i.s.m.Partner logo 1

Opleiding Emotionele Intelligentie

Krijg grip op je emoties en haal het beste uit jezelf en anderen!

Emotionele Intelligentie, het intelligent omgaan met emoties, is een vaardigheid die je kan ontwikkelen. Ze speelt een cruciale rol in je eigen welzijn en in het welzijn van je relaties met anderen. In deze vierdaagse ontdek je als leidinggevende, coach, trainer of HR professional hoe jij je impact kan vergroten door je open en kwetsbaar op te stellen.

Situering

In de post-Covid maatschappij verschuift Emotionele Intelligentie van een 'nice to have', naar een essentiële vaardigheid.

Wie zal het gemakkelijkst meesurfen op de golven van onze veranderende samenleving? Welke vaardigheden zorgen ervoor dat je ongunstige en onzekere omstandigheden kan overstijgen en erin slaagt je blik te richten op de toekomst? 

Mensen met een hoge Emotionele Intelligentie weten het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen. Ze zijn in contact met hun innerlijke wereld, luisteren naar wat hun gevoel hen te zeggen heeft en vertalen dat op een constructieve manier in hun gedrag en naar hun omgeving.  Dit heeft zijn weerslag op de teamsfeer, de organisatiecultuur en op het privéleven. 

Doelgroep

 • Leidinggevenden, teamleiders, HR professionals en zelfstandige ondernemers die hun EI willen ontwikkelen en verdiepen en van daaruit hun medewerkers ondersteunen.
 • Coaches, consultants en trainers die het beste in hun coachees en trainees naar boven willen halen.
 • Iedereen die zich wil klaarstomen voor de toekomst die continu in verandering is.
 • Iedereen die zijn/haar emotionele intelligentie wil ontwikkelen tot een bron van energie, kracht en impact.
 • Maximum aantal deelnemers is 14.  Vanaf 8 deelnemers worden er 2 begeleiders ingeschakeld.

Wat leer je in de opleiding Emotionele Intelligentie?

 • Je krijgt inzicht in je eigen emotionele landschap, je leert je eigen emoties herkennen en erkennen.
 • Je leert reflecteren over jezelf en je eigen emoties reguleren.
 • Je ontwikkelt je emotionele landschap: met welke emotie(s) heb je het moeilijk en hoe kan je hierin groeien en ruimer worden?
 • Je leert het verschil ervaren tussen emotioneel zijn en emotioneel intelligent zijn.
 • Je leert jezelf inleven in de emotionele wereld van de ander zonder jezelf te verliezen.
 • Je leert een empathische ruimte creëren van waarin de ander zich kan ontwikkelen en leren.
 • Je leert ongemakkelijke ervaringen te omarmen en niet uit de weg te gaan.
 • Je vergroot je impact op anderen (collega's, medewerkers, coachees, trainees) door je open en kwetsbaar op te stellen.
 • Je leert afstand nemen, juist op het moment dat emoties de overhand dreigen te nemen.
 • Je leert in verbinding gaan vanuit kwetsbaarheid.
 • Je leert jezelf te laten zien, ook wanneer het spannend is.

Programma

MODULE 1: Deep dive

Dag 1: Je eigen emotionele landschap

 • verkennen van je emoties
 • in diepte oefening rond elk van de 4 basisemoties
 • individuele opstelling m.b.t. de emotie die voor jou het moeilijkste is (in jezelf en t.o.v. de ander): je onderzoekt waar de verstrikking ligt en je wordt ondersteund in het zetten van een stap in de helende beweging


Dag 2: De weg van Emotioneel naar Emotioneel Intelligent

 • bouwstenen en voorwaarden van Emotionele Intelligentie
 • verschil tussen empathie en Emotionele Intelligentie
 • het spanningsveld nabijheid - afstand
 • het spanningsveld: wat is van mezelf? - wat is van de ander?
 • Wat staat er in de weg om Emotioneel Intelligent te zijn?
 • ruimer zijn dan je eigen kwetsuren 

 

MODULE 2: De praktijk

Dag 3: Eigen cases : in contact met de ander

 • oefenen met je eigen emotionele situaties
 • de vertaalslag maken naar de praktijk van je werk en je leven
 • helder krijgen wat jouw persoonlijke manier is om Emotioneel Intelligent te zijn (er is niet 1 standaard recept)
 • de wereld na Covid en het belang van Emotionele Intelligentie
 • ontwikkelen van je grotere Emotionele Intelligentie bewustzijn


Dag 4:
Grow-up : EI in de realiteit van de groep toepassen – wat jij te leren hebt, ga je tonen

 • helder krijgen van je grow-up punt binnen Emotionele Intelligentie
 • eerste stap door council werk
 • tweede stap door in de training zelf stappen te zetten: oefenen, oefenen, oefenen
 • ruimte voor groepsthema’s of spanningsvelden die in dag 3 naar boven gekomen zijn
 • integratie van de leerdoelstellingen en installeren van peer to peer coaching

Didactische aanpak

HRD Academy organiseert deze opleiding in partnernschap met Quinx.  Dankzij meer dan 25 jaar ervaring in dit vak, heeft Quinx een eigen werkwijze ontwikkeld, enkele kenmerken:

 • een doorleefde combinatie van hoofd, hart en lichaam met diepgang én speelsheid.
 • een exploratie van het gezin van herkomst: de plek waar onze patronen uit liefde ontstaan.
 • de expertise om de groep tot bedding te maken: een spiegel en een veilige plek om te oefenen met wat je gaandeweg ontdekt.

Hoofd

Modellen en kaders zijn de eerste opstap, de eerste toegang tot zelfreflectie, een toegankelijke manier om met een nieuwe bril naar jezelf te kijken

Lichaam

Ons lichaam is een onuitputtelijke bron van informatie die nooit liegt. We zijn opgeleid in het werk van Alexander Lowen dat erop gericht is om blokkades van spanning die zich in het lichaam vastgezet hebben, te voelen en los te laten. We ondersteunen je om te durven luisteren naar wat naar boven komt tijdens deze oefeningen. Om er betekenis aan te geven.

Hart

Werken met het lichaam leidt tot meer ademruimte, waardoor emoties die gestold zijn kunnen ontdooien. Je leert je emoties zien als leidraad: wat is echt belangrijk voor je dat het je zo raakt?  Hoe kan je samenwerken met jouw emoties – die er altijd zijn - als een fijngevoelig instrument, om meer te laten zien wie jij bent.

De groep als lerend veld

De groep is de getuige van je proces én de spiegel. Je valkuilen, leerpunten worden zichtbaar in de groep en mogen zich laten zien. We creëren een veilige bedding om actief aan de slag te gaan met gevoelige thema’s.

Trainer

Yannick Lierman

Yannick Lierman

Yannick Lierman studeerde af als gestalttherapeute (scriptie : Intimiteit in de therapeutische relatie) en heeft zich verder gespecialiseerd in groepsdynamica, body-processing, mediation en trauma werk.  Ze is partner in Quinx, een internationaal consultancy bureau, dat als missie heeft om mensen, groepen en organisaties naar een dieper niveau van vrijheid, verbinding en zingeving te brengen. Haar passie is om mensen meer in contact te brengen met wie ze echt zijn, met hun eigen energetisch potentieel en van daaruit in authentieke verbinding te gaan met de mensen om hen heen. 

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 2 360,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 17.01.202209:30 - 20:30
 • 18.01.202209:00 - 16:00
 • 21.02.202209:30 - 17:30
 • 22.02.202209:00 - 17:30

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Yannick LiermanYannick Lierman

Prijs

€ 2 360,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 15.09.202209:30 - 20:30
 • 16.09.202209:00 - 16:00
 • 13.10.202209:30 - 17:30
 • 14.10.202209:00 - 17:30

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Yannick LiermanYannick Lierman

Prijs

€ 2 360,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 25/10/2021

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 04/10/2021

Opleiding tot intervisiecoach