Nieuw!

Van Burn-out naar levenszin

Verdieping en vervolgopleiding voor ervaren stresscoaches, loopbaancoaches en andere coaches

Webfiche in opbouw. Verdiepingsopleiding na ‘Opleiding tot stresscoach en burn-outcoach’, ‘Opleiding tot loopbaancoach’, ‘Opleiding tot integraal gelukscoach’ en ‘Certified Coach Program: Fundamentals’. Je leert holistisch begeleiden op de identiteitslaag, zodat onomkeerbare transformaties plaats kunnen vinden. Daarnaast bekwaam je je in het herkennen en begeleiden van drie diepmenselijke thema’s in onze westerse wereld: niet-genomen rouw, plekverwarring en passie in de schaduw. Deze thema’s spelen een grote rol bij de gevoeligheid voor een burn-out en mildere stressklachten. Met name niet-genomen rouw kan daarnaast ook reuma- en depressieve klachten verergeren en auto-immuunziekten triggeren (Gabor Maté (2022) De mythe van normaal.)

Situering

Bij de begeleiding van mensen met stress- en burn-outklachten, loopbaanvraagstukken, levensvragen of verdriet is het belangrijk om aandacht te besteden aan hoofd, hart, lichaam en ziel. Gelukkig is dit besef groeiende en deze opleiding biedt handvatten voor holistisch begeleiden op de identiteitslaag. Als er ruimte is voor de wijsheid van zowel het hoofd, als het hart, het lichaam en de ziel, kunnen keuzes gemaakt worden die kloppend zijn voor de mens als geheel. Dat komt de vitaliteit en de levenszin ten goede. Daarom leer je in deze opleiding hoe je met cliënten kunt werken aan ruimte maken in hun hoofd, hoe je ze kunt begeleiden bij het smelten van hun hartpantser, ze kunt ondersteunen in het beter omgaan met onmacht of onrust en hoe je ze in contact brengt met hun roeping of bestemming.

Als er sprake is van niet-genomen rouw, plekverwarring en/of passie in de schaduw kan dat leiden tot burn-out, het gevoel van geen waarde of betekenis te zijn, verlies van loopbaanperspectief of verlies van mentale, emotionele of fysieke veerkracht. Als deze onderstroom onvoldoende onderzocht en onderkend wordt, heeft dat gevolgen voor de mate waarin duurzaam herstel plaats kan vinden. Door – voorbij de symptomen - met deze diepere oorzaken te werken faciliteer je onomkeerbare transformaties. Mensen voelen zich helder, verbonden, geaard en van waarde.

Doelgroep

Deze vervolgopleiding is bedoeld voor ervaren begeleiders van menselijke processen die een vooropleiding in een van de volgende of vergelijkbare richtingen hebben gevolgd: een coachopleiding, een basisopleiding tot stress- of burn-outcoach, een loopbaancoachopleiding, of een opleiding tot geluks- of vitaliteitscoach.

Voor de opleiding is minimaal een bachelor leerniveau (door opleiding of ervaring) nodig. Je bent praktiserend begeleider van menselijke processen (coach, psycholoog, trainer, sociaal verpleegkundige, huisarts, counselor) en bereid om jezelf in te brengen als instrument.

Wat leer je in de opleiding Van burn-out naar levenszin?

 • Je leert het diagnostisch interview af te nemen ten einde vast te stellen hoe goed iemand voor zichzelf zorgt, hoe het dagritme er uit ziet en of er sprake is van een van de – vitaliteit ondermijnende - onderliggende thema’s: niet-genomen rouw, plekverwarring en passie in de schaduw.
 • Je leert systemische ordeningsprincipes toe te passen, zodat mensen zich bewust worden van het belang van plek, ordening, uitwisseling en bron-bestemming en de ‘grotere’ wetten van het leven o.a. integratie van lente, zomer, herfst en winterenergie: balans tussen inspanning en ontspanning.
 • Je leert hoe je – zelf belichaamd - het lichaamsbewustzijn van je coachees kunt trainen.
 • Je brengt coachees in contact met hun secure bases: hulpbronnen die noodzakelijk zijn om de verstoorde hersen-darm-as (de HPA-as of stress-as) te resetten naar hun oorspronkelijke vitale staat én ondersteuning te bieden tijdens en na het herstelproces.
 • Je leert holistisch te begeleiden op de identiteitslaag.
 • Je leert werken met de onderliggende thema’s die stress veroorzaken: niet-genomen rouw, plekverwarring, passie in de schadux
 • Je ontwikkelt een informatieflyer voor opdrachtgevers met do’s en don’ts, teneinde de vitaliteit op de werkplek te stimuleren.

Programma

Dag 1: Kennismaken

 • Het stappenplan: 1. Rust-reinheid -rituelen, 2. Lichaamsbewustzijn trainen; 3. Secure bases (her-)ontdekken; 4. Coachdoel vaststellen; 5. Psycho-educatie omgeving; 6. Werken met onderliggende thema’s niet-genomen rouw, plekverwarring, passie in de schaduw.
 • Afname diagnostisch interview
 • Oefenen met het begeleiden en ervaren van het effect van lichaamswerk
 • Inzicht in en ervaring met holistisch werken op de identiteitslaag
 • De klachten bij niet-genomen rouw: uitputting, plekverwarring: te veel
 • Verantwoordelijkheid en passie in de schaduw: focusverlies;


Dag 2:   Oefenen met het begeleiden en ervaren van het effect van lichaamswerk

 • Inzicht in en ervaring met holistisch werken op de identiteitslaag
 • Begeleiden in het (her-)vinden van Secure Bases
 • Werken met de levenscirkel, de relatie tussen (on-)veilige hechting en hoe we
 • omgaan met verlies en tegenslag


Dag 3:   Oefenen met het begeleiden en ervaren van het effect van lichaamswerk

 • Inzicht in en ervaring met holistisch werken op de identiteitslaag
 • Inzicht in plekverwarring en loyaliteiten (parentificatie, triangulatie, loyaliteit met
 • het lijden van de (groot-)ouders, loyaliteit met het verborgene);


Dag 4: Oefenen met het begeleiden en ervaren van het effect van lichaamswerk

 • Inzicht in en ervaring met holistisch werken op de identiteitslaag
 • Inzicht in en ervaren van de dieperliggende oorzaken van ‘passie in de schaduw’:
 • geluks- en succesangst (t.g.v. het lijden van de (groot-)ouders); jong trauma,
 • archetypische vrouwbeeld, welvaart voor welzijn.


Dag 5:   Supervisie.

 • Aan de hand van professionele vragen van de deelnemers ten aanzien van het begeleiden van coachees met stressgerelateerde klachten, onderzoeken we de dynamiek tussen de coach en de coachee.

Didactische aanpak

 • Tussen de blokken door oefen je met een collega-deelnemer met de aangeboden stof/extra oefeningen.
 • De masterclass begint met een persoonlijke intake
 • Uiteenlopende oefeningen/houdingen uit het lichaamswerk in brede zin
 • De levenscirkel
 • Een scala aan systemische werkvormen
 • Oefeningen uit de gestalttherapie
 • Oefeningen uit voice dialogue
 • Werken met het onbewuste (Jung)
 • Interventies uit de Transactionele Analyse

Leermateriaal

Coerts, J. A. (2021) Van burn-out naar levenszin. De natuurlijke ordening als helend principe. Amsterdam: Boomuitgevers.

Podcasts

Interview Mark Reijnders en Jane Alice Coerts: https://overtransformaties.nl/2022/01/24/over-leven/

Interview Rein Steinkuhler en Jane Alice Coerts

https://www.youtube.com/watch?v=byv8lTp8cug

Trainers

Jane Alice Coerts

Jane Alice Coerts

Graag deelt Jane haar passie voor leren en ontwikkelen en onderzoekt ze met begeleiders van ontwikkelprocessen welke professionele en persoonlijke stappen een bijdrage leveren aan het proces van vakmanschap naar meesterschap. Wat wil nu gezien worden? Wat opent het potentieel en het hart? 

Sinds 2000 begeleidt ze leiders en begeleiders op het gebied van vitaliteit en leiderschap, onder andere bij Phoenix Opleidingen, de Alba Academie, Ludens en haar eigen bedrijf Stream – Leven en werken met passie. Op beide gebieden is veel winst te behalen.

Haar stijl laat zich goed omschrijven als ‘persoonlijk en gepassioneerd’. Bij elke ontmoeting neemt ze zichzelf mee, laat ze zichzelf zien.  Op die manier kan ze ook van anderen vragen zich te laten zien. Kennis en ervaringen (laten) delen, mensen in contact brengen met hun waarden, hun kwaliteiten, hun dieper weten, loopt als een rode draad door mijn leven.

Ze is nieuwsgierig, analytisch, gepassioneerd en heeft een antenne voor dat wat in de schaduw ligt te wachten om ontdekt te worden. Als zeiler weet ze dat de kortste weg naar het doel niet altijd de snelste weg is en dat windstilte of droogvallen soms nodig is om te reflecteren, te verteren, het materiaal weer op orde te brengen en tot rust te komen. En dat tegenwind nodig is om scherp te blijven en een storm om de boel op te schudden en te herijken: wat is nu nodig om weer op koers te raken? 

Silvie Rossèl

Silvie Rossèl

Een burn-out wordt ook wel een ‘wake-up call van de ziel’ genoemd. Silvie ondervond aan den lijve dat het antwoord op deze ‘call’ ligt in het verwelkomen van dat wat gezien, gehoord, gevoeld en gevoed wil worden in jou, zodat je vervolgens kunt thuiskomen in jezelf, thuis bij wie je in essentie bent. Haar burn-out leerde haar dat ze eerst de reis naar binnen te maken had om zichtzelf welkom te heten, met haar mooie kanten en haar schaduwkanten, voor ze een ander helemaal kon verwelkomen.

Ruim 15 jaar levert ze vanuit diverse functies, waaronder die van trainer, coach en development assessor, haar bijdrage op het vlak van persoonlijke en professionele groei. Sinds 2021 begeleidt Silvie individuen en organisaties specifiek op het gebied van stress- en burn-out, vanuit mijn haar praktijk ‘Welkom Thuis’. Steeds opnieuw is ze dankbaar en geraakt als ze de mensen die ze begeleidt helemaal mag ontmoeten op hun ontwikkelingspad. 

Haar stijl wordt door anderen omschreven als liefdevol uitdagend, toegankelijk en betrokken.  In haar werk combineert ze verschillende stromingen, waaronder Transactionele Analyse, Systemisch Werk en Neuro Linguïstisch Programmeren. Vanuit haar achtergrond als yin yoga teacher werkt ze graag met het lichaam als toegangspoort tot heling.

Thuiskomen in jezelf, duurzame heling is alleen maar mogelijk wanneer we de onderliggende oorzaken van burn-out aankijken en dit doen vanuit een holistische benadering, oftewel een benadering waarbij er niet alleen aandacht is voor de cognitieve laag, maar juist ook voor de fysieke, emotionele en spirituele lagen in onszelf die vragen om geheeld te worden. Dit is dan ook de reden waarom ze deze prachtige werkwijze met heel veel passie verspreidt aan collega-begeleiders.

In de verwelkoming ligt de uitnodiging om met alles wat er is aanwezig te zijn.

Prijs

€ 2 850,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 11.09.202309:00 - 17:00
 • 12.09.202309:00 - 17:00
 • 09.10.202309:00 - 17:00
 • 10.10.202309:00 - 17:00
 • 14.11.202309:00 - 17:00

Locatie

Kapellerput (Nederland)
Somerenseweg 100

5591 Heeze
Nederland
Bekijk locatie

Trainers

 • Jane Alice CoertsJane Alice Coerts
 • Silvie RossèlSilvie Rossèl

Prijs

€ 2 850,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 11.03.202409:00 - 17:00
 • 12.03.202409:00 - 17:00
 • 15.04.202409:00 - 17:00
 • 16.04.202409:00 - 17:00
 • 14.05.202409:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Jane Alice CoertsJane Alice Coerts
 • Silvie RossèlSilvie Rossèl

Prijs

€ 2 850,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 19.09.202409:00 - 17:00
 • 20.09.202409:00 - 17:00
 • 17.10.202409:00 - 17:00
 • 18.10.202409:00 - 17:00
 • 15.11.202409:00 - 17:00

Locatie

Landgoed Huize Bergen (Nederland)
Glorieuxlaan 1

5261 Vught
Nederland
Bekijk locatie

Trainers

 • Jane Alice CoertsJane Alice Coerts
 • Silvie RossèlSilvie Rossèl

Prijs

€ 2 850,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 30/03/2023Duur: 40 uur

Opleiding inspirerend coachen

Al meer dan 10 jaar vormt deze basistraining to...

Lees meer
Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 17/04/2023Duur: 24 uur

Opleiding tot intervisiecoach

Intervisie is een manier om te leren van elkaar...

Lees meer
Kennismakingsworkshop: Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 20/06/2023Duur: 1.5 uur

Kennismakingsworkshop: Opleiding inspirerend coachen

Maak kennis met het programma, de werkwijze en ...

Lees meer
Vakopleiding tot extern organisatiecoach
Startdatum 14/09/2023Duur: 99 uur

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

Als externe organisatiecoach bijdragen tot orga...

Lees meer