De groep als leerinstrument: groepsdynamica en systemisch werken

Voor wie gefascineerd is door het functioneren van een groep en de invloed hiervan op het leren, de motivatie en het presteren van de individuen.

Haal het beste uit groepen dankzij deze driedaagse training. Je wordt vaardiger in het omgaan met groepen en leert bijvoorbeeld je interventies afstemmen op de ontwikkelingsfase van de groep. Je kan na de training gepast inspelen op de heersende groepsenergie en je krijgt meer grip op het groepsproces.

Doelgroep

Trainers, managers, HR-deskundigen, coaches, consultants, leidinggevenden, groepsbegeleiders, sprekers en iedereen die met groepen werkt en graag dat wat onzichtbaar is bewuster zou kunnen hanteren.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je behandelt de groep als leerinstrument.  Je past groepsdynamica en systemisch werken bewust toe.
 • Je kan omgaan met onzichtbare bronnen en energielekken in groepen.
 • Je bent je bewust van jouw natuurlijk plek in een groep en kan dit bewust hanteren in je rol als (bege)leider van een groep.
 • Je kan ‘het werken met groepsbeelden‘ inzetten in je eigen werk.
 • Je ziet hoe je groep in elkaar zit, wat er speelt en leeft onder de oppervlakte, tussen de regels door.  Je kan dit aanwenden om je groep een volgende (ontwikkel)stap te laten zetten.
 • Je ziet in welke fase van ontwikkeling je groep zich bevindt.
 • Je weet wat je kan doen om iedereen een passende plek te geven in de groep. Je weet hoe je groep te begeleiden bij het zetten van een volgende ontwikkelstap.
 • Je houdt bij de keuze van je werkvormen ook rekening met de groepsaspecten, niet enkel met de inhoudelijke.
 • Je bent je bewuster van je persoonlijke energiedetectie systeem en kan dit doelgerichter inzetten.

Programma

 • De fasen van groepsontwikkeling: van startende tot mature groep. Kenmerken van de verschillende fasen, kwaliteiten en aandachtspunten, relatie onder de groepsleden en relatie tot de begeleider van de groep (forming, norming, storming en performing).
 • De groepsdynamische wetten: principes van de informele leider, het zwarte schaap, neutraliteit en loyauteit in een groep.
 • Systemisch denken gebaseerd op de inzichten uit het opstellingswerk van Bert Hellinger (3 basisprincipes: ieder heeft recht op een plek, balans in geven en nemen, respect voor de natuurlijke hiërarchieën).
 • De ideale leergroep: de groep als leerinstrument. Hoe het groepsproces gebruiken ter versterking van het individueel leren? Door o.a. verantwoordelijkheid voor elkaars leren te installeren, de groep als bron van kennis en expertise aan te wenden, het hier en nu te benutten en de diversiteit maximaal in te zetten.
 • De rol, de plaats en de impact van de (bege)leider in/op het groepsgebeuren: inzicht verwerven in de eigen natuurlijke plek t.a.v. een groep en de consequenties hiervan op de begeleidersstijl, persoonlijke drive met daaraan gelinkte kwaliteiten en valkuilen.
 • Energie als betrouwbare parameter voor het groepsproces: het eigen waarnemingsinstrument beter leren kennen, gevoeligheid voor groepsenergie en -lading vergroten, soorten groepsenergie leren onderscheiden, leren interveniëren vanuit energetisch perspectief.
 • Groepsbeelden: een rijk hulpmiddel voor een groeps(bege)leider. Leren hanteren van groepsbeelden (expliciet en als interne visualisatie) om een groep te kunnen situeren in haar ontwikkelfase en van daaruit gerichte interventies te kunnen doen.
 • Didactische werkvormen bekeken vanuit groepsdynamica: methodieken die focussen op het creëren van veiligheid, maximale interactie en betrokkenheid op elkaar en constructief feedback geven (o.a. deelrondes, werken in duo’s en subgroepen, werken met metaplan, feedbackcarroussel).

Didactische aanpak

 • De training is uitgesproken actief,  ervarings- en praktijkgericht.
 • De aangereikte modellen worden al doende opgebouwd.
 • De inzichten en concepten worden consequent vertaald naar de eigen professionele situatie.
 • Daar waar mogelijk wordt met het ‘hier en nu’ gewerkt, met name de leergroep die zich tijdens de training ontwikkelt.
 • Deelnemers worden uitgenodigd om over hun rol als groeps(bege)leider te reflecteren en constructief kritische feedback uit te wisselen. 
 • Er worden maximum 10 deelnemers toegelaten.

Leermateriaal

 • HRDA handouts: De groep als leerinstrument: groepsdynamica en systemisch werken.
 • Boek: Jan Remmerswaal: Handboek groepsdynamica; een nieuwe handleiding op theorie en praktijk.

Getuigenissen (12)

Heel nuttige training! Heel wat inzichten die ik meeneem.
Tamara is een fantastische trainer die haar training geeft zoals ze zelf aanleert te doen.

- Joke Germeys, Coach - trainer, Neme gcv

Sterk hoe je jezelf zichtbaar maakt in je zoeken, je spanning, de kwetsbaarheid, de stevigheid.

- Jirka Van Haegenborgh, Trainer en coach, Inspirerend Coachen Academy

Tamara is een trainer die een groep laat groeien en de leerdoelen vanuit zichzelf laat ervaren. Verfrissende werkvormen gecombineerd met expertise, zowel van de trainer als van de deelnemers, hebben snel tot het vormen van een mature groep geleid.

- Els Coolen, Project Manager, Samurai at Work

Tijdens de 3 dagen leerde ik enorm veel bij. En die nieuwe kennis kan mij meteen helpen in mijn job! Dankjewel aan de trainer en de leergroep.

- Melanie De Roose, facilitator, Eandis

Een perfecte combinatie van theoretisch kader, ontdekken en zelf ervaren!

- Els Vanhoven, stafmedewerker leiderschapsontwikkeling, AZ Groeninge

De trainer brengt op een authentieke manier haar kennis en ervaringen over met af en toe een humoristische toets. Geeft me zin in meer!

- Wendy van Nunen, freelance trainer en adviseur

Met een open mind kwam ik naar deze training om inzicht te krijgen hoe groepsdynamica werkt. Ik ga na de training naar huis met heel veel nieuwe inzichten, tools en vaardigheden om in groepen toe te passen. De training is direct toepasbaar in de praktijk. De trainer is een echte professional en is aanstekelijk enthousiast!

- Heinrike Bergmans, zaakvoerder, Sarafijn

Mijn kracht en mijn valkuil zijn sterk naar voor gekomen. Heel erg fijn om hier te testen vlak voor je je groepsbegeleiding in je eigen praktijk moet doen.

- Anne Konings, HR coach, Tetralemma

De trainer laat je goed aanvoelen hoe een groep zich vormt en wat er speelt in een organisatie!

- Gaston Vanhaeren, trainer, Process Vanhaeren

Met de inhoud van deze opleiding kan je onmiddellijk aan de slag in de praktijk! Inspirerend om te horen en zien hoe medecursisten met deze zaken omgaan. Bedankt!

- Conny Van Heymbeeck, teamleader, SD Worx

Op een zeer condense manier geeft de trainer na oefeningen en theorie een doorleefd inzicht mee over het werken met groepen in organisaties. Deze opleiding is een must voor elke consultant, trainer, HR manager en teamleider!

- Els Demesmaeker, learning & development consultant, Merck NV

Dit is een boeiende training met een dubbel spoor: enerzijds het opbouwen van eenvoudige maar sterke inzichten en kapstokken; anderzijds past de trainer deze inzichten moeiteloos toe op de werking en de evolutie van de eigen leergroep ter plekke. Waarlijk boeiend. Bedankt!

- Michel Clerinx, zaakvoerder, MC Kwadraat

Trainer

Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts is handelsingenieur, theaterregisseur en instructor deep democracy. Zij behaalde een aggregaatsdiploma, volgde een intensieve training in het leiden van groepen en teams en een opleiding tot organisatieopsteller. Ze verdiept zich daarnaast in mindfulness en lichaamswerk.  Tamara werkte de voorbije 25 jaar in de wereld van Learning & Development; een 7-tal daarvan als verantwoordelijke L&D (bij de Federale Overheid en bij de Colruyt Group) en een 9-tal jaar als medebestuurder en coach-trainster bij een bureau voor training, coaching en consulting. Wat leidde tot een uitgebreide expertise in het ontwikkelen en geven van trainingen rond leidinggeven en communicatie, in het begeleiden van teams en in het uittekenen van een trainingsbeleid binnen (overheids)organisaties.  In 2009 richtte ze laDuende op. Vanuit deze organisatie focust zij zich voornamelijk op de procesmatige kant van het werken met leergroepen en teams, op dat wat speelt onder de oppervlakte. Sinds 2016 draagt ze via She & Company ook haar steentje bij aan een vrouwelijkere wereld. De ervaring die ze verwierf met het opzetten van tien vrouwenfestivals en ettelijke -cirkels, vertaalt ze nu ook in een aanbod rond genderdiversiteit naar organisaties.  Haar manier van werken is intens, intuïtief, speels, praktijkgericht, al doende en constructief spiegelend.  Tamara is naast lead trainer ook programmacoördinator van de Opleiding tot professioneel trainer bij HRD Academy.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding is erkend voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 1 850,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 15.11.202109:00 - 17:00
 • 16.11.202109:00 - 17:00
 • 29.11.202109:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Tamara LenaertsTamara Lenaerts

Prijs

€ 1 850,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

 • 20.10.202209:00 - 17:00
 • 21.10.202209:00 - 17:00
 • 10.11.202209:00 - 17:00

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Tamara LenaertsTamara Lenaerts

Prijs

€ 1 850,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven