i.s.m.Partner logo 1

De corporate activist: change professional van de 21ste eeuw

Tools voor change makers, systeemveranderaars en kantelaars!

In dit programma brengt Rudy Vandamme zijn senioriteit in: zijn wetenschappelijke kennis, zijn praktische skills en zijn 30 jaar ervaring in organisaties. In het traject zoekt hij bondgenoten om diepe paradigma's in organisaties en in de samenleving te doen kantelen. Doel is om meesterschap te verwerven om in een complex systeem een zinvol verschil te maken.

Situering

Een aantal jaren geleden kon je nog mensen horen zeggen ‘ik voel me zo alleen met mijn strijd voor een betere gang van zaken in de organisatie; ik sta alleen op de barricades voor een betere wereld’. Ondertussen weten we dat het in organisaties en in de samenleving wemelt van individuen die hun leven en werk richten naar zingeving en naar het opbouwen van een betere wereld. ‘Purpose’ wordt het kompas.


Vanuit hun functie zijn het leidinggevenden, trainers, HR professionals, consultants of coaches. Maar als je met hen praat, dan zijn er betere termen om hen te typeren: veranderaar, kantelaar, agile transformator, teal adept, Semco Style, DDO’er, sociale ondernemer, change agent, change maker, ‘tempered radical’, rebel, corporate activist, enz.


Rudy Vandamme noemt hen met één term ‘idealisten’. Ze laten hun werk en leven leiden door een ideaal. Ze zijn de pioniers die niet kiezen voor business as usual. Ze willen een zinvolle bijdrage leveren via hun baan en zo een betere wereld bouwen, een beter management, meer humaan, meer ecologisch. 


De idealisten en kantelaars lopen nogal eens vast met hun aanpak en energie. Soms gaan ze er te hard tegenaan, soms te naïef, soms onverstandig. Ze botsen met het systeem, met regels, met inertie en met meer machtigen.  Appelo geeft in zijn boek 'Change Management 3.0' drie opties om met dergelijke situaties om te gaan:

 1. Take it: je aanvaardt dat systemen hun eigen wetmatigheden hebben en je leert leven met de beperkingen van de realiteit. Je geniet van je gouden kooi.
 2. Leave it: je verlaat de plek en je zoekt een organisatie die zich baseert op menswaardig management en zinvolle bezigheden.
 3. Change it: je gaat aan de slag met jouw persoonlijk functioneren en je leert om effectiever te worden in het beïnvloeden van medemensen en complexe systemen. Je wordt een bekwame change agent, een corporate activist.


In deze training gaat het over optie drie: de metavaardigheden die je kan leren om in gelijk welke functie of plek, een bekwamere change agent te zijn. Het verhaal begint altijd bij jezelf: leading by example. Hoe ver sta je met je zelfsturing? Ken je je relatiepatronen? Weet je hoe je overkomt? Wat is je communicatieve kracht en bekwaamheid? Heb je het minimaal persoonlijk ontwikkelingsniveau om te kunnen opereren in een complexe omgeving?


Het doel van de training is meesterschap verwerven om in een complex systeem een zinvol verschil te maken. Gedurende de gehele training neem je een eigen change situatie als oefenterrein, leren we van elkaars vorderingen en groei je in je identiteit.


Als je je herkent in onderstaande vragen, dan kan dit traject je allicht helpen:

 • Hoe kan ik congruent leven volgens mijn hoogste doelen en waarden terwijl mijn omgeving daar niet op afgestemd is?
 • Hoe kan ik vanuit een binnenpositie (leidinggevende, HR medewerker, expert professional) het systeem fundamenteel helpen veranderen?
 • Hoe kan ik vanuit een buitenpositie (coach, trainer, consultant) het systeem doen kantelen?
 • Hoe kan ik idealist blijven zonder er onderdoor te gaan?
 • Hoe deal ik als leidinggevende met de kloof tussen wat ik naar mijn team kan doen en wat er van boven op me afkomt?
 • Kan ik in mijn eentje een systeem doen kantelen?
 • Hoe kan ik als opleider het zo aanpakken dat ik naast competenties ook met de onderstroom van de organisatie werk?
 • Hoe krijg ik als consultant teal, agile, lean of Semco verkocht?
 • Hoe kunnen we management en organisaties meer zelforganiserend maken?
 • Hoe kan ik de weerstand tegen verandering, innovatie en creativiteit bij mensen aanpakken?


Lees hier hoofdstuk 4 uit het boek 'Zinzoekers' (Rudy Vandamme): Idealist tegen wil en dank: Zinzoekers H4 Idealisten

Doelgroep

 • Trainers, coaches en consultants die van buitenaf of binnenaf transitieprocessen in organisaties willen begeleiden.
 • HR professionals, interne opleiders, interne coaches, leanbegeleiders en leidinggevenden die zich herkennen in het profiel van veranderaar of idealist.
 • MT-leden, HR verantwoordelijken en changemanagers die zelf reorganisatie en veranderprocessen willen initiëren.
 • Ingenieurs en economen die de menselijke kant van change willen leren kennen.
 • Ontwikkelaars die aansluiten op de brede ontwikkelingsgolf om in organisaties meer leven te brengen, meer ruimte te geven aan zelforganisatie en meer welzijn en zinvolheid te bekomen voor medewerkers en klanten. 
 • Ontwikkelaars die de visie van Frederic Laloux, Steve Denning, Ricardo Semler, Jan Rotmans, Kegan & Lahey, Joiner & Josephs, Peter Senge, Ken Gergen en Wouter Hart in de wereld willen zetten.
 • Professionals die zelf in transitie zijn en in hun ontwikkeling een sprong willen maken naar een sterke persoonlijkheid van een changer.
 • Transitiewerkers in burgerinitiatieven.

Voorkennis

De ideale deelnemer:

 • Je bent een ervaren professional die open staat om te evolueren op niveau van vaardigheden, grondhouding en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je bent iemand die in de praktijk staat (intern of extern) van transities en verandering.
 • Je bent geen beginneling in het domein van persoonlijke ontwikkeling en je durft je kwetsbaar opstellen.
 • Je hebt basisvaardigheden in coaching, bemiddeling, NLP of geweldloze communicatie in je bagage.
 • Je werkt vanuit een missie om systemen te doen kantelen naar meer menselijkheid, participatie, authenticiteit, oprechtheid en ecologie.
 • Je bent op zoek naar gelijkgezinden, een thuis.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert vaardigheden en principes die je helpen je circle of influence beter te benutten.
 • Je leert hoe je met complexe systemen kan omgaan.
 • Je werkt aan je eigen patronen en persoonlijkheid.
 • Je werkt toe naar een competentieprofiel van de effectieve systeemveranderaar.
 • Je leert zelfsturingsvaardigheden om met frustraties, onzekerheid en macht om te gaan.
 • Je leert je missiegedrevenheid combineren met zelfzorg.
 • Je leert weerstand van systemen en medemensen ombuigen.
 • Je leert de principes om binnen een organisatie veranderingen te zien als bewegingen van mensen.
 • Je leert kalm blijven in fasen van disruptie en chaos.
 • Je leert hoe je binnen organisatieverandering structuur, cultuur, visie en individu kan combineren.
 • Je leert draagvlak creëren in change programma’s.
 • Je leert het breder kader kennen van 21ste eeuwse complexiteitsvaardigheden.
 • Je verwerft een mindset waar je de volgende fase van je leven op kan bouwen.
 • Je leert werken met collectieve intelligentie.
 • Je leert casegebonden strategieën en scenario’s ontwerpen.

Programma

Het programma is opgebouwd rond handelingsprincipes die je beïnvloedingsvaardigheid in complexe systemen verhoogt. Het begint bij jezelf, vervolgens leer je werken met je medemens om tenslotte te werken aan de structuur en de cultuur die je wil doen kantelen.

Uit vorige groepen leren we dat leeftijd, geslacht, ervaring, sector en competentieniveau van de deelnemers erg verschillend kan zijn. We zien deze diversiteit als een voordeel en nodigen je uit dit te zien als een communicatief oefenterrein.

Dag 1: Personal mastery

Quote: Om aan change te doen in complexe omgevingen heb je een vergevorderd persoonlijk ontwikkelingsniveau nodig.


Complexe change processen beginnen en eindigen bij jezelf. Jij bent de spilfiguur van wat je wil veranderen. Daarom starten we dit traject met je eigen ontwikkeling.


Voormiddag
: Het gelaagd ontwikkelingsmodel voor een holistische kijk op change

We starten de eerste halve dag met het opmaken van spelregels voor veiligheid, collegiaal vertrouwen en creatieve leeromgeving. We passen dit meteen toe op het onderwerp: hoe creëren we een omgeving waarin we elkaar op een veilige manier wederzijds kunnen beïnvloeden?  Vervolgens brengen we het basismodel aan waar we het ganse leertraject naar refereren: het gelaagd ontwikkelingsmodel. We exploreren de diepte van je persoonlijke ontwikkeling, maar ook de breedte van je bewustzijn rond tal van ontwikkelingen in grotere gehelen. Ontwikkelingen sporen immers samen.  En change op een bepaalde laag (bv een organisatie) laat zich voeden aan ontwikkelingen in alle bovenliggende en onderliggende lagen.


Namiddag
: Je persoonlijke ontwikkelingsniveau

In de namiddag gebruiken we het fasemodel van ontwikkelingspedagoog Kegan & Lahey. We brengen er je persoonlijk ontwikkelingsniveau mee in kaart. Met dit model wordt het duidelijk dat een effectieve katalysator van change processen investeert in zelfkennis en communicatieve vaardigheden. We eindigen de eerste dag met het opvragen van je eigen casus. We brengen je 'circle of influence' in kaart en we stellen doelen. We krijgen zo zicht op de meest voorkomende uitdagingen en engageren ons om het geleerde toe te passen in de eigen praktijk.


Dag 2: Emergence mastery

Quote: Beïnvloeding doe je via het creëren van contexten waarin emergentie plaatsvindt.


Het proces van de change vraagt een emergente context. Je bent een contextbouwer. Er zijn methoden ter beschikking die je in staat stellen om een context te bouwen waarin de change ontstaat.


Voormiddag
: Het proces van emergentie ervaren via de methode van de ontwikkelcirkel

Emergentie is het fenomeen dat veranderingen niet gemaakt worden maar ontstaan vanuit kwaliteitsvolle interacties. Op deze dag wordt dit proces gedemonstreerd met de methodiek van de Ontwikkelcirkel. Deze bestaat erin erkenning te geven aan ieders inbreng en engagement te laten ontstaan op een gedeeld groter geheel. Voor jou als deelnemer is het een ervaringsdag. Je ervaart van binnenuit de werkzame principes van emergente contexten. Er wordt een onderwerp genomen dat de groep inhoudelijk ook direct aanbelangt. De trainer faciliteert het gesprek.


Namiddag
: Toepassing van emergentie technieken in organisaties

We reflecteren over de principes die ten grondslag liggen aan emergentieprocessen. We houden ze in het licht van ieders toepassingsveld: wat is bruikbaar? Op welke wijze kan je onderdelen van de methode toepassen in je eigen casus?Dag 3: System mastery

Quote: Complexe systemen kunnen beter aangevlogen worden als levende systemen, dan als machines.


Met het transitiecanvas® krijg je een overzicht van de hefbomen die samengenomen een complexe cultuur of systeem doen kantelen.


Voormiddag: Een overzicht van alle veranderingsmodellen

Iedereen kent wel Kotter: beginnen met urgentie, een guiding coalition samenstellen en zo verder. Wist je dat Kotter zichzelf al heeft geüpdate? We bekijken naast Kotter nog 6 andere veranderingsmodellen. Deze zijn ontleend aan andere wetenschappelijke disciplines: de sociologie, antropologie en geschiedenis bijvoorbeeld. Als organisaties levende systemen zijn, dan maar beter inspireren op de levendigheid van burgerbewegingen. Dat levert een heel nieuwe kijk op change binnen organisaties. Deze kijk wordt geïllustreerd met vele voorbeelden uit diverse sectoren.


Namiddag: Het transitiecanvas® toegepast op jouw praktijk

De 22 elementen uit het  transitiecanvas worden uitgelegd met voorbeelden uit de praktijk. De toepassing op je casus maakt het mogelijk om bewust te worden waar nu vooral je energie en aandacht naar toe gaat. Je leert je blinde vlekken kennen en je leert welke volgende stap je te nemen hebt. Het transitiecanvas is een uitstekend middel om transitieprocessen te faciliteren en regelmatig te checken waar je staat met je voortgang. Je krijgt ook richtlijnen om transitieprincipes te combineren met business resultaten en KPI’s.Dag 4: Disruption mastery

Quote: Disruptie is een noodzakelijk onderdeel van ontwikkeling, het vraagt lef maar ook zorg.


Disruptie gaat hier niet over nieuwe producten of start-ups, maar over het lef om een verschil te maken.


Voormiddag
: Je persoonlijk disruptiepatroon

Iedereen maakt op zijn eigen manier een verschil in zijn leven en in zijn omgeving. Ben je een rebel of idealist, dan heb je waarschijnlijk sterke voorbeelden uit je jeugd. We modelleren ieders zeer persoonlijke manier om aan disruptie te doen. We kijken ook naar de uitdagingen en valkuilen die er aan gekoppeld zijn.


Namiddag
: Disruptietechnieken in je context

Op deze namiddag duiken we in de toepassing. We volgen een aantal principes uit de sociale psychologie en neurowetenschappen rond effectieve beïnvloeding. We weten ondertussen dat argumenteren en pastoor spelen niet werkt. Maar wat dan wel? We overlopen een aantal succesvolle disruptie- en beïnvloedingstechnieken uit het communicatieve domein. We passen dit toe op jouw casus. We zoeken naar de gepaste hefboom uit het repertorium van technieken.Dag 5: Change mastery

Quote: Als veranderen een blijvend gegeven wordt, dan moeten we met zijn allen leren om vlot te leren bewegen doorheen veranderingen.  


Vlot kunnen participeren in veranderingen is een 21ste eeuwse vaardigheid. Het sluit aan bij levenslang leren.


Voormiddag
: 21ste eeuwse vaardigheden om te participeren in komende transities

Mensen succesvol door een specifieke verandering loodsen, is slechts één resultaat. Mensen bekwamer maken om veerkrachtig te participeren in gelijk welke verandering, is van een heel andere orde. Dan belanden we in het domein van bewustwording, educatie en levenslang willen leren. In deze voormiddag krijgen we een helder zicht op de inhouden van transitiebewustzijn en een set transitievaardigheden. Met dit metaniveau kan je veel winst boeken. We verkennen ook de notie van Bildung voor DDO’s (deliberately developmental organisations).


Namiddag
: Een methodiek om te leren reflecteren

Als uitsmijter van deze opleiding: een krachtige methodiek om mensen in je directe omgeving te helpen bewustworden van hun houding tegenover uitdagingen en veranderingen. Velen gedragen zich als slachtoffer. Met de draakoefening kan je hen doen nadenken over zichzelf. We eindigen het traject met presentaties van jezelf. We oogsten de individuele opbrengsten en verankeren de collectieve kennis.

Didactische aanpak

 • Vooraf doen we een schriftelijke intake.
 • Didactisch is er een samenhang van verschillende werkvormen. Er zit bijvoorbeeld een stevig stuk input in zodat je nieuwe denkkaders verwerft om in complexe systemen zinvol en veerkrachtig bezig te zijn.
 • Je individuele change-situatie wordt gedurende de gehele opleiding als oefenterrein gebruikt.  Je past dus het geleerde constant toe op je eigen situatie en je eigen cases.  Je gaat kritisch en actief aan de slag met het geleerde en past dit toe in je eigen praktijk.
 • Je wordt gecoacht en je krijgt feedback op persoonlijke patronen en eigen praktijkcases van collega deelnemers en van de trainer.
 • We leren veel van concrete ervaringen, best practices en 'lessons learned' uit de praktijk van Rudy Vandamme en uit praktijkvoorbeelden en ervaring van collega’s.
 • We demonstreren concrete technieken zoals taalpatronen, vraagstellingen en bodymind reactiewijzen.
 • We doen een reeks unieke oefeningen en experimenten waarin nieuwe patronen aangeleerd worden.
 • We creëren als groep gezamenlijk kennis en inzicht rond change en zelfzorg in complexe omgevingen.
 • Na het traject krijg je de kans tot blijvende netwerking en samenwerking.
 • Maximum aantal deelnemers: 12

Leermateriaal

 • Boek: Vandamme, R. (2017). Zinzoekers.  De kracht van radicale authenticiteit.
 • Boek: Vandamme, R. (2016). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van teams. De Ontwikkelcirkel als leidraad.
 • Boek: Sterckx, A. & Vandamme, R. (2016).  De gelukkige activist.

De bezieler, Rudy Vandamme, aan het woord

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

 

Getuigenissen (29)

Heel goed om verandering eens op een hoger perspectief te beschouwen.
Change door de lens van verandering.

- Johan Tré, Zelfstandig, Johan Tré BV

Vanuit mijn eigen overtuigingen, wou ik handvaten krijgen om op een speelse manier aan activisme te doen. Gezien de mooie combinatie van persoonlijke reflectie en technische denkmodellen, kon ik hier mijn eigen verhaal van maken. Top! De laatste dag mijn eigen invulling als veranderaar kunnen brengen aan de groep, was een zeer mooie kers op de taart als manier om feedback te verzamelen!

- Nadine Hermans, Trainer en business coach, BV The Talent Corner

waaw... verdiepend rakend op verschillende lagen waarin mijn plek der moeite zich heeft ontvouwd.
Dank aan Rudy omdat je ruimte geeft aan integreren van visies/technieken/methodieken én vooral aan persoonlijke zingeving.
Dank omdat je ruimte geeft aan ons als individu, aan onze identiteit ontdekken en verweven met datgene waarin wij het verschil wensen te maken voor organisaties.
Dank voor dit verbindend proces.

- Karolien Gallant, Zelfstandig , Virtuozen

Een atypische cursus. Als deelnemer ga je aan de slag met jezelf en je veranderproject. Hierin word je begeleid door Rudy die als een soort alchemist zijn ruime kennis en ervaringen van verandermethodieken mixt met stappen die deelnemers maken. Je leert van jezelf en van anderen. Op deze manier groeit je inzicht in de organisatorische verandering waar je een rol in speelt.

- Wilco van Eldik, Manager HR, Archipel Zorggroep

Zeer boeiende opleiding over het uitdagende vakgebied van de veranderkunde. Met veel onderbouwing vanuit de zeer brede kennis van Rudy Vandamme, vanuit vele theoretische bronnen en vanuit mooie praktijkvoorbeelden. Inspirerend en uitnodigend om er in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan.

- Dennis van de Rijt, Programma manager, Hart voor de Zaak

Een opleiding van een andere orde. Een combi van therapie en concrete denk/reflectiekaders.
Enkel voor de gamechanger die ook bereid is naar zichzelf te kijken, het team, de organisatie en het grote geheel.

- Laura Rummens, Director back office, Acerta BV

Als je met mensen en groepen werkt, zou ik deze opleiding zeer zeker aanraden!

- Liesbeth Beaumont, HR Development Consultant, Baloise Insurance

Wat was dat een waanzinnige reis!!! Een van de beste investeringen tot nu toe in mijn carrière. Dat waar ik je voor wil bedanken is niet in woorden uit te drukken. Diepe buiging voor jouw pad en wat je in ons aangeraakt hebt.

- Nathalie Noslin, Interim Manager, Finance Avenue BV

Een proces is in gang gezet. Er is vanalles aan het gebeuren binnen in mezelf, meer dan wat ik aan change management kan doen in de organisatie waar ik werk. Dat intra-persoonlijke is echter wat ik nodig heb.

- Martine Van Camp, HR verantwoordelijke , HP

Vooral veel over mezelf geleerd in relatie met anderen of in het grotere geheel. Veelheid aan informatie en enkele krachtige methodieken om toe te passen.

- Myriam Candries, zaakvoerder, Comma Consulting

Net op het moment dat ik hoge frustraties had omdat ik met de nodige passie, drive, kennis, werklust en zelfs inspiratie niet de impact had om de patronen op corporate niveau te doorbreken en daadwerkelijk veranderingen door te voeren, ontving ik een mailtje ivm de opleiding de corporate activist! Niet enkel de titel, maar vooral de unieke agenda sprak me aan. De opleiding heeft mijn verwachtingen overtroffen. Rudy brengt je met zijn enorme rijkdom aan kennis en ervaring bij hoe je ontwikkelingsgericht kan werken. Hij doet dit op een unieke manier via het aanleren van modellen, cases, role modelling, verschillende invalshoeken, oefeningen en zelfreflectie die zeer verbindend werken. De ‘handvaten’ die ik net nu nodig had en die onmiddellijk toepasbaar zijn in ons nieuw programma rond de customer centric organisatie, de organisatie doen kantelen van intern gericht naar focus op de klant en marktvraag. Rudy slaagt erin het complexe eenvoudig te brengen en doet dit met de nodige authenticiteit, steeds met aandacht voor de groep en met een grote ontdekkingsdrang naar het nieuwe. De 5 dagen waren fascinerend, inspirerend en verhelderend en hij heeft ervoor gezorgd dat ik met meer wijsheid, humaniteit en een heldere mindset bewuster en verbindend in het leven sta. Dank je wel, Rudy!

- Els Demeester, Corporate Vice President - Chief of Staff, Tech Data

De verwachtingen bij het lezen van de aankondiging werden ingelost. Zet je aan het denken, stimuleert de creativiteit en geeft goesting om ermee aan de slag te gaan.

- Felix Van Roost, stadsmarinier, Stad Antwerpen

Rudy is een activist pur sang en een heel voorkomende gastheer. Hij creëert een fijne en veilige sfeer en hij werkt doelgericht. De afwisseling van werkvormen maakt het een effectieve training. Omdat Rudy zoveel theoretische kennis en modellen praktisch gebruikt, is deze cursus altijd zinvol, hoeveel ervaring je ook hebt. En wat een verademing om te horen dat activisten nooit tevreden zijn. Er is onrust en daar wil je iets mee. Je wilt dat organisaties gaan bewegen, dat je de early majority weet te bereiken en weet te overhalen om in de verandering mee te gaan. Dan ben je er nog niet, maar het begin is er en je krijgt de tijd om er met Rudy en de groep op te reflecteren. Heel prettig, want alle activisten worstelen ermee, maar het komt goed.

- Rutger Dekkers, docent HRM, Hogeschool Rotterdam

belangrijke kennis voor iedereen die te maken heeft met verandertrajecten

- Wilma Heesen, Directeur Jeugdgezondheidszorg, Yunio

Rudy heeft gigantisch veel expertise en ervaring. De voorbije weken heb ik modellen en inzichten aangereikt gekregen die processen op verschillende niveaus in gang zetten. Het moet wel nog bezinken om er concreet mee aan de slag te kunnen gaan. Het is aan ons als deelnemer om er een eigen vertaalslag van te maken.

- Kim Buggenhout, Communicatie business partner, NMBS

Het traject is een unieke gelegenheid om met gelijkgestemden je eigen ontwikkelpad en dat van de organisatie te exploreren. Een ideale opleiding om je eigen dogma's in vraag te stellen en er activistisch mee aan de slag te gaan.

- Matthias Marescaux, Bedrijfsadviseur, VLAIO

Dit is een heel leerrijk traject waarbij we in kleine groep mochten leren en creëren onder deskundige begeleiding van een trainer zoals Rudy. Ik ben blij om tot de 'emerging minds' te mogen behoren ;-).

- Marika Gysel, Executive team coach, Result@work

Ik ben me bewust geworden van diverse aspecten rond verandering en transitie: gelaagdheid, bij mezelf en de organisaties waar ik actief ben, transitiecanvas, emerging minds ... dit zijn nieuwe aspecten die herkenning en verrijking brengen voor mij. De opleiding is ruim genoeg maar toch concreet.

- Elke De Bruyckere, Beleidsmedewerker, KBC Groep

Boeiende opleiding die het blikveld verruimt van hoe omgaan met veranderingen in organisaties.

- Kristof Joosen, Gedelegeerd bestuurder, PIT Antwerpen NV

Goede opleiding om zelf eens te reflecteren over je rol als change professional in een groter geheel.

- Leen Poppeliers, Senior consultant, Delaware

Super opleiding voor transitie-experts gegeven door een ervaren gids die je aanzet tot zelfreflectie en helpt om patronen te doorbreken bij organisaties.

- Tom Debaere, Zaakvoerder, consultant, coach

Rudy Vandamme is een bezield moderator/inspirator/facilitator. Het programma brengt bijzondere inzichten in de rol die je voor jezelf ziet weggelegd om het verschil te maken binnen organisaties, helemaal in lijn met je ‘purpose’, datgene waarvoor je het doet. Je krijgt doorheen het proces een betere kijk op hoever je zelf staat vanuit je eigen persoonlijkheid in veranderingsprocessen; alsook op de bredere rol die je kan opnemen om als activist een transitie te faciliteren. Rudy is een ware expert in zijn vak. Hij slaagt erin zijn bijzondere brede kennis en praktijkervaring moeiteloos samen te brengen in een afwisselend en interactief programma dat je meeneemt van begin tot eind.

- Katrijn Steenbeke, Founder & Managing Partner, Marbl

Terwijl ik mij initieel inschreef in deze training om mijn change management skills te onderhouden, bleek de Corporate Activist training een onverwachte ontdekkingsreis te zijn - samen met een groep gelijkgestemden. Elk van ons had een andere historische bagage, maar allen waren we enthousiast om samen te ontdekken hoe wij zin kunnen brengen in onze maatschappij en het grotere geheel. Met verschillende groepsdynamicatechnieken, levensinzichten en zijn emergentievaardigheden, loodste Rudy de groep door een collectief bewustwordingsproces waar we ook allen individueel veel aan hadden. Voor mij was deze training welgekomen aangezien ik worstelde met enkele recente life events. De Corporate Activist training heeft mijn ogen geopend en werd voor mij een kantelmoment: naast mijn job als interim manager, zou ik graag mijn bijdrage leveren aan de maatschappij. Mijn leven als 'zinzoeker' is nu begonnen.

- Mohan Caers, Managing Director, MChange BVBA

Rudy is een bijzondere mentor in het begeleiden van transitie in organisaties. Het is een geschenk om onder de begeleiding van Rudy krachtige theoretische en praktische inzichten te verwerven in het denken, het voelen en het ageren als activist. het heeft ons, Marbl, geholpen bij het duidelijk definiëren van onze rol als Corporate Change Activist in de wereld van Ontwikkelen en Welzijn.

- Ann-Sophie Deprez, Founder & Partner, Marbl

Rudy beschikt over een rijkgevulde rugzak met inzichten, modellen, raamwerken en denkkaders. Door zijn kennis gul te delen, prikkelt hij mijn denken. Tijdens mijn zoektocht naar welke vorm van activisme het beste bij mij past, vind ik het heerlijk om intellectueel gevoed te worden op een manier die alleen Rudy kan. Bovendien weet hij me telkens weer te inspireren door op het juiste moment de juiste vraag te stellen. Bovenal is Rudy een mens die zichzelf blijvend in vraag durft stellen en op een wendbare manier inspeelt op wat de groep én elke deelnemer nodig heeft. Dat maakt hem authentiek, kwetsbaar en toch robuust. Of anti-fragiel, om het met de woorden van Taleb te zeggen.

- Jan De Keyser, zaakvoerder, Attent voor Talent

Onlangs las ik als krantenkop 'Wetenschappers moeten activisten zijn'. Het deed me terugdenken aan de 5-daagse met Rudy Vandamme rond Corporate Activism. Activist zijn betekende voor mij vrij letterlijk 'publiekelijk, vol vuur en vlam, op de barricades staan'. Totdat ik bij Rudy kwam en tot het inzicht kwam dat je er op een hele andere en even zinvolle manier invulling aan kan geven. Hij leert je met zijn immense kennis op een holistische manier ontdekken en ervaren. Je kijkt naar anderen en ook naar jezelf. Je hebt deze 5 dagen echt nodig om tot goeie reflectie te komen. Krachtig en interactief gebracht! Net wat we nodig hadden om marbl nog scherper te stellen in de wereld van L & D.

- Isabelle Mullenders, Marbl

Hallo, Rudy, Ik wil je hartelijk danken voor de supermooie opleiding. Je methodiek is voor mij een geweldige kapstok om ontwikkeling met diepgang, positivisme en ook relaxedheid te zien. Hartelijk dank en vriendelijke groet !

- Olaf Wierenga

Tja, … die term ontwikkelingscoach … Al een tijdje heb ik het gevoel dat dat een term is die weergeeft waar ik mee bezig ben of beter gezegd waar ik me meer en meer in aan het vormen ben. Ondertussen heeft die term voor mij nog een veel rijkere lading gekregen. Er vallen nu een heel deel puzzelstukjes in elkaar. De benadering van Rudy sluit nauw aan bij de concepten waar ik me vaak op baseer. En aanvullend een hele belangrijke … het ondersteunt de zingeving van wat ik graag doe. Super inspirerend dus!

- Dorine Nevelsteen, docente , Thomas More

Vorige week heb ik een workshop bijgewoond van Rudy. Rudy ... staat daar, roept beelden op, daagt uit... helpt, verduidelijkt. Hij gaat met je een spoor verkennen, legt systemen en verbanden bloot. Dat is de psycholoog in hem, ook een beetje NLP. Wat ik zag was een bevlogen man, een kunstenaar, iemand die zich concentreert op je situatie [hetgeen duidelijk waarneembaar is], een waar vakman. Het intrigerende is dat hij daar staat als een gewoon mens ... zoals je elke dag wel 100 mensen tegenkomt. Het bijzondere zit in de combinatie van het gewone en het professionele. Je kan veel van hem leren!

- Jan Ruyter, CEO, uitgeverij Nelissen

Trainer

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en senior trainer en docent. In zijn trainingen beroept hij zich op dertig jaar ervaring met individuele coaching, teamontwikkeling en organisatieverandering. Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie, NLP en bemiddeling formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten om ontwikkeling vorm te geven. Hij is de oprichter van het Deep Evolvement Instituut. Rudy schreef meer dan 15 boeken, waaronder longsellers: 'Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen voor individuen', 'Handboek Ontwikkelingsgericht coachen van teams', 'Handboek Coachend Leiderschap' en 'Zinzoekers'. Rudy heeft een talent om actuele wetenschappelijke inzichten te verbinden met concrete methodiek.

Prijs

Prijzen verschillen bij sommige edities.

Editie 12:

€ 2 850,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Editie 13:

€ 2 950,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 07.10.202409:30 - 17:00
 • 08.10.202409:30 - 17:00
 • 24.10.202409:30 - 17:00
 • 07.11.202409:30 - 17:00
 • 21.11.202409:30 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Rudy VandammeRudy Vandamme

Prijs

€ 2 850,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 17.03.202509:30 - 17:00
 • 18.03.202509:30 - 17:00
 • 02.04.202509:30 - 17:00
 • 22.04.202509:30 - 17:00
 • 09.05.202509:30 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Rudy VandammeRudy Vandamme

Prijs

€ 2 950,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Authentiek begeleiden van effectieve verandering
Startdatum 07/05/2025Duur: 141.5 uur

Authentiek begeleiden van effectieve verandering

Jouw eigenheid als kracht bij het begeleiden va...

Lees meer
Wicked Skills®, must have skills voor professionals en leidinggevenden
Startdatum 25/10/2024Duur: 8 uur

Wicked Skills®, must have skills voor professionals en leidinggevenden

Skills die professionals en organisaties in hui...

Lees meer
Opleiding tot organisatieopsteller
Startdatum 30/09/2024Duur: 120 uur

Opleiding tot organisatieopsteller

Voor professionals die organisatieopstellingen,...

Lees meer
Certified Coach Program: Fundamentals
Startdatum 19/09/2024Duur: 77.5 uur

Certified Coach Program: Fundamentals

Become the best version of yourself as (busines...

Lees meer