i.s.m.Partner logo 1
Nieuw!

Faciliteren van ontwikkelcirkels ™

Een stappenplan om een groep te begeleiden in haar ontwikkeling

Na deze training in het begeleiden van ontwikkelcirkels durf je met een groep in een cirkel gaan zitten. Je weet hoe je de leiding behoudt over het groepsgesprek. De Ontwikkelcirkelmethodiek is een proces in zeven stappen dat je met een groep doorloopt. De 7 stappen helpen je om een ingewikkeld proces van exploratie en besluitvorming tot een goed einde te brengen. Op die manier breng je de groep naar een hoger niveau van zelfregie en eigenaarschap.

Situering

Er is geen gebrek aan methoden om met groepen te werken. Er zijn ook veel ideeën rond teamcoaching. En toch doet de Ontwikkelcirkel iets wat andere methoden niet doen: op een methodische manier een groep gelaagd faciliteren en dit in een kader van ontwikkeling.

 • 'Ontwikkeling' betekent altijd dat het niet enkel gaat over presteren en teameffectiviteit. Het gaat ook niet over groepsdynamisch oplossen van samenwerkingsproblemen. Met ontwikkeling bezig zijn betekent voor een groep of team dat men leert reflecteren over de eigen identiteit, over het biografisch groepsverhaal, de teamzelfsturing verhoogt en zichzelf als groep situeert in een zingevend groter geheel. Je kijkt als groep naar de eigen doorontwikkeling. De groep of het team wordt met andere woorden gezien als een levend geheel met een eigen identiteit en een zelfsturing op de toekomst.
 • 'Gelaagd’ faciliteren betekent dat je expliciet en methodisch werkt op verschillende sporen van voortgang. In het groepsgebeuren betrek je de persoonlijke ontwikkeling van alle deelnemers. Je werkt gezamenlijk aan ontwikkelthema’s en van daaruit werk je aan de groepsidentiteit en de bijdrage van teamresultaten in de ontwikkeling van gehelen. Vaak zijn die grotere gehelen organisaties, maar het kan ook een stad zijn of een vakgebied.

De Ontwikkelcirkelmethodiek is een proces in zeven stappen dat je met een groep doorloopt. Telkens wordt één thema genomen dat door de groep gezamenlijk aangepakt wordt. Door de methodische insteek heeft zowel de facilitator als de groep houvast om allerlei, vaak netelige uitdagingen vlot te managen.  

Het stappenplan om te faciliteren werd ontwikkeld door Rudy Vandamme gedurende zijn jarenlang werk met groepen en teams in organisaties en burgerinitiatieven. Het is een kernmethodiek van de Deep Evolvement benadering. Geïntegreerd in de methodiek is de wijsheid van het cirkelwerk van oervolkeren, maar ook recentere benaderingen zoals TGI, Theory U, Deep Democracy, Art of Hosting en Collaborative Circles. Door deze integratie is een Ontwikkelcirkel tegelijk een vrouwelijk én een mannelijk gebeuren. Er wordt gewerkt aan veiligheid, verbinding en tegelijk wordt er via strikt methodisch stappenplan voortgang gecreëerd.

Doelgroep

 • Trainers, coaches en consultants die reeds een goede bagage hebben in het begeleiden van individuen en reeds ervaring hebben met groepen.
 • Leidinggevenden die graag hun eigen team willen leren faciliteren en reeds getraind zijn in begeleiding, coaching of mediation.
 • HR professionals die groepsgesprekken ontwikkelingsgericht willen begeleiden bij medewerkers en collega's.
 • Docenten en trainers die hun onderwijs willen combineren met een groepsbetrokkenheid en kenniscreatie.
 • Veranderprofessionals die participatie met de betrokkenen centraal stellen in een verandering.
 • Zelfstandige professionals die workshops met groepen willen houden.

De ideale deelnemer

Onze ideale deelnemer herkent zich in 1 of meerdere van onderstaande formuleringen.

 • Je bent een ervaren professional die open staat om vaardigheden te trainen.
 • Je hebt al gewerkt met je eigen patronen en kernkwadrant en je weet dat je zelf het belangrijkste instrument bent van invloed.
 • Je bent iemand die in de praktijk staat (intern of extern) van groepswerk.
 • Je hebt enkele basisvaardigheden in coaching, begeleiding, bemiddeling, NLP of geweldloze (verbindende) communicatie in je bagage.
 • Je bent bereid om, naast deze training, ook vlieguren te maken en via een handboek te studeren.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je helpt een groep om haar eigen identiteit en toekomst vorm te geven.
 • Je brengt een groep in een hoger niveau van zelfregie en eigenaarschap.
 • Je bouwt dankzij gelijkwaardigheid en participatie aan gezamenlijkheid.
 • Je verhoogt motivatie door deelnemers te betrekken in verandering en besluitvorming.
 • Je maakt de collectieve intelligentie van de groep zichtbaar.
 • Je beheerst een methodiek om teamontwikkeling in langere trajecten te faciliteren.
 • Je optimaliseert vergaderingen.
 • Je gebruikt verschillen in een groep voor betere samenwerking.
 • Je verrijkt je thematische workshops met ontwikkeling van deelnemers.
 • Je bouwt intervisies uit tot plekken van kenniscreatie en participatie.
 • Je helpt associaties, netwerken, besturen en andere groepen beter samenwerken.
 • Als trainer of leraar ga je de groep coachen op hun verhouding met de leerinhoud.

Programma

Dag 1: Het starten van een Ontwikkelcirkel

 • Opstelling, kadering en verwelkoming van een bijeenkomst (stap 1 van de Ontwikkelcirkel).
 • Van binnenuit ervaren hoe de Ontwikkelcirkel werkt (demonstratie van een ontwikkelcirkel tot en met stap 4).
 • Driloefeningen op minicoaching van deelnemers in hoe ze zich verhouden met een thema (stap 3), plus feedback op je facilitatie vaardigheid.


Dag 2
: Het proces van divergeren en convergeren

 • De methodiek om in een groep verschillen in te zetten voor groepsvorming en kenniscreatie.
 • Negen methoden om een groep te helpen haar eigen identiteit in beeld te brengen (stap 4).
 • De relatie leggen tussen het groepsgebeuren en de organisatorische of maatschappelijke context (stap 5).


Dag 3
: De meerstemmige identiteit van de facilitator

 • Leren switchen van rollen tijdens een sessie.
 • Oefenen in de rollen die je nog niet veel doet.
 • Feedback op je kernkwadrant als facilitator en je stijlontwikkeling.
 • Casusbespreking van toepassingen in diverse werkvelden.


Dag 4
: Resultaten van ontwikkelcirkels

 • De koppeling van groepsresultaat aan projecten (stap 6).
 • Methoden om het zelfsturend vermogen van groepen te verhogen (stap 2 en 7).
 • Best practices in diverse contexten.
 • De volgende stap in jouw loopbaan.


Extra Supervisie sessies
: online bijeenkomsten voor de supervisie op je praktijktoepassing.

Didactische aanpak

 • Vooraf doen we een schriftelijke intake.

 • De nadruk van de training ligt op demonstreren, oefenen en feedback op je oefening.
 • De ganse training is een 'walk the talk' van de principes van de Ontwikkelcirkel.
 • Tussendoor krijg je een berg bijkomende tips & tricks, cases, toepassingen en achterliggende theorieën en wetenschappelijk onderzoek.
 • We creëren als groep gezamenlijk kennis en inzicht rond groepswerking en de rol van groepen in grotere gehelen (zoals veranderingsprocessen).
 • Na het traject krijg je de kans tot blijvende netwerking en samenwerking in het netwerk van Deep Evolvement (www.deepevolvement.com).
 • Na de training en voorafgaand aan de supervisiesessies studeer je deel 2 van het Handboek en ga je aan de slag in je praktijk.
 • Maximum aantal deelnemers: 16.  Bij een grotere groep laat Rudy zich bijstaan door een assistent.

Leermateriaal

 • Handboek: Vandamme, R. (2016). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van teams. De Ontwikkelcirkel als leidraad.

Naar keuze:

 • Voor leidinggevenden: Vandamme, R. (2017). Handboek Coachend Leiderschap. De ontwikkelingsgerichte benadering.
 • Voor aanbieders: Vandamme, R. (2017). Ontwikkelingsgericht Werken in de praktijk. 106 verhalen, voorbeelden en inzichten.

De bezieler, Rudy Vandamme, aan het woord

In onderstaande filmpjes geeft Rudy Vandamme alvast wat uitleg over:

 1. De Teamvork
 2. De zeven stappen van de Ontwikkelcirkel

Erkend voor Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques voor werknemers

Deze opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere Educatief Verlof).  Als je als werknemer de opleiding volgt, mag je afwezig zijn op het werk, terwijl je loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.  Erkenningsnummer: ODB-1002116.  Aantal uren: 34,5.  De opleiding is ook erkend voor de Opleidingscheques voor werknemers.

Getuigenissen (2)

Gisteren ontving ik een mailtje van een hoofdverpleegkundige nadat ik een vergadering organiseerde als een Ontwikkelcirkel. 'Gisteren was de beste vergadering uit mijn carrière en ik ben al 20 jaar hoofdverpleegkundige. Het was echt genieten, waar elke minuut leerrijk was voor iedereen, interactief, vernieuwend, ik ga hier heel wat uithalen voor mijn eigen situatie. Hiermee kunnen we een heel eind verder op de werkvloer... Bedankt hiervoor, en proficiat.'

- Van Mierlo, Verpleegkundig & paramedisch directeur, Sint Mariaziekenhuis Halle

Ondanks het feit dat ik de voorbije periode best wel zenuwachtig was over mijn eerste begeleiding van een Ontwikkelcirkel, merkte ik vandaag dat ik rustig was en dat het me goed afging. De reacties vanuit het team waren ook erg positief. Ik ben ervan overtuigd dat dit te maken heeft met het voorrecht dat ik had om op veel verschillende manieren te mogen leren over de methodiek: door zelf te lezen, door er met jullie in de leesgroep over te reflecteren, door de online supervisie van Rudy.

- Liesbeth Wuyts, Procesbegeleider, aPonto

Trainer

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en senior trainer en docent. In zijn trainingen beroept hij zich op dertig jaar ervaring met individuele coaching, teamontwikkeling en organisatieverandering. Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie, NLP en bemiddeling formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten om ontwikkeling vorm te geven. Hij is de oprichter van het Deep Evolvement Instituut. Rudy schreef meer dan 15 boeken, waaronder longsellers: 'Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen voor individuen', 'Handboek Ontwikkelingsgericht coachen van teams', 'Handboek Coachend Leiderschap' en 'Zinzoekers'. Rudy heeft een talent om actuele wetenschappelijke inzichten te verbinden met concrete methodiek.

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Inspirerend coachen: Basis (niveau 1)
Startdatum 29/01/2024Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis (niveau 1)

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer
Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 11/03/2024Duur: 24 uur

Opleiding tot intervisiecoach

Intervisie is een manier om te leren van elkaar...

Lees meer
Kennismakingsworkshop: opleidingen Inspirerend Coachen (niveaus 1 tot 3)
Startdatum 20/12/2023Duur: 1.5 uur

Kennismakingsworkshop: opleidingen Inspirerend Coachen (niveaus 1 tot 3)

Maak kennis met het programma, de werkwijze en ...

Lees meer
Vakopleiding tot extern organisatiecoach
Startdatum 25/01/2024Duur: 99 uur

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

Als externe organisatiecoach bijdragen tot orga...

Lees meer