Sociocratie 3.0: haal het beste uit je team en organisatie

Concrete technieken voor meer autonomie, resultaatgerichtheid en menselijkheid

Sociocratie 3.0 is een praktische gids voor het creëren van wendbare en betekenisvolle organisaties. Het geeft handvaten aan iedereen die bewuster en effectiever wil samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, collectieve intelligentie en een flexibele organisatiestructuur. Dankzij de 4-daagse opleiding (met intervisie en supervisie) wordt je organisatie veerkrachtiger, innovatiever, productiever maar ook humaner.

Situering

We leven in een wereld die complexer wordt, steeds sneller verandert en waarin mensen betekenis en voldoende vrijheid in hun werk zoeken. Daarom moeten organisaties op zoek naar manieren om tegelijkertijd wendbaarder, productiever én menselijker te worden. 

Organisaties die hierin succesvol zijn, slagen erin om: 

 • een lerende organisatie te worden, die zichzelf snel en van binnenuit aanpast aan wat de markt of wereld vraagt.
 • krachtige en (deels) zelfsturende teams te ontwikkelen die goed samenwerken.
 • gemotiveerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te helpen groeien.
 • hun diensten en producten snel en op maat van de klant op te leveren.
 • een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Sociocratie 3.0 (of afgekort: S3) verzamelt een heel aantal praktische en bewezen patronen om bovenstaande doelen te helpen bereiken. In deze vierdaagse opleiding leer je de technieken en de achterliggende principes toepassen, vertalen naar jouw specifieke context en succesvol inbrengen in je organisatie.

Doelgroep

Sociocratie (S3) is toepasbaar in elke organisatie of samenwerking die op zoek is naar meer effectiviteit en menselijkheid. Meer en meer Belgische en Nederlandse bedrijven passen S3 toe, gaande van start-ups over non-profit organisaties tot banken en grote bedrijven. Het merendeel van deze organisaties is aan de slag met thema’s als gedeeld leiderschap, fluïde organisaties, zelfsturende teams of meer werkgeluk en vindt in S3 daarvoor praktische tools en leidende principes.

Deze opleiding is gericht op leiders en ‘veranderaars’ in organisaties, oa:

 • directieleden, leidinggevenden, teamleaders, projectleiders
 • interne coaches en change agents
 • HR medewerkers
 • consultants, coaches en trainers die werken rond (cultuur)verandering, leiderschap, teamdynamiek, welzijn, etc. 
 • agile coaches en scrum masters
 • teamleden met een sterke interesse in het onderwerp, vaak werkend in teams die zelfsturend of effectiever willen worden

Er is geen voorkennis of ervaring vereist voor het volgen van deze opleiding. 

Wat leer je in de opleiding?

Sociocratie 3.0 – S3 in het kort – is een sociale technologie om wendbare organisaties, krachtige teams en geëngageerde medewerkers te ontwikkelen. S3 steunt op eigentijdse principes en verzamelt een 70-tal modulaire patronen (technieken, modellen, processen) die toepasbaar zijn in elk type samenwerking of organisatie. Naast een ‘toolbox’ vol nuttige technieken, breng S3 ons ook een nieuwe ‘mindset’ en manier van kijken naar samenwerken en het besturen van organisaties. 

Sociocratie 3.0 ontstond in de beweging naar meer wendbaarheid en autonomie die de laatste jaren sterk ingang vindt in het bedrijfsleven. Het is gebaseerd op (en een verdere evolutie van) de sociocratische principes en technieken om organisaties in gelijkwaardigheid te structureren en besturen. En combineert dit met de ideeën uit agile productontwikkeling om wendbaarheid en voortdurend verbeteren in te brengen. 

S3 wint aan populariteit en kreeg zijn plaats naast andere modellen en ideeën zoals Holacracy, Reinventing Organisations, Teal, Fluïde Organisaties, Innovatieve Arbeidsorganisatie, Agile, Lean, etc. 

Deze opleiding zorgt voor een diepgaand begrip van de principes en patronen van Sociocratie 3.0. Je leert de patronen begrijpen, vertalen, toepassen en ook faciliteren. Zo ben je na deze opleiding in staat om: 

 • Doelen, dromen, uitdagingen en spanningen in teams beter aanvoelen en constructief formuleren, zodat de juiste acties of veranderingen kunnen ontstaan. 
 • Op een effectieve manier de juiste mensen selecteren voor rollen, teams of projecten. 
 • Teams en rollen de juiste omkadering, autonomie en ondersteuning bieden om maximaal te functioneren. 
 • Overheen teams een goede samenwerking en een wendbare organisatiestructuur te creëren. 
 • Succesvolle vormen van zelforganisatie en zelfsturing stap voor stap op te bouwen in jouw organisatie. Je leerde teams en medewerkers hiervoor de juiste ondersteuning en kaders te geven.  
 • Effectieve besluitvorming toe te passen waarin de collectieve intelligentie gebruikt wordt om zonder tijdverlies gedragen en wijze beslissingen te nemen. 
 • Transparantie, veiligheid en vertrouwen te installeren in teams en organisatie. 
 • Werk iteratief-incrementeel in te plannen en op te leveren om maximale klantwaarde te leveren. 
 • Een feedback-cultuur te ontwikkelen waarin innovatie, voortdurend verbeteren en de groei van mensen centraal staat.


Programma

Deze opleiding bestaat uit 4 lesdagen - opgesplitst in 2 blokken van 2 dagen - waarin onderstaand programma wordt behandeld. Om het leereffect van deze opleiding te maximaliseren, wordt nadien een intervisiemoment gehouden en krijgen deelnemers die dat willen een korte, individuele supervisie met de trainer. 


Blok 1: Optimaal aan de slag in een lerende organisatiestructuur

De principes en mindset

 • Definitie van de agile en de sociocratische principes (theoretisch + ervaring) en vertaling naar de eigen context
 • Begrijpen van de evolutie en relevantie van deze principes in een complexe, veranderende wereld
 • Definitie, meerwaarde en typische misverstanden van zelfsturing en zelforganisatie

 

De flow van informatie en invloed in een complex systeem

 • Navigeren via spanning om adequaat op vragen en veranderingen te reageren
 • Drivers als manier om behoeften, uitdagingen en doelen constructief in de groep te brengen
 • Drivers als manier om werk en besturing te scheiden en prioriteren

 

Structuren voor effectieve samenwerking

 • De juiste mate van autonomie (domein, vrijheid, grenzen, ondersteuning) voor medewerkers en teams en de rol van de leidinggevende
 • Basiselementen voor een wendbare organisatiestructuur: rollen, kringen, etc
 • Structuur-elementen om overheen teams effectief samen te werken en te beslissen: afgevaardigden, koppelingen, delegate circle, etc
 • Hoe en wanneer de juiste structuur creëren voor teams, (verander)projecten en je organisatie?

 

Governance en operations

 • Begrijpen en scheiden van werk (operations) en besturing (governance)
 • Technieken en principes om werk effectief te prioriteren en organiseren

 

Voortdurend verbeteren

 • Technieken en praktische tips om afspraken, werkprocessen en structuren voortdurend en van binnenuit te evalueren en verbeteren

 

Aan de slag met Sociocratie 3.0

 • Algemene en contextspecifieke aanwijzingen en tips om met de inhoud van dit blok aan de slag te gaan

 

Blok 2: Effectieve afspraken en besturing vanuit collectieve intelligentie

Succesvolle governance meetings

 • Wat, wanneer en waarom van governance meetings
 • De agenda en opbouw van een succesvolle (governance) meeting
 • Evalueren en verder verbeteren van vergaderingen
 • Praktische facilitatietechnieken en -tips

 

Effectieve cocreatie

 • Wanneer en waarom cocreatie gepast is
 • Concrete cocreatietechnieken voor het bepalen van strategie, uitwerken van veranderingen en maken van afspraken

 

Consent besluitvorming

 • Wanneer en waarom de verschillende types besluitvorming gebruiken
 • Begrip van consent als principe en techniek en het verschil met consensus
 • Demonstratie, oefenen en theoretisch begrip van het consent besluitvormingsproces
 • Het evalueren en evolueren van gemaakte afspraken

 

Selecteren en helpen groeien van mensen

 • Hoe mensen voor rollen en teams selecteren in een fluïde organisatiestructuur (rolselectie)
 • Peer review als een proces voor feedback en ontwikkeling (van mensen en teams)

 

Artful participation

 • De rol van persoonlijk en hiërarchisch leiderschap in een (meer) zelfsturende organisatie
 • Meer autonomie vraagt ook meer verantwoordelijkheidszin en engagement: praktische tips en technieken
 • Patronen om je zelfbewustzijn te verhogen en effectiever samen te werken

 

Aan de slag met Sociocratie 3.0

 • Algemene en contextspecifieke aanwijzingen en tips om met de inhoud van dit blok aan de slag te gaan
 • Starten met de implementatie van S3-patronen: wanneer, waarom en hoe. Praktische manieren om met deze verandering om te gaan
 • De rol van leidinggevenden bij het toepassen van S3

 

Intervisie

Na deze 4 dagen opleiding kan je met succes aan de slag met de S3-patronen. Om de impact en duurzaamheid hiervan op jouw team of organisatie te maximaliseren, hoort bij deze opleiding een online intervisiemoment. 

Voor deze intervisie komen we 6-8 weken na blok 2 terug samen, via een online Zoom meeting. Als voorbereiding reflecteer je over de experimenten die je deed en hoe je het geleerde uit de opleiding in je praktijk toegepast hebt. Tijdens de intervisie delen we ervaringen, inspireren elkaar en beantwoorden we praktische en theoretische vragen. 

 

Door de ervaringen en conclusies op deze manier in een intervisiecontext te delen, zal je:

 • bewuster en concreter aan de slag gaan in je eigen werkveld.
 • heel concrete en contextafhankelijke vragen kunnen stellen die pas bij het in praktijk brengen naar boven komen.
 • van en met elkaar leren uit de praktijk en zo een 'community' vormen die elkaar kan blijven ondersteunen.

 

Supervisie

Als je dat wenst, kan je na lesblok 2 een gratis en individueel supervisiemoment aanvragen. Dit is een online meeting met de trainer van een half uur, waarin je je persoonlijke vragen en uitdagingen kan voorleggen in verband met het implementeren van wat je leerde in de opleiding. 

Je leert samen met de trainer je leervraag onderzoeken en krijgt concrete tips en advies op jouw maat. Zo overwin je vlot de eerste hordes en praktische uitdagingen bij het in praktijk brengen van Sociocratie 3.0. 

Didactische aanpak

 • Dit is geen typische, klassikale training. Onze trainingsaanpak is ontworpen om een optimale leerervaring te geven voor iedere deelnemer. Dit betekent dat je geëngageerd en uitgenodigd zal worden om jouw specifieke uitdagingen en vragen in te brengen in reflecties en oefeningen. Om zo al tijdens de opleidingsdagen het geleerde naar jouw context te vertalen.
 • Verwacht geen lange monologen en volle Powerpoint slides. Onze trainer combineert theoretische concepten, praktische ervaringen, oefeningen, simulaties, reflectiegesprekken en real-life voorbeelden in een onderhoudende leerervaring. De werkvormen die gebruikt worden, faciliteren de verschillende leerstijlen van deelnemers. Zo zijn er simulaties om de principes ervaringsgericht te leren begrijpen en vertalen, oefenen we belangrijke processen op eigen, real-life voorbeelden en is er voldoende tijd voor vragen, reflectie en kruisbestuiving. 
 • De trainer heeft een jarenlange ervaring in het implementeren van S3 en deelt al zijn praktische tips en inzichten met je. 
 • Vanaf 16 deelnemers wordt met 2 trainers gewerkt, Jef Cumps krijgt dan de steun van Dieter Dehaes.

Leermateriaal

 • De syllabus ‘Sociocratie 3.0’
 • Het boek ‘Sociocratie 3.0 - de businessnovelle die het beste uit mens en organisatie haalt’
 • Visuals, leerposters, checklists en cheat sheets die tijdens en na de opleiding gebruikt worden
 • Op maat gemaakte documentatie met foto’s en neerslag van alle lesmaterialen
 

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Getuigenissen (12)

Jef is ‘n ongelofelijk goede facilitator. Ik heb tijdens de training heel veel geleerd over sociocratie 3.0 maar nog meer over mijzelf als persoon en als leidinggevende. De vorming heeft me tools aangereikt maar ook meer zelfbewustzijn en daar ben ik super dankbaar voor.

- Els Bourgonjon, Algemeen directeur, Groep Zorg H. Familie wzc de Pottelberg

Jef Cumps is een expert in zijn vak en het was een unieke ervaring om hem als trainer te mogen beleven.
De training was tot in de puntjes voorbereid door de trainer en door HRDA en verwachtingen qua voorbereiding door de deelnemers werden duidelijk vooraf gecommuniceerd.
Doordat je tijdens de training actief deelneemt en experimenteert, ontvang je niet alleen een rugzak vol interessante documentatie, maar leer je ook uit de ervaring van medestudenten en vertrek je met het gevoel dat je voldoende voorbereid bent om zelf je eerste stappen in S3 te zetten.
Een aanrader voor iedereen die aan organisaties van vandaag en van morgen wil bouwen!

- Dirk Provez, Change Manager, IMPROVEZ BV

Deze training helpt mij om tijdens het faciliteren op een minder 'sturende' wijze zaken naar boven te laten komen. Het verloopt meer organisch en is zo ook meer gedragen door de groep.

- Julie Heyvaert, Employee Engagement Architect & Facilitator, Flowspire

Jef doet wat hij zegt: snel en licht waar kan, traag en diepgaand waar nodig. Ik kan aan de slag en voel waarom.

- Ellen Hoegaerts, expert VTO, VDAB

Zonder enige voorkennis werd ik meegetrokken in de wereld van sociocratie en kwam terug vol met goede ideeën, tools en zin om ermee aan de slag te gaan.

- Tim De Boeck, consultant, AMNorman

Ik voelde me meteen thuis door de warme aanpak van Jef en de open mind van de aanwezige cursisten. Door ons te verdiepen in S3 evolueerden we snel en efficiënt naar de essentie van empathisch leiderschap. Beslissen in consent kan altijd en overal, zelfs in het heetst van de strijd.

- Dimi Vercammen, Compagniecommandant, Brandweer Zone Antwerpen

De Sociocratie 3.0 training was top! Het kan ook gebruikt worden in een complexe, ouderwetse organisatie die wil veranderen. De mensen hier zijn zelfs fan aan het worden van S3!

- Geert Lemmens, Chapter Lead Agile coach, BNP Paribas Fortis

Deze training is pragmatisch, helder en met de nodige diepgang. Je kan meteen met Sociocratie 3.0 aan de slag.

- Nele Beenaerts, Loopbaanbegeleider en teamcoach, Caminante

Sociocratie 3.0 - oftewel S3 - is een erg krachtige verzameling van principes en flexibel inzetbare technieken. Deze technieken bieden een antwoord op veel actuele uitdagingen in organisaties: een lerende, wendbare organisatie worden, participatief besluiten vormen en effectief samenwerken.

- Sien Haine, HR Expert, Fluvius

Door de S3 opleiding leerde ik een toolbox kennen van verschillende patronen om een veerkrachtige en wendbare organisatie te bouwen. Het feit dat S3 de collectieve intelligentie van alle deelnemers wil gebruiken om samen, snel en efficiënt te beslissen zodoende zich flexibel te kunnen aanpassen in een snel veranderende markt en het feit dat dit modulair is opgebouwd, heeft ons ertoe aangezet om hier actief mee aan de slag te gaan binnen Siemens. Met positieve resultaten!

- Veerle Doornaert, HR manager, Siemens

De opleiding kwam voor ons precies op het juiste moment. Dankzij de inoefening tijdens de sessies durfden we de S3-patronen meteen in onze hogeschool toe te passen. Intussen raken ze ingeburgerd in onze organisatie, waardoor we als co-hogeschool onze visie écht realiseren.

- Ria De Sadeleer en Els Van de Walle, Coördinator en beleidsmedewerker, Odisee Hogeschool

Jef geeft een schitterende inkijk in de filosofie en de belangrijkste patronen van Sociocracy 3.0. Dit is de geknipte opleiding als u zich vragen stelt zoals: ‘Hoe verzoen ik ogenschijnlijk tegengestelde waarden als gelijkwaardigheid en effectiviteit? Of hoe organiseer ik mijn team, organisatie of bedrijf in een geest van voortdurende verbetering, volledige transparantie en verhoogde verantwoordelijkheidszin?

- Damien Versele, Algemeen Directeur, De Sleutel

Trainer

Jef Cumps

Jef Cumps

Jef Cumps is dé referentie in België rond Sociocratie (S3) en auteur van de succesvolle businessnovelle 'Sociocratie 3.0'.  Jef begeleidt verschillende kleine en grotere organisaties in hun transformatie naar meer effectiviteit, wendbaarheid én menselijkheid. Hij wil het beste uit mens en organisatie halen en werkt daarvoor rond zelfsturing, gelijkwaardigheid, transparantie en eigenaarschap op alle niveaus in een organisatie.  Jef is mede-oprichter van iLean en heeft een jarenlange ervaring als trainer, facilitator, coach en consultant voor leiders en organisaties. Hij is expert in Sociocratie (3.0), Agile, Holacracy, teal organiseren, verbindende communicatie, participatief werken, zelfsturing en gedeeld leiderschap.

Prijs

€ 2 350,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 26.09.2024(A) 09:30 - 17:00
 • 27.09.2024(A) 09:30 - 17:00
 • 17.10.2024(A) 09:30 - 17:00
 • 18.10.2024(A) 09:30 - 17:00
Intervisie
 • 25.11.2024(B) 13:30 - 16:00

Locaties

A: Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainer

 • Jef CumpsJef Cumps

Prijs

€ 2 350,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Mogelijke vervolgopleidingen

Masterclass Consent besluitvorming in de praktijk
Startdatum 26/11/2024Duur: 8 uur

Masterclass Consent besluitvorming in de praktijk

Leer op een efficiënte en snelle manier slimme ...

Lees meer
Leiderschap in Zelfsturing
Startdatum 13/11/2024Duur: 32.5 uur

Leiderschap in Zelfsturing

Word een krachtige, zelfbewuste leider die mede...

Lees meer

Gerelateerde opleidingen

Deep Democracy voor leiders
Startdatum 07/10/2024Duur: 19 uur

Deep Democracy voor leiders

Co-Resolve: op weg naar inclusief en participer...

Lees meer
Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance
Startdatum 13/09/2024Duur: 32 uur

Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance

Als leidinggevende coachtechnieken inzetten zod...

Lees meer
Masterclass Teamcoaching
Startdatum 16/09/2024Duur: 56 uur

Masterclass Teamcoaching

Bouw als teamcoach aan een uitmuntend en high p...

Lees meer
De corporate activist: change professional van de 21ste eeuw
Startdatum 07/10/2024Duur: 37.5 uur

De corporate activist: change professional van de 21ste eeuw

Tools voor change makers, systeemveranderaars e...

Lees meer