Nieuw!

Masterclass Paradoxaal Begeleiden van teams en organisaties

Als leider, teamcoach of (HR) professional effectief en inclusief omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma's

Na de masterclass ben je in staat om de diepere, paradoxale mechanismen achter complexe team- en organisatievraagstukken bloot te leggen en hanteerbaar te maken en teams en organisaties op een meer duurzame en evenwichtige manier aan te sturen. Dankzij de opleiding kijk je met een andere bril naar complexe vraagstukken binnen organisaties. Je gaat naar huis met een beproefde methodologie en een uitgebreide toolbox om in je eigen dagelijkse praktijk in te zetten.

Situering

Hoe kun je teamleden stimuleren tot het nemen van initiatieven, maar ook het stuur houden op het geheel? Hoe kan je efficiënt werken volgens standaarden, maar ook ruimte bieden voor maatwerk? Hoe kun je een dagelijkse operatie draaien, maar tegelijkertijd ook innoveren? Hoe maak je snelheid in een verandertraject, maar bouw je ook draagvlak?

Dit zijn slechts enkele van de spanningsvelden waar je als leidinggevende, projectmanager, veranderaar, adviseur of professional dagelijks mee te maken hebt. Je ervaart dat de opgaven waar je voor komt te staan steeds complexer worden. De diversiteit binnen je team of organisatie wordt almaar groter en je krijgt met nog meer partijen en belangen te maken. Hoe ga je om met deze toegenomen verscheidenheid aan ogenschijnlijk tegengestelde invalshoeken, visies of belangen?  

Je realiseert je steeds vaker dat eensluidende oplossingen of ontwikkelingsrichtingen niet meer werken. Je wilt effectief leren omgaan met de spanningsvelden in jezelf, je team en je organisatie, deze met elkaar verbinden en voor je laten werken.

Paradoxaal leiderschap gaat juist over het benutten van de kracht van tegenpolen. Centraal daarbij is het hanteren van een  ‘en-en’-perspectief, d.w.z. erkennen dat beide tegenpolen gelijkwaardig zijn en allebei nodig om een effectief en duurzaam resultaat te bereiken. De kernvraag is hoe we beide polen zo met elkaar kunnen verbinden en combineren dat ze elkaar aanvullen en versterken (in plaats van elkaar in de weg te zitten)?

Doelstelling

In deze masterclass leer je hoe je de paradoxen in teams en organisaties hanteerbaar kunt maken en als productieve kracht inzetten. Bij teams hebben we het vooral over de sociale dynamiek tussen mensen met verschillende stijlen en aanpakken. Bij organisaties gaat het ook over de structuren en systemen die de organisatie richting en vorm geven.

Doelgroep

Teamcoaches, Leidinggevenden, HR-professionals, trainers, procesbegeleiders, projectmanagers, verandermanagers, consultants, mediators en iedereen die met groepen werkt.

Vooropleiding

Vooraleer je deze Masterclass kan volgen, moet je de basisopleiding gevolgd hebben: Basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap.

Programma

Dag 1: Paradoxen en teams

Voorbereiding: lectuur van het boek ‘Paradoxaal leiderschap’ + enkele artikelen

Onderdelen:

 • Spanningsvelden en diversiteit
 • Omgaan met polarisatie in teams
 • De paradoxale dialoog: ruimte geven aan de professionals om samen te kiezen naargelang de situatie tussen verschillende en zelfs tegengestelde aanpakken.

 

Dag 2: Paradoxen en organisatie

Voorbereiding: lectuur van enkele artikelen + invullen van de paradoxale organisatiescan

Onderdelen:

 • Slingeren tussen tegenpolen
 • Sturing geven aan organisatieparadoxen
 • Paradoxale aanpak van management- en organisatievraagstukken: bijv. strategievorming, organisatiestructuren, sturingsmechanismen, innovatie, veranderingsprocesen, leiderschap, talent management, ...
 • Analyse van eigen organisatie a.d.h.v. de paradoxale organisatiescan

 

Dag 3: Verdiepingsdag met eigen casuïstiek

Didactische aanpak

We starten deze masterclass met het bekijken van de complexe dynamiek van teams vanuit een paradoxaal perspectief. Hoe kunnen we sluimerende spanningsvelden bespreekbaar en hanteerbaar maken? Hoe kunnnen we mensen met verschillende stijlen en aanpakken laten samenwerken en diversiteit tot een kracht maken? Hoe kunnen we gepolariseerde situaties waar partijen tegenover elkaar staan, weer open trekken? Hoe kun je professionals in een team ondersteunen om met elkaar verantwoorde afwegingen te maken voor complexe vraagstukken?

Vervolgens kijken we naar bredere organisatievraagstukken, met vragen als: hoe breng je ogenschijnlijk tegengestelde doelen bij elkaar in je strategie? Hoe kun je een ingeslagen koers tijdig bijsturen en vermijden dat je doorschiet in één van de extremen? Hoe kan je als organisatie wendbaar schakelen en snel inspelen op de telkens wijzigende context, zonder je consistentie te verliezen? Hoe kun je met organisatiestructuren werken die ook flexibel zijn? Hoe kan je vernieuwen en ook de kracht van het bestaande behouden? Hoe kan je maatwerk leveren en improvisatievermogen versterken, maar ook werken vanuit duidelijke kaders?

We bouwen verder op de paradoxale methodiek en maken die heel specifiek voor het team- en organisatieniveau. De deelnemers krijgen een uitgebreide toolset aangereikt waarmee ze tijdens de masterclass kunnen oefenen op hun eigen casuïstiek. Als onderdeel van het programma over de organisatie, vullen de deelnemers de paradoxale organisatiescan in om een beeld te krijgen van hoe paradoxaal competent de eigen organisatie (of een organisatie waarmee ze werken) is en hoe ze deze kunnen versterken. Uiteraard wordt er door het sterk interactieve karakter van de masterclass ook intensief van elkaar geleerd.

Leermateriaal

 • Uitgebreid leermateriaal met presentaties, artikelen, tools, video's, vragenlijsten, ...
 • Het boek `Paradoxaal leiderschap´ van Ivo Brughmans en Silvia Derom

Leerlijn Paradoxaal begeleiden en coachen

Rond het thema Paradoxaal (bege)leiden en coachen, kan je bij HRD Academy volgende opleidingen volgen:

 1. Basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap 
 2. Praktijkdag Paradoxaal (zelf)leiderschap
 3. Masterclass Paradoxaal Coachen (1 op 1)
 4. Masterclass Paradoxaal Begeleiden van teams en organisaties

Om de 2 verdiepende masterclasses of de praktijkdag (2, 3 en 4) te kunnen volgen, moet je eerst de Basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap gevolgd hebben.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Trainer

Ivo Brughmans

Ivo Brughmans

Ivo Brughmans is filosoof, politicoloog en managementconsultant. Hij werkt vanuit Antwerpen en Utrecht en adviseert organisaties doorheen heel Europa. Het verbinden van tegenpolen loopt als een rode draad door zijn leven en werk: als filosoof bezig met praktische bedrijfskundige problemen, als Belg werkzaam in Nederland en als rationalist vertrouwend op intuïtie.

Ivo is gepassioneerd door het thema van paradoxaal leiderschap: hoe kunnen we ogenschijnlijk tegengestelde waarden en doelen met elkaar verbinden, in onszelf, in organisaties en in de samenleving? Zijn passie is om complexe en taaie vraagstukken vanuit een en/en-perspectief te bekijken, vanuit de diepe overtuiging dat dit perspectief nodig is om te komen tot meer duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag.

Over dit paradoxale perspectief schreef Ivo verschillende boeken en geeft hierover inspiratiesessies, masterclasses, workshops en trainingen. Zijn meest recente boek 'Paradoxical leadership. How to Make Complexity an Advantage' (2023) wordt wereldwijd verspreid door Rotman/University of Toronto Press.

Ivo studeerde Filosofie, Internationale politiek en Bedrijfskunde en is psycho-energetisch master coach. Hij heeft 25 jaar gewerkt voor een internationaal management adviesbureau.

Prijs

€ 1 870,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 19.11.202409:00 - 17:00
 • 10.12.202409:00 - 17:00
 • 21.01.202509:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Ivo BrughmansIvo Brughmans

Prijs

€ 1 870,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Masterclass Paradoxaal Coachen (1 op 1)
Startdatum 05/11/2024Duur: 32 uur

Masterclass Paradoxaal Coachen (1 op 1)

Help je coachee zijn/haar paradox om te zetten ...

Lees meer
Masterclass Teamcoaching
Startdatum 16/09/2024Duur: 56 uur

Masterclass Teamcoaching

Bouw als teamcoach aan een uitmuntend en high p...

Lees meer
Sociocratie 3.0: haal het beste uit je team en organisatie
Startdatum 26/09/2024Duur: 32.5 uur

Sociocratie 3.0: haal het beste uit je team en organisatie

Concrete technieken voor meer autonomie, result...

Lees meer
Praktijkdag Paradoxaal (zelf)Leiderschap

Praktijkdag Paradoxaal (zelf)Leiderschap

Verdiep je kennis van paradoxaal (zelf)leidersc...

Lees meer