Leren meten en interpreteren van leerresultaten

Hoe kunnen we leerresultaten meten en wat betekenen deze leerresultaten?

In deze eendaagse opleiding verkennen we de werelden van leren en meten. We exploreren verschillende werkvormen en doorkruisen diverse omgevingen, van een traditionele productie-eenheid tot startups doordrongen van 'het nieuwe werken'. In al deze gebieden gaan we op zoek naar manieren om het leren te meten en het meten te leren.

Situering

Leerresultaten meten is moeilijk. Een causaal verband aantonen tussen je investeringen in het leren en de eventueel gemeten leerresultaten is nog moeilijker.


Dat het ontwikkelen en verzorgen van een leercultuur in je organisatie erg belangrijk is, voelen we allemaal met de natte vinger aan. Dat 'blijven leren' voor alle generaties één van de belangrijkste motivatoren wordt genoemd is bekend. Babyboomers, generation X-ers, millenials: allemaal willen we blijven leren en ontwikkelen. Maar hoe belangrijk is leren precies voor de organisatie? Hoe verhoudt zich het leren tot de uiteindelijke bedrijfsresultaten?


In deze dagvullende opleiding verkennen we de werelden van leren en meten. We exploreren verschillende werkvormen en doorkruisen diverse omgevingen, van een traditionele productie-eenheid tot startups doordrongen van 'het nieuwe werken'. In al deze gebieden gaan we op zoek naar manieren om het leren te meten en het meten te leren.

Doelgroep

Je bent HR-manager, L&D-manager of expert, instructional designer, trainer, organisatie-ontwikkelaar.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je bent vertrouwd met het concept van (virtuele) leerruimtes en je begrijpt welke leeractiviteiten zich in welke ruimte afspelen.
 • Je hebt inzicht in relevante meetmethodes voor de verschillende leerruimtes en je hebt geoefend op casussen van je collega’s en uit je eigen organisatie.
 • Je bent vertrouwd met de concepten uit “Evaluating Training Programs” van Donald Kirkpatrick en je begrijpt alle implicaties daarvan in een hedendaagse bedrijfscontext, inclusief omgevingen van 'het nieuwe werken'.
 • Je weet hoe je met methodes van visual management over data kan beschikken die aantonen dat het leren is getransformeerd in leerresultaten.
 • Je bent vertrouwd met de vraagstellingsmethodes van Peter Block en je weet hoe je daarmee data kan verzamelen die in verband staan met de 4-level evaluatiemethode van Donald Kirkpatrick.
 • Je kunt moeiteloos een 4-level evaluatie toepassen op elke leersituatie.
 • Je beschikt over handvatten om je 4-level evaluaties om te zetten in harde cijfers.
 • Je weet hoe het meten van leerresultaten opnieuw het leren in de organisatie versterkt.
 • Je beschikt over ankerpunten die je helpen om het geleerde toe te passen in je eigen organisatie.

Programma


Voor de inhoud van deze training lieten we ons inspireren door: Donald Kirkpatrick, Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeushi, Peter Block.


(Virtuele) leerruimtes en kennismanagement: een speelse ontdekkingsreis

Grondige analyse van de 4-level evaluatiemethode van Donald Kirkpatrick


Werken met hulpmiddelen (1 – old school):

 • Tally
 • Evaluatieformulieren
 • Vragenlijsten


Werken met hulpmiddelen (2 - lean)

 • Visual management
 • Point&Call
 • Learning kanban


Werken met hulpmiddelen (3 – community)

 • het zes-dialogen-model
 • (1) Uitnodiging
 • (2) Mogelijkheden
 • (3) Ownership
 • (4) Weerstand
 • (5) Commitment
 • (6) Added value


Oefeningen met de 4-level methode

 • (1) Reactie
 • (2) Geleerd hebben
 • (3) Kunnen toepassen
 • (4) Performantie


Conversiemethodes en ROI-berekeningen

Intervisie, reflectie, handvatten en ankerpunten

Leermateriaal

 • HRDA Syllabus: Leren Meten.

Getuigenissen (1)

De opleiding maakt duidelijk wat ik in de praktijk reeds - deels bewust, deels onbewust - toepas als technisch trainer. Heel verhelderend!

- Alfons Goudman, technical trainer, Borealis Kallo

Trainer

Francis Laleman

Francis Laleman

Francis Laleman  verkende eerst India en de wereld als academisch onderzoeker en radioreporter, vooraleer hij 25 jaar geleden overstak naar een ander perron, om er mee te sporen met de trein van de wereldwijde telecom boom.

Vandaag reist hij opnieuw de wereld rond als senior consultant, procesanalyst, interculturele blikopener, Corporate Learning & Development Expert, Instructional Design Architect en specialist in het trainers- en train-the-trainers-vak. Met dat alles heeft hij een indrukwekkende en wereldomvattende track record opgebouwd in diverse sectoren, van universiteiten en hogescholen, over ngo's en overheidsinstellingen, tot pharma, manufacturing, ICT en telecom.

Met Francis wordt een training vaak anders. Al is het maar omdat training altijd zit ingebed in een leerproces. Of omdat werkvormen, modellen en metaforen uit de wereldwijde vijver zijn gevist - en vaak niet uit het traditionele trainershandboek, maar uit kunst, geschiedenis, natuur, tuinieren, ecologie, wetenschap en engineering. Francis traint met vissen in bokalen, Chinese penselen, Japanse manga, Arabische reukwaren, digital trash, cello's en violen.

Met en van Francis hebben ondertussen al vele honderden aspirant bedrijfstrainers het trainersvak geleerd, van Yokohama tot Shangai, van Delhi tot Bangalore, van Dubai tot Muscat en van London, Rotterdam, Brussel en Parijs tot San Diego.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).
 • VDAB Opleidingscheques: HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 730,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 17.06.202109:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Francis LalemanFrancis Laleman

Prijs

€ 730,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen