Digital learning workshop: Een digitale quiz opmaken

Hoe maak je een effectieve digitale quiz voor het verwerven of toetsen van kennis?

Een korte, no-nonsense workshop waarop je op een halve dag leert hoe je een goede digitale quiz kan ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken met als doel het verwerven of toetsen van kennis.

Doelgroep

Deze korte opleiding is iets voor jou omdat je bvb:

 • gevraagd bent om quizzen te ontwikkelen voor het toetsen van kennis
 • quiz tools effectiever wil gebruiken
 • de efficiëntie en impact van leer- en verandertrajecten wil verhogen via quizzen

We denken bvb aan L&D professionals, trainers, coaches, experten en iedereen die quizzen wil ontwerpen en ontwikkelen.

Wat leer je in de opleiding?

In deze opleiding bundelen we allerhande concrete tips vanuit 7 vragen:

 1. Wat wil je bereiken met de quiz?
 2. Welke vragentypes zijn er? Wanneer gebruiken?
 3. Hoe formuleer je vragen, alternatieven en feedback?
 4. Hoe bouw je quizreeksen?
 5. Welke tools kan je gebruiken?
 6. Hoe en wanneer quizzen aanbieden?
 7. Hoe kunnen data helpen om je quiz te verbeteren?

Tenslotte staan we even stil bij Gamification.

Na het volgen van deze opleiding kan je een goede quiz ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken.

Korte video over de online workshop

Een kort introductiefilmpje over deze workshop.

Didactische aanpak

 • Tijdens deze online opleiding van een halve dag werken we stap voor stap een concrete quiz uit.
 • Elke stap begint met een korte theoretische introductie waarna de focus ligt op het actief toepassen en uitproberen.
 • We leren het meest door feedback en uitwisseling.
 • Maximum aantal deelnemers: 8

Trainer

Patrick Belpaire

Patrick Belpaire

Patrick Belpaire studeerde in 1984 af als geaggregeerd licentiaat in de Psychologische en Pedagogische wetenschappen. Na een periode van 2 jaar als docent Didactiek en coach ‘Leren Leren’ vervoegde hij Dolmen Computer Applications.  In 1994 combineerde hij zijn ICT, marketing en pedagogische ervaring via de oprichting van het bedrijf U&I Learning nv, gespecialiseerd in (e-)learning.  Dit bedrijf groeiende uit tot een beursgenoteerde onderneming met meer dan 200 klanten en 120 medewerkers in 3 landen. In juni 2010 verliet hij U&I Learning als aandeelhouder en bestuurder. Sindsdien stelt hij zijn ervaring ten dienste als adviseur en begeleider van KMO’s in groei, alsook van grotere ondernemingen in hun evolutie naar lerende organisatie. 

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald. 

  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.
 • Opleidingscheques voor werknemers: Je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid. Opgelet, niet elke HRDA opleiding komt hiervoor in aanmerking, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Opleidingspremie Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ben je zelfstandig, of werk je voor een KMO in Brussel? Dan maak je onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de Opleidingspremie. Opgelet deze premie moet minstens een maand voor aanvang van de opleiding aangevraagd worden.
 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding komt in aanmerking voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Brussels Educatief Verlof: Naast het Vlaams Opleidingsverlof heeft HRDA ook een kwaliteitsregistratie behaald bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Werknemers uit de privésector met hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben onder bepaalde voorwaarden recht op educatief verlof. Opgelet, niet elke HRDA opleiding komt in aanmerking voor het BEV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor BEV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met BR-...

Prijs

€ 360,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 11.10.202213:30 - 17:00

Locatie

Online

Trainer

 • Patrick BelpairePatrick Belpaire

Prijs

€ 360,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

 • 15.12.202213:30 - 17:00

Locatie

Online

Trainer

 • Patrick BelpairePatrick Belpaire

Prijs

€ 360,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 16.03.202313:30 - 17:00

Locatie

Online

Trainer

 • Patrick BelpairePatrick Belpaire

Prijs

€ 360,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 10.10.202313:30 - 17:00

Locatie

Online

Trainer

 • Patrick BelpairePatrick Belpaire

Prijs

€ 360,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven