Masterclass Trauma in Organisaties

Leer trauma's in organisaties herkennen, aanpakken en voorkomen!

Een 'trauma' linken we in de eerste plaats aan een persoon maar het kan zich ook manifesteren in organisaties, bv. door een sanering met pijnlijke ontslagen. Het effect van een systeemtrauma kan zo vernietigend zijn dat het de organisatie als een sluipend gif immobiliseert. In deze vernieuwde residentiële zesdaagse leer je systeemtrauma's herkennen, aanpakken en voorkomen.

Situering

Organisaties werden jarenlang benaderd als machines. Meer en meer sijpelt een andere manier van kijken naar organisaties én werken met organisaties de bedrijfswereld binnen, met name die van levende systemen:

 • Een machine kan stuk gaan. Je kan die herstellen of onderdelen vervangen.
 • Een levend systeem kan schade oplopen. Ook hier is herstel nodig, maar dan op een heel andere manier.

“You can’t fix a living system. It needs healing.”

Binnen die beweging bracht Philippe Bailleur in 2016 (na het boek ‘Architect van je organisatie’ in 2013) het boek ‘Trauma in Organisaties’ uit. Op dat moment waren er slechts enkele boeken en academische papers die dit thema voorzichtig aanraakten. Zijn boek werd echter snel opgepikt en bekroond tot beste managementboek van 2016 door de Nederlandse Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA). Dit gaf het thema verder wind in de zeilen.

Ondertussen greep Philippe de kans om het thema verder uit te diepen met beide handen. Dit leidde gaandeweg tot een Engelse vertaling van zijn succesboek en een herwerking met als nieuwe titel “Stuck. Trauma in organisaties.” De 4de druk bood intussen zo'n 100 extra pagina’s om je een brede kijk te geven op systeemtrauma.

Het aantal publicaties over organisatietrauma nam gestaag toe. Er werd ondertussen heel wat ervaring opgebouwd in de praktijk, wat uiteindelijk nog altijd de beste leerschool is. Philippe bleef de ontwikkeling van dit prille vakgebied nauwgezet opvolgen. Zo kennen we hem...

Na regelmatig keynotes te hebben gegeven rond dit thema - ter sensibilisering - ontwikkelde Philippe initieel een 2-daagse Masterclass die hij meermaals verzorgde in zowel België als Nederland. Al snel bleken twee dagen echter te weinig om dit thema samen met de deelnemers grondig uit te diepen. Het was tijd voor een langere opleiding: een 6-daagse! 

Tijdens de 6-daagse Masterclass krijg je de unieke kans om dit thema nog uitgebreider te verkennen, zodanig dat je er bewuster mee aan de slag kunt gaan in de praktijk. De opleiding is opgebouwd uit 3 blokken van telkens 2 opleidingsdagen, zodat er voldoende ruimte is voor toepassing en integratie.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor organisatiecoaches en - adviseurs, HR medewerkers, L&D professionals, change managers, managers, leidinggevenden, bestuurders...

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert het onderscheid kennen tussen individueel, collectief en systeemtrauma.
 • Je leert hoe systeemtrauma rechtstreeks impact heeft op de veerkracht en effectiviteit van een organisatie.
 • Je leert hoe je systeemtrauma kan herkennen.
 • Je leert de oorsprong van systeemtrauma - vertrekkende van zijn verschillende gedaantes – op het spoor te komen.
 • Je leert wat er nodig is om ‘oud zeer’ te herstellen.
 • Je leert systemische werkvormen kennen – zoals bv. organisatieopstellingen – om met systeemtrauma aan de slag te gaan.
 • Je leert wat er cruciaal is voor jou als begeleider van dergelijke herstelprocessen.
 • Je leert hoe je kan voorkomen dat systeemtrauma zich ontwikkelt.
 • Je leert hoe organisatieontwikkeling en leiderschap op een meer trauma-geïnformeerde manier kunnen aangepakt worden.
 • Je leert de link zien tussen systeemtrauma en de uitdagingen die een VUCA-wereld stelt aan mens en organisatie.

Programma


Blok 1: Exploratie – systeemtrauma op het spoor komen

'Trauma' linken we in de eerste plaats aan een persoon, maar het kan zich ook manifesteren in groepen en zelfs in organisaties. Denk aan ingrijpende saneringen met pijnlijke ontslagen, ongevallen met dodelijke slachtoffers, een aanslag, fraude, medische fouten… . Systeemtrauma kan zo vernietigend zijn dat het de organisatie als een sluipend gif immobiliseert. Omdat dit fenomeen vooral machteloosheid en schaamte oproept, kiest men er helaas vaak voor om het onder de mat te houden tot er iets breekt en/of de organisatie onherroepelijk vastloopt in haar werking.

Omdat trauma een uiterst subjectief gegeven is – er bestaat immers geen lijst van wat wel of niet tot systeemtrauma leidt – is het cruciaal om dit fenomeen te leren herkennen en begrijpen, rekening houdende met de eigenheid van de organisatie en haar context.

Op basis van voorbeelden, cases en theorie zal een kader aangereikt worden om systeemtrauma op het spoor te komen. Meer zelfs, je zal theorie, concepten en taal aangereikt krijgen om dit thema ter sprake te brengen. Tijdens dit blok zal je ook leren wat er nodig is om met systeemtrauma aan de slag te gaan. Net zoals er voorwaarden zijn voor een chirurg om aan een operatie te beginnen, geldt dit ook voor eventueel herstelwerk.

 

“The limits of my language mean the limits of my world.”

Ludwig Wittgenstein


Blok 2: Heling en herstel - Aan de slag met systeemtrauma

Ingrijpende gebeurtenissen of chronische stressoren kunnen zorgen voor systeemtrauma. Verder bouwend op het eerste blok gaan we kijken wat je kan doen eens je systeemtrauma op het spoor bent gekomen EN er ruimte is om er op een helende manier mee aan de slag te gaan.

Op basis van de trauma-diamant (een concept uit 'Trauma in Organisaties') zullen een reeks inzichten en methodieken aangereikt worden om met systeemtrauma aan de slag te gaan:

 • Werken met organisatieopstellingen
 • Werken met historielijnen
 • Psycho-educatie omtrent traumasymptomen bij individuen en groepen
 • Pendelen en titreren met groepen
 • Werken met helende rituelen
 •  …

Wat in dit blok aangereikt wordt, zal meteen duidelijk maken hoever je zelf kan gaan en waar bijkomende specialistische ondersteuning relevant zou kunnen zijn. Sowieso onderzoeken we in dit blok wat cruciaal is - voor jou als begeleider - om dit werk op een stevige manier te kunnen doen. Inzicht en openheid omtrent je eigen ‘gekwetst zijn’ is in deze cruciaal.

Ook binnen dit blok werken we trouwens verder met de aangereikte cases.

 

“And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us.
We close the divide because we know, to put our future first, we must first put our differences aside.”

Amanda Gorman

 

Blok 3: Upgrade en Integratie

Systeemtrauma lijkt een uitzondering, maar dat is het niet. Het maakt deel uit van het leven. Organisaties die de moed hebben om met dit thema aan de slag te gaan, openen het potentieel van wat men ‘Post Traumatic Growth’ noemt, maar dan op organisatievlak.

Meteen van bij de start van dit werk dient er rekening gehouden te worden met deze derde fase. Met name de fase waarin wat aan de oppervlakte kwam tijdens de exploratie- en herstelfase ook daadwerkelijk leidt tot aanpassingen in of aan de werking van de organisatie.

Herinstalleren of onaangeroerd laten van wat éénduidig geleid heeft tot schade aan de werking van de organisatie, het welzijn van medewerkers, het welbevinden van de omringende maatschappij of de klanten, leidt immers tot bewuste hertraumatisering.

Binnen deze fase passen ook verontschuldigingen. In de media krijgen we regelmatig goede en slechte voorbeelden te zien op dit vlak. Net hieruit distilleren we samen de criteria voor helende verontschuldigingen. Binnen dit kader is heling en herstel veel meer dan een quick-fix of éénmalige gebeurtenis.

In dit blok staan we ook stil bij organisatiepraktijken die de veerkracht van organisaties kunnen ondersteunen. Trauma-geïnformeerd werken heeft immers ook een preventieve dimensie.

 

“An ounce of prevention is worth a pound of cure.”

Benjamin Franklin 

Didactische aanpak

 • Deze 6-daagse residentiële opleiding (vanaf 2025 wordt dit een 8-daagse) biedt je de kans om diep te duiken in het taaie fenomeen van systeemtrauma. Er zal heel wat informatie aangereikt worden voor en rond de ontmoetingsmomenten. Maar er zal vooral op een actieve en interactieve manier gewerkt worden rond dit thema. Er zal ruimte zijn om met eigen praktijkcases te werken binnen de context van deze 6 dagen en dit op een vertrouwelijke manier. Bereidheid om ervaringen uit te wisselen en te delen is dus wat we van jou verwachten in deze opleiding.
 • Deze opleiding vergt wat voorbereiding waar je best enkele uurtjes voor vrij maakt.  Er zal je gevraagd worden om vooraf te grasduinen in materiaal onder de vorm van artikels, interviews, podcasts, ...  Daarnaast neem je vooraf enkele inhoudelijke webinars door en denk je na over eigen cases.

Leermateriaal

 • Lees-, kijk- en luistervoer aangeboden via het HRD Academy open leerplatform.
 • Boek: 'Stuck? Dealing with Organizational Trauma' van Philippe Bailleur.

Leerlijn systemisch werken bij HRD Academy

Mogelijke vervolgopleidingen

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Getuigenissen (23)

Super inspirerende opleiding die me ook als mens heeft veranderd voor de rest van mijn leven.

- Wim Roels, Partner | Coach, Building People BV

Bijzonder leerrijke opleiding die zowel voor mijn persoonlijke ontwikkeling als in mijn werk binnen coaching en HR een toegevoegde waarde heeft. Veel inzichten gekregen, in een goeie mix van theorie, voorbereiding en ook eigen cases.
Een rijkdom om in mijn rugzak te kunnen meenemen!

- Kim Peeters, HR consultant en coach, Diamond Coaching & HR

Dit is met stip één van de beste trainingen die ik al heb gehad. Philippe verstaat de kunst om heel veel expertenkennis aan te reiken en ook al tijdens de training te laten integreren, door de manier van lesgeven en de oefeningen. De zwaarte van het thema wordt gecompenseerd door de drive van de trainer en de (vaak zeer ludieke) nabesprekingen met alle deelnemers tijdens het verblijf op de mooie locatie. Heerlijk om zo omarmd te mogen zijn door professionals!

- Leen Van Breedam, oprichter , Kudoz

Topopleiding die veel breder in de samenleving zijn ingang moet vinden. Philippe is de ideale inspirator!

- Stijn Deprez, Trainer / Herstelmoderator, vzw Oranjehuis/ Ligand

Alle aangereikte kaders en oefeningen voelen erg relevant. Philippe creëert op een meesterlijke manier een zachte bedding voor een taai thema.

- Aurélie De Cock, Perfect Day bv

Zeer verhelderend. Geeft rust bij sommige dingen die ik al doe, maar ik heb ook wel honger naar meer.

- Eva Valgaeren, Facilitator/Trainer/Coach, ELEVATIS VOF

Heel veel mooie inzichten gekregen!

- Margot van't Hof, Interim manager, Werkpotentie

Voor mij toch een 'nieuwe' wereld die openging. Philippe reikt enerzijds inzichten aan en anderzijds technieken om met trauma in organisaties om te gaan. Geen toverstaf, wel een toolbox om mee aan de slag te gaan.

- Hayet Khyare, Coach, management, familie opstellingen en leerkracht

Een echte eye-opener. Philippe is een pionier in een gebied dat weinig ontgonnen werd tot hiertoe, maar waar broodnodig veel meer aandacht aan zou moeten geschonken worden. Hij slaagde erin om alle deelnemers mee te nemen in het verhaal, met telkens de nodige terugkoppeling naar ieders eigen case. Ik zal deze opleiding zeker aanbevelen. Deze heeft op persoonlijk vlak ook voor mij dingen in beweging gezet!

- Danika Pieters, Doctoraatsonderzoeker, Universiteit Antwerpen

Philippe is een ware sjamaan die je meeneemt in al zijn kennis en ervaring. Daarbij voel je je vanbinnen groeien.

- Martin van der Linden, senior interimmanager, Gemeente Den Haag

Verhelderend, verlichtend, inspirerend, kortom een aanrader!

- Karen De Sutter, Administrateur-generaal a.i., Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Ik heb 48 uur moeten bekomen van een training die 48 uren duurde. Merci Philippe, merci Wange, merci mede-cursisten! Ik kreeg echt zoveel meer dan ik had verwacht (en geloof mij, ik had hoge verwachtingen).

- Carolien Steens, Coach/trainer, Team engineer

De training was zowel inhoudelijk als op persoonlijk vlak één van de meest verrijkende ervaringen van de afgelopen jaren, zowel als professional als als persoon.

- Lisa Boelaert, Zaakvoerder, Kalico bv

'Wie oude kennis koestert en nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.'
Philippe is een leraar die degenen die hem zijn voorgegaan eert en tegelijk verder bouwt aan zijn kunde op basis van eigen inzichten en ervaringen. Hij slaagt erin om complexe materie op behapbare en inspirerende wijze te delen. Wat een eer om van iemand met zoveel meesterschap te mogen leren.

- Katia Cools, coach, Bpost

Een heel inspirerende training! Ik heb de dagen als heel 'agile' ervaren en ik heb genoten van ieder moment.

- Lisette Thans, Coach en manager, Lisette Thans. Nl en De Praktijk Heemstede

Philippe weet duidelijk waarover hij het heeft. Inside out. Humor, kunde en bereidwilligheid maken de training een heel fijne en leerzame ervaring.

- Kim Lakke, Adviseur, HartVerstand

Dit is een prachtige en heel krachtige opleiding!

- Loes Wiegand, Organisatieadviseur, Wiegand interim zorgmanagement coaching en organisatieadvies

Fijn om kennis te maken met zo'n toptrainer dichtbij huis. We moeten duidelijk niet meer naar Nederland om te leren over systemisch werken!

- Brenda Utterwulghe, Zaakvoerder, Attitude at work

Intensief, informatief, verrijkend. Sterke aanrader!

- Cobi Schut

Philippe is een expert in het domein en doorleeft dit thema ten volle en draagt met passie deze kennis over aan de deelnemers. Zeer bruikbare handvaten en tips, werkinstrumenten om in de dagelijkse praktijk mee van start te gaan. Een must voor velen. Een thema dat hopelijk meer aandacht zal krijgen in de toekomst.

- Steven Pans, Arts Radioloog, UZ Leuven

Een heel waardevolle, herkenbare, toepasbare en inspirerende opleiding. Philippe Bailleur weet mede door zijn ervaring en zijn kwetsbare houding, beeldend, inzicht te geven in de wereld van trauma's in organisaties. Een aanrader!!!

- Albert van der Meer, HR manager, 3AF

Dit is een heel verdiepende en inzichtelijke opleiding. Als pioniers in dit werkveld zwaaiden we af met de woorden: 'Maak er iets moois van'. Prachtig geformuleerd, want als er één ding duidelijk is geworden, is het dat er werk aan de winkel is.

- Marjan Horemans, Organisatiecoach, Con Sense

Deze opleiding is duidelijk een meerwaarde voor coaches en begeleiders die rekening willen houden met de systemische context. Philippe brengt dit thema op een doorleefde, begeesterende manier wat het voor mij mogelijk maakte om te leren op 3 niveaus: 1. inhoudelijk over de componenten van trauma en de mogelijke aanpakken, 2. toepassingsmodaliteiten bij huidige en vroegere opdrachtgevers, 3. eigen persoonlijke groei: waar ben ik klaar om systeemtrauma te integreren in mijn begeleidingswerk en waar nog niet?

- Maddy Swinnen, Zaakvoerder, Core Development BV

Trainers

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School werkte Philippe een aantal jaren op de militaire luchtmachtbasis van Melsbroek. Net toen hij in 1996 aangesteld werd als personeelsverantwoordelijke, crashte één van de C-130 transportvliegtuigen van de Belgische luchtmacht in Eindhoven. Alle bemanningsleden (BE) en de meeste passagiers (NL) kwamen om het leven. 41 families werden rechtstreeks getroffen en nog veel meer vrienden en collega’s.

Deze ingrijpende gebeurtenis zorgde voor een kentering in zijn loopbaan: hij koos voluit voor het pad van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Philippe combineert ondertussen al meer dan 25 jaar een aantal professionele rollen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Hij werkt als organisatiecoach in de - soms taaie - praktijk van zowel kleine als grote organisaties. Waar hij tegenaan loopt in de praktijk, prikkelt hem steeds om op onderzoek te gaan. Dit via allerhande opleidingen, verdiepende vakliteratuur, uitwisseling met collega's en introspectie. Daaruit ontstaan vaak nieuwe concepten die hij als auteur graag vertaalt in blogs, artikels en boeken. Deze ervaringen geeft hij vervolgens als teacher, en met veel passie, door via tal van langlopende opleidingen.

De drijfveer achter dit vliegwiel is het ondersteunen van organisaties om Forces for Good te worden: goed voor de planeet, goed voor de maatschappij, goed voor de organisatie zelf én uiteraard de medewerkers.  Meer info via www.philippebailleur.be

Annette Meulmeester

Annette Meulmeester

Haar diepe fascinatie voor de dynamiek tussen mensen vormt al jaren de rode draad in het werk van Annette en inspireert haar tot continu leren, ontwikkelen en delen van haar kennis van en inmiddels ruime ervaring met het coachen van organisaties, individuen en teams.  De steeds sneller veranderende en complexer wordende maatschappij waarin we leven, daagt organisaties meer en meer uit om zich te verhouden tot een nieuwe realiteit, waarin adaptief vermogen en het laveren op onbekend terrein belangrijker wordt. In haar praktijk als organisatiecoach richt Annette zich op het ondersteunen van teams, organisaties en hun leiders in de transitie die dit vraagt. Ze streeft ernaar om samen met haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners het welzijn in organisaties te vergroten en anderen te faciliteren in het ontsluiten van hun potentieel. Dit doet ze vanuit een systemisch perspectief, waarbij ze haar scherpe antenne voor dynamieken in de onderstroom combineert met een warme, toegankelijke stijl en een gezonde dosis concreetheid.  Na haar studie organisatiekunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam startte Annette haar loopbaan in 2001 als verandermanager bij een verzekeraar, waarna ze in 2007 de overstap maakte naar een adviesbureau waar ze zich verder specialiseerde op het gebied van executive (team)coaching, groeps- en psychodynamica. Sinds 2012 is Annette mede eigenaar van Scafander en treedt ze regelmatig op bij een aantal business schools als docent, trainer en coach.

Prijs

Prijzen verschillen bij sommige edities.

Editie 10:

€ 3 350,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Editie 11, 12:

€ 4 200,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 17.10.202409:30 - 18:00
 • 18.10.202409:00 - 17:00
 • 28.11.202409:30 - 18:00
 • 29.11.202409:00 - 17:00
 • 16.01.202509:30 - 18:00
 • 17.01.202509:00 - 17:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur
 • Annette MeulmeesterAnnette Meulmeester

Prijs

€ 3 350,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Data

 • 24.02.202509:30 - 18:00
 • 25.02.202509:00 - 17:00
 • 01.04.202509:30 - 18:00
 • 02.04.202509:00 - 17:00
 • 06.05.202509:30 - 18:00
 • 07.05.202509:00 - 17:00
 • 10.06.202509:30 - 18:00
 • 11.06.202509:00 - 17:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur
 • Annette MeulmeesterAnnette Meulmeester

Prijs

€ 4 200,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 25.09.202509:30 - 18:00
 • 26.09.202509:00 - 17:00
 • 23.10.202509:30 - 18:00
 • 24.10.202509:00 - 17:00
 • 27.11.202509:30 - 18:00
 • 28.11.202509:00 - 17:00
 • 12.01.202609:30 - 18:00
 • 13.01.202609:00 - 17:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur
 • Annette MeulmeesterAnnette Meulmeester

Prijs

€ 4 200,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding tot organisatieopsteller
Startdatum 30/09/2024Duur: 120 uur

Opleiding tot organisatieopsteller

Voor professionals die organisatieopstellingen,...

Lees meer
Vakopleiding tot extern organisatiecoach
Startdatum 19/09/2024Duur: 99 uur

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

Als externe organisatiecoach bijdragen tot orga...

Lees meer
Vakopleiding tot intern organisatiecoach
Startdatum 12/12/2024Duur: 99 uur

Vakopleiding tot intern organisatiecoach

Bijdragen aan organisatieontwikkeling en -verni...

Lees meer
De fundamenten van systemisch werken
Startdatum 07/10/2024Duur: 32 uur

De fundamenten van systemisch werken

Een praktische basisopleiding waarin je bewegin...

Lees meer