1

De verschillende fasen van het loopbaanadvies- en outplacementproces

Jo Vervaet
Los van accentverschillen bij de verschillende bureaus doorloopt de cliënt toch grofweg een gelijksoortig loopbaanadvies proces.

Los van accentverschillen bij de verschillende bureaus doorloopt de cliënt toch grofweg een gelijksoortig loopbaanadvies proces.


Fase 1 Introductie en informatie

De cliënt krijgt een introductie bij het bureau, gevolgd door kennismaking met de adviseur, uitleg van de methode, de doelstelling en de gedragscode.

In deze fase geeft het bureau voorlichting aan alle betrokkenen: de werknemer, de werkgever, bij outplacement: eventueel de partner en soms de ondernemingsraad.


Fase 2 Aanbieden van faciliteiten

Het bureau biedt (indien overeengekomen) faciliteiten aan zoals: een werkruimte met computer en Internet aansluiting, telefoon, naslagwerken op het gebied van solliciteren en de arbeidsmarkt, bij outplacement: een ontmoetingsplek voor lotgenoten, secretariële ondersteuning bij de verwerking van de sollicitatiepost. Indien betrokkene zelf alle faciliteiten in huis heeft of als de werkgever bij reorganisaties een mobiliteitsbureau heeft ingericht, dan kan de cliënt ook opteren voor begeleiding zonder faciliteiten.


Fase 3 Steun en onderzoek

Bij outplacement wordt vaak gestart met steun bij verwerking van het ontslag. Bij alle trajecten: gevolgd door onderzoek van motivatie en capaciteiten. De cliënt voert gesprekken met een vaste en/of meerdere gespecialiseerde adviseurs, er wordt een sterkte/zwakte analyse gemaakt, eventueel psychologisch onderzoek of beroepskeuze tests gemaakt. In deze fase heeft de adviseur meestal één of meerdere gesprekken met de directe chef en/of personeelszaken om zijn beeld van de cliënt aan te scherpen.


Fase 4 Groepstraining

Veel bureaus bieden in deze periode een groepstraining. Deze is enerzijds bedoeld om de cliënt met andere cliënten in contact te brengen (netwerken), anderzijds leert men op efficiënte wijze de algemene sollicitatie- en marktbewerkingtechnieken.


Fase 5 Arbeidsmarkt

Hierin verkent betrokkene de (in- en/of externe) arbeidsmarkt en formuleert passende functies.


Fase 6 Steun bij toepassing technieken

In gesprekken met de adviseur worden, de in de training geleerde, technieken vertaald voor individuele toepassing. De adviseur biedt (meestal wekelijks) ondersteuning bij sollicitaties en helpt gevoelens, bijvoorbeeld na afwijzingen, te verwerken.


Fase 7 Afronding

Begeleiding tot de doelen behaald zijn of zo lang is overeengekomen. Bij outplacement meestal tot en met de proeftijd (behalve bij beperkte trajecten). Afronding van lopende zaken.


Opleiding tot loopbaanprofessional

HRD Academy organiseert de zesdaagse Opleiding tot loopbaanprofessional voor loopbaancoaches en loopbaanadviseurs.  De eerstvolgende trainingen:

  • 18 april, 23 mei, 20 juni, 19 september, 24 oktober en 14 november 2013 in Brugge
  • 14, 21 juni; 12 september; 17 oktober; 21 november en 19 december 2013 in Hasselt
  • Info + inschrijven via de webfiche
 

Geïnteresseerd? De verschillende fasen van het loopbaanadvies- en outplacementproces