Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance

Als leidinggevende coachtechnieken inzetten zodat je medewerkers nog betere resultaten halen

In deze 4-daagse opleiding leer je via coachtechnieken voor managers de performance van je medewerkers optimaliseren. Na de training kan je medewerkers coachen op het beter worden in hun functie, in het beste halen uit hun talenten, in het beter omgaan met werkdruk, in het behouden of hervinden van hun motivatie en in aansluiting te vinden bij hun drijfveren.

Situering

In een wereld waar door kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt een 'war on talent' woedt, waardoor je met minder mensen meer moet presteren, wordt het steeds belangrijker de performance van medewerkers te optimaliseren. Hoe haal je het beste uit je mensen? Hoe leer je ze boven zichzelf uitstijgen? Hoe streef je naar ambitieuze doelen, terwijl je tegelijk je medewerkers duurzaam gezond en bevlogen wil houden?


Taakgericht aansturen en charismatisch leiderschap is niet meer voldoende. Medewerkers verwachten zich blijvend te kunnen ontwikkelen. Ze willen meer geïnspireerd worden dan gestuurd worden.  Door coachvaardigheden voor managers en leiders te ontwikkelen, leer je medewerkers in de breedte te ontwikkelen en hen op inspirerende manier naar betere prestaties te coachen. De organisatieopbrengsten worden verbeterd en de organisatie blijft wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig.


In deze opleiding leer je jouw medewerkers begeleiden naar outperformance door het inzetten van coachvaardigheden voor managers.  


Enkele vragen die behandeld worden in de training: 

 • Hoe haal je het beste uit je medewerkers terwijl je ze energiek en bevlogen houdt?
 • Hoe hou je de focus op resultaat en draag je tegelijk zorg voor een plezierige werksfeer?
 • Hoe maak je jouw team klaar voor de uitdagingen van morgen?
 • Hoe leid je jouw medewerkers soepel door veranderingen?
 • Hoe voorkom je dat goede medewerkers de organisatie verlaten? Hoe verminder je ongewenst verloop en ziekteverzuim?
 • Hoe leer je medewerkers omgaan met werkdruk?
 • Hoe coach je een medewerker van een slachtofferrol naar zelfsturing?
 • Hoe ga je om met een defensieve medewerker, die 'ja' zegt en 'nee' doet?
 • Hoe voorkom je dat medewerkers vastroesten en hoe zorg je ervoor dat ze zich steeds blijven ontwikkelen?
 • Hoe inspireer je een ancien die aan het 'uitbollen' is?
 • Hoe maak je van een verzameling individuen een team?
 • Hoe coach je op afstand?
 • Hoe stimuleer je een zeer ervaren medewerker die inhoudelijk goed presteert maar die geen teamplayer is?

Doelgroep

Iedereen die medewerkers en een team naar betere prestaties wil leiden: leidinggevenden, teamleiders, projectleiders, human resources managers, zaakvoerders, teamcoaches.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je kan inspirerende doelen stellen en je hanteert een meer onderzoekende, coachende en progressiegerichte aanpak.
 • Je leert met medewerkers afstemmen hoe hij/zij kan groeien en voor zichzelf en de organisatie meer kan bereiken.
 • Je kan medewerkers coachen naar herkenning, erkenning en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Je zet als manager meer in op empowerment en je durft vaker delegeren en loslaten. Je biedt medewerkers bewust ontwikkelervaringen.
 • Je bent je bewust van potentieel en je bent gericht op het behouden van talent in de organisatie.
 • Je stuurt bewust op resultaat, motivatie, bevlogenheid en betrokkenheid.
 • Je biedt perspectief aan anciens en experts.
 • Je vindt je eigen authentieke stijl als manager en je bewaakt je eigen balans.
 • Je bewaakt het evenwicht tussen individuele performance en teamperformance.
 • Je bewaakt ook de balans tussen ontwikkelgericht coachen en coachen op performance.
 • Je kan als leidinggevende medewerkers coachen op het beter worden in de huidige functie, in het beste halen uit hun talenten en daaruit zelfvertrouwen putten, in het beter om te gaan met werkdruk, in het behouden of hervinden van hun motivatie en energie en in aansluiting te vinden bij hun drijfveren en energiebronnen.

Programma

Domein 1: Competenties als coachend leider

 • definitie coaching
 • coachhouding: neutrale, open, waarderende, onderzoekende houding (appreciative inquiry)
 • opbouwen van een open, gelijkwaardige en respectvolle relatie: technieken van rapport opbouwen, een veilig én stimulerend coachklimaat scheppen en bewaken
 • coachcompetenties: analyseren, werken vanuit kracht - niet zwakte, luisteren, spreken, feedforward geven, spiegelen, samenvatten, reflecteren,  vertrouwelijkheid, vertrouwen, open en niet oordelend, aandachtig aanwezig zijn, eerlijk en authentiek, respectvol, open minded, gedeelde verantwoordelijkheid: keuzes liggen bij de medewerker, resultaatgericht (doel en kader bewaken)
 • analyse van de ontwikkelvraag : luisteren, verhelderen, doorvragen, toetsen, acceptatie verwerven, vastleggen van de vraag, ontwikkelplan, wanneer doorverwijzen, aspecten van de relatie met alle betrokkenen
 • bewaken van een optimale opbouw van het coachtraject: takenmodel en schaalvraag voor doelgericht en efficiënt coachen, beheerder en gerant van het proces
 • rollen van de coachende leider: oa: faciliteren, counselen, coachen, trainen
 • expertrol: wanneer pas je welke rol toe, balans proces sturen en volgen
 • coachtechnieken : toepassen GROW-model voor gestructureerd coachen, krachtgericht coachen voor blijvend resultaat, feedback geven, herformuleren, spiegelen, confronteren, uitdagen, provocatief coachen, enz
 • beheersen van emoties: omgaan met emoties van medewerkers, BADSOC model voor omgaan met weerstand, brengen van sensitieve boodschappen en opvangen van emoties, doorbreken van passief-agressief gedrag, afhankelijkheid en slachtoffergedrag, omgaan met stagnatie van de ontwikkeling, RET technieken voor het ombuigen van belemmerende gedachten en schrikbeelden
 • kunnen communiceren op verschillende communicatieniveaus: principes van geweldloze communicatie, communicatieniveaus, sturen, volgen, begrenzen
 • ethiek en integriteit van coachend leidinggeven


Domein 2: Zelfkennis van de coachende leider

 • zelfkennis: de coachende leider zelf is het belangrijkste instrument
 • inzicht in eigen waarden en normen, vooronderstellingen, sterkte en ontwikkelpunten en de invloed op je effectiviteit
 • inzicht in de eigen communicatie- en coachstijl en deze leren verbreden
 • omgaan met eigen emoties: leren distantiëren, kritiek incasseren, behouden van de eigen energie, time management voor de coachende leider


Domein 3: Tools en technieken processen

Een coachend leidinggevende helpt de competenties van medewerkers verbeteren waardoor betere resultaten geboekt worden.  In dit domein worden heel wat tools en technieken aangeleerd die je als manager hiervoor kan gebruiken. 

Didactische aanpak

 • De training start met een individuele, schriftelijke intake waarin je jouw leerdoelen, verwachtingen en cases verwoordt.
 • In de training houden we een boeiende mix van theorie en oefeningen aan waarbij veel gewerkt wordt met eigen cases. 
 • Het programma wordt flexibel afgestemd op jouw leerdoelen waardoor je het geleerde heel snel kan toepassen in je eigen praktijk als leidinggevende.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Leermateriaal

 • HRDA handouts: Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance
 • HRDA syllabus: Coaching to outperform – Coach je medewerkers naar betere performance

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Getuigenissen (30)

Ik heb zelf veel gehaald uit de opleiding. We kregen concrete handvaten mee waarmee je onmiddellijk aan de slag kan gaan binnen je eigen praktijk. Ook kon je elke les casussen inbrengen waarin je vast zit. Geen complexe theoretische opleiding, maar heel praktijkgericht en gebruiksvriendelijk. Een echte aanrader!

- Lieza Verhalle , middenkader patiëntenzorg - coördinator psychiatrisch verzorgingstehuis, Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart

Zeer leerrijke sessie om als manager ook een doeltreffende coaching houding te ontwikkelen. Het succes van deze training is vooral te danken aan de excellente didactische vaardigheden en zeer rijke coaching ervaring van Annita, bovenop de brede toolbox die aangereikt wordt en de vele praktische coahing oefeningen onder deelnemers.

- Edwin De Pauw , Head of Data Services & Innovation , Euroclear SA/NV

Annita weet op een heel bevlogen en enthousiaste manier zelfs de moeilijkste casussen aan te pakken. Ze komt met concrete tips waarmee je aan de slag kan. Ik keer nu terug naar de werkvloer met een praktische toolbox om meteen toe te passen.

- Sandra Van Eesbeek , beheer en ondersteuning - helpdesk verantwoordelijke, District09

Ik kreeg dankzij de opleiding heel veel tools ter beschikking die me helpen een coachend leider te zijn.

- Charlotte De Bievre, Businessmanager, Randstad

Een zeer goede opleiding. Ik heb energie te over nu om er tegenaan te gaan. Een lekker concrete opleiding die mij heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven!

- Leony de vries, Manager, Randstad

De opleiding werkt mooi toe naar de doelstelling: 'hoe coachen tot outperformance'. De aangeleerde modellen zijn goede instrumenten om dit doel te bereiken.

- Regine De Wilde, Juriste, Randstad

Een heel goede training met een goed evenwicht tussen praktijk en theorie. Het was heel interessant om vanuit eigen cases te werken zodat we het geleerde in de praktijk leren toepassen.

- Bianca Reuse, Manager L&D, Randstad Group Belgium

Als manager binnen een resultaatgerichte organisatie ervaar je binnen deze opleiding dat tijd maken om je mensen te coachen ook tot resultaat leidt, misschien zelfs tot betere resultaten!

- Evi Thonnon, Randstad

Een interessante opleiding voor alle coaches!

- Ilse Callens, Randstad

Ik vond het een zeer goede en praktijkgerichte opleiding. Ik heb echt wel veel bruikbare tips en technieken geleerd die ik meteen kan toepassen in mijn job. Een aanrader!

- Sofie Goossens, Randstad

Een toffe opleiding, een goede/rustige aanpak. Het geleerde blijft écht hangen, ik heb zin om ermee aan de slag te gaan.

- Helen Vermeulen, Randstad

Een super opleiding! Zeer toepasbaar in de praktijk, gegeven door een gedreven coach die haar enorme rugzak aan kennis en tips graag met de deelnemers deelt.

- Petra Vanspauwen, Randstad

Dit is een inspirerende opleiding! Ik heb veel nieuwe tools geleerd die ik onmiddellijk kan toepassen in de praktijk. Gegeven door een heel ervaren trainer die erin slaagt om een aangename sfeer te creëren waarin écht geleerd kan worden!

- Dorien Laureys, Randstad

Annita heeft dit TOP gedaan! Het technieken en tools die aan bod komen, blijven hangen door haar manier van training geven.

- Carla Moons, Randstad

De training biedt een kader om je praktijkervaring nog gerichter te maken en om op een andere manier naar situaties/problemen te kijken en ermee om te gaan.

- Inge Hansen, Randstad

De opleiding wordt gegeven door een TOPTRAINER! Ze slaagt erin om de groep tot het einde te blijven boeien!

- Katrien Volders, Randstad

Annita is een heel enthousiaste ervaringsdeskundige! Ze houdt continu rekening met de noden van de groep zonder de leerdoelen uit het oog te verliezen. Een superinteressante opleiding.

- Cindy Van de Wijngaerde, Randstad

Dankzij deze opleiding heb ik ontdekt dat er nog zeer veel groeikansen zijn voor mijn professionele loopbaan. Ik raad de opleiding dan ook aan iedereen aan.

- Guy Claes, Scholengroep 13 Zuid-Limburg

Het enthousiasme van de trainer werkt inspirerend. Een zeer hands-on training die onmiddellijk toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

- Daisy Merlo, Scholengroep 13 Zuid-Limburg

Fijn dat er zowel cases aangeboden werden om rond te werken als dat er ruimte was voor eigen input. Een vlotte lesgeefster met een humoristische intake. Ik heb genoten.

- Elien Raskin, Scholengroep 13 Zuid-Limburg

De opleiding was heel interessant, we brachten eigen cases mee en alles werd in een vertrouwelijke omgeving besproken en behandeld. We kregen ook een syllabus, wat een echt naslagwerk is dat ik met veel interesse zal lezen. De opbouw van de training was heel duidelijk en dynamisch.

- Karen De Clercq, Randstad

De cursus is ook toegespitst op het sturen van teams. Een heel praktische opleiding die direct toepasbaar is in de praktijk. Ik heb veel geleerd.

- Mathieu Van Goethem, Randstad

Je wordt verplicht om kritisch na te denken over je manier van coachen. Door je eigen cases te bespreken met collega's bedenk je ook andere manieren om het op te lossen of mensen te coachen. Het was ook een heel fijne leergroep.

- Siska Van Cauwenberge, Randstad

De training wordt gegeven door een aangename trainer met grote expertise. Ze pikt op de juiste manier in op vragen en praktijkcases aangebracht door de groep. Ze houdt het tempo erin en de groepsdynamiek. Ik zou deze opleiding en deze trainer absoluut aan iedere leidinggevende en coach aanraden!

- Birgit De Smedt, Randstad

Het is fijn om even stil te staan bij belangrijke technieken om mijn coachende vaardigheden te verbeteren. Ik heb enorm veel geleerd van deze training.

- Samia De Blander, Randstad

De combinatie van theorie en oefeningen was super uitgebalanceerd; de theorie meteen toetsen aan de praktijk helpt om het helemaal op te nemen.

- Dominique Reyners, Randstad

De trainer is een experte in haar vakdomein. Ze is heel professioneel maar ook grappig, ze enthousiasmeert en is niet veroordelend. Het geleerde is direct en volledig toepasbaar mits oefenen/proberen/durven.

- Regine Desmet, Randstad

Zeer ervaren en bevlogen trainer die inhoudelijk sterk is en het groepsproces stevig kan begeleiden.

- Sofie Plevoets, Randstad

De inhoud is zeer concreet en praktisch toepasbaar op de werkvloer. De aanpak van de trainer was top! Zeer waardevol en geeft goesting om toe te passen in de praktijk.

- Elke Vermeyen, Randstad

Ik heb deze opleiding ervaren als de meest waardevolle opleiding sinds jaren. Ze is onmiddellijk toepasbaar, er praktijkgericht, zeer goed gegeven door de trainer. Inhoudelijk beantwoordde de training perfect aan mijn verwachtingen. Sterk aan te raden!

- Gitta Sauviller, Randstad

Trainer

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is bestuurslid van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Prijs

€ 1 950,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 13.09.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 27.09.2024(B) 09:00 - 17:00
 • 18.10.2024(B) 09:00 - 17:00
 • 15.11.2024(A) 09:00 - 17:00

Locaties

A: Kasteel Sint-Michiels
Groenstraat 11

2860 Sint-Katelijne-Waver
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 1 950,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Inspirerend coachen: Basis
Startdatum 05/09/2024Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer
Certified Coach Program: Fundamentals
Startdatum 19/09/2024Duur: 77.5 uur

Certified Coach Program: Fundamentals

Become the best version of yourself as (busines...

Lees meer
Breng balans in je leiderschap door meer body awareness
Startdatum 14/11/2024Duur: 19.5 uur

Breng balans in je leiderschap door meer body awareness

Leidinggeven begint en eindigt met je eigen lic...

Lees meer
Deep Democracy voor leiders
Startdatum 07/10/2024Duur: 19 uur

Deep Democracy voor leiders

Co-Resolve: op weg naar inclusief en participer...

Lees meer