Nieuw!

Van Burn-out naar levenszin

De natuurlijke ordening als helend principe

In deze 5-daagse verdiepingsopleiding voor ervaren coaches leer je holistisch begeleiden op de identiteitslaag, zodat onomkeerbare transformaties plaats kunnen vinden. Daarnaast bekwaam je je in het herkennen en begeleiden van drie diepmenselijke thema’s in onze westerse wereld: niet-genomen rouw, plekverwarring en passie in de schaduw. Deze thema’s spelen een grote rol bij de gevoeligheid voor een burn-out en mildere stressklachten. Met name niet-genomen rouw kan daarnaast ook reuma- en depressieve klachten verergeren en auto-immuunziekten triggeren (Gabor Maté, 2022, De mythe van normaal).

Situering

Bij de begeleiding van mensen met stress- en burn-outklachten, loopbaanvraagstukken, levensvragen of verdriet is het belangrijk om aandacht te besteden aan hoofd, hart, lichaam en ziel. Gelukkig is dit besef groeiende.  Deze opleiding biedt handvatten voor holistisch begeleiden op de identiteitslaag. Als er ruimte is voor de wijsheid van zowel het hoofd, als het hart, het lichaam en de ziel, kunnen keuzes gemaakt worden die kloppend zijn voor de mens als geheel. Dat komt de vitaliteit en de levenszin ten goede. Daarom leer je in deze opleiding hoe je met coachees kunt werken aan ruimte maken in hun hoofd, hoe je ze kunt begeleiden bij het smelten van hun hartpantser, hoe ze te ondersteunen in het beter omgaan met onmacht of onrust en hoe je ze in contact brengt met hun roeping of bestemming.

Als er sprake is van niet-genomen rouw, plekverwarring en/of passie in de schaduw kan dat leiden tot burn-out, het gevoel van geen waarde of betekenis te zijn, verlies van loopbaanperspectief of verlies van mentale, emotionele of fysieke veerkracht. Als deze onderstroom onvoldoende onderzocht en onderkend wordt, heeft dat gevolgen voor de mate waarin duurzaam herstel plaats kan vinden. Door – voorbij de symptomen - met deze diepere oorzaken te werken, faciliteer je onomkeerbare transformaties. Mensen voelen zich helder, verbonden, geaard en van waarde.

Doelgroep

Deze vervolgopleiding is bedoeld voor ervaren begeleiders van menselijke processen die een vooropleiding in één van de volgende of vergelijkbare richtingen hebben gevolgd: een coachopleiding, een basisopleiding tot stress- of burn-outcoach, een opleiding tot loopbaancoach of een opleiding tot geluks- of vitaliteitscoach.

Voor deze opleiding is minimaal een bachelor leerniveau (door opleiding of ervaring) nodig. Je bent praktiserend begeleider van menselijke processen (coach, psycholoog, trainer, sociaal verpleegkundige, huisarts, counselor, leidinggevende) en bereid om jezelf in te brengen als instrument.

Wat leer je in de opleiding Van burn-out naar levenszin?

 • Je leert het diagnostisch interview afnemen om vast te stellen hoe goed iemand voor zichzelf zorgt, hoe het dagritme eruit ziet en of er sprake is van één van de – vitaliteit ondermijnende - onderliggende thema’s: niet-genomen rouw, plekverwarring en passie in de schaduw.
 • Je leert systemische ordeningsprincipes toepassen zodat mensen zich bewust worden van het belang van plek, ordening, uitwisseling en bron-bestemming en de ‘grotere’ wetten van het leven (o.a. integratie van lente, zomer, herfst en winterenergie) en de balans tussen inspanning en ontspanning.
 • Je leert hoe je – zelf belichaamd - het lichaamsbewustzijn van je coachees kunt trainen.
 • Je brengt coachees in contact met hun secure bases: hulpbronnen die noodzakelijk zijn om de verstoorde hersen-darm-as (de HPA-as of stress-as) te resetten naar zijn oorspronkelijke vitale staat én ondersteuning te bieden tijdens en na het herstelproces.
 • Je leert holistisch begeleiden op de identiteitslaag.
 • Je leert werken met de onderliggende thema’s die stress veroorzaken: niet-genomen rouw, plekverwarring, passie in de schaduw.
 • Je ontwikkelt een informatieflyer voor opdrachtgevers met do’s en don’ts, om de vitaliteit op de werkplek te stimuleren.

Programma

Dag 1: Kennismaken en inzicht in het programma en de achtergronden

 • Het stappenplan: 1. Rust-reinheid-rituelen, 2. Lichaamsbewustzijn trainen; 3. Secure bases (her-)ontdekken; 4. Coachdoel vaststellen; 5. Psycho-educatie omgeving; 6. Werken met onderliggende thema’s: niet-genomen rouw, plekverwarring, passie in de schaduw
 • Afname diagnostisch interview
 • Oefenen met het begeleiden en ervaren van het effect van lichaamswerk
 • Inzicht in en ervaring met holistisch werken op de identiteitslaag
 • De klachten bij niet-genomen rouw: uitputting, plekverwarring: te veel verantwoordelijkheid, passie in de schaduw, focusverlies


Dag 2: Her-vinden van hulpbronnen en niet-genomen rouw

 • Begeleiden in het (her-)vinden van Secure bases: wie of wat kan tot steun zijn?
 • Herstel HPA-as, de as die onze stressreacties reguleert
 • Werken met de levenscirkel, de fases en de relatie tussen (on-)veilige hechting en hoe we omgaan met verlies en tegenslag


Dag 3:   Plekverwarring

 • Inzicht in plekverwarring en loyaliteiten: parentificatie, triangulatie, loyaliteit met het lijden van de (groot-)ouders, loyaliteit met het verborgene
 • Wat uitgesloten wordt, bepaalt de dynamiek: opsporen van zaken die van belang zijn en geen ruimte krijgen, zodat vastgezette energie weer kan stromen

 

Dag 4: Passie in de schaduw

 • Inzicht in en ervaren van de dieperliggende oorzaken van ‘passie in de schaduw’: geluks- en succesangst (t.g.v. het lijden van de (groot-)ouders), jong trauma, archetypische vrouwbeeld, welvaart voor welzijn

 

Dag 5:   Supervisie

 • Aan de hand van professionele vragen van de deelnemers over het begeleiden van hun coachees met stressgerelateerde klachten (reële cases), onderzoeken we de dynamiek tussen de coach en de coachee.

Didactische aanpak

 • Tussen de blokken door oefen je met een collega-deelnemer met de aangeboden stof en met extra oefeningen.
 • De opleiding begint met een persoonlijke intake.
 • Uiteenlopende oefeningen/houdingen/methodieken komen aan bod: oefeningen uit het lichaamswerk in brede zin, een scala aan systemische werkvormen, De Levenscirkel, oefeningen uit de Gestalttherapie, oefeningen uit Voice Dialogue, werken met het onbewuste (Jung), interventies uit de Transactionele Analyse, enz.

Leermateriaal

 • Coerts, J. A. (2021): Van burn-out naar levenszin. De natuurlijke ordening als helend principe. Amsterdam: Boomuitgevers.

Erkend door VESB

 • Deze opleiding wordt erkend door de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB).

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over. 

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Getuigenissen (11)

Ik heb de 5-daagse als zeer nuttig, leerzaam en (meestal) prettig ervaren. En ook in de minder prettige momenten, die natuurlijk van alles over mijzelf aan het licht brachten, zijn nuttige inzichten naar voren gekomen. Een mooie mix van verdiepende inhoud en oefeningen in een prettige omgeving. Zelf ervaren om daarna met de materie met mijn cliënten aan de slag te kunnen. Het is van waarde in mijn werk om op de diepere laag met mijn cliënten aan de slag te kunnen. Voorbij de redenen in het hier en nu, voorbij de ‘praktische’ veranderingen en oplossingen, kijken naar dieperliggende patronen. Kijken hoe we hier inzicht in kunnen krijgen, hardnekkige patronen kunnen transformeren zodat in het hier en nu de energie weer voluit kan stromen. Ik zou de opleiding zeker aan anderen aanbevelen als ik het idee heb dat ze zich ervan bewust zijn dat ze naast het opdoen van nieuwe kennis en ervaring, zeker ook met zichzelf aan de slag zullen gaan.

- Yvonne Eikens, Coaching & Advies

Ik heb op 5 dagen heel veel bijgeleerd als ervaren coach! Ik zou de opleiding zeker aan anderen aanbevelen. Ik vind het belangrijk dat burnout door mensen die begeleiden niet meer gezien wordt als alleen maar een werkgerelateerde ziekte. Door er anders naar te kijken en te behandelen worden veel meer mensen goed geholpen en wordt mogelijk een burnout voorkomen. De opleiding wordt gegeven in een sfeer van veiligheid, onder deskundige leiding waar je jezelf mag zijn met alles wat er is. Ik beveel de training heel sterk aan!

- Margot Damen - Oud, Teamcoach, MDO Coaching

Ik kan de Masterclass 'van Burn-out naar levenszin' echt aanbevelen. De holistische aanpak van burn-out komt in deze 5 dagen volledig tot zijn recht in het programma. Als deelnemer doorleef je de onderliggende patronen die een rol spelen bij het ontstaan van burn-out door middel van de prachtige oefeningen. Zeer waardevol om de oefeningen die je direct ook met cliënten kan toepassen op deze manier zowel 'van binnen 'als 'van buiten' te ervaren. Persoonlijk gaf het mij veel vertrouwen om de oefeningen in te zetten binnen mijn praktijk en ik ervaar hoe betekenisvol ze zijn voor cliënten. Deze masterclass is een onmisbare aanvulling en een prachtige verdieping op het boek 'van burn-out naar levenszin' voor iedereen die cliënten met burn-out gaat begeleiden.

- Inge Bobbink, Coach, Landen in jezelf

Ik heb de 5 daagse ervaren als een perfecte aanvulling op alles wat ik al in huis heb. Meer vertrouwen op mijn intuïtie en mijn gevoel heeft mij zekerder gemaakt in mijn rol als coach. Ik heb een schat aan oefeningen en ervaringen meegenomen. Er gaat geen coachgesprek voorbij zonder dat ik iets toepas uit het boek of de 5-daagse. Het is dus voor mij van hele grote waarde geweest. Ik raad de opleiding aan iedereen aan die met stress en burnout werkt. De aandacht voor de oorzaken van burn-out vind ik een grote meerwaarde op andere opleidingen. Bovendien vind ik de manier waarop, super praktisch toepasbaar en vooral lichaamsgerichte oefeningen heel passend bij burnout (en bij mij als coach). Tenslotte vond ik de manier waarop Jane de dagen vorm geeft heel prettig. Theorie afgewisseld met heel veel oefeningen.

- Lucie de Weert - Blondelle, Coach, Beweeg & Bloei

Ik heb de vijfdaagse als een waardevolle en zinvolle opleiding ervaren. Vooral heel mooi, hoe het stappenplan een helder kader bood in dit werk. Voor mij (als redelijke nieuwkomer in het begeleidingsvak) had de opleiding wel tien dagen mogen duren. Ik zou de opleiding aan elke professional aanraden! Jane is een fijne en geweldige opleider. Zeer toegankelijk wat voor mij belangrijk is. Daarnaast is de inhoud natuurlijk erg van belang om verder uit te dragen. Hoe meer mensen hier kennis van hebben, hoe beter.

- Jessica Brandagt, Coach

De 5 daagse van 'Burn-out naar Levenszin' is een échte masterclass. Deze training hielp me om nog meer de kunst te verstaan van mijn métier als trainer en coach in het domein van stress- en burn-out begeleiden. Inzichten en kunde komen heel mooi samen tot een unieke blend. Het volgen van deze opleiding is te vergelijken met een rollercoaster want de hands-on aanpak van 'learning by doing' zorgt ervoor dat je zelf ook opnieuw én diepgaand aankijkt wat je aan te kijken hebt. Dit alles wordt meesterlijk begeleid door Jane Alice Coerts die vanuit de bakken ervaring waaruit zij kan putten het geheel af en toe pittig, en af en toe zachtmoedig van kruiding voorziet. Het is een uitdagende én haalbare opleiding die ik elke ervaren stress- en burn-out begeleider warm wil aanbevelen. De diverse uitgangspunten uit Janes meesterlijk boek krijgen diepgang dankzij de vele oefeningen die je doorheen de opleiding gaat doorleven. Niet twijfelen collega, gewoon doen!

- Ida Veldeman, Coaching en training, Co-Next

Ik heb de dagen als zeer waardevol en inspirerend ervaren. Leerzaam en goed voor alle professionals die werken rond stress en burn-out. In mijn werk heb ik door het boek en de uitleg meer theoretische onderbouwing gekregen over onderliggende thema’s. Daarnaast wordt zowel in het boek als in de training veel aandacht besteed aan ervaringsgerichte oefeningen die ik ook weer kan toepassen in mijn werk. Het heeft mij als professional maar zeker ook als mens verrijkt. Ik kwam mijn eigen thema’s weer tegen; soms confronterend maar ook goed en leerzaam. Ik zou de opleiding zeker aanbevelen. Ik heb Jane ervaren als een betrokken persoon en een zeer kundige opleider van wie ik veel kan leren.

- Nicolet Antonissen, Coach

Ik kijk terug op een heel inspirerend en voedend traject dat naast diepgaande voeding en ontwikkeling voor mijn werk in de begeleiding van groepen in individuelen, een grote bijdrage is geweest in mijn persoonlijke ontwikkeling. Zoals het gaat in dit vak (zou moeten gaan ook), gaan persoonlijke- en professionele ontwikkeling hand in hand en dat geldt voor dit traject bij uitstek. Had ik maar kennis van dit gedachtengoed gehad toen ik zelf in een burn-out zat, is meermaals door me heen gegaan. Het had me wellicht heel veel tijd gescheeld en het vruchteloos zoeken naar de juiste begeleiding voor mijn eigen herstel bespaard. Dit is wat ik zelf zocht en niet heb gevonden toen het nodig was. Ik zou het daarom iedere professional die werkt met mensen in een burn-out situatie te maken heeft aanraden en gun het vooral de cliënten.

- Katja Versluis, Coach, Scopus

Ik heb deze vijfdaagse zeker als een meerwaarde ervaren gezien het boek, wat al zeer praktisch is, toch nog wat meer handvaten gekregen heeft. Door de ervaringsgerichte manier van werken heb ik als deelnemer aan den lijve kunnen ondervinden wat deze insteek van burn-out betekent en hoe dat kan (in)werken op mijn manier van in het leven staan en verder gaan in het leven. Daarnaast werken de trainers ook vanuit een waarderende benadering, wat natuurlijk fijn en bekrachtigend is. Dus, de 5-daagse was enerzijds voor mij als persoon van waarde, omdat ik mij bekrachtigd gevoeld heb waardoor ik weer wat meer in mezelf en in mijn kunnen ben gaan geloven. Daarnaast was het ook voor mij als professional van waarde gezien de bruikbaarheid van alles wat ons aangereikt is. Zeker een aanrader !

- Beatrijs Stevens, Coach

Ik heb de 5-daagse als zeer waardevol ervaren. De verdieping in de materie van burn-out is echt een verrijking. Verder kijken dan alleen naar het probleem van overbelasting en moeite hebben in omgaan met stress, maakt deze 5-daagse zo waardevol. In mijn werk is deze zienswijze absoluut een meerwaarde. Het is waardevol om naar de betekenis van burn-out te kijken, i.p.v. het te zien als een probleem dat (liefst zo snel mogelijk) opgelost moet worden. Juist de visie dat burn-out ons iets te vertellen heeft en ons eigen groei- en leerproces een impuls kan geven is helpend en van groot belang. De opleiding is absoluut aan te bevelen aan andere zorgprofessionals in dit vakgebied. Dat je als deelnemer aan de masterclass ook (weer) langs je eigen thema’s gaat is een extra plus en helpt je juist als professional zelf nog meer te verdiepen. De begeleiding van Jane in de training is professioneel, liefdevol en indien nodig ook confronterend. Altijd met een “open hart” zoals Jane zelf zo mooi zegt. Deze training is echt een aanwinst voor je toolkit als begeleider en professional.

- Joanke Sierksma, Coaching & stressconsultancy, De Essentie

Na het lezen van het boek van burn-out naar levenszin wist ik het zeker: hier ga ik halen wat ik nodig heb voor mijn praktijk als (loopbaan)coach. Tijdens het eerste blok waar het stappenplan werd uitgewerkt, realiseerde ik dat ik in mijn beweeglijkheid een stuk vast zat en dat ik daar graag meer ruimte in wilde creëren. In combinatie met de aandacht voor drie gebeurtenissen in het leven waarover ik niet voldoende gerouwd heb, kreeg ik meer ruimte in mijzelf. De opleiding is niet alleen gericht op korte termijn gedragsverandering maar ook op het werken op de identiteitslaag en ervaren: waar komt dit herhalende patroon vandaan? Ik heb de opleiding al bij diverse mensen aangeraden. Zij bespeurden namelijk de verandering die ik persoonlijk heb doorgemaakt en vroegen naar deze opleiding. Jane is een ervaren vrouw met een missie. Vanuit haar bezielde aanwezigheid heeft zij de groep meegenomen door het programma. Bij iedereen zag en voelde je de ontwikkeling en de ruimte die de oefeningen mogelijk maakten.

- Madelon Crol, Coaching en advies

Trainers

Jane Alice Coerts

Jane Alice Coerts

Graag deelt Jane haar passie voor leren en ontwikkelen en onderzoekt ze met begeleiders van ontwikkelprocessen welke professionele en persoonlijke stappen een bijdrage leveren aan het proces van vakmanschap naar meesterschap. Wat wil nu gezien worden? Wat opent het potentieel en het hart? 

Sinds 2000 begeleidt ze leiders en begeleiders op het gebied van vitaliteit en leiderschap. Op beide gebieden is veel winst te behalen.

Haar stijl laat zich goed omschrijven als ‘persoonlijk en gepassioneerd’. Bij elke ontmoeting neemt ze zichzelf mee, laat ze zichzelf zien.  Op die manier kan ze ook van anderen vragen zich te laten zien. Kennis en ervaringen (laten) delen, mensen in contact brengen met hun waarden, hun kwaliteiten, hun dieper weten, dit alles loopt als een rode draad door haar leven.

Ze is nieuwsgierig, analytisch, gepassioneerd en heeft een antenne voor dat wat in de schaduw ligt te wachten om ontdekt te worden. Als zeiler weet ze dat de kortste weg naar het doel niet altijd de snelste weg is en dat windstilte of droogvallen soms nodig is om te reflecteren, te verteren, het materiaal weer op orde te brengen en tot rust te komen. En dat tegenwind nodig is om scherp te blijven en een storm om de boel op te schudden en te herijken: wat is nu nodig om weer op koers te raken? 

"Je moet van 2 kanten komen om elkaar te ontmoeten." (Stef Bos)

Silvie Rossèl

Silvie Rossèl

Een burn-out wordt ook wel een ‘wake-up call van de ziel’ genoemd. Silvie ondervond aan den lijve dat het antwoord op deze ‘call’ ligt in het verwelkomen van dat wat gezien, gehoord, gevoeld en gevoed wil worden in jou, zodat je vervolgens kunt thuiskomen in jezelf, thuis bij wie je in essentie bent. Haar burn-out leerde haar dat ze eerst de reis naar binnen te maken had om zichtzelf welkom te heten, met haar mooie kanten en haar schaduwkanten, voor ze een ander helemaal kon verwelkomen.

Ruim 15 jaar levert ze vanuit diverse functies, waaronder die van trainer, coach en development assessor, haar bijdrage op het vlak van persoonlijke en professionele groei. Sinds 2021 begeleidt Silvie individuen en organisaties specifiek op het gebied van stress- en burn-out, vanuit haar praktijk ‘Welkom Thuis’. Steeds opnieuw is ze dankbaar en geraakt als ze de mensen die ze begeleidt helemaal mag ontmoeten op hun ontwikkelingspad. 

Haar stijl wordt door anderen omschreven als liefdevol uitdagend, toegankelijk en betrokken.  In haar werk combineert ze verschillende stromingen, waaronder Transactionele Analyse, Systemisch Werk en Neuro Linguïstisch Programmeren. Vanuit haar achtergrond als yin yoga teacher werkt ze graag met het lichaam als toegangspoort tot heling.

Thuiskomen in jezelf, duurzame heling is alleen maar mogelijk wanneer we de onderliggende oorzaken van burn-out aankijken en dit doen vanuit een holistische benadering, oftewel een benadering waarbij er niet alleen aandacht is voor de cognitieve laag, maar juist ook voor de fysieke, emotionele en spirituele lagen in onszelf die vragen om geheeld te worden. Dit is dan ook de reden waarom ze deze prachtige werkwijze met heel veel passie verspreidt aan collega-begeleiders.

"In de verwelkoming ligt de uitnodiging om met alles wat er is aanwezig te zijn."

Prijs

€ 2 850,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 19.09.202409:00 - 17:00
 • 20.09.202409:00 - 17:00
 • 17.10.202409:00 - 17:00
 • 18.10.202409:00 - 17:00
 • 02.12.202409:00 - 17:00

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Jane Alice CoertsJane Alice Coerts
 • Silvie RossèlSilvie Rossèl

Prijs

€ 2 850,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach
Startdatum 03/06/2024Duur: 52.5 uur

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF, NOBC...

Lees meer
Opleiding tot integraal gelukscoach
Startdatum 09/12/2024Duur: 64 uur

Opleiding tot integraal gelukscoach

Coach mensen naar meer geluk, welzijn en vitali...

Lees meer
Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Voldoe aan de wettelijke verplichtingen door le...

Lees meer
Meer veerkracht: sta steviger in je schoenen en word wendbaarder

Meer veerkracht: sta steviger in je schoenen en word wendbaarder

Met aandacht voor jezelf, de ander en je omgeving

Lees meer