Gratis online infosessie: Opleiding tot loopbaancoach

Maak kennis met de trainer, de visie, het programma en de werkwijze van deze opleiding

In deze gratis infosessie maak je kennis met de visie en werkwijze van de ‘Opleiding tot loopbaancoach'. Je krijgt uitleg over het programma en de onderwerpen die aan bod komen in deze 7-daagse opleiding. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen.

Situering

De Opleiding tot loopbaancoach is een zeer complete, diepgaande en praktijkgerichte opleiding waarin we aandacht hebben voor alle aspecten van loopbaancoaching en -begeleiding.

Technologie, de arbeidsmarkt en de wensen en behoeften van mensen veranderen voortdurend. Werk dat op het ene moment passend is, is dat op een ander moment niet meer. Via loopbaancoaching draag je bij aan het voorkomen van bore-out en burn-out, aan meer werkplezier en aan een goede match tussen mens en werk.

Zowel individuele loopbaancoaching als outplacement komen uitgebreid aan de orde alsook loopbaanbegeleiding en het oprichten van interne loopbaan- of mobiliteitcentra in organisaties. Hoe breng je bijvoorbeeld weinig veranderingsgezinde medewerkers in een organisatie in beweging? Hoe help je werknemers reflecteren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en employabiliteit? Hoe maak je loopbanen future-proof?

Je leert niet alleen testen, effectieve tools en technieken toepassen, maar ook diepgaand coachen op belemmerende overtuigingen. Je leert mensen inspireren en motiveren om te worden wie ze willen en kunnen zijn. We gebruiken daarbij o.a technieken uit: Appreciative Inquiry, positieve psychologie, krachtgericht coachen, oplossingsgericht coachen, ACT, RET, enz. We werken op alle niveaus: cognitief, emotioneel, identiteit en zingeving, gedrag en ook op relationele en maatschappelijke aspecten van loopbaankeuzes.

De opleiding is zowel online als offline te volgen. In beide trainingsvormen wordt veel geoefend en krijg je persoonlijke feedback.

Doelgroep

Je bent coach, stress- en burn-outcoach, HR-professional, recruter of uitzendconsulent, psycholoog, manager, trainer, adviseur of een andere professional in een vergelijkbare rol. Je bent er klaar voor om coachees, medewerkers, teams en organisaties te begeleiden naar duurzame employabiliteit en werkplezier. En je hebt uiteraard interesse in de Opleiding tot loopbaancoach.

Programma

 • Kennismaken met de trainer: Annita Rogier
 • De inhoud en opbouw van de opleiding: het programma en de onderwerpen per blok uitgelicht
 • De manier van trainen: didactische werkvormen en aanpak, zowel online als offline
 • Het zeer complete leermateriaal: de 2 werkmappen, de toolbox, de elektronische leeromgeving, de bijkomende achtergrondartikelen, ...
 • Het eindwerk en het certificatieproces
 • Vragen en afronding

Trainer

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

Gratis

Inschrijven

Data

 • 22.04.202119:30 - 20:30

Locatie

Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

Gratis

Inschrijven

Data

 • 10.11.202119:30 - 20:30

Locatie

Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

Gratis

Inschrijven