In dit programma brengt Rudy Vandamme zijn senioriteit in: zijn wetenschappelijke kennis, zijn praktische skills en zijn 30 jaar ervaring in organisaties. In het traject zoekt hij bondgenoten om diepe paradigma's in organisaties en in de samenleving te doen kantelen. Doel is om meesterschap te verwerven om in een complex systeem een zinvol verschil te maken.

training

De corporate activist: change professional van de 21ste eeuw

Tools voor change makers, systeemveranderaars en kantelaars!

Je gaat in het traject aan de slag met jezelf en met een eigen change project.

Situering

Een aantal jaren geleden kon je nog mensen horen zeggen ‘ik voel me zo alleen met mijn strijd voor een betere gang van zaken in onze organisatie; ik sta alleen op de barricades voor een betere wereld’. Ondertussen weten we dat het in organisaties en in de samenleving wemelt van individuen die hun leven en werk richten naar zingeving en naar het opbouwen van een betere wereld. ‘Purpose’ wordt het kompas.


Vanuit hun functie zijn het leidinggevenden, trainers, HR professionals, consultants of coaches. Maar als je met hen praat, dan zijn er betere termen om hen te typeren: rebel, veranderaar, kantelaar, agile transformator, teal adept, Semco Style, DDO’er, sociale ondernemer, change agent, change maker, ‘tempered radical’, rebel, corporate activist, enz.


Rudy Vandamme noemt hen met één term ‘idealisten’. Ze laten hun werk en leven leiden door een ideaal. Ze zijn de pioniers die niet kiezen voor business as usual. Ze willen een zinvolle bijdrage leveren via hun baan of opdrachten en zo een betere wereld bouwen, een beter management, meer humaan, meer ecologisch. 


De idealisten en kantelaars lopen nogal eens vast met hun aanpak en energie. Soms gaan ze er te hard tegenaan, soms te naïef, soms onverstandig. Ze botsen met het systeem, met regels, met inertie en met meer machtigen.  Appelo geeft in zijn boek 'Change Management 3.0' drie opties om met dergelijke situaties om te gaan:

 1. Take it: je aanvaardt dat systemen hun eigen wetmatigheden hebben en je leert leven met de beperkingen van de realiteit. Je geniet van je gouden kooi.
 2. Leave it: je verlaat de plek en je zoekt een organisatie die zich baseert op menswaardig management en zinvolle bezigheden.
 3. Change it: je gaat aan de slag met jouw persoonlijk functioneren en je leert om effectiever te worden in het beïnvloeden van medemensen en complexe systemen. Je wordt een bekwame change agent, een corporate activist.


In deze training gaat het over optie drie: de metavaardigheden die je kan leren om in gelijk welke functie of plek, een bekwamere change agent te zijn. Het verhaal begint altijd bij jezelf: leading by example. Hoe ver sta je met je zelfsturing? Ken je je relatiepatronen? Weet je hoe je overkomt? Wat is je communicatieve kracht en bekwaamheid? Heb je het minimaal persoonlijk ontwikkelingsniveau om te kunnen opereren in een complexe omgeving?


Voor alle duidelijkheid: het gaat in deze training niet over change en transities die met een projectbenadering te regelen zijn. Het gaat over de fundamentelere change dat je zo graag wil zien ontstaan: minder bureaucratie, minder vakjes, meer menselijkheid, betere samenwerking, meer innovatie, meer klantgerichtheid, een ander soort management, meer maatschappelijke relevantie, enzovoort. Het gaat over datgene wat vaak pijn doet. Het is hetgeen wat in de onderstroom van organisaties woekert en in de bovenstroom onvoldoende wordt opgepakt.


Het doel van de training is meesterschap verwerven om in een complex systeem vanuit je pijn een zinvol verschil te maken. Gedurende de gehele training neem je een eigen change situatie als oefenterrein, leren we van elkaars vorderingen en groei je in zelfkennis.


Als je je herkent in onderstaande vragen, dan kan dit traject je allicht helpen:

 • Hoe kan ik congruent leven volgens mijn hoogste doelen en waarden terwijl mijn omgeving daar niet op afgestemd is?
 • Hoe kan ik vanuit een binnenpositie (leidinggevende, HR medewerker, expert professional) het systeem fundamenteel helpen veranderen?
 • Hoe kan ik vanuit een buitenpositie (coach, trainer, consultant) het systeem doen kantelen?
 • Hoe kan ik idealist blijven zonder er onderdoor te gaan?
 • Hoe deal ik als leidinggevende met de kloof tussen wat ik naar mijn team kan doen en wat er van boven op me afkomt?
 • Kan ik in mijn eentje een systeem doen kantelen?
 • Hoe kan ik als opleider het zo aanpakken dat ik naast competenties ook met de onderstroom van de organisatie werk?
 • Hoe krijg ik als consultant teal, agile, lean of Semco verkocht?
 • Hoe kunnen we management en organisaties meer zelforganiserend maken?
 • Hoe kan ik de weerstand tegen verandering, innovatie en creativiteit bij mensen aanpakken?


Lees hier hoofdstuk 4 uit het boek 'Zinzoekers' (Rudy Vandamme): Idealist tegen wil en dank: Zinzoekers H4 Idealisten

Doelgroep
 • Trainers, coaches en consultants die van buitenaf of van binnenuit transitieprocessen in organisaties willen begeleiden.
 • HR professionals, interne opleiders, interne coaches, leanbegeleiders en leidinggevenden die zich herkennen in het profiel van veranderaar of idealist.
 • MT-leden, HR verantwoordelijken en changemanagers die zelf reorganisatie en veranderprocessen willen initiëren.
 • Ingenieurs en economen die de menselijke kant van change willen leren kennen.
 • Ontwikkelaars die aansluiten op de brede ontwikkelingsgolf om in organisaties meer leven te brengen, meer ruimte te geven aan zelforganisatie en meer welzijn en zinvolheid te bekomen voor medewerkers en klanten. 
 • Ontwikkelaars die de visie van Frederic Laloux, Steve Denning, Ricardo Semler, Jan Rotmans, Kegan & Lahey, Joiner & Josephs, Peter Senge, Ken Gergen en Wouter Hart in de wereld willen zetten.
 • Professionals die zelf in transitie zijn en in hun ontwikkeling een sprong willen maken naar een sterke persoonlijkheid van een changer.
 • Transitiewerkers in burgerinitiatieven.
Voorkennis

De ideale deelnemer:

 • Je bent een ervaren professional die open staat om te evolueren op niveau van vaardigheden, grondhouding en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je bent iemand die in de praktijk staat (intern of extern) van transities en verandering.
 • Je bent geen beginneling in het domein van persoonlijke ontwikkeling en je durft je kwetsbaar opstellen.
 • Bij voorkeur heb je basisvaardigheden in coaching, bemiddeling, NLP of geweldloze communicatie in je bagage.
 • Je werkt vanuit een missie om systemen te doen kantelen naar meer menselijkheid, participatie, authenticiteit, oprechtheid en ecologie.
 • Je bent op zoek naar gelijkgezinden, een thuis.
Wat leer je in deze opleiding?
 • Je leert vaardigheden en principes die je helpen je circle of influence beter te benutten.
 • Je leert hoe je met complexe systemen kan omgaan.
 • Je werkt aan je eigen patronen en persoonlijkheid.
 • Je werkt toe naar een competentieprofiel van de effectieve systeemveranderaar.
 • Je leert zelfsturingsvaardigheden om met frustraties, onzekerheid en macht om te gaan.
 • Je leert je missiegedrevenheid combineren met zelfzorg.
 • Je leert weerstand van systemen en medemensen ombuigen.
 • Je leert de principes om binnen een organisatie veranderingen te zien als bewegingen van mensen.
 • Je leert kalm blijven in fasen van disruptie en chaos.
 • Je leert hoe je binnen organisatieverandering structuur, cultuur, visie en individu kan combineren.
 • Je leert draagvlak creëren in change programma’s.
 • Je leert het breder kader kennen van 21ste eeuwse complexiteitsvaardigheden.
 • Je verwerft een mindset waar je de volgende fase van je leven op kan bouwen.
 • Je leert werken met collectieve intelligentie.
 • Je leert casegebonden strategieën en scenario’s ontwerpen.
Programma

Het programma is opgebouwd rond handelingsprincipes die je beïnvloedingsvaardigheid in complexe systemen verhoogt. Het begint bij jezelf, vervolgens leer je werken met je medemens om tenslotte te werken aan de structuur en de cultuur die je wil doen kantelen.


Uit vorige groepen leren we dat leeftijd, geslacht, ervaring, sector en competentieniveau van de deelnemers erg verschillend kan zijn. We zien deze diversiteit als een voordeel en nodigen je uit dit te zien als een communicatief oefenterrein.

 

Dag 1: Personal mastery

Quote: Om aan change te doen in complexe omgevingen heb je een vergevorderd persoonlijk ontwikkelingsniveau nodig.


Complexe change processen beginnen en eindigen bij jezelf. Jij bent de spilfiguur van wat je wil veranderen. Daarom starten we dit traject met je eigen ontwikkeling.


Voormiddag
: Het gelaagd ontwikkelingsmodel voor een holistische kijk op change

We starten de eerste halve dag met het opmaken van spelregels voor veiligheid, collegiaal vertrouwen en creatieve leeromgeving. We passen dit meteen toe op het onderwerp: hoe creëren we een omgeving waarin we elkaar op een veilige manier wederzijds kunnen beïnvloeden?  Vervolgens brengen we het basismodel aan waar we het ganse leertraject naar refereren: het gelaagd ontwikkelingsmodel. We exploreren de diepte van je persoonlijke ontwikkeling, maar ook de breedte van je bewustzijn rond tal van ontwikkelingen in grotere gehelen. Ontwikkelingen sporen immers samen.  En change op een bepaalde laag (bv een organisatie) laat zich voeden aan ontwikkelingen in alle bovenliggende en onderliggende lagen.


Namiddag
: Je persoonlijke ontwikkelingsniveau

In de namiddag gebruiken we het fasemodel van ontwikkelingspedagoog Kegan & Lahey. We brengen er je persoonlijk ontwikkelingsniveau mee in kaart. Met dit model wordt het duidelijk dat een effectieve katalysator van change processen investeert in zelfkennis en communicatieve vaardigheden. We eindigen de eerste dag met het opvragen van je eigen casus. We brengen je 'circle of influence' in kaart en we stellen doelen. We krijgen zo zicht op de meest voorkomende uitdagingen en engageren ons om het geleerde toe te passen in de eigen praktijk.


Dag 2: Emergence mastery

Quote: Beïnvloeding doe je via het creëren van contexten waarin emergentie plaatsvindt.


Het proces van de change vraagt een emergente context. Je bent een contextbouwer. Er zijn methoden ter beschikking die je in staat stellen om een context te bouwen waarin de change ontstaat.


Voormiddag
: Het proces van emergentie ervaren via de methode van de ontwikkelcirkel

Emergentie is het fenomeen dat veranderingen niet gemaakt worden maar ontstaan vanuit kwaliteitsvolle interacties. Op deze dag wordt dit proces gedemonstreerd met de methodiek van de Ontwikkelcirkel. Deze bestaat erin erkenning te geven aan ieders inbreng en engagement te laten ontstaan op een gedeeld groter geheel. Voor jou als deelnemer is het een ervaringsdag. Je ervaart van binnenuit de werkzame principes van emergente contexten. Er wordt een onderwerp genomen dat de groep inhoudelijk ook direct aanbelangt. De trainer faciliteert het gesprek.


Namiddag
: Toepassing van emergentie technieken in organisaties

We reflecteren over de principes die ten grondslag liggen aan emergentieprocessen. We houden ze in het licht van ieders toepassingsveld: wat is bruikbaar? Op welke wijze kan je onderdelen van de methode toepassen in je eigen casus?


Dag 3: Disruption mastery

Quote: Disruptie is een noodzakelijk onderdeel van ontwikkeling, het vraagt lef maar ook zorg.


Disruptie gaat hier niet over nieuwe producten of start-ups, maar over het lef om een verschil te maken.


Voormiddag
: Je persoonlijk disruptiepatroon

Iedereen maakt op zijn eigen manier een verschil in zijn leven en in zijn omgeving. Ben je een rebel of idealist, dan heb je waarschijnlijk sterke voorbeelden uit je jeugd. We modelleren ieders zeer persoonlijke manier om aan disruptie te doen. We kijken ook naar de uitdagingen en valkuilen die er aan gekoppeld zijn.


Namiddag
: Disruptietechnieken in je context

Op deze namiddag duiken we in de toepassing. We volgen een aantal principes uit de sociale psychologie en neurowetenschappen rond effectieve beïnvloeding. We weten ondertussen dat argumenteren en pastoor spelen niet werkt. Maar wat dan wel? We overlopen een aantal succesvolle disruptie- en beïnvloedingstechnieken uit het communicatieve domein. We passen dit toe op jouw casus. We zoeken naar de gepaste hefboom uit het repertorium van technieken.


Dag 4: System mastery

Quote: Complexe systemen kunnen beter aangevlogen worden als levende systemen, dan als machines.


Met het transitiecanvas® krijg je een overzicht van de hefbomen die samengenomen een complexe cultuur of systeem doen kantelen.


Voormiddag
: Een overzicht van alle veranderingsmodellen

Iedereen kent wel Kotter: beginnen met urgentie, een guiding coalition samenstellen en zo verder. Wist je dat Kotter zichzelf al heeft geüpdate? We bekijken naast Kotter nog 6 andere veranderingsmodellen. Deze zijn ontleend aan andere wetenschappelijke disciplines: de sociologie, antropologie en geschiedenis bijvoorbeeld. Als organisaties levende systemen zijn, dan maar beter inspireren op de levendigheid van burgerbewegingen. Dat levert een heel nieuwe kijk op change binnen organisaties. Deze kijk wordt geïllustreerd met vele voorbeelden uit diverse sectoren.


Namiddag
: Het transitiecanvas® toegepast op jouw praktijk

De 22 elementen uit het  transitiecanvas worden uitgelegd met voorbeelden uit de praktijk. De toepassing op je casus maakt het mogelijk om bewust te worden waar nu vooral je energie en aandacht naar toe gaat. Je leert je blinde vlekken kennen en je leert welke volgende stap je te nemen hebt. Het transitiecanvas is een uitstekend middel om transitieprocessen te faciliteren en regelmatig te checken waar je staat met je voortgang. Je krijgt ook richtlijnen om transitieprincipes te combineren met business resultaten en KPI’s.


Dag 5: Change mastery

Quote: Als veranderen een blijvend gegeven wordt, dan moeten we met zijn allen leren om vlot te leren bewegen doorheen veranderingen.  


Vlot kunnen participeren in veranderingen is een 21ste eeuwse vaardigheid. Het sluit aan bij levenslang leren.


Voormiddag
: 21ste eeuwse vaardigheden om te participeren in komende transities

Mensen succesvol door een specifieke verandering loodsen, is slechts één resultaat. Mensen bekwamer maken om veerkrachtig te participeren in gelijk welke verandering, is van een heel andere orde. Dan belanden we in het domein van bewustwording, educatie en levenslang willen leren. In deze voormiddag krijgen we een helder zicht op de inhouden van transitiebewustzijn en een set transitievaardigheden. Met dit metaniveau kan je veel winst boeken. We verkennen ook de notie van Bildung voor DDO’s (deliberately developmental organisations).


Namiddag
: Een methodiek om te leren reflecteren

Als uitsmijter van deze opleiding: een krachtige methodiek om mensen in je directe omgeving te helpen bewustworden van hun houding tegenover uitdagingen en veranderingen. Velen gedragen zich als slachtoffer. Met de draakoefening kan je hen doen nadenken over zichzelf. We eindigen het traject met presentaties van jezelf. We oogsten de individuele opbrengsten en verankeren de collectieve kennis.

Didactische aanpak
 • Vooraf doen we een schriftelijke intake.
 • Didactisch is er een samenhang van verschillende werkvormen.  Er zit bijvoorbeeld een stevig stuk input in zodat je nieuwe denkkaders verwerft om in complexe systemen zinvol en veerkrachtig bezig te zijn. 
 • Je individuele change-situatie wordt gedurende de gehele opleiding als oefenterrein gebruikt.
 • Je wordt gecoacht en je krijgt feedback op persoonlijke patronen van collega deelnemers en van de trainer.
 • We leren veel van concrete ervaringen, best practices and lessons learned uit de praktijk van Rudy Vandamme en uit praktijkvoorbeelden en ervaring van collega’s.
 • We demonstreren concrete technieken zoals taalpatronen, vraagstellingen en bodymind reactiewijzen.
 • We doen een reeks unieke oefeningen en experimenten waarin nieuwe patronen aangeleerd worden.
 • We creëren als groep gezamenlijk kennis en inzicht rond change en zelfzorg in complexe omgevingen.
 • Na het traject krijg je de kans tot blijvende netwerking en samenwerking.
 • Maximum aantal deelnemers: 12
Cursusmateriaal
 • Boek: Vandamme, R. (2017). Zinzoekers.  De kracht van radicale authenticiteit.
 • Boek: Vandamme, R. (2016). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van teams. De Ontwikkelcirkel als leidraad.
 • Boek: Sterckx, A. & Vandamme, R. (2016).  De gelukkige activist.
Getuigenissen en referenties
 • Onlangs las ik als krantenkop 'Wetenschappers moeten activisten zijn'. Het deed me terugdenken aan de 5-daagse met Rudy Vandamme rond Corporate Activism. Activist zijn betekende voor mij vrij letterlijk 'publiekelijk, vol vuur en vlam, op de barricades staan'. Totdat ik bij Rudy kwam en tot het inzicht kwam dat je er op een hele andere en even zinvolle manier invulling aan kan geven. Hij leert je met zijn immense kennis op een holistische manier ontdekken en ervaren. Je kijkt naar anderen en ook naar jezelf. Je hebt deze 5 dagen echt nodig om tot goeie reflectie te komen. Krachtig en interactief gebracht! Net wat we nodig hadden om marbl nog scherper te stellen in de wereld van L & D.  (Isabelle Mullenders, Marbl)
 • Rudy beschikt over een rijkgevulde rugzak met inzichten, modellen, raamwerken en denkkaders. Door zijn kennis gul te delen, prikkelt hij mijn denken. Tijdens mijn zoektocht naar welke vorm van activisme het beste bij mij past, vind ik het heerlijk om intellectueel gevoed te worden op een manier die alleen Rudy kan. Bovendien weet hij me telkens weer te inspireren door op het juiste moment de juiste vraag te stellen. Bovenal is Rudy een mens die zichzelf blijvend in vraag durft stellen en op een wendbare manier inspeelt op wat de groep én elke deelnemer nodig heeft. Dat maakt hem authentiek, kwetsbaar en toch robuust. Of anti-fragiel, om het met de woorden van Taleb te zeggen. (Jan De Keyser, zaakvoerder Attent voor Talent)
 • Rijke opleiding voor transitie-experts gegeven door een ervaren gids die je aanzet tot zelfreflectie en helpt om patronen te doorbreken in organisaties.  (Tom Debaere, Zaakvoerder HR-Consultant - Coach, 1868)
 • Rudy is een bijzondere mentor in het begeleiden van transitie in organisaties.  Het is een geschenk om onder de begeleiding van Rudy krachtige theoretische en praktische inzichten te verwerven in het denken, het voelen en het ageren als activist.  het heeft ons, Marbl, geholpen bij het duidelijk definiëren van onze rol als Corporate Change Activist in de wereld van Ontwikkelen en Welzijn.  Dank Rudy voor je expertise en voor je bevlogenheid 'vanuit je hart' (Ann-Sophie Deprez, Founder & Partner Marbl).
 • Terwijl ik mij initieel inschreef in deze training om mijn change management skills te onderhouden, bleek de Corporate Activist training een onverwachte ontdekkingsreis te zijn - samen met een groep gelijkgestemden. Elk van ons had een andere historische bagage, maar allen waren we enthousiast om samen te ontdekken hoe wij zin kunnen brengen in onze maatschappij en het grotere geheel. Met verschillende groepsdynamicatechnieken, levensinzichten en zijn emergentievaardigheden, loodste Rudy de groep door een collectief bewustwordingsproces waar we ook allen individueel veel aan hadden.  Voor mij was deze training welgekomen aangezien ik worstelde met enkele recente life events. De Corporate Activist training heeft mijn ogen geopend en werd voor mij  een kantelmoment: naast mijn job als interim manager, zou ik graag mijn bijdrage leveren aan de maatschappij. Mijn leven als 'zinzoeker' is nu begonnen (Mohan Caers, Managing Director, MChange BVBA) 
 • Rudy Vandamme is een bezield moderator/inspirator/facilitator.  Het programma brengt bijzondere inzichten in de rol die je voor jezelf ziet weggelegd om het verschil te maken binnen organisaties, helemaal in lijn met je ‘purpose’, datgene waarvoor je het doet.  Je krijgt doorheen het proces een betere kijk op hoever je zelf staat vanuit je eigen persoonlijkheid in veranderingsprocessen; alsook op de bredere rol die je kan opnemen om als activist een transitie te faciliteren.  Rudy is een ware expert in zijn vak. Hij slaagt erin zijn bijzondere brede kennis en praktijkervaring moeiteloos samen te brengen in een afwisselend en interactief programma dat je meeneemt van begin tot eind (Katrijn Steenbeke, Founder & Managing Partner, Marbl).
Trainers
Rudy Vandamme
Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en senior trainer en docent. Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie, NLP en bemiddeling formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten om een verschil te maken. Hij concretiseert zijn werk via boeken, artikels, voordrachten voor grote groepen, opleidingen en de oprichting van bezielde initiatieven zoals De School voor NLP, Mediation Instituut Vlaanderen, Het Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken en het Ontwikkelingsinstituut. Hij is de bedenker van het Ontwikkelingsgericht Coachen.  Hij is vaste gastdocent in de master Begeleidingskunde van de Hogeschool Rotterdam.  Rudy schreef tot nu toe 12 boeken, waaronder de bestseller 'Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen' dat gebruikt wordt als handboek in verschillende coachingopleidingen, 'Handboek Coachend Leiderschap', 'Gedragspatronen van Personen en Organisaties' en een reeks over de Ontwikkelingsgerichte Benadering.

Prijs
 • € 2650, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Bekijk een plannetje
27 januari, 28 januari, 10 februari, 2 maart en 16 maart 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Kaap Doorn

Postweg 9

3941 KA Doorn

Nederland

Bekijk een plannetje
5 februari, 6 februari, 19 februari, 6 maart en 27 maart 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den Bos

België

Bekijk een plannetje
12 oktober, 13 oktober, 26 oktober, 16 november en 30 november 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven
Contactgegevens

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Contactgegevens

Kaap Doorn

Postweg 9

3941 KA Doorn

Nederland

Contactgegevens

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den Bos

België

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid