1

Interview met Greet Roosen over haar deelname aan het leiderschapstraject: Apollo's Quest, the essence of leadership

Jo Vervaet
Greet Roosen is PR-manager en was in 2023 één van de deelnemers van het leiderschapstraject Apollo’s Quest op het Griekse eiland Lefkada. Greet vertelt ons over de kracht van historische bronplekken en de connectie met groep. De reis hielp Greet om concrete stappen te zetten in haar persoonlijk leiderschapsproces.


Wat betekende het eiland Lefkada voor jou?

“Als ik terugdenk aan Apollo’s Quest dan zie ik in de eerste plaats beelden van het eiland. Daarna realiseer ik me wat er zich afspeelde en welke invloed dat had op mij. Op een uitkijkpunt hoog in de bergen, naast een blauw-wit Grieks kerkje, keken we neer op een magische waaier van eilanden omgeven door baaien, zee en bergen. In stilte namen we de tijd om terug te kijken op ons leven: de mogelijkheden, de obstakels, de ijk- en dieptepunten. Bij het dodenorakel daalden we letterlijk af in de aarde. Een metafoor voor wat er mag sterven in je leven. Wat laat je achter? Met een uitnodiging naar wat er nog mag komen. Dat was voor mij een heel intens moment.

Als op de reis woorden niet doordrongen, bood het ritueel altijd een manier om helemaal tot het besef te komen of om alles te bekrachtigen. Het eiland ondersteunde mijn proces in alle facetten.”

Hoe stond je persoonlijk proces in verhouding met de groep?

“Je kan gerust alleen werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Door bijvoorbeeld op je eentje tal van management- en zelfhulpboeken te lezen. In onze geïndividualiseerde maatschappij lijkt het alsof we alles alleen moeten kunnen. Voor mij ligt de kracht net in de verbinding met anderen. In Lefkada waren we met een groep gelijkgestemde professionals, allen met hetzelfde doel: leiderschap voelen over bepaalde aspecten van ons leven. Hoe verschillend die aspecten en wij als individuen ook waren. Dankzij de connectie met de anderen, én ook getuige te mogen zijn van hun processen, kreeg ik net meer inzicht en verdieping in mijn eigen proces. Iedereen stelde zich kwetsbaar op. We gingen ervoor en deelden op het eiland elkaars vreugde en zorgen.

Tegelijkertijd zorgden Sofie en Anniek voor veiligheid binnen de groep met ruimte voor ieders persoonlijke tranformatie. Ze vullen elkaar perfect aan. Sofie veroorzaakte doorbraak door op het juiste moment gerichte coachingvragen te stellen of subtiel een opmerking te maken die de noodzakelijke “aha-erlebnis” als gevolg had.  Anniek kon dan weer diezelfde diepgang bereiken met ogenschijnlijk eenvoudige maar zeer beklijvende rituelen.”

Wat heeft Apollo’s Quest voor jou betekend?

“Apollo’s quest heeft mij ontzettend ondersteund. Ik zat vast met een verhaal dat ik moeilijk los kon laten. Conversaties met mezelf over het verleden die ik keer op keer bleef aangaan. Na de reis was het stil in mijn hoofd. Vandaag durf ik leiding nemen. Ik bepaal waar ik mee bezig wil zijn en wat ik niet meer wil. Het is duidelijker waar ik naartoe wil en waarvoor ik kies. Ik heb in Lefkada een aantal krijtlijnen uitgezet. Wanneer ik zaken blijf uitstellen, zelfs als ik het écht wil, zorgt iets ervoor dat het toch gebeurt. Heel frappant! Het stappenplan dat ik in Lefkada heb uitgewerkt krijgt elke dag meer vorm, bewust én onbewust. Apollo’s Quest zet je op een authentieke manier in je kracht, dichter bij je pure zelf.”

 

De volgende edities van Apollo’s Quest vinden plaats in mei en oktober 2024.

Volg een gratis infosessie over dit leiderschapstraject.

Geïnteresseerd? Meer informatie over Apollo's Quest, the essence of leadership