricks in loopbaanbegeleiding !  We kunnen er meteen mee aan de slag.
 • Ik vond het een hele leuke en leerrijke opleiding, waarbij je via het ‘proefproject’ en de interactieve stijl het geleerde direct omzet in de praktijk. (Géraldine)
 • Naarmate ik de leerstof toepaste in de praktijk en zag welk resultaat het opleverde werd het duidelijk hoe leerrijk dit was.  –
 • Ik vond deze opleiding erg boeiend en interessant.  Annita is erg enthousiast en deskundig en heeft ons laten werken vanuit concrete ervaringen wat ervoor zorgt dat je het nadien leert toepassen in de praktijk. (Koen)
 • Leuke afwisseling van theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen.  Annita doorleeft de materie en kan dit op een boeiende manier brengen
 • Een opleiding die een goede en heldere omkadering biedt voor iedereen die op één of andere manier (intern/extern/…) bezig is met begeleiden van anderen in hun loopbaan.  (Sanne Frederickx, Psycholoog/Consultant, Runtime NV)
 • De trainer is een enorme expert in het vak en spreekt vanuit haar rijke ervaring.  (Kristel Dewit, zelfstandig HR Consultant)
 • Deze opleiding is zeker een absolute aanrader. Annita heeft zoveel ervaring dat ze makkelijk op elke situatie kan inspelen! Een van de beste opleidingen die ik al heb gevolgd met een goede afwisseling tussen theorie en oefeningen. (Lotte Frans)
 • De opleiding tot loopbaanprofessional werd zeer professioneel gebracht! Gestructureerd met een gezonde balans tussen theorie en praktijkoefeningen. Een aanrader en je kan er meteen mee aan de slag! (Geert Verhoeven - HR Benelux manager - CHEP)
 • Loopbaancoaching lijkt wel een tweede natuur voor de trainer. Ze brengt haar ervaring met veel enthousiasme en gedrevenheid over aan de deelnemers van de opleiding en kan zich heel goed inleven in de rollenspelen. Vanaf nu is het aan ons om haar passie in de praktijk te brengen (Nel Grillaert, domeincoördinator Loopbaanbeleid Universiteit Antwerpen).
 • Ik voel mij nu beter gewapend om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een professionele uitdaging! (Patrick Schatteman, HR business partner, VOLVO Group Belgium NV)
 • Hartelijk dank, dit was een zeer interessante opleiding.  Na oefenen, kan ik het geleerde zeker toepassen in mijn praktijk! (Ine Debo, medewerker HR dienst, Hogeschool VIVES)
 • Deze opleiding heeft me enorm geïnspireerd! (Katrien Dooms, HR business partner, Fairbusiness)
 • Deze opleiding brengt niet alleen inzichten bij mbt competenties voor de loopbaancoach, maar geeft daarnaast ook inzichten over hoe loopbaancoaching een toegevoegde waarde kan zijn voor maatschappelijke thema's.  (Caroline Vanheele)
 • Een absolute aanrader.  Gedreven trainer die je laat delen in haar ruime kennis en ervaring.  (Katty De Loof, HR adviseur)
 • Goede dosering tussen theorie en praktijkoefeningen.  Gegeven door een ervaren trainer die geanimeerd lesgeeft.  (Nele Grieten, HR manager, Sumitomo Bakellite Europe)
 • Inspirerende, gepassioneerde trainer.  Uit elke lesdag heb ik een aantal inzichten gehaald die ik niet snel zal vergeten.  Fijn evenwicht tussen theorie en praktijk.  (Fien Raveschot, HR business partner, Bayer NV)
 • Zeer grondige opleiding die je van A-Z een loopbaancoach traject toelicht.  Perfecte aanvulling op een coaching skills opleiding.  De lesgever is een goede, ervaren trainer die spreekt vanuit haar rijke expertise.  (Marjolein Van der Weerden, product manager HRM, Vlerick Business School)

 

Trainers
Annita Rogier
Annita Rogier

Annita Rogier (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als achtereenvolgens trainer, coach, assessor, psycholoog, senior manager en directeur, zet ze zich al  31 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 31  jaar ervaring met loopbaan- en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte en tenslotte bij Annita Rogier c.v..  Ze leidde zeer veel stress- en burn-outcoaches, loopbaancoaches, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs, managers en HR professionals op van kleine ondernemingen tot multinationals. Ze is auteur van meerdere best selling boeken.

Frank Manesse
Frank Manesse

Tijdens zijn 27-jarige loopbaan heeft Frank Manesse internationale ervaring opgebouwd in vorming, verkoop, management, advies en human resources met de focus op leiderschap en organisatieontwikkeling. Vanuit zijn passie voor het ontwikkelingsvermogen en het innovatiepotentieel van individuen en organisaties, stippelt hij succesvolle trajecten uit die resulteren in persoonlijke groei en verhoogde organisatiekracht. Frank gaat steeds op zoek naar innovatieve methoden in lijn met de noden van de cliënt. Hij bereikt resultaat door een combinatie van professionele ervaring en academische vorming en dit op een sterke hands-on manier. Dankzij gevarieerde internationale ervaringen en multidisciplinair werk heeft Frank een diepgaand begrip ontwikkeld over de impact van leiderschap en culturele diversiteit in zowel fysische als virtuele organisatiestructuren.  Frank is momenteel directielid bij een Vlaamse KMO, Executive coach aan INSEAD, TIAS en Vlerick, associate bij Kets de Vries Institute, senior trainer bij HRD Academy en adviseur leiderschaps- en loopbaanontwikkeling.  Over de jaren diplomeerde Frank in Orthopedagogie (’89), Lerarenopleiding (’92), Bedrijfsmanagement (’96) en HR Management (’99). In 2009 haalde hij het Certificate for Appreciative Inquiry in Positive Business and Society Change aan Weatherhead Business School. In 2013 studeerde hij af als MSc in Coaching and Consulting for Change (Organisational Psychology) aan INSEAD Business School. Hij beschikt over het Certificate in Cambridge Advanced English (CAE – C1).  Hij is tevens geaccrediteerd in Change Mgt (C. Heath/Stanford Univ.), Action Learning (M. Marquardt/George Washington Univ.), Immunity to Change© (R. Kegan/Harvard), Dynamics on Board level (Tavistock/UK), KDVI Diagnostics, Investors in People©, The Leadership Circle©, Belbin©, MBTI©. Hij specialiseerde recentelijk ook in stressmanagement, burn-out preventie/behandeling en verhogen van veerkracht.

Prijs

€ 2900, exclusief BTW


Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.


Ex-deelnemers van de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach genieten 5% korting (eventueel cumuleerbaar met de vroegboekkorting).  Vermeld 'ex-deelnemer stresscoach' in inschrijfrubriek 'opmerkingen' aub.KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Hotel Abbey

Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen

België

Bekijk een plannetje
17 december 2019, 16 januari, 11 februari, 9 maart, 21 april en 30 april 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Bekijk een plannetje
17 maart, 12 mei, 30 juni, 8 september, 16 oktober, 18 november en 9 december 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Bekijk een plannetje
15 mei, 2 juni, 18 september, 20 oktober, 27 november 2020, 18 januari en 22 februari 2021 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Baarbeekhoeve

Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen

België

Bekijk een plannetje
23 november, 10 december 2020, 7 januari, 28 januari, 4 maart, 29 maart en 3 mei 2021 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven
Contactgegevens

Hotel Abbey

Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen

België

Contactgegevens

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Contactgegevens

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Contactgegevens

Baarbeekhoeve

Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen

België

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid