Prof. dr. Fred Korthagen ontwikkelde samen met collega’s een effectieve coachingsaanpak gericht op het optimaal benutten van het ‘psychologisch kapitaal’ (de innerlijke diamant) van mensen. In de training leer je ervoor zorgen dat er duurzame ontwikkeling ontstaat waarin coachees hun kwaliteiten optimaal inzetten en hun idealen bereiken.

training

Krachtgericht coachen: flow in werken en leren

Situering

Hoe kan je het beste halen uit mensen? Hoe kan je ervoor zorgen dat er een duurzame ontwikkeling ontstaat waarin zij hun kwaliteiten optimaal inzetten en hun idealen bereiken?


Prof. dr. Fred Korthagen ontwikkelde samen met collega’s een effectieve coachingsaanpak gericht op het optimaal benutten van het ‘psychologisch kapitaal’ (de innerlijke diamant) van mensen. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan het hanteren van belemmeringen die verhinderen dat zij hun potentieel optimaal inzetten.


In deze aanpak worden elementen uit verschillende benaderingen (bijv. de positieve psychologie, U-theorie, Gestalt, de Diamantbenadering van Almaas, RET, NLP, mindfulness) gecombineerd tot een relatief eenvoudige, maar krachtige methodiek die natuurlijke groei en ‘flow’ bevordert. De essentie van de methodiek is het afstemmen op idealen en kernkwaliteiten, maar ook de bewustwording en het aanpakken van interne belemmeringen. Dit heet kernreflectie.


Korthagens benadering heeft internationaal aandacht getrokken en hij geeft over de hele wereld lezingen en trainingen over krachtgericht coachen en kernreflectie. De methodiek is ingebed in een theorie over persoonlijke groei, die gebaseerd is op recente nieuwe wetenschappelijke inzichten.


De methodiek is ook diepgaand wetenschappelijk onderzocht in allerlei contexten, waarbij is aangetoond dat deze leidt tot “3D-leren”: leren dat Diepgaand is en dat Duurzaam Doorwerkt in gedrag.

Doelgroep

De doelgroep is breed. De cursus is bedoeld voor in- en externe coaches, (HR) adviseurs, docenten, mentoren en leidinggevenden in profit- en non-profitorganisaties.  De opleiding is gericht op iedereen die met mensen wil werken vanuit kracht, talenten en kwaliteiten. 

Voorkennis

Een denk- en werkniveau op het niveau van het hoger onderwijs is vereist en een beheersing van basis coachingscompetenties zoals actief luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback geven, empathie.

Wat leer je in deze opleiding?

De belangrijkste opbrengst van de training is een toegenomen effectiviteit in het aanboren van de kracht van mensen en het creëren van flow in leerprocessen.

De volgende competentiegebieden krijgen daarbij aandacht:

 • Leerprocessen ondersteunen via het Broaden and Build Model (Fredrickson).
 • Opsporen van en werken met kwaliteiten, idealen en belemmeringen.
 • In samenhang benutten van de dimensies van denken, voelen en willen bij reflectieprocessen.
 • Interveniëren op verschillende lagen in de persoon middels het ui-model en versterken van afstemming (alignment) tussen de lagen.
 • Flow in leerprocessen stimuleren.
 • Destructieve zelfbeelden transformeren naar ondersteunende  zelfbeelden.
 • Werken met het hier-en-nu en 'lichaamsgewaarzijn'.
 • Benutten van presence en mindfulness in coaching en professioneel functioneren.
 • Kunnen werken met diverse verbale en non-verbale coachingstechnieken gericht op transformatief leren.
 • Bevorderen van autonomie en zelfsturing bij de coachee.


De cursus zal ook een nieuw licht werpen op bekende elementen uit NLP, oplossingsgericht coachen en de mindfulnessbenadering. 

Programma

Verschuivingen zijn mogelijk op basis van het proces in de groep.


Dagdeel 1

 • kennismaking met elkaar en het thema
 • de kracht aanspreken in mensen
 • kernkwaliteiten herkennen, benoemen en bekrachtigen
 • de basisprincipes van kernreflectie en krachtgericht coachen
 • het werken met kernkwaliteiten en idealen in reflectieprocessen
 • het hanteren van denken, voelen en willen (liften)
 • de kenmerken van flow
 • principes uit de positieve psychologie              


Dagdeel 2

 • contact en authenticiteit als basis voor communicatie en leren
 • afstemmen en sturen
 • werken met 'lichaamsgewaarzijn'
 • het hanteren van interne processen in de coach zelf
 • het stimuleren van flow en natuurlijkheid in leerprocessen
 • duale afstemming in krachtgericht coachen
 • destructieve en constructieve gedachten


Dagdeel 3

 • verschillende staten van bewustzijn
 • mindfulness, presence en de U-theorie
 • contactprincipes
 • het ui-model
 • niveaus in reflectie en multi-level learning
 • identiteit en authenticiteit
 • het hier-en-nu gebruiken


Dagdeel 4

 • frustratie als motor voor leren
 • werkplaats: Tijd voor het werken aan persoonlijke professionele thema's
 • diepgaande transformaties bevorderen
 • de belemmering achter de belemmering
 • leren van binnenuit
 • maatwerk in coaching
 • het bevorderen van autonomie en zelfsturing bij de coachee
 • voorbereiding praktijkopdracht


Tussen dagdeel 4 en dagdeel 5 oefen je in je eigen praktijk en doe je daarover intervisie in twee- of drietallen.


Dagdeel 5

 • verdiepen van de opgedane praktijkervaringen
 • verdieping van persoonlijke professionele thema's
 • theorie en oefeningen over transpersoonlijke psychologie en zijnsgericht coachen
 • werken met beelden en de ruimte
 • coachen op identiteits- en kernniveau door integratie van denken, voelen, willen, doen en Zijn
 • de kracht van de kern laten doorstromen in de persoonlijkheid


Dagdeel 6

 • identificatie en disidentificatie(technieken)
 • (ondersteunen van) gewaarzijn van het lichaam als drager van ervaringen (bij de coachee en de coach)
 • mindfulness en presence verbinden met het dagelijks werk/leven
 • egostructuren versus kernpotentieel en het overstijgen van polariteiten
 • leren vertrouwen op het innerlijk weten
 • resterende vragen en thema’s
 • voorbereiding van de transfer naar eigen werksituatie
Didactische aanpak
 • Er zal gedurende de gehele cursus veel ruimte zijn om te werken op basis van je eigen ervaringen, vragen en cases.  Dat kan leiden tot het uitdiepen van specifieke thema’s.
 • Prof.  Fred Korthagen gaat praktisch en concreet met jullie aan de slag. Je kan de kracht van de aanpak aan den lijve zelf ervaren, terwijl er ook wordt gewerkt aan je eigen verdere competentieontwikkeling. 
 • Theorie en praktijk worden steeds verbonden. Er wordt gewerkt met demonstraties, begeleide en onbegeleide oefensessies, gewaarzijnsoefeningen (mindfulness), meta-besprekingen, persoonlijke visie-explicitering en theorieblokjes. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inzichten en technieken uit Gestalt, psychosynthese, neo-RET, de Diamantbenadering van Almaas, systemisch werken en oosterse wijsheidstradities.
 • Veel deelnemers aan de cursussen van Fred Korthagen ervaren doorbraken in hun ontwikkeling en bereiken in korte tijd een hoger niveau van professioneel functioneren.
 • Maximum aantal deelnemers: 15.
Cursusmateriaal
 • Boek: 'Krachtgericht coachen', Prof. Dr. Fred Korthagen
 • Bij de cursus hoort ook een reader met hand-outs en achtergrondartikelen.
Praktische informatie

We gaan ervan uit dat elke deelnemer 100% aanwezig kan zijn op de 3 dagen training.  Een afwezigheid - zelfs een korte afwezigheid - heeft nadelige gevolgen op het leerproces en de leergroep.  

Getuigenissen en referenties
 • Most powerful training die ik in mijn professionele loopbaan heb gevolgd.  (Elie Naudts, managing consultant, The Future Alliance)
 • Inspirerend, maakt het werken op zijnsniveau zoveel rijker.  Deze opleiding heeft me doen groeien. (Catherine De Kesel, coach, Attent voor Talent)
 • In één woord : super !   De opleiding en methode was voor mij een nieuwe wereld die openging.  Ik heb enorm veel bijgeleerd en genoten, voel me geïnspireerd en dankbaar voor wat ik hier meemaakte.  Smaakt naar meer !  (Judith Verhaar, coach)
 • Deze training heeft me veel extra’s bijgebracht, na andere coachopleidingen die ik reeds eerder volgde.  Dankbaar!  (Lili Matthijs, coach en trainer, Different Views)

 • Deze training heeft mij tot in mijn diepste kern geraakt.  De inhoud is zeer logisch en toepasbaar.  De resultaten bij coaches zijn prachtig, resultaat is het kwadraat en dit op een diep niveau.  De lesstof is zeer goed en gestructureerd gebracht.  Het heeft me veel zin gegeven om ermee aan de slag te gaan en het te integreren in mijn leven en werk.  (Petra Peltenburg, coach, Dialogisch BVBA)
 • Krachtgericht coachen maakt je niet alleen een meer authentiekere coach maar toont je ook hoe je krachtiger kan leven. (Diane Smets, zaakvoerder, Advisory Arts)
 • Een aanrader voor elke beginnende en ervaren coach! De opleiding biedt je handvaten om krachtgericht te coachen.  (Lisbeth Peeters, zaakvoerder, TISS)
 • Een woord van dank aan de trainer! Ik voel me beter voorbereid om KC toe te passen. (Pierre Bogojevski, coach)
 • De opleiding is een aanrader.  Een vervolgopleiding – verdiepend – lijkt me aangewezen of een intervisie na bvb 6 maand. (Janique Lobbestael, huisarts, WGC Brugse Poort)
 • Zeer waardevolle training.  De training is zeer verhelderend en ook erg toepasbaar.  We kregen goede handvaten en praktijkcases. (Jeanne Akkermans, coach, Revacon)
 • Een verrijking, een aangename eerste kennismaking met krachtgericht coachen. (deelnemer 2016)
 • Dit is een krachtgerichte en positieve opleiding die beleefd wordt vanuit onze eigen kwaliteiten.  Met humor en kwetsbaar gegeven door de trainer.  (deelnemer 2016)
Trainers
Prof. Fred Korthagen
Prof. Fred Korthagen

Fred Korthagen is emeritus-hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, Gestalt-therapeut, ervaren coach, senior-trainer en opleider van opleiders. Hij heeft met talloze organisaties in binnen- en buitenland gewerkt. Hij schreef honderden wetenschappelijke en praktijkpublicaties over professionele ontwikkeling en coaching en kreeg daarvoor internationale prijzen.

Voor een brede doelgroep van professionals schreef Fred Korthagen samen met collega’s de boeken “Krachtgericht coachen” (over de coachingsmethodiek), "Zijnsgericht coachen" (een verdieping van de methodiek) en “Werken vanuit je Kern” (met 78 activiteiten om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen te verbinden). Specifiek voor het onderwijs publiceerde hij “Leren van Binnenuit”. In 2013 kwam een internationaal boek uit dat de praktijk en het onderzoek rond kernreflectie bundelt: “Teaching and Learning from Within”. In 2015 verscheen het praktijkboek “Practicing core reflection”.

Fred Korthagen is tevens Gestalt-therapeut en is opgeleid in psychosynthese, NLP, voice-dialogue en imaginatietechnieken. Hij heeft tevens persoonlijke ervaring opgedaan met diverse spirituele stromingen.

Prijs

€ 1750, exclusief BTW


Vroegboekkorting
: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven
Voorlopig zijn er geen inschrijvingen mogelijk. Contacteer ons ivm deze training

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid