Nieuw!

Greening yourself, Greening the workplace

Meer natuur in je leven en werk leidt tot een beter welzijn, minder burn-out en minder absenteïsme

Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde kaders, een vernieuwde mindset, creatieve werkvormen, oefeningen en tools exploreer je in verschillende thema’s over hoe je meer natuur in je leven en werk kan integreren in een organisatiecontext. Je leert hoe natuur, mentale gezondheid, een duurzame levensstijl en organisatieontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Meer natuur leidt oa tot meer (werk)geluk, een beter welzijn, stressreductie, minder absenteïsme, minder burn-out een betere concentratie en betere prestaties op het werk.

Situering

Meer natuur in leven en werk is iets waar velen meer en meer naar verlangen. Ook organisaties beginnen stilaan tot het besef te komen dat het inzetten van natuur op de werkvloer bijdraagt tot een beter welzijn van de medewerkers. Denk hier bijvoorbeeld aan het voorzien van een groene omgeving rond de organisatie, of het aanbieden van interne programma’s waarbij natuur een heilzaam effect heeft op de mentale gezondheid van medewerkers. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de natuur in al haar vormen bijdraagt tot stressreductie en een betere concentratie. Bovendien toont onderzoek ook aan dat het verdiepen van de natuurbeleving centraal staat om een verhoogd gevoel van welzijn op te bouwen. Het aanmoedigen van een duurzame levensstijl is een thema dat meer en meer aandacht krijgt binnen het duurzaamheidsdenken. Dit alles kadert bovendien in een bredere aandacht voor ecologische bedrijfsvoering en het tegemoet komen aan de Sustainable Development Goals.

In deze coronatijden zien we een herwaardering van de natuur. Het is belangrijk dat we onze wederzijdse relatie met de natuur voor de gezondheid van zowel mens als natuur ook in post-coronatijd blijven zien en ervaren. Er is een onlosmakelijk verband tussen zelfzorg, zorg voor de natuur en hoe we in leven en werk bezig zijn. Onze gezondheid is namelijk afhankelijk van de gezondheid van de natuur. Deze link vinden we ook reeds terug in academische benaderingen zoals One Health, Planetary Health, One Welfare en Positieve gezondheid. Het is belangrijk dat we zorg dragen voor de natuur, terwijl we ook zorgen voor onszelf. Hoe meer we ons daarvan bewust worden, hoe logischer dit verband zich duurzaam manifesteert in ons leven en werk. En het leidt nog eens tot een zinvol, gelukkig en gezond leven.

Doelgroep

Deze opleiding is met veel zorg ontworpen voor: leidinggevenden, HR professionals, zorgprofessionals, preventieadviseurs, begeleidingsdeskundigen, consultants, (organisatie)coaches, alle professionals die willen bijdragen aan duurzaam werken en ondernemen en CEO’s en bestuurders die hun organisatie willen ‘vergroenen'.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Programma

Dag 1: Greening yourself: Green self, happy self

Het leertraject begint met het onderzoeken van je eigen relatie met de natuur. Allicht ervaar je bij jezelf een verlangen om in je eigen leven en werk meer natuur binnen te brengen. De basis van je professioneel werk ligt altijd in je persoonlijke verhouding met de natuur. We zoeken hoe je relatie met de natuur in je biografie aanwezig is en wat de volgende stappen zijn voor jezelf.

Wat leer je?

 • Je krijgt inzicht in de relatie tussen natuur, gezondheid, duurzaam leven en samenleving door middel van een wetenschappelijk onderbouwd kader.
 • Je onderzoekt je innerlijke natuur en de mate waarin natuur vandaag aanwezig is in je leven en wat je hierin verder kan ontwikkelen.
 • Je krijgt inzicht in hoe je je verlangen naar meer natuur in je leven en werk kan vormgeven.
 • Je leert natuurgerichte of ecologische theoretische kaders kennen die je groeiproces hierin ondersteunen.
 • Je leert vaardigheden die je helpen om de natuur meer te integreren in je leven en werk.
 • Je krijgt meer voeling met je natuurlijke omgeving thuis en op het werk.


Dag 2: Greening the process: Green processes, happy people

Het is sterk voor een organisatie om te kiezen voor het toevoegen van natuur in procesmatige activiteiten. Denk hierbij aan productieprocessen, dienstverlenende processen, HR processen en strategische processen. Bovendien breng je zo leven in de processen en ervaren de medewerkers hun deelname aan deze processen als meer ontspannen, spontaner en natuurlijker terwijl je ook sneller meer diepgang en betere resultaten krijgt. 

Wat leer je?

 • Je leert hoe je selectiegesprekken, vergaderingen, begeleidingsgesprekken en andere professionele gesprekken voortaan met meer impact kan doen, met behulp van de natuur.
 • Je krijgt inzicht waarom het belangrijk is om de relatie met de natuur in te brengen in gesprekken en hoe je dat in de praktijk brengt.
 • Je ervaart hoe de natuur gids en inspirator kan zijn in diverse soorten van begeleidingsgesprekken.
 • Je leert de basisvaardigheden om te begeleiden in en met de natuur.
 • Je leert hoe je intervisiegesprekken op een inspirerende manier kan houden, terwijl je samen kennis creëert in en met de natuur.
 • Je leert je taalgebruik te ‘vergroenen’ in gesprekken waarmee je onbewuste processen op gang brengt.
 • Je leert methoden en wegen om medewerkers uit te nodigen om hun relatie met de natuur te beschouwen als een hefboom voor een betere concentratie, voor betere prestaties, een betere gezondheid en welzijn op het werk.

 

Dag 3: Greening the workplace: Green workplace, feeling home

Deze dag toont je verschillende voorbeelden van hoe je de natuur in je organisatie kan binnenbrengen. We hebben het hier over de werkplek waar we urenlang in vertoeven. Door de werkplek te vernatuurlijken maak je een begin van een ‘corporate green mindset’.

Wat leer je?

 • Je maakt kennis met enkele natuurgebaseerde interventies die leiden tot meer welzijn en preventie van stress en burnout en hoe je ze kan implementeren en evalueren.
 • Je wordt ingewijd in 'biophilic design' en exploreert wat het kan betekenen voor je organisatie.
 • Je leert hoe je hiervoor draagvlak kan creëren binnen je organisatie, zowel bij het management als bij je medewerkers.
 • Je krijgt inzicht in hoe je als werkgever met een groene werkplek ook aan employer branding doet.
 • Je leert hoe je de vergroening van praktijken en processen kan borgen binnen de organisatie.
 • Je leert over wetenschappelijk onderzoek dat de relatie aantoont tussen natuur in leven en werk en stresspreventie, vitaliteit en retentiebeleid.

 

Dag 4: Greening the professional mindset: Green mindset, green results

Het vernatuurlijken en ecologiseren raakt de kern van professionele identiteit. Je ziet jezelf als onderdeel van een ecologisch geheel. Je bent meer dan een specialist of ambtenaar. Je komt tot leven. Je wordt pionier en rolmodel. Er is nood aan rolmodellen die de natuur durven binnenbrengen in processen en in de organisatie.

Wat leer je?

 • Je leert hoe je je professionele identiteit kan vergroenen en hoe je hierin een inspirerend rolmodel kan zijn voor je collega’s.
 • Je leert denken, voelen en handelen vanuit de ‘Ecosystemic approach’.
 • Je leert hoe je een reflexieve professional wordt en hoe dit kan bijdragen tot de ‘green mindset’ in de organisatie.
 • Je ontwikkelt als professional natuurlijke veerkracht in complexe en moeilijke situaties.
 • Je leert transdisciplinair en ecosystemisch denken.
 • Je leert hoe de natuur je kan helpen om staande te blijven in je pionierswerk.
 • Je leert werken met natuurmetaforen, patronen in de natuur en hoe je de natuur als leermeester kan inschakelen in je werk.

 

Dag 5: Greening the corporate mindset: Green change, green business

Het cultiveren van een ‘green mindset’ en een gezonde werkomgeving draagt niet alleen bij tot een vermindering van stress en burn-out en een verhoogd welzijn op het werk, het draagt ook bij tot de verduurzaming van de organisatie en de natuurlijke leefomgeving. Participatie van alle lagen van de organisatie - evenals het betrekken van leveranciers, klanten en stakeholders - zijn een lange termijn ambitie. Dit leidt ertoe dat mensen tot leven komen en verbinden met elkaar en hun omgeving. 

Wat leer je?

 • Je leert een onderstroom op gang brengen om de organisatiecultuur te ‘vergroenen’.
 • Je leert natuurgebaseerde initiatieven en projecten borgen.
 • Je legt de relatie tussen een natuurgebaseerde organisatiecultuur en de 'Sustainable Development Goals'.
 • Je leert in organisatieveranderingen natuurprincipes volgen.
 • We luisteren naar het resultaat van elkaars projecten.

Uitwerken van een natuurgebaseerd project en kruisbestuiving via het online leerplatform

Tijdens de opleiding werk je onder begeleiding van de trainer of assistent aan een natuurgebaseerd project. Dit kan een werkelijke casus zijn, een pilootproject of een mogelijk te implementeren project. Je kan dit alleen doen of met één of meerdere andere deelnemers. Dankzij het online leerplatform van HRD Academy en online samenkomsten volgen en ondersteunen we elkaar in de realisatie van het project. Het doel bestaat erin dat we maximaal aan kruisbestuiving doen en van elkaar leren, elkaar kunnen inspireren en vooral de praktijk hierbij als onze experimenteer- en onderzoekstuin beschouwen. We bouwen hierbij aan ons eigen veerkrachtig ecosysteem dat zal dienen als krachtbron voor ieders project, zowel tijdens als na de opleiding.

Didactische aanpak

 • De opleiding levert inzichten aan uit wetenschappelijk onderzoek en wordt verder ondersteund door ervaringsgericht leren in en met de natuur. We volgen hierin een ecosystemische aanpak en doen daardoor meteen een walk-the-talk. We leren van elkaar en doen aan kruisbestuiving, waarbij de trainer individuele - en groepsfeedback geeft.

 • De fysieke leerdagen worden aangevuld met tussentijdse opdrachten en online bijeenkomsten.
 • Ook wordt een online platform voorzien waarbij iedereen zijn materiaal (cases, voorbeelden, ...) kan delen zodat we ook een lerend en duurzaam netwerk worden waaraan organisaties deelnemen die ervoor kiezen om meer natuur in werk en leven te integreren.
 • Maximum aantal deelnemers: 12

Leermateriaal

HRDA syllabus en digitaal leerplatform

Erkend voor Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques voor werknemers

Deze opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere Educatief Verlof).  Als je als werknemer de opleiding volgt, mag je afwezig zijn op het werk, terwijl je loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.  Erkenningsnummer: ODB-1002117.  Aantal uren: 40.  De opleiding is ook erkend voor de Opleidingscheques voor werknemers.

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Verbindende communicatie voor leidinggevenden en HR professionals
Startdatum 03/10/2024Duur: 25 uur

Verbindende communicatie voor leidinggevenden en HR professionals

Leer de principes van Verbindende Communicatie ...

Lees meer
Vrouw en impact
Startdatum 28/11/2024Duur: 18.5 uur

Vrouw en impact

Ontwikkel als vrouw meer impact en leiderschap ...

Lees meer
Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance
Startdatum 13/09/2024Duur: 32 uur

Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance

Als leidinggevende coachtechnieken inzetten zod...

Lees meer
Kennismakingsworkshop: Opleiding Systemisch Leiderschap

Kennismakingsworkshop: Opleiding Systemisch Leiderschap

Maak kennis met de 10-daagse opleiding ‘Systemi...

Lees meer