Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

7-daagse succesopleiding met veel concrete tools voor het begeleiden van mensen met stressklachten, overspanning en burn-out.

Je leert medewerkers of coachees met spanningsklachten effectief begeleiden zodat ze zo snel mogelijk weer vitaal en gemotiveerd aan de slag kunnen. Je helpt hen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen en te voorkomen. Je leert werkdrukonderzoek uitvoeren en organisaties adviseren over preventie en remediëring van stress en burn-out.

Situering

Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Nu al ervaart één op de 3 werknemers een te hoge werkdruk. Spanningsklachten staan bovenin de lijst met werkverzuimoorzaken.

Men verwacht dat ziekteverzuim door werkgerelateerde spanning nog verder zal toenemen. Werknemers durven zich op dit moment nauwelijks ziek te melden, bang om in de huidige economische situatie hun baan te verliezen. Verder zijn er de laatste jaren functies geschrapt door bezuinigingen.  Ook worden niet alle mensen die de komende jaren met pensioen gaan vervangen.  We krijgen het dus steeds drukker. De mentale klachten die hieruit voortkomen, zullen naar verwachting de komende jaren zorgen voor een grote toename in langdurig  ziekteverzuim.

Burn-out of overspannenheid is zeer ingrijpend en vaak beangstigend voor de medewerker die het treft. Voor de collega’s betekent het moeten missen van een collega extra werk en voor de werkgever extra kosten. Een langdurige te hoge werkdruk kan bovendien leiden tot minder inzet en motivatie, slechte prestaties en een negatief werkklimaat. Uiteindelijk leidt dit tot psychische klachten, overspannenheid en - als het niet op tijd gesignaleerd en aangepakt wordt - uiteindelijk tot burn-out en ziekteverzuim.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor in- en externe coaches, (HR) adviseurs en leidinggevenden die binnen organisaties aandacht willen besteden aan preventie van overmatige stress en voor coaches die zich willen bekwamen op het gebied van burnout coaching.

De opleiding veronderstelt geen specifieke kennis van (of ervaring met) het begeleiden van stressklachten of burnout. We beginnen bij de basis. Wel is een minimaal bachelor denkniveau (door opleiding of ervaring) nodig en verwachten we een eerste ervaring in coaching of begeleiding.  Indien dit nog niet het geval is, heb je bij voorkeur een basistraining coaching gevolgd.  Een goede vooropleiding is bvb de Opleiding inspirerend coachen.

Deze opleiding richt zich vooral op specifieke coachingsvaardigheden in relatie tot burn-out coaching en advisering rond stresspreventie.  Het is een toegevoegd specialisme voor bijvoorbeeld coaches, HR adviseurs, loopbaancoaches, maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, leidinggevenden en adviseurs van werkers in risicoberoepen (onderwijs, zorg, politie, ambulancediensten).

Wat leer je in de opleiding?

 • Je kan als stresscoach medewerkers of coachees helpen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen, erkennen en voorkomen.
 • Je kan medewerkers of coachees effectief begeleiden om zo snel mogelijk weer vitaal en met plezier terug aan de slag te gaan na burn-out en overspannenheid.
 • Je kan werkdrukonderzoek uitvoeren in organisaties.
 • Je adviseert als stresscoach organisaties en leidinggevenden over hoe ze werkdruk op een gezond niveau kunnen houden.
 • Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.
 • Je kan leidinggevenden adviseren over het verminderen van werkgebonden stressoren.
 • Je kan organisaties adviseren over wat men kan doen om een medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
 • Je adviseert over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokken werknemer.
 • Je werkt vanuit de kracht van de coachee en niet vanuit een 'hulpeloze zieke'.
 • Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij jouw aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts?

Programma

1. Gericht op de coachee

Analyse

 • Je leert onderzoeken of er bij de coachee sprake is van burnout  en/of van andere klachten. We bespreken enkele testen van burnout. Verschil met bijvoorbeeld depressie of chronische vermoeidheid.
 • Je leert de aanleiding en oorzaken van de stress te analyseren, je leert hiertoe enkele vragenlijsten inzetten en interpreteren.
 • Je leert de historie en context van de stressklachten te onderzoeken.
 • Je leert methoden van stresscoping te onderzoeken en bespreken.
 • Je leert energiegevers en energievreters te onderzoeken.
 • Je leert bezieling en drijfveren te onderzoeken.

Plan van aanpak:

Je leert een persoonlijk plan van aanpak met heldere en haalbare doelen met de coachee opmaken.

Informeren en coachen

 • Je leert uitleg geven over de oorzaken en gevolgen van langdurige hoge stress.
 • Je leert communiceren met coachees met stressklachten en omgaan met hun gevoelens en emoties (bijv. paniek, faalangst, vermoeidheid, schaamte).
 • Je werkt met de coachee aan het versterken van het probleemoplossend vermogen, het aanleren van vaardigheden.
 • Je leert systematisch coachen op stressverhogende denkpatronen met behulp van o.a. RET-technieken. Je bent in staat ineffectieve gedachten bij je coachee te herkennen en daar adequaat mee om te gaan.
 • Je leert de coachee gezonder omgaan met ergernissen en irritaties.
 • Je leert hem/haar verwachtingen aan zichzelf en anderen te toetsen op realisme.
 • Je leert je coachee constructief omgaan met onzekerheid en veranderingen
 • Je kan de kracht van visualiseren en positief denken op coachees toepassen.
 • Je leert eenvoudige ontspanningstechnieken toepassen op je coachees.
 • Je leert vroegtijdig activeren (geen piekerverlof waarbij de medewerker thuis zit en niets onderneemt om weer vitaal te worden).
 • Je leert de coachee zich (opnieuw) verbinden met zijn levensvisie en missie.
 • Je leert adviseren over herwinnen van vitaliteit en werk-life balans.
 • Je leert methoden om zelfvertrouwen, assertiviteit en time-management van de coachee te versterken. Je leert hen omgaan met perfectionisme, zich niet altijd alleen verantwoordelijk voelen, zichzelf te waarderen (goed genoeg zijn), contact te houden met hun lijf (alarmsignalen herkennen) en beter voor zichzelf te zorgen.
 • Je leert de actuele match met de functie te onderzoeken en implicaties van een terugkeer in dezelfde of een andere functie te bespreken.

Conclusies en acties voor coachees

 • realistisch beeld van mogelijkheden en actuele beperkingen
 • in dezelfde functie of organisatie blijven
 • functie aanpassen
 • van functie veranderen in- of extern
 • leven anders inrichten
 • een nieuwe start maken; gedoseerd werk hervatten
 • je leert, indien nodig, adviseren over beter passend werk (deze materie komt veel uitgebreider aan bod in de opleiding tot loopbaanprofessional)

Terugvalpreventie

 • handig omgaan met actuele mogelijkheden en beperkingen
 • bewust blijven van persoonlijke gevoeligheden
 • (opnieuw) communiceren met collega’s en leidinggevenden
 • aandacht blijven houden voor de balans belasting / belastbaarheid en voor inspanning en ontspanning
 • benutten van sociale steun


2. Gericht op organisaties

 • Je leert werkdrukonderzoek uit te voeren in organisaties.
 • Je leert organisaties/leidinggevenden adviseren over hoe ze werkdruk op gezond niveau kunnen houden.
 • Je helpt organisaties/leidinggevenden om stress bespreekbaar te maken en om te gaan met vooroordelen.
 • Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.
 • Je leert, desgewenst en na uitdrukkelijke toestemming van uw coachee, de direct leidinggevende te adviseren over verminderen van werkgebonden stressoren (bijvoorbeeld door verstoringen in werkrelaties bespreekbaar te maken, werkhoeveelheid of werktempo aanpassingen, functieverlichting of functieverrijking, enz).
 • Je leert adviseren over wat organisaties kunnen doen om de medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.
 • Je leert adviseren over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokkene.


3. Gericht op jezelf als burn-out coach

 • eisen aan de burnout en stress-preventieadviseur
 • je onderzoekt je eigen beeldvorming over werkgerelateerde stress
 • indien je zelf of één van je naasten burnout heeft gehad: hoe beïnvloedt dat je begeleiding?
 • je waarden en normen bij coaching
 • ethiek, vertrouwelijkheid en valkuilen
 • werken vanuit de kracht van de coachee en niet vanuit een “hulpeloze zieke”
 • je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coachees passen bij je aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bijvoorbeeld een klinisch psycholoog, psychiater, therapeut, of arts?

Op dag 7, de afstudeerdag, presenteer je je eigen case, krijg je persoonlijke feedback hierover en is er ruimte voor extra oefening en intervisie.


4. Voorbeelden van methoden en technieken

 • de 'werkdrukmeter': een eigen HRD Academy vragenlijst die door deelnemers gebruikt mag worden
 • enkele online psychologische testen die tijdens de training gratis gebruikt mogen worden
 • volledige werkmap voor de coachee
 • vormen van diepte interview
 • SFA
 • RET, ACT, krachtgericht coachen
 • bestuderen van levenspatronen
 • analyse van stress dagboek van coachee
 • analyse van positieve dagboek van coachee
 • analyse van eigen kracht- en hulpbronnen
 • ontspanningstechnieken
 • copingstrategieën
 • stressmanagement
 • analyse van drijfveren, energiegevers en energievreters, enz

Didactische aanpak

 • De training start met een persoonlijke intake.
 • We geven een stevig algemeen kennis- en vaardigheidsfundament én werken aan je individuele doelen.
 • Er is een aansprekende balans tussen theorie en praktijk: de theorie wordt kort besproken,  je oefent veelvuldig zodat je nieuwe vaardigheden kan toepassen in je eigen praktijk.
 • Direct toepasbaar: gedurende de opleiding voer je een aantal coachingsgesprekken uit met een eigen coachee met milde, niet complexe werkgerelateerde spanning. De opleiding volgt het pad dat je met een coachee volgt (intake, analyse, begeleidingsplan, coaching, actieplan veranderingen, terugvalpreventie, advisering organisatie)
 • De opleiding is interactief; er is ruimte voor inbreng van eigen cases, zelfreflectie, je wisselt veelvuldig ervaringen uit met je collega’s.
 • Je oefent met RET- en ontspanningstechnieken.
 • Je kan inloggen op de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu).  Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers.
 • Op dag 7, de afstudeerdag, presenteer je je eigen case (coaching van een coachee met stress- of burn-out klachten), krijg je persoonlijke feedback en is er ruimte voor extra oefening en intervisie.
 • Maximum aantal deelnemers: 15.

Leermateriaal

 • Handboek: Coachen bij stress en burn-out, Annita Rogier
 • Werkboek: Van uitgeblust naar energiek, Annita Rogier
 • HRDA handouts
 • Werkdrukmeter

Erkenningen

 • Deze opleiding wordt erkend door de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB).
 • Aan de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach van HRD Academy zijn 42 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie vind je op www.nobco.nl. Het kenmerk van HRD Academy bij NOBCO is 190930-HRD-052.

Getuigenissen (61)

Inspirerend! Ik kreeg een duidelijk beeld van alle aspecten van het vak. Ik heb mijn toolkit als coach goed kunnen vullen. Het onvoorwaardelijk delen van de kennis en de ervaring door de trainer is top!

- Joanne Renes, Coach, trainer, Cabosse

Dit is een super opleiding. Het geleerde kan ik direct toepassen in mijn coachpraktijk.

- Teuntje van Leeuwen, Coach, mindvulnesstrainer, Meerdanmindful

Annita is een inspirerende trainer, de training heeft me veel aanvullende coachingsvaardigheden en tools gebracht. Daarnaast was het ook een inspirerende deelnemersgroep!

- Katrientje Hofland, Studie- en beroepskeuzeadviseur, Hofland Advies

De training heeft me heel veel bijgebracht, er werd aan werkelijk alle verwachtingen voldaan. Ik heb veel kunnen oefenen en een mooie verdiepingsslag kunnen maken.

- Tineke Loonstra-Weijland, Loopbaancoach en burn-out coach, Coaching Young Professionals

Annita is een top trainer, ik heb heel veel geleerd dat ik onmiddellijk in mijn praktijk kan toepassen.

- Karin van Brugge, Jobcoach, arbeidscoach, Van Brugge Jobcoaching

Ik ben blij dat ik na lang dubben voor deze opleiding bij HRD Academy en Annita Rogier heb gekozen. Ik heb heel veel geleerd, het was ook weer fijn om nieuwe interventies te leren en oude interventies te herbeleven. Dank je wel!

- Daphne Wijnstok, Trainer/coach, Wijnstok Training & Coaching

Bedankt voor je deskundige en bevlogen begeleiding, Annita!

- Viktor Steijger, Trainer/coach, Optimaal Talent

Deze training was enorm waardevol voor mij, ik kan er direct mee aan de slag in mijn praktijk.

- Tamara Spitters, Vitaliteitscoach, Spitters coaching

Een inhoudelijk heel goede opleiding met veel oefeningen en een uitgebreide toolkit. Heel toepasbaar en praktisch. Heel inspirerend, je wordt uitgedaagd om jezelf te verbeteren en te groeien in je vak.

- Nanda Jansen, Directeur, Regenius

Prachtige opleiding om je kennis en toolbox aan te vullen. Mooie combinatie van theorie en praktische toepassingen! Ik heb veel geleerd.

- Bernadette Kwaks, Loopbaanadviseur en counselor, Konsilo

Dit is een geweldige training! Heel fijn om zoveel geleerd te hebben dat ik onmiddellijk kan toepassen in mijn huidig werk. Wat een leuk mens is Annita trouwens ;-).

- Josefien Kockmann, Mobiliteitscoach, USG Restart NL

Zeer goed bruikbare training waarmee je meteen aan de slag kan als coach! Aan te raden.

- Martine van den Steenhoven, Docente en studiekeuzecoach, Optio Studiekeuze

Zeer interactieve, bewustmakende opleiding met veel inzichten en doe-opdrachten waardoor je écht leert hoe je stress en burn-out kan aanpakken.

- Jan Dijkmans, Zaakvoerder, Novare

Dit is een heel goede training, ik kan ze aan iedereen aanbevelen!

- Michiel Preymann, Eigenaar, Healthy Crew

Annita is zeer deskundig. Het stappenplan van een burn-out coachingstraject is heel helder en goed toepasbaar in mijn praktijk. Deze opleiding is een mooie aanvulling geweest op mijn coachende vaardigheden.

- Pieter Enkelaar, Trainer/coach, 5D Coaching, training en advies

Verhelderende opleiding die veel nieuwe inzichten gebracht heeft. De opleiding heeft een goede structuur en is onmiddellijk praktisch toepasbaar. Er wordt een goede en logische opbouw gevolgd.

- Vicky Janssens, HR, Van Ameyde

Een heel inspirerende opleiding en opleider, met kennis van zaken, maar ook met veel speelsheid en dat maakt de opleiding niet alleen leerrijk maar ook leuk. Super aan te raden voor iedereen!

- Ilse Pouls, Coach, Carecoaching

Door de praktijkoefening (het begeleiden van een coachee) word je ertoe aangezet om de theorie om te zetten naar de praktijk, hier heb ik heel veel uit geleerd. Dit heeft me ook doen groeien als coach.

- Tinne Van den Ackerveken, Psycholoog

Een opleiding die gericht is op de praktijk, gegeven door een toptrainer met een no-nonsense aanpak. Ik beveel deze training zeer sterk aan.

- Guy Reynebeau, Relatiebeheerder, Fluvius

Na een eerdere coachingsopleiding gaf deze opleiding mij toch nog een hele boel nieuwe inzichten. De opleiding is praktisch onmiddellijk bruikbaar. Ze nodigt ook uit om uit je comfortzone te komen.

- Irina De Knop, Burgemeester, Lennik

Boeiende, leerrijke en gestructureerde opleiding. Annita is top als trainer.

- Caroline Huart, Zelfstandig coach

Annita bezit de gave iedereen op waarde te schatten en verder te brengen in zijn/haar werkgebied. Daarnaast biedt ze zo'n enorme schat van kennis en ervaring aan op de haar typerende humoristische en luchtige, maar toch professionele, manier. Het is weer een bijzonder waardevolle en inspirerende training geweest!

- Margot Geijs, Loopbaanadviseur

De opleiding heeft verdieping gegeven in burn-out. Een mooie toevoeging op mijn kennis als loopbaanadviseur. De opleiding werkt versterkend op verschillende vakgebieden.

- Angela van der Mijl, Loopbaanadviseur, coach

Een verrijkende opleiding zowel in het kader van coaching als vanuit een ontwikkelings- of welzijnsfunctie in de organisatie. Echt top, dankjewel.

- Koen Prosmans, Head of hiring & development, Tiense Suikerraffinaderij NV

Een super opleiding met een super trainer! Ik keek vol ongeduld uit naar elke lesdag. Zeer professioneel.

- Ingrid Tyskens, Therapeut, coach, BLT

Een supergoede opleiding met veel mogelijkheden tot oefenen, heel veel groei als coach en zelfreflectie! Annita begeleidt dit met veel enthousiasme en een enorme deskundigheid.

- Martine Schepers

Ik vond het een fantastische training die mij een onschatbare waarde aan tools heeft gegeven!

- Liesbeth Leysen

Een 10/10 voor sfeer en gezelligheid maar vooral ook bedankt voor 'a job more than well done'!

- Jeroen Verheirstraeten, Social assistant, Cofely Fabricom SA

Een boeiende leerervaring waarbij je leert zorg dragen voor de coachee maar waarbij je ook aan zelfzorg doet!

- Betty Lenaerts, HR Expert, BNP Paribas Fortis

Qua inhoud is dit een heel super rijke opleiding! Ik kreeg massa's elementen aangeboden waarin ik mezelf verder kan verdiepen. Annita geeft super motiverend les, heel levendig en verrijkend vanuit haar 'zijn'.

- Geert Vancoppenolle, Mindfulness trainer, Abhyasa

Een heel interessante en leerrijke ervaring! Een goed evenwicht tussen theorie en praktijk, heel interactief en boeiend. Ik ben heel dankbaar voor het deskundig advies en de professionele aanpak van Annita!

- Krista haegeman, Head of access management + Job coach, Euroclear

Annita Rogier is een TOPTRAINER: ad rem - praktisch - exemplarisch - volledig - 100% bruikbaar - top!

- Dirk Coeckelbergh, Zaakvoerder

De trainer deelt haar kennis, documenten en tools overvloedig. Het krijgen van een kant en klare coachee map (zo grondig uitgewerkt) is top ! Bedankt !

- Veronika Wuyts, coach, Talents@Work

De trainer wist mij met deze opleiding te boeien van het begin tot het einde! Ik kon mijn rugzak aanvullen met heel praktische en wetenschappelijk onderbouwde kaders, oefeningen en achtergrondinformatie. De trainer weet deze heel gestructureerd, helder en ervaringsgericht over te brengen. Ik vond nieuwe handvaten die ik in mijn bedrijfs- en privépraktijk meteen ben gaan toepassen in mijn coachingssessies. Welgemeend dankjewel Annita!

- Anne Verdoodt, projectleider, VDAB

Een heel tijdje geleden volgde ik de opleiding (de tijd gaat snel!). Maar ik blijf deze opleiding zeer sterk aanbevelen bij geïnteresseerden, want ik heb er erg veel van bijgeleerd! Ik heb de laatste tijd ingezien, door verschillende opleidingen te volgen, dat een goede opleiding goud waard is en zo moeilijk te vinden!! Deze opleiding was de beste die ik ooit gevolgd heb, met zeer veel voorsprong! De trainer is een fantastische docent, wetenschappelijk onderbouwd met een grappige ondertoon en een prachtige coach. Bedankt nogmaals!

- Marijke de Couck, docent/onderzoeker, Odisee

De training was heel leerrijke en kei-boeiend ! De opleiding laat ook toe om een ‘band’ op te bouwen met de medecursisten. Hopelijk ontstaat er een netwerk waarbij op regelmatige basis contact gehouden wordt.

- Kris Vranken, preventieadviseur, Puratos NV

De opleiding heeft me in de eerste plaats als mens aangezet om balans te brengen en houden in werk en leven. Hierdoor kan ik mijn coachees van binnenuit diezelfde goesting doen krijgen.

- Mieke Van Hecke, docent en trainer, MIE

Interessante opleiding met veel aandacht voor oefeningen, tips & tricks do’s do not’s. Zeer uitgebreide infomap die uitnodigt om je verder te verdiepen in de materie.

- Natasha Hoste, maatschappelijk assistent, De Lijn

Dit is een praktische training met veel toepassingen. Zeer gericht en direct toepasbaar. De training stimuleert ook veel zelfreflectie. Geeft duidelijk inzicht in burnout en het maken van keuzes d.m.v. vragen en zelf-inzicht. Een topper op de markt!

- Manon Taris, consultant, Advius BV

Deze 6-daagse heeft me ongelooflijk veel energie gegeven om stress-& burnout coaching kwaliteitsvol en met respect voor alle betrokken partijen te doen. We hebben een enorme schat aan tools en informatie in onze rugzak dankzij deze opleiding. Een aanrader!

- Nadia Bastanie, projectmedewerker, KBC Bank

Dit is een zeer bruikbare opleiding met veel mogelijkheid tot oefenen en met veel bruikbare tools om zowel op individueel vlak mensen te begeleiden als op organisatieniveau preventief en curatief aan de slag te gaan.

- Christine Vandewiele, coach, Grow Coaching

Ik vond dit een uiterst leerzame en inspirerende cursus. Ik vond het met name fijn om veel psychologische kennis op te doen. Ik voel dat ik dankzij deze kennis met zelfvertrouwen aan de slag kan als burnout coach !

- Liselotte Betits, coach

Deze opleiding is een échte aanrader, zowel wat betreft materiaal, oefeningen, achtergrond, gedeelde ervaringen, aanpak én humor van de trainer. Het biedt gelegenheid om zowel juridische als organisatorische begeleiding te leren toepassen. Super !!

- Anja Van Nueten, loopbaan- en stresscoach, Passion for People

De opleiding is verhelderend en inspirerend. De goesting om blijvend bij te leren en hier met een eigen stijl mee aan de slag te gaan, is groot. Bedankt aan de trainer om haar expertise op een warme en enthousiaste manier te delen en haar bevlogen zelve te zijn.

- An Janssens, learning & devlopment officer, Exmar Shipmanagement

Deze training is duidelijk gestructureerd en geeft je tools om onmiddellijk toe te passen in de praktijk. Er wordt veel gewerkt met praktijkcases van de deelnemers wat de training heel dynamisch maakt. De trainer is heel onderlegd en ervaren en betrekt iedereen in het leren.

- Ingrid Van de Maele, preventieadviseur, TomTom Belgium NV

Fantastische opleiding! De trainer is een expert in het domein, gul met tips, tricks en documentatie. Ze enthousiasmeert de groep en brengt humor in de opleiding.

- Nele De Peuter, HR consultant, StatusFlow

Inhoudelijk heel sterke - maar toch praktische opleiding. Je leert een sterk uitgewerkte plan van aanpak hanteren bij stress en BO problematiek. Je krijgt voldoende praktische tools om in de pratkijk toe te passen.

- Erwin Jacquemyns, HR consultant, Add Value

Een zeer gedocumenteerde training, heel compleet! Heel bruikbaar materiaal waar je als coach onmiddellijk mee aan de slag kan!

- Marc Pletinckx, sales trainer, VASCO Data Security NV

De opleiding heb ik ervaren als verhelderend. Er was een zeer goede afwisseling tussen theorie en praktijk. De trainer heeft een enorme passie voor het onderwerp waardoor ik uitgenodigd word om me erin te verdiepen. Ik werd uitgenodigd mijn eigen aanpak te ontdekken als stresscoach.

- Kathleen Anseeuw, fasciatherapeute

Proficiat aan de trainer die een schat aan humoristische en creatieve tool heeft voorgesteld. Coachen wordt op die manier bijna een spel. Bedankt voor het delen van zoveel kennis.

- Ingrid Monsieur, arts

Ik heb heel veel nieuwe zaken bijgeleerd niettegenstaande ik reeds een aantal opleidingen rond dit thema volgde. Veel dank voor deze leerrijke en praktijkgerichte opleiding. De opleiding is kwalitatief hoogstaand, ik zou ze aan iedere coach aanraden!

- Barbara Frère, psychotherapeut

Ik heb deze opleiding als positief confronterend bevonden en zeer leerzaam. Hierdoor zal ik niet alleen anderen kunnen helpen, maar ook mezelf en mijn omgeving!

- Alain Maesen, facility coordinator

De trainer geeft met immens veel praktische voorbeelden en cases vorm aan deze opleiding. De zin om te starten als stresscoach werd per opleidingssessie groter!

- Linda Vandevelde, HR director, Value Retail Management

Iedere opleidingsdag van Annita Rogier in de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach was altijd heel leerrijk! De trainer heeft een schatkist aan kennis en ervaring die ze graag deelt. De trainer gaf de lessen altijd op een heel leuke en creatieve manier. Ze behoudt een mooi evenwicht tussen de nodige leiding houden over de lessen en het creëren van een aangename sfeer. Het was echt altijd uitkijken naar de cursus. Een investering die de moeite loonde! En daarom oprecht dank je wel!

- Kim Radzio, Farfalla

De uitgebreide informatiedeling en oefensoorten laten je toe een eigen stijl hierrrond te bouwen. Annita nodigt ook uit om er je eigen verhaal/aanpak van te maken. De kennis en passie van Annita voor het thema lijken onuitputtelijk. De zorgzaamheid en speelse en fijne wijze van trainen is een voorbeeld voor velen… De inbreng van humor ‘verlicht’ het thema.

- Janick Joos, zaakvoerder, Pure You

Bedankt aan de zeer enthousiaste en betrokken trainer voor de heel persoonlijke feedback!

- San Vangenechten, zelfstandig coach en trainer, Vangenechten Coaching & Consulting

Ik ben steeds met veel plezier naar de opleiding gekomen. Goede inhoudelijke en up-to-date kennis van docent met zeer realistische feedback en toelichtingen. Steeds duidelijk en correct antwoord op vragen.

- Hendrika Vanstraelen, freelance coach

Ik heb zelf een burn-out ervaren en de cursus heeft mij (nog) meer inzicht gegeven van hoe hier nog beter mee om te gaan, tevens de mogelijkheid om het bij anderen te voorkomen.

- Vincent Trompet, interim manager, Trompet

Een training met verschillende types van deelnemers (coaches, verantwoordelijken) waarbij ook niet professionele coaches direct kunnen aanhaken en tot een hoger niveau getild werden. Ik was geboeid van begin tot einde door onze toptrainster. Ik ging telkens blij naar huis!

- Sofie De Bakker, projectmanager

Op vele vlakken bijgeleerd niet alleen voor mijn coachee maar ook voor mezelf! Ik zal ongetwijfeld nog vaak aan de opleiding en de woorden van de trainer terugdenken. Ook de leuke weetjes en de kleine ontspanningsoefening waren mooi meegenomen. Ruimte ook voor ieder zijn eigenheid. Fijn om een lesgeefster te hebben met zoveel kennis en ervaring. Op die manier vlogen de 6 dagen voorbij!

- Anita Dewitte, arbeidspsycholoog, OCMW Leuven

Onderbouwde training die je handvaten geeft om als burn-out/stresscoach aan de slag te kunnen binnen organisaties op professionele wijze. Geen bla-bla maar boem-boem!!

- Veronique Van de Steen, resource manager, 2ThePoint

Trainers

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Subsidiemogelijkheden

KMO Portefeuille
HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.  
 
Opleidingscheques voor werknemers
HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.  
 
Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.  Meer informatie vind je hier.

Waalse opleidingscheques
Voor meer informatie: klik hier.

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 03.09.202009:00 - 17:00
 • 24.09.202009:00 - 17:00
 • 13.10.202009:00 - 17:00
 • 12.11.202009:00 - 17:00
 • 03.12.202009:00 - 17:00
 • 14.01.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 25.02.202109:00 - 17:00

Locatie

3hoog – AEtelier
Interleuvenlaan 74

3000 Leuven
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 05.10.202009:00 - 17:00
 • 26.10.202009:00 - 17:00
 • 16.11.202009:00 - 17:00
 • 07.12.202009:00 - 17:00
 • 11.01.202109:00 - 17:00
 • 01.02.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 01.03.202109:00 - 17:00

Locatie

Kapellerput (Nederland)
Somerenseweg 100

5591 Heeze
Nederland
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 19.10.202009:00 - 17:00
 • 19.11.202009:00 - 17:00
 • 26.11.202009:00 - 17:00
 • 15.12.202009:00 - 17:00
 • 08.01.202109:00 - 17:00
 • 02.02.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 19.03.202109:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Data

Opleidingsdagen
 • 01.12.202009:00 - 17:00
 • 05.01.202109:00 - 17:00
 • 26.01.202109:00 - 17:00
 • 23.02.202109:00 - 17:00
 • 16.03.202109:00 - 17:00
 • 20.04.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 27.05.202109:00 - 17:00

Locatie

Landgoed Huize Bergen (Nederland)
Glorieuxlaan 1

5261 Vught
Nederland
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 04.12.202009:00 - 17:00
 • 15.01.202109:00 - 17:00
 • 05.02.202109:00 - 17:00
 • 05.03.202109:00 - 17:00
 • 26.03.202109:00 - 17:00
 • 23.04.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 28.05.202109:00 - 17:00

Locatie

Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1

3500 Hasselt
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 09.03.202109:00 - 17:00
 • 30.03.202109:00 - 17:00
 • 27.04.202109:00 - 17:00
 • 17.05.202109:00 - 17:00
 • 17.06.202109:00 - 17:00
 • 09.09.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 07.10.202109:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 02.04.202109:00 - 17:00
 • 29.04.202109:00 - 17:00
 • 12.05.202109:00 - 17:00
 • 11.06.202109:00 - 17:00
 • 09.07.202109:00 - 17:00
 • 10.09.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 08.10.202109:00 - 17:00

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 31.05.202109:00 - 17:00
 • 28.06.202109:00 - 17:00
 • 13.07.202109:00 - 17:00
 • 16.09.202109:00 - 17:00
 • 12.10.202109:00 - 17:00
 • 15.11.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 16.12.202109:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 10.06.202109:00 - 17:00
 • 24.06.202109:00 - 17:00
 • 06.09.202109:00 - 17:00
 • 27.09.202109:00 - 17:00
 • 21.10.202109:00 - 17:00
 • 08.11.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 06.12.202109:00 - 17:00

Locatie

Hotel Abbey
Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 01.10.202109:00 - 17:00
 • 22.10.202109:00 - 17:00
 • 18.11.202109:00 - 17:00
 • 09.12.202109:00 - 17:00
 • 13.01.202209:00 - 17:00
 • 03.02.202209:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 24.02.202209:00 - 17:00

Locatie

Kapellerput (Nederland)
Somerenseweg 100

5591 Heeze
Nederland
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 18.10.202109:00 - 17:00
 • 23.11.202109:00 - 17:00
 • 21.12.202109:00 - 17:00
 • 17.01.202209:00 - 17:00
 • 08.02.202209:00 - 17:00
 • 08.03.202209:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 19.04.202209:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 03/09/2020

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 01/03/2021

Opleiding tot intervisiecoach