i.s.m.Partner logo 1

Leidinggeven, coachen of trainen met de kracht van emoties

Krijg grip op je emoties en haal het beste uit jezelf en anderen!

Emotionele Intelligentie, het intelligent omgaan met emoties, is een vaardigheid die je kan ontwikkelen. Ze speelt een cruciale rol in je eigen welzijn en in het welzijn van je relaties met anderen. In deze vierdaagse ontdek je als leidinggevende, coach, trainer of HR professional hoe jij je impact kan vergroten door je open en kwetsbaar op te stellen.

Situering

In de post-Covid maatschappij verschuift Emotionele Intelligentie van een 'nice to have', naar een essentiële vaardigheid.

Wie zal het gemakkelijkst meesurfen op de golven van onze veranderende samenleving? Welke vaardigheden zorgen ervoor dat je ongunstige en onzekere omstandigheden kan overstijgen en erin slaagt je blik te richten op de toekomst? 

Mensen met een hoge Emotionele Intelligentie weten het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen. Ze zijn in contact met hun innerlijke wereld, luisteren naar wat hun gevoel hen te zeggen heeft en vertalen dat op een constructieve manier in hun gedrag en naar hun omgeving.  Dit heeft zijn weerslag op de teamsfeer, de organisatiecultuur en op het privéleven. 

Doelgroep

 • Leidinggevenden, teamleiders, HR professionals en zelfstandige ondernemers die hun EI willen ontwikkelen en verdiepen en van daaruit hun medewerkers ondersteunen.
 • Coaches, consultants en trainers die het beste in hun coachees en trainees naar boven willen halen.
 • Iedereen die zich wil klaarstomen voor de toekomst die continu in verandering is.
 • Iedereen die zijn/haar emotionele intelligentie wil ontwikkelen tot een bron van energie, kracht en impact.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je krijgt inzicht in je eigen emotionele landschap, je leert je eigen emoties herkennen en erkennen.
 • Je leert reflecteren over jezelf en je eigen emoties reguleren.
 • Je ontwikkelt je emotionele landschap: met welke emotie(s) heb je het moeilijk en hoe kan je hierin groeien en ruimer worden?
 • Je leert het verschil ervaren tussen emotioneel zijn en emotioneel intelligent zijn.
 • Je leert jezelf inleven in de emotionele wereld van de ander zonder jezelf te verliezen.
 • Je leert een empathische ruimte creëren van waarin de ander zich kan ontwikkelen en leren.
 • Je leert ongemakkelijke ervaringen te omarmen en niet uit de weg te gaan.
 • Je vergroot je impact op anderen (collega's, medewerkers, coachees, trainees) door je open en kwetsbaar op te stellen.
 • Je leert afstand nemen, juist op het moment dat emoties de overhand dreigen te nemen.
 • Je leert in verbinding gaan vanuit kwetsbaarheid.
 • Je leert jezelf te laten zien, ook wanneer het spannend is.

Programma

MODULE 1: Deep dive

Dag 1: Je eigen emotionele landschap

 • verkennen van je emoties
 • in diepte oefening rond elk van de 4 basisemoties
 • individuele opstelling m.b.t. de emotie die voor jou het moeilijkste is (in jezelf en t.o.v. de ander): je onderzoekt waar de verstrikking ligt en je wordt ondersteund in het zetten van een stap in de helende beweging


Dag 2: De weg van Emotioneel naar Emotioneel Intelligent

 • bouwstenen en voorwaarden van Emotionele Intelligentie
 • verschil tussen empathie en Emotionele Intelligentie
 • het spanningsveld nabijheid - afstand
 • het spanningsveld: wat is van mezelf? - wat is van de ander?
 • Wat staat er in de weg om Emotioneel Intelligent te zijn?
 • ruimer zijn dan je eigen kwetsuren 

 

MODULE 2: De praktijk

Dag 3: Eigen cases : in contact met de ander

 • oefenen met je eigen emotionele situaties
 • de vertaalslag maken naar de praktijk van je werk en je leven
 • helder krijgen wat jouw persoonlijke manier is om Emotioneel Intelligent te zijn (er is niet 1 standaard recept)
 • de wereld na Covid en het belang van Emotionele Intelligentie
 • ontwikkelen van je grotere Emotionele Intelligentie bewustzijn


Dag 4:
Grow-up : EI in de realiteit van de groep toepassen – wat jij te leren hebt, ga je tonen

 • helder krijgen van je grow-up punt binnen Emotionele Intelligentie
 • eerste stap door council werk
 • tweede stap door in de training zelf stappen te zetten: oefenen, oefenen, oefenen
 • ruimte voor groepsthema’s of spanningsvelden die in dag 3 naar boven gekomen zijn
 • integratie van de leerdoelstellingen en installeren van peer to peer coaching

Didactische aanpak

HRD Academy organiseert deze opleiding in partnernschap met Quinx.  Dankzij meer dan 25 jaar ervaring in dit vak, heeft Quinx een eigen werkwijze ontwikkeld, enkele kenmerken:

 • een doorleefde combinatie van hoofd, hart en lichaam met diepgang én speelsheid.
 • een exploratie van het gezin van herkomst: de plek waar onze patronen uit liefde ontstaan.
 • de expertise om de groep tot bedding te maken: een spiegel en een veilige plek om te oefenen met wat je gaandeweg ontdekt.

Hoofd

Modellen en kaders zijn de eerste opstap, de eerste toegang tot zelfreflectie, een toegankelijke manier om met een nieuwe bril naar jezelf te kijken

Lichaam

Ons lichaam is een onuitputtelijke bron van informatie die nooit liegt. We zijn opgeleid in het werk van Alexander Lowen dat erop gericht is om blokkades van spanning die zich in het lichaam vastgezet hebben, te voelen en los te laten. We ondersteunen je om te durven luisteren naar wat naar boven komt tijdens deze oefeningen. Om er betekenis aan te geven.

Hart

Werken met het lichaam leidt tot meer ademruimte, waardoor emoties die gestold zijn kunnen ontdooien. Je leert je emoties zien als leidraad: wat is echt belangrijk voor je dat het je zo raakt?  Hoe kan je samenwerken met jouw emoties – die er altijd zijn - als een fijngevoelig instrument, om meer te laten zien wie jij bent.

De groep als lerend veld

De groep is de getuige van je proces én de spiegel. Je valkuilen, leerpunten worden zichtbaar in de groep en mogen zich laten zien. We creëren een veilige bedding om actief aan de slag te gaan met gevoelige thema’s.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Getuigenissen (15)

Yannick, bedankt voor jouw aanpak tijdens de 4-daagse opleiding.
Ik vind het over de hele lijn een geslaagd traject. Jij spreekt en handelt met veel kennis van zaken en vanuit een ruime ervaring. Jouw enthousiasme doet de rest!
De inzichten en concrete tips die jij hebt meegegeven zijn zowel op de werkvloer als in het dagelijks leven herkenbaar en toepasbaar. En uit de oefening die jij met mij deed tijdens de voorlaatste opleidingsdag: ik merk dat ik in mijn ruimte van EI weet te blijven. Zo blijft het werkbaar en intussen heelt de tijd.
Ook de organisatie, de locatie en de catering waren onberispelijk.

- Eric Cenens, Eerste commissaris, Politiezone Geel Laakdal Meerhout

Ik heb niet genoeg woorden om de bagage aan hulpmiddelen te beschrijven die ik heb gekregen voor het werken met mensen. Omgaan met ongemakkelijke emotionele situaties wordt een heel duidelijk en gesystematiseerd spel met deze opgedane kennis.

- Kateryna NICOLCHENKO , Gaming Hall Manager, Golden Palace

Yannick slaagt er wonderwel in om het voor iedereen, los van voorkennis, snel veilig te maken, respecteert het tempo van elke deelnemer en nodigt tegelijk uit om toch een stapje uit de comfortzone te zetten. Ze maakt het, door wie ze is, mogelijk om soms pittige thema's toch aan te gaan, is bevestigend en voegt hier en daar wat luchtigheid toe. Ze is heks en elfje tegelijk :). Ze 'ademt' emotionele intelligentie en dat maakt dat ik uiteindelijk toch een sprongetje in het diepe durfde te maken. Daardoor kon ik alweer een laagje dieper duiken in het mezelf beter leren kennen. En bovendien leerde ik ook heel praktische toepassingen die ik zelf in mijn werk als leiderschapscoach kan inzetten. Zo kwam ze moeiteloos tegemoet aan de twee voornaamste leerdoelen die ik had gesteld.

- Els Aelbrecht, (team)coach, Consultea CommV

Dankzij de intense deep dive in de eigen emoties, heeft deze training een enorme impact op mij gehad, in niets te vergelijken met de vele andere persoonlijkheids- en leiderschapstrainingen die ik in mijn lange carrière gevolgd heb. Alles vindt plaats in een beschermende, warme omgeving, onder de zeer professionele leiding van een fantastische Yannick. Een aanrader!

- Bart Lambrigts, HSSER Mgr, DS Smith Packaging Belgium nv

Deze opleiding is anders dan ik me had voorgesteld, maar heeft ook veel meer bereikt dan ik me voorstelde. Doordat Yannick zo mooi een veilige ruimte creëert en de verbondenheid tussen iedereen mogelijk maakt, kun je echt diep in jezelf duiken, om zo te weten te komen hoe je in elkaar zit en waarom je reageert op mensen en situaties zoals je doet.

- Sanne Belboom, leidinggevende, Retail Office

Een training met plaats voor authenticiteit en kwetsbaarheid. Dit gaf energie en een toekomstige drive naar impact op mezelf, maar ook anderen.

- deelnemer voorjaar 2022

Tijdens deze opleiding transformeerden we van individuen naar een groep. Ook als individu maakten we elk een evolutie door op onze eigen manier. Transformerend, confronterend en inzichtelijk. Dankjewel Yannick.

- Myriam Van der Steen, zaakvoerder-consultant, Konsilo BV

Yannick doorleeft deze training waardoor deze met een hoge authenticiteit en impact binnenkomt. De persoonlijke en professionele impact van deze training is de hoogste in jaren.

- Mathias Lamiroy, CEO, Crossing The Rubicon

Een training met impact. Deep dive in emoties. Voor mensen die van mensen houden. Deze training is een startschot voor mij om een betere versie van mezelf te worden en te houden van mezelf zoals ik ben.

- deelnemer voorjaar 2022

Ik heb tips gekregen die mijn leven in positieve zin veranderd hebben. De trainer gaf de ruimte en het vertrouwen om met elke situatie om te kunnen. Goede mix tussen intervisie, cases en reflexie.

- Femke Lintelo, Operationeel verantwoordelijke & partner, Felino BV

Op een dieper niveau wordt er gewerkt met je emoties zodat je daadwerkelijk stappen kunt zetten om emotioneel intelligenter te worden!

- Wilma Dondergoor

Er wordt in de opleiding zeer sterk ingespeeld op de noden van de deelnemers.
Er wordt veel inzet verwacht, maar dat krijg je dubbel terug.

- Steven De Coninck, Consultant, Absolem

Je leert een gesprek voeren vanuit de mens en niet vanuit de taak.

- Joris De Baets, Director Business Services, Conway - The Convenience Company NV

Heb dit ervaren als een diep emotioneel kijken naar mezelf en hoe ik daar in sta.

- deelnemer najaar 2021

Er zijn bij mij emoties naar boven gekomen waarvan ik niet wist dat ik ze had. Ik kan nu veel beter met mijn emoties omgaan en overbrengen op collega's. Ik heb voor het eerst sinds lang rust gevonden.

- Heidi Smeets, Purchase & procurement manager, Galva Power Group nv

Trainer

Yannick Lierman

Yannick Lierman

Yannick Lierman studeerde af als gestalttherapeute (scriptie : Intimiteit in de therapeutische relatie) en heeft zich verder gespecialiseerd in groepsdynamica, body-processing, mediation en trauma werk.  Ze is partner in Quinx, een internationaal consultancy bureau, dat als missie heeft om mensen, groepen en organisaties naar een dieper niveau van vrijheid, verbinding en zingeving te brengen. Haar passie is om mensen meer in contact te brengen met wie ze echt zijn, met hun eigen energetisch potentieel en van daaruit in authentieke verbinding te gaan met de mensen om hen heen. 

Prijs

€ 2 360,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 01.10.202409:30 - 20:30
 • 02.10.202409:00 - 16:00
 • 07.11.202409:30 - 20:30
 • 08.11.202409:00 - 16:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Yannick LiermanYannick Lierman

Prijs

€ 2 360,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Masterclass Over Leven op de werkvloer
Startdatum 27/09/2024Duur: 48 uur

Masterclass Over Leven op de werkvloer

Hoe als professional omgaan met patronen uit de...

Lees meer
Opleiding Persoonlijk Leiderschap
Startdatum 03/10/2024Duur: 58.5 uur

Opleiding Persoonlijk Leiderschap

Een goede zelfsturing is de basis van alles

Lees meer
Verbindende communicatie voor leidinggevenden en HR professionals
Startdatum 03/10/2024Duur: 25 uur

Verbindende communicatie voor leidinggevenden en HR professionals

Leer de principes van Verbindende Communicatie ...

Lees meer
Vrouw en impact
Startdatum 28/11/2024Duur: 18.5 uur

Vrouw en impact

Ontwikkel als vrouw meer impact en leiderschap ...

Lees meer