Nieuw!

Praktijkdag Paradoxaal (zelf)Leiderschap

Verdiep je kennis van paradoxaal (zelf)leiderschap en oefen op real cases

Deelnemers die de Basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap volgden, krijgen de mogelijkheid om te verdiepen, om de paradoxale bril en methodiek toe te passen op de eigen casuïstiek en om met elkaar ervaringen uit te wisselen over het werken met paradoxen in de praktijk.

Doelgroep

Iedereen die de basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap bij HRDA heeft doorlopen of deze opleiding in een andere vorm bij Ivo Brughmans en/of Silvia Derom heeft gevolgd.

Doelstellingen

Verdiepen van theorie en praktijk van Paradoxaal (zelf)Leiderschap en het delen van casuïstiek en praktijkervaringen.

Programma

De praktijkcases en de vragen van deelnemers zijn leidend bij het vormgeven van het programma. Deelnemers nemen hun vragen en casussen mee. Afhankelijk van wat zich aandient, zullen we een aantal casussen en ervaringen plenair delen en een aantal in kleinere groepjes bespreken.

Uiteraard delen de trainers hun reflecties hierop, maar de deelnemers leren ook in belangrijke mate van elkaar. Waar aangegeven en relevant, kan er verder worden verdiept op theorie en praktijk, delen de trainers ook hun eigen casussen/ervaringen en nemen ze de deelnemers mee in nieuwe ontwikkelingen en inzichten.  Er is ruimte om verder te oefenen en te verdiepen in zowel het gedachtegoed als in de methodiek.

Aanpak

Leervraaggerichte aanpak, met zowel:

  • aandacht voor praktijktoepassingen als voor modellen en theorie;
  • inzichten van de trainers als uitwisseling met elkaar;
  • aandacht voor het proces van werken met paradoxen als inhoudelijke exploratie en verdieping van de paradoxen zelf.

Leerlijn Paradoxaal begeleiden en coachen

Rond het thema Paradoxaal (bege)leiden en coachen, kan je bij HRD Academy volgende opleidingen volgen:

  1. Basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap 
  2. Praktijkdag Paradoxaal (zelf)leiderschap
  3. Masterclass Paradoxaal Coachen (1 op 1)
  4. Masterclass Paradoxaal Begeleiden van teams en organisaties

Om de 2 verdiepende masterclasses of de praktijkdag (2, 3 en 4) te kunnen volgen, moet je eerst de Basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap gevolgd hebben.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Trainers

Silvia Derom

Silvia Derom

Silvia Derom is professioneel coach, trainer en ontwikkelaar van opleidingen en coachtools. Ze maakte van haar fascinatie voor tegenstellingen, ‘en-en-en’ verhalen en eigenlijk alles wat niet in één hokje te plaatsen is, haar specialiteit. Ze verdiepte zich o.a. in mensen met een breed interesseveld (creatieve generalisten) en maakte er haar missie van om deze doelgroep op de kaart te zetten in Vlaanderen en Nederland. Nu leidt ze ook andere coaches op die met deze doelgroep willen werken via haar ‘Multipassionate Coaching Academy’.

De begeleidingen van deze veelzijdige coachees gaan vaak over de dans tussen focus en veelheid, uitwaaieren en afbakenen, rust en uitdaging. Niet zelden omschrijven ze zich ook als ‘vat vol tegenstellingen’. De link met paradoxen en het werk van Ivo Brughmans was snel gelegd. Ivo en Silvia sloegen de handen in elkaar om de denkkaders van het paradoxale denken te vertalen naar concrete coachtools en methodieken en schreven samen het boek ‘Paradoxaal Coachen’.

Ivo Brughmans

Ivo Brughmans

Ivo Brughmans is filosoof, politicoloog en managementconsultant. Hij werkt vanuit Antwerpen en Utrecht en adviseert organisaties doorheen heel Europa. Het verbinden van tegenpolen loopt als een rode draad door zijn leven en werk: als filosoof bezig met praktische bedrijfskundige problemen, als Belg werkzaam in Nederland en als rationalist vertrouwend op intuïtie.

Ivo is gepassioneerd door het thema van paradoxaal leiderschap: hoe kunnen we ogenschijnlijk tegengestelde waarden en doelen met elkaar verbinden, in onszelf, in organisaties en in de samenleving? Zijn passie is om complexe en taaie vraagstukken vanuit een en/en-perspectief te bekijken, vanuit de diepe overtuiging dat dit perspectief nodig is om te komen tot meer duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag.

Over dit paradoxale perspectief schreef Ivo verschillende boeken en geeft hierover inspiratiesessies, masterclasses, workshops en trainingen. Zijn meest recente boek 'Paradoxical leadership. How to Make Complexity an Advantage' (2023) wordt wereldwijd verspreid door Rotman/University of Toronto Press.

Ivo studeerde Filosofie, Internationale politiek en Bedrijfskunde en is psycho-energetisch master coach. Hij heeft 25 jaar gewerkt voor een internationaal management adviesbureau.

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap
Startdatum 10/09/2024Duur: 16 uur

Basisopleiding Paradoxaal (zelf)Leiderschap

Leer met een unieke methodiek effectief omgaan ...

Lees meer
Masterclass Paradoxaal Begeleiden van teams en organisaties
Startdatum 19/11/2024Duur: 24 uur

Masterclass Paradoxaal Begeleiden van teams en organisaties

Als leider, teamcoach of (HR) professional effe...

Lees meer
Masterclass Paradoxaal Coachen (1 op 1)
Startdatum 05/11/2024Duur: 32 uur

Masterclass Paradoxaal Coachen (1 op 1)

Help je coachee zijn/haar paradox om te zetten ...

Lees meer
Inspirerend coachen: Basis
Startdatum 05/09/2024Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer