Opleiding tot integraal gelukscoach

Coach mensen naar meer geluk, welzijn en vitaliteit: zowel privé als op het werk

Veel mensen voelen zich niet gelukkig, zijn eenzaam en leven niet het leven dat ze willen. Er is een groeiende vraag naar coaches die zich richten op welzijn, geluk en persoonlijke groei. Onze 8-daagse opleiding tot Integraal Gelukscoach is de perfecte keuze voor diegenen die graag anderen willen helpen om hun geluk (privé en op het werk) te verhogen, hun doelen te bereiken en hun leven ten volle te leven. Daarnaast zal je na het volgen van deze opleiding ook in staat zijn organisaties te adviseren over het bevorderen van welzijn op het werk (incl. Chief Happiness Officer).

Situering

Geluk onder druk

We zijn behoorlijk welvarend en hebben veel mogelijkheden. Tegelijk zijn mensen ongelukkiger dan ooit. Amper 17% van de mensen ervaart nog veel levensvreugde. 59% van de Belgen geeft aan zich soms tot altijd neerslachtig te voelen. 73% van de Belgen voelt zich matig tot heel eenzaam, 30% is ongelukkig en slechts 27% heeft een hoge gemoedsrust (Bron: Het Nationaal Geluks Onderzoek, UGent, 23 januari 2021). Het RIZIV (2021) constateert een stijging van 41% van mensen die lijden aan depressie. Bij zelfstandigen is die stijging zelfs 55%. Psychiaters spreken van een tsunami aan mentale klachten (bron o.a. EW, april 2021).

Gevoelens van angst, eenzaamheid en somberheid nemen enorm toe. Veel mensen zouden graag gelukkiger en vitaler zijn. Maar hoe bereik je dat? Als Integraal Gelukscoach kan je hier je steentje bijdragen. 

Curatie of preventie?

Er worden veel pillen voorgeschreven tegen depressie, angst en slapeloosheid. Er wordt ook curatief geïnvesteerd in therapie. De mentale gezondheidzorg is overbelast en kent lange wachtlijsten.

Er is echter bedroevend weinig aandacht voor het voorkomen van gevoelens van somberheid, het bevorderen van een geluksgevoel en het preventief investeren in mentaal en fysiek welzijn. Als Integraal Gelukscoach kan je meehelpen deze lacune op te vullen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor coaches, psychologen, HR professionals, loopbaancoaches, maatschappelijk werkenden, sociaal verpleegkundigen, preventieadviseurs, artsen, kinesisten, fysiotherapeuten, leidinggevenden.

De opleiding veronderstelt geen specifieke kennis van - of ervaring met gelukscoaching. Een minimaal bachelor denkniveau wordt aanbevolen.

Wat leer je in de opleiding?

In de Opleiding tot integraal gelukscoach leer je hoe je mensen kunt coachen om hun leven te transformeren. Je begeleidt ze naar meer geluk, welzijn en vitaliteit. Het gaat hierbij vanzelfsprekend niet om het behandelen van depressies, angststoornissen, trauma’s of psychische stoornissen. Dat is het domein van klinisch psychologen. Het gaat om het aanleren van een mindset en gedrag die bijdragen tot meer geluk en welzijn.

Je helpt mensen hun talent voor geluk versterken en goede voornemens en dromen waarmaken. In onze visie betekent dat overigens niet dat mensen zich niet zo nu en dan ongelukkig mogen voelen. Ups en downs horen bij het leven: ‘zonder regen geen bloemen’. Je leert je coachees beter met de ‘downs’ om te gaan en vooral ook om zelf meer ‘ups’ te creëren.

Je bent na de opleiding in staat om zowel individuele coachees te begeleiden als om organisaties te adviseren over werkgeluk.


Doelen van gelukscoaching

De doelen van je coachees kunnen heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld:

 • Zich gelukkiger voelen
 • Beter leren omgaan met ongelukkige momenten, verdriet of eenzaamheid
 • Hun hart durven volgen en hun leven anders inrichten
 • Zich minder aantrekken wat anderen van hen vinden
 • Een betere relatie (werk of privé)
 • Beter omgaan met verlies van een relatie en zich weer durven openstellen voor een nieuwe liefde
 • Leren omgaan met een verlies of een verdrietig ‘life-event’ (niet bedoeld voor ernstig trauma: dat is het domein van de klinisch psycholoog)
 • Minder doen wat moet, meer doen wat men wil
 • Meer bewegen
 • Minder curling-ouder zijn
 • Meer me- of we-time krijgen
 • Het werk na de uren gemakkelijker loslaten
 • Een betere levensbalans
 • Beter opkomen voor eigen wensen en grenzen
 • Stevigere spieren
 • Een droom waarmaken
 • Zingeving ervaren, ‘giving back’ invullen
 • Gezonder eten en leven
 • Eenzaamheid aanpakken
 • Meer ruimte maken voor creativiteit en fun
 • …. 

Leuke bijwerking...

Je werkt systematisch aan het bevorderen van welzijn en geluk van je coachees. En jijzelf? Er kan een leuk bijeffect zijn: van deze opleiding word jijzelf mogelijk zelf ook gelukkiger en vitaler. Mensen die bijdragen aan geluk van anderen, blijken immers gelukkiger te zijn. (Bron: Professor Annemans, 2021). Daarnaast zitten doorheen de opleidingsdagen telkens 'kleine geluksjes' verstopt...  

 

Programma

Vanuit het Integraal Geluksmodel © en de principes van positieve gezondheid leer je jouw coachees begeleiden naar meer welzijn & privé- en werkgeluk.

Theorieën en modellen

 • Wetenschappelijke inzichten over geluk: wat is geluk, geluksmodellen, de geluksparadox, in hoeverre is geluk beïnvloedbaar?
 • Verkenning van het vak: wat is Integrale Gelukscoaching, waarom gelukscoaching, uitgangspunten, grenzen van het vak: verschil coaching en therapie.
 • Het Integraal Geluksmodel ©.


Motiveren tot verandering

 • Vaststellen van doelen van de coachee, versterken van de veranderwens en focus.
 • Motivatietheorie en duurzame gedragsverandering: ik weet het wel maar doe het niet … hoe coach je een coachee van dromen naar durven en doen. Leren onderzoeken en omgaan met de ‘ja-maars’ m.b.t. de veranderwens.
 • Beeldvorming: vragenlijsten, gelukslekken, verbeterpunten voor welzijn, maatwerk actieplan.


Sleutels tot geluk

 • Ontdekking van het zelf: coachees helpen ontdekken wie ze echt zijn om meer vanuit authenticiteit hun leven in te richten. Betekenis van zijnsbewust coachen in relatie tot geluk en welbevinden, dilemmacounseling.
 • Zingeving en bijdragen aan een geheel als sleutel tot geluk.
 • Verbinding: coach je coachee naar betere privé- en werkrelaties, coachees leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid. Helpen bevorderen van werkgeluk.


Fysieke vitaliteit: coach je coachee naar een mindset en gedrag dat bijdraagt tot fysieke vitaliteit (met gastexpert: Michiel Preymann).

 • De kracht van ademhaling inzetten in coaching. Eenvoudige toepassingen van HRVB / Hartcoherentie training ter vermindering van stress, slaapproblemen en sombere gevoelens (niet een depressie).
 • Motiveren tot gezonde voeding: van weten naar doen.
 • Motiveren tot gezond bewegen: van weten naar doen.
 • Coachees helpen beter te slapen.


Mentale vitaliteit: coach je coachees naar meer veerkracht.

 • Coachees helpen hun veerkracht te vergroten, te ontspannen en gezond om te gaan met stress. O.a. door lichaamsgerichte coaching.


Constructief denken: Mindset: de sleutel tot duurzame ontwikkeling.

 • Bevorderen van zelfacceptatie en zelfwaardering van coachees. Coachees leren omgaan met de innerlijke criticus, imposter syndroom, enz.
 • Coachen om positief om te gaan met uitdagingen, zelfsabotage, patronen en belemmerende gedachten, zoals: perfectionisme, onzekerheid, te hoge eisen aan jezelf stellen, people pleasen, controlebehoefte, werkverslaving / bewijsdrift, zelfbeeld, faalangst, ….
 • Toepassing van coachtechnieken zoals o.a.: positieve psychologie, kracht-, waarden- en zijnsgericht coachen, motiveren, confronteren, provocatief coachen, lichaamsgericht coachen, ACT, RET, enz.


Coachen naar meer positieve gevoelens, leren accepteren en omgaan met negatieve gevoelens.

 • Coachees leren herkennen van - en focussen op - positieve gevoelens: o.a. gebruik van visualisaties.
 • Coachees leren omgaan met pijn, angst of boosheid uit het verleden. Dit gaat over de reguliere, onprettige of verdrietige levensgebeurtenissen en niet over trauma's zoals beschreven door klinisch psychologen. Leren herkennen wanneer het over echte trauma’s gaat en een verwijzing naar een arts en klinisch psycholoog nodig is. Leren hoe je dit sensitief bespreekbaar maakt.


De impact van gevoelens van veiligheid. Wat kan een coachee doen om een gevoel van meer veiligheid en grip te ervaren?

De impact van genieten van schoonheid op geluk en welbevinden.

De invloed van de band met de natuur op de geluksbeleving (met gastexpert: Ann Sterckx).

Presentatie van je praktijkcase: de begeleiding van een proefcoachee. Ook tijdens de eindopdracht leren we met en van elkaar: de deelnemers presenteren hun aanpak en resultaten van het traject met hun oefen-coachee en reflecteren op hun eigen proces.

Didactische aanpak

 • De opleiding is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek maar is uiteraard heel ervarings- en praktijkgericht.
 • Je krijgt per onderwerp een korte theoretische onderbouwing, oefent met technieken op elkaar en gaat aan de slag met praktijkcases. Je begeleidt minimaal 1 oefen-coachee.
 • Advies van een gezondheidsprofessionals of life coaches blijft nogal eens beperkt tot delen van tips en goedbedoelde peptalk. De coachee komt niet tot duurzame verandering. In deze opleiding werken we diepgaand aan het transformatieproces van de coachee: niet alleen weten, maar ook via het dromen, voelen, willen, durven en doen.
 • De opleiding is ervaringsgericht: naast de begeleiding van een oefen-coachee ga je met je studiebuddy en tijdens intervisies ook aan de slag met je eigen actieplan voor meer geluk en welzijn. Zo ervaar je zelf het effect dat de oefeningen hebben op je coachees.
 • Maximum aantal deelnemers: 12

Leermateriaal

 • HRDA hand-outs: Opleiding tot integraal gelukscoach
 • HRDA naslagwerk met de voornaamste inzichten uit de training
 • Oefeningen voor coachees
 • Interactieve Elektronische Leeromgeving: boordevol extra leermateriaal, bvb: ondersteunende vragenlijsten, toolbox, filmpjes, enz

Gasttrainers

 • Michiel Preymann van de Healthy Crew: fysieke vitaliteit: ademhaling, voeding, beweging
 • Ann Sterckx: de invloed van de natuur op een gelukkig en gezond leven.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Getuigenissen (3)

Deze opleiding is absoluut uniek. Enerzijds is de training theoretisch zeer duidelijk opgebouwd, maar je gaat ook effectief aan de slag met coachgesprekken. De feedback die Annita geeft, is altijd enorm helpend en haar bemoedigende woorden hebben me ook het zelfvertrouwen gegeven om echt met 'Gelukscoaching' aan de slag te gaan.

- Davy Lambrechts, kinesitherapeut/ coach, Realine BV

'Opleiding tot integraal gelukscoach' ... Deze naam bracht automatisch al een warm en blij gevoel in mij naar boven en dit gevoel is tijdens de opleiding alleen maar sterker geworden. Het volgen van deze sessies heeft me doen beseffen dat we niet het 'ultieme geluk' moeten nastreven, maar dat je elke dag, ook tijdens een mindere periode, kleine momentjes van geluk kunt ervaren. Het is misschien wel 'het ultieme geluk' dat je andere mensen kunt begeleiden in hun weg naar meer zinvolle momenten in hun leven. Ik dank Annita voor haar sublieme begeleiding en het delen van haar ervaring en deskundigheid!

- Heidi Greif, Accountant, HEJO CONSULT BV

Als krak in haar vak, brengt Annita ook in deze opleiding het beste van haarzelf. Ze deelt al haar kennis en staat er voor open om in te gaan op datgene dat zich tijdens de opleidingsdagen aandient. Dat maakt de opleiding tot integraal gelukscoach uniek.
Daarnaast gaan we steeds aan de slag met “echte cases” die we als cursist zelf (vrijblijvend) mogen inbrengen. Dat geeft je de ruimte om als coach echt verder te groeien in die aspecten waar je nog niet helemaal in thuis bent. En het leukste van alles, je mag iedere opleidingsdag je eigen cadeautje samenstellen dat je ‘s avonds meeneemt, want iedere opleidingsdag wordt je uitgenodigd om zelf verder te werken aan je eigen geluk. Dat kan gaan over geluk in jouw privé-leven en/of over je carrière gebonden geluk. Dat laatste brengt me genadeloos bij datgene wat ikzelf hoog in het vaandel draag als coach en in mijn vorige “leven” als HR-verantwoordelijke en werkgever: werkgeluk en welzijn op de werkvloer. Ook deze thema’s komen meer dan eens aan bod en zijn de dag van vandaag niet meer weg te denken.
De opleiding tot integraal gelukscoach, wat mij betreft een aanrader!

- Nele Seys, Systemisch- & loopbaancoach | Freelance Payroll & HR-Consultant, Pax Mentis Coaching

Trainer

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is bestuurslid van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Prijs

Prijzen verschillen bij sommige edities.

Editie 3:

€ 3 150,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Editie 4:

€ 3 250,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 09.12.202409:00 - 17:00
 • 14.01.202509:00 - 17:00
 • 27.01.202509:00 - 17:00
 • 10.02.202509:00 - 17:00
 • 10.03.202509:00 - 17:00
 • 31.03.202509:00 - 17:00
 • 22.04.202509:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 20.05.202509:00 - 17:00

Locatie

Radisson Blu Astrid Antwerpen
Koningin Astridplein 7

2018 Antwerpen
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 3 150,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 05.05.202509:00 - 17:00
 • 12.06.202509:00 - 17:00
 • 15.09.202509:00 - 17:00
 • 13.10.202509:00 - 17:00
 • 18.11.202509:00 - 17:00
 • 08.12.202509:00 - 17:00
 • 12.01.202609:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 03.02.202609:00 - 17:00

Locatie

Kasteel Sint-Michiels
Groenstraat 11

2860 Sint-Katelijne-Waver
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 3 250,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Inspirerend coachen: Basis
Startdatum 05/09/2024Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer
Certified Coach Program: Fundamentals
Startdatum 19/09/2024Duur: 77.5 uur

Certified Coach Program: Fundamentals

Become the best version of yourself as (busines...

Lees meer
Opleiding tot stresscoach en burn-out coach
Startdatum 16/09/2024Duur: 56 uur

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF, NOBC...

Lees meer
Welzijn op het werk: hoe zorg je voor gelukkige en veerkrachtige medewerkers?
Startdatum 13/05/2025Duur: 8 uur

Welzijn op het werk: hoe zorg je voor gelukkige en veerkrachtige medewerkers?

Ook tijdens verandering en drukte

Lees meer