i.s.m.Partner logo 1

Inspirerend Coachen: Meesterschap

Ontwikkel je eigen stijl als coach en ga op zoek naar welke coach jij wil zijn

Deze tiendaagse verdiepingsopleiding staat open voor iedereen die meesterschap wil ontwikkelen en inspirerend coachen verder in de vingers wil krijgen. We gaan dieper in op het inhoudelijk kader en gaan next level in het dooroefenen van coachingsvaardigheden. Ontwikkel je eigen stijl en ga op zoek naar welke coach jij wil zijn. Na tien dagen voel je je vaardig om vlot een coachingstraject op te zetten, zowel binnen je organisatie of als zelfstandig coach. Deze voortgezette training bouwt verder op de opleiding 'Inspirerend Coachen: Basis'.

Doelgroep

Toekomstige of ervaren coaches, HR professionals, leidinggevenden, project managers, scrum masters, preventie-adviseurs, vertrouwenspersonen, trainers en consultants die willen coachen op een heel ongedwongen manier, maar doel- en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding bouwt verder op de opleiding Inspirerend Coachen: Basis.  Wie een andere basistraining over coaching volgde, kan eventueel onmiddellijk starten in deze meesterschapstraining. Dit wordt in een intakegesprek samen besproken.

Wat leer je in de opleiding?

Je aanpak als coach verbreden en differentiëren

 • Hoe maak je van een coachingsgesprek een uitdagend gebeuren? 
 • Een brede waaier aan empathische en confronterende tussenkomsten ontwikkelen.
 • Ondersteunen, stimuleren, uitdagen en provoceren ... coachen met lef!


Op welk terrein coach je?

 • Gedrag, vaardigheden, overtuigingen, waarden, persoons- of zijnsniveau: wanneer neem je welke insteek?
 • Hoe coach je op overtuigingen en waarden? En hoe ga je om met vastgeroeste overtuigingen?


Coachen op competenties

 • Hoe een coachingstraject opzetten gericht op het aanleren van specifieke competenties (delegeren, leidinggeven, assertiviteit, zelfzorg …)?
 • Hoe werk je toe naar concrete afspraken voor het oefenen 'on the job': wat zijn goede oefensituaties, wat zijn goede oefeningen?


Werken met instrumenten en actieve (speelse) werkvormen

 • Hoe ga je als coach aan de slag met externe evaluaties en assessments?
 • Welke werkvormen zijn er en hoe hanteer je deze zonder dat het geforceerd wordt?


We stimuleren je om verder te kijken dan inspirerend coachen

 • Diverse bronnen van inspiratie ontdekken, aanboren en verkennen.
 • Welke coachingsbenaderingen bestaan er nog en hoe verhoud je je ertoe?


Hoe hanteer je leerweerstanden en emotionele hindernissen, zowel bij jezelf als coach als bij je coachee?

 • 'Vastgelopen' leerprocessen deblokkeren.
 • Hoe geef je in coaching ruimte aan gevoelens zoals kwaadheid, faalangst, verdriet, ...
 • Coachen op conflict en meningsverschillen. Hoe word je vaardig in conflict? 


Hoe ga je aan de slag als coach?

 • Hoe zet je een effectief coachingstraject op? Hoe zorg je ervoor dat dit een krachtige leerervaring wordt?
 • Welke coach wil je zijn? Op welke doelgroep mik je? 
 • Welke stappen kan je zetten om een praktijk op te zetten of te starten als interne coach?


Je eigen innerlijke inspiratie als coach verder ontwikkelen en inzetten als instrument in je coachinggesprekken.

 • Wat met je eigen overtuigingen en gevoelens als coach? 
 • Hoe maak je van je hindernissen een krachtbron? Mogen falen als essentiële voorwaarde bij leren.

Programma

Dag 1 en 2: Coachen met lef

 • Uitdagend coachen zodat je coachee grenzen verlegt
 • Hoe breng je uitdagende kracht in een gesprek?
 • Coachen met lef en naar lef
 • Provocatief coachen
 • Lef inzetten bij de start van een coachingstraject
 • Uitdagend coachen met assessments en testrapporten


2. Dag 3 en 4: Coachen op overtuigingen en waarden

 • Impact van overtuigingen binnen coaching
 • Beperkende en helpende overtuigingen
 • Soepel coachen op overtuigingen: hoe krijg je beweging in een vastgeroeste situatie?
 • Hoe ga je als coach om met je eigen overtuigingen?
 • Coachen op overtuigingen bij leidinggevenden


3. Dag 5 en 6: Coachen op competenties

 • Verfijnen van je eigen competenties als coach
 • Hoe doelgericht coachen op competenties?
 • Opzetten van een coachingstraject
 • Je eigen profilering als coach
 • Hoe ga je professioneel aan de slag als coach?

 

4. Dag 7 en 8: Ruimte geven en toelaten van gevoelens

 • Hoe hanteer je gevoelens in coaching? Hoe geef je ruimte zonder te overdramatiseren?
 • Van kwaadheid naar kracht
 • Verdriet als fundament voor troost
 • Wat is het grotere kader als we in coaching kijken naar gevoelens?
 • Hoe omgaan met je eigen gevoelens als coach?


5. Dag 9 en 10: Coachen op conflict + werkvormen

 • Wat met conflict in coaching?
 • Hoe coachen vanuit een 'meningsverschiluitnodigend' klimaat?
 • Ruimte geven aan conflict als opstap voor nieuwe sporen
 • Werkvormen in coaching: hoe en wanneer inzetten?
 • Hoe werkvormen hanteren vanuit je eigen kracht als coach?

Leerlijn Inspirerend Coachen

Deze training is het tweede deel van de driedelige leerlijn 'Inspirerend Coachen' binnen HRD Academy:

 1. Inspirerend Coachen: Basis
 2. Inspirerend Coachen: Meesterschap
 3. Inspirerend Coachen: Levens- en Zijnsvragen

Didactische aanpak

 • Dit is net als de basistraining een ervaringsgerichte opleiding, waar je vanaf dag één tal van oefenkansen en concrete, individuele feedback krijgt. Je zet jouw eigen leertraject op en onze trainers zorgen samen met de deelnemers voor ondersteuning op maat.
 • De training wordt steeds gegeven door onze beide trainers samen (Jirka Van Haegenborgh en Ans Mouton).  Jirka en Ans zijn gecertificeerd en opgeleid door Jef Clement en steunen op jarenlange ervaring in verschillende organisaties en bedrijven. Ze werken vanuit hun expertise in zeer diverse sectoren.
 • We hanteren een diverse waaier van werkvormen: kleine oefeningen, intensere coachingssessies, supervisie en zelfs het opzetten van een eigen coachingtraject. Daarnaast krijg je demo’s en persoonlijke feedback over je eigen leertraject als coach.
 • Tussen de trainingsdagen zijn onze trainers steevast beschikbaar voor coaching, feedback en vragen over jouw leerproces.  
 • Maximum aantal deelnemers: 12

Leermateriaal

 • We werken verder met het boek 'Inspirerend Coachen' van Jef Clement, dat je reeds in de basistraining ontving.
 • Daarnaast ontvang je een syllabus 'Inspirerend Coachen: Meesterschap' (Jef Clement, Jirka Van Haegenborgh en Ans Mouton)

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Trainers

Jirka Van Haegenborgh

Jirka Van Haegenborgh

Jirka Van Haegenborgh is een ervaren trainer en coach. Ze studeerde Sociale Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze was tien jaar in opleiding bij Jef Clement om het gedachtegoed omtrent Inspirerend Coachen steeds fijner in de vingers te krijgen. Sinds vele jaren is ze actief als hoofdtrainer Inspirerend Coachen. Ze werkt zowel met profit als met social-profit en non-profit organisaties: hoger onderwijs, overheid, rusthuizen, retail, bankensector, technologische bedrijven, enz. Toen ze jaren geleden voor het eerst in contact kwam met de opleiding Inspirerend Coachen, was ze meteen ‘verkocht’. De eenvoud aan de ene kant en de diepgang aan de andere kant spraken haar enorm aan. Tot op vandaag beschouwt ze dit materiaal als haar grootste levenscadeau. Dit materiaal verder uitdragen, is dan ook haar grootste drijfveer. Haar coachingsvaardigheden deed ze eerst op als stafmedewerker binnen een diversiteitscentrum. Haar hoofdopdracht hier was het ondersteunen en versterken van medewerkers in het begeleiden van veranderingstrajecten. Vervolgens ging ze enkele jaren aan de slag als coach/consultant outplacement- en loopbaanbegeleiding. Ze is momenteel al jaren zelfstandig coach/trainer en actief binnen verschillende sectoren en op verschillende niveaus binnen de organisatie. Voor de training Inspirerend coachen maakt ze gebruik van de ervaring die ze put uit de jarenlange samenwerking met Jef Clement.

Ans Mouton

Ans Mouton

Ans Mouton is een ervaren trainer en coach op het vlak van leiderschap, coaching en communicatie. Sinds verschillende jaren is hij actief als hoofdtrainer Inspirerend Coachen. Hij werkte als bio-ingenieur, gastprof en leidinggevende, steeds gedreven door vragen als 'Hoe stimuleer je mensen om grenzen te verleggen?' en 'Hoe kan je dynamiek in een team brengen en organisaties versterken?” Op zoek naar handvaten om dit niet enkel 'op buikgevoel' te doen, leerde hij Jef Clement en Inspirerend Coachen kennen. Door de herkenbaarheid, het no-nonsense karakter en de brede toepasbaarheid van deze benadering voelde hij meteen dat dit geen eindpunt was. Coachen werd 'een hobby' en al snel ook een professionele bezigheid. Hij behoorde tot de eerste lichting interne coaches van de Vlaamse Overheid en deed als directeur Technologie bij Odisee verder ervaring op in het leidinggeven en coachen van individuen en teams, maar ook in het inzetten van coaching binnen de dagdagelijkse werking van een grote organisatie. Steeds weer geïnspireerd en geraakt door de kracht en eenvoud van Inspirerend Coachen. Hij werkt zowel met individuen als met teams binnen de profit en de non-profit sector: automotive, bouw, retail, IT, consultancy, de bankensector, technologie, ngo’s, overheidsbedrijven en onderwijsinstellingen.

Prijs

€ 4 850,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 26.09.202409:00 - 17:00
 • 27.09.202409:00 - 17:00
 • 17.10.202409:00 - 17:00
 • 18.10.202409:00 - 17:00
 • 28.11.202409:00 - 17:00
 • 29.11.202409:00 - 17:00
 • 19.12.202409:00 - 17:00
 • 20.12.202409:00 - 17:00
 • 16.01.202509:00 - 17:00
 • 17.01.202509:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Jirka Van HaegenborghJirka Van Haegenborgh
 • Ans MoutonAns Mouton

Prijs

€ 4 850,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Mogelijke vervolgopleidingen

Inspirerend Coachen: Levens- en Zijnsvragen

Inspirerend Coachen: Levens- en Zijnsvragen

Een training die niet alleen doorwerkt in je co...

Lees meer

Gerelateerde opleidingen

Masterclass Systemic Presence
Startdatum 18/11/2024Duur: 82.5 uur

Masterclass Systemic Presence

Ontdek en ontwikkel je systemisch meesterschap ...

Lees meer
Certified Coach Program: Advanced
Startdatum 23/09/2024Duur: 97 uur

Certified Coach Program: Advanced

Become the best version of yourself as (busines...

Lees meer
Traumabewust mensen begeleiden
Startdatum 18/11/2024Duur: 47 uur

Traumabewust mensen begeleiden

Bevrijd jezelf van trauma patronen en begeleid ...

Lees meer
Masterclass Teamcoaching
Startdatum 16/09/2024Duur: 56 uur

Masterclass Teamcoaching

Bouw als teamcoach aan een uitmuntend en high p...

Lees meer