Kennismakingsworkshop: Van Burn-out naar levenszin

Maak kennis met het programma, de begeleiders en de werkwijze van de opleiding

Je wordt vriendelijk uitgenodigd op een inspiratie- en informatiesessie over de opleiding: 'Van burn-out naar levenszin'. In de 5-daagse verdiepingsopleiding voor ervaren coaches leer je holistisch begeleiden op de identiteitslaag, zodat onomkeerbare transformaties plaats kunnen vinden. In deze infosessie maak je kennis met de begeleiders en het programma van deze 5-daagse.

Situering

Bij de begeleiding van mensen met stress- en burn-outklachten, loopbaanvraagstukken, levensvragen of verdriet is het belangrijk om aandacht te besteden aan hoofd, hart, lichaam en ziel. Gelukkig is dit besef groeiende.  De opleiding Van burn-out naar levenszin biedt handvatten voor holistisch begeleiden op de identiteitslaag. Als er ruimte is voor de wijsheid van zowel het hoofd, als het hart, het lichaam en de ziel, kunnen keuzes gemaakt worden die kloppend zijn voor de mens als geheel. Dat komt de vitaliteit en de levenszin ten goede. Daarom leer je in deze opleiding hoe je met coachees kunt werken aan ruimte maken in hun hoofd, hoe je ze kunt begeleiden bij het smelten van hun hartpantser, hoe ze te ondersteunen in het beter omgaan met onmacht of onrust en hoe je ze in contact brengt met hun roeping of bestemming.

Als er sprake is van niet-genomen rouw, plekverwarring en/of passie in de schaduw kan dat leiden tot burn-out, het gevoel van geen waarde of betekenis te zijn, verlies van loopbaanperspectief of verlies van mentale, emotionele of fysieke veerkracht. Als deze onderstroom onvoldoende onderzocht en onderkend wordt, heeft dat gevolgen voor de mate waarin duurzaam herstel plaats kan vinden. Door – voorbij de symptomen - met deze diepere oorzaken te werken, faciliteer je onomkeerbare transformaties. Mensen voelen zich helder, verbonden, geaard en van waarde.

In deze kennismakingsworkshop nemen de begeleiders je mee langs de hoofdthema's van de opleiding.

Doelgroep

Ervaren begeleiders van menselijke processen die een vooropleiding in één van de volgende of vergelijkbare richtingen hebben gevolgd: een coachopleiding, een basisopleiding tot stress- of burn-outcoach, een opleiding tot loopbaancoach of een opleiding tot geluks- of vitaliteitscoach.

Programma van de korte kennismakingsworkshop

  • Het gebruik van het diagnostisch interview om te bepalen waar in het proces iemand is en welke thema’s spelen.
  • Holistisch werken op de identiteitslaag: hoofd, hart, buik en ziel vragen aandacht in het begeleidingsproces.
  • Werken op de identiteitslaag vraagt om de volgende thema’s diepgaand te onderzoeken: niet-genomen rouw, plekverwarring, passie in de schaduw. 
  • Ruimte voor vragen.

Trainers

Jane Alice Coerts

Jane Alice Coerts

Graag deelt Jane haar passie voor leren en ontwikkelen en onderzoekt ze met begeleiders van ontwikkelprocessen welke professionele en persoonlijke stappen een bijdrage leveren aan het proces van vakmanschap naar meesterschap. Wat wil nu gezien worden? Wat opent het potentieel en het hart? 

Sinds 2000 begeleidt ze leiders en begeleiders op het gebied van vitaliteit en leiderschap. Op beide gebieden is veel winst te behalen.

Haar stijl laat zich goed omschrijven als ‘persoonlijk en gepassioneerd’. Bij elke ontmoeting neemt ze zichzelf mee, laat ze zichzelf zien.  Op die manier kan ze ook van anderen vragen zich te laten zien. Kennis en ervaringen (laten) delen, mensen in contact brengen met hun waarden, hun kwaliteiten, hun dieper weten, dit alles loopt als een rode draad door haar leven.

Ze is nieuwsgierig, analytisch, gepassioneerd en heeft een antenne voor dat wat in de schaduw ligt te wachten om ontdekt te worden. Als zeiler weet ze dat de kortste weg naar het doel niet altijd de snelste weg is en dat windstilte of droogvallen soms nodig is om te reflecteren, te verteren, het materiaal weer op orde te brengen en tot rust te komen. En dat tegenwind nodig is om scherp te blijven en een storm om de boel op te schudden en te herijken: wat is nu nodig om weer op koers te raken? 

"Je moet van 2 kanten komen om elkaar te ontmoeten." (Stef Bos)

Silvie Rossèl

Silvie Rossèl

Een burn-out wordt ook wel een ‘wake-up call van de ziel’ genoemd. Silvie ondervond aan den lijve dat het antwoord op deze ‘call’ ligt in het verwelkomen van dat wat gezien, gehoord, gevoeld en gevoed wil worden in jou, zodat je vervolgens kunt thuiskomen in jezelf, thuis bij wie je in essentie bent. Haar burn-out leerde haar dat ze eerst de reis naar binnen te maken had om zichtzelf welkom te heten, met haar mooie kanten en haar schaduwkanten, voor ze een ander helemaal kon verwelkomen.

Ruim 15 jaar levert ze vanuit diverse functies, waaronder die van trainer, coach en development assessor, haar bijdrage op het vlak van persoonlijke en professionele groei. Sinds 2021 begeleidt Silvie individuen en organisaties specifiek op het gebied van stress- en burn-out, vanuit haar praktijk ‘Welkom Thuis’. Steeds opnieuw is ze dankbaar en geraakt als ze de mensen die ze begeleidt helemaal mag ontmoeten op hun ontwikkelingspad. 

Haar stijl wordt door anderen omschreven als liefdevol uitdagend, toegankelijk en betrokken.  In haar werk combineert ze verschillende stromingen, waaronder Transactionele Analyse, Systemisch Werk en Neuro Linguïstisch Programmeren. Vanuit haar achtergrond als yin yoga teacher werkt ze graag met het lichaam als toegangspoort tot heling.

Thuiskomen in jezelf, duurzame heling is alleen maar mogelijk wanneer we de onderliggende oorzaken van burn-out aankijken en dit doen vanuit een holistische benadering, oftewel een benadering waarbij er niet alleen aandacht is voor de cognitieve laag, maar juist ook voor de fysieke, emotionele en spirituele lagen in onszelf die vragen om geheeld te worden. Dit is dan ook de reden waarom ze deze prachtige werkwijze met heel veel passie verspreidt aan collega-begeleiders.

"In de verwelkoming ligt de uitnodiging om met alles wat er is aanwezig te zijn."

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach
Startdatum 03/06/2024Duur: 52.5 uur

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF, NOBC...

Lees meer
Opleiding tot integraal gelukscoach
Startdatum 09/12/2024Duur: 64 uur

Opleiding tot integraal gelukscoach

Coach mensen naar meer geluk, welzijn en vitali...

Lees meer
Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Voldoe aan de wettelijke verplichtingen door le...

Lees meer
Meer veerkracht: sta steviger in je schoenen en word wendbaarder

Meer veerkracht: sta steviger in je schoenen en word wendbaarder

Met aandacht voor jezelf, de ander en je omgeving

Lees meer