1

Tips voor trainers: fases van groepsontwikkeling

Jo Vervaet
Elke groep die je begeleidt, is anders en tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten want elke groep ontwikkelt zich via 6 herkenbare fases.

Kernwoorden: train de trainer, opleiding voor trainers, trainersopleiding.


Elke groep die je begeleidt, is anders en tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten want elke groep ontwikkelt zich via 6 herkenbare fases.


1)   
De fase voor de start van de training

Stem je draaiboek af op de bevindingen van het persoonlijk doelstellend gesprek: hou rekening met de sterke en zwakke kanten van de deelnemers, hun functies en organisaties.

Denk ook  na over praktische zaken zoals opstelling van de zaal, ondersteunende middelen …


2)   
De fase van kennismaking en vertrouwen

Creëer een gevoel van veiligheid en binding: verhelder je verwachtingen, de doelen, de werkwijzen en de spelregels van de training.

Pas ook kennismakingsoefeningen toe en laat de deelnemers werken in wisselende groepjes.


3)    
De fase van invloed

De deelnemers worden kritischer, behoud de leiding over de groep door taakgericht  en ondersteunend gedrag te vertonen.


4)    
De fase van intimiteit

De inbreng van de groep wordt groter, je hebt nu een ondersteunde en coachende rol: bevestig hun successen en evalueer regelmatig het werkproces.


5)    
De fase van harmonie en autonomie

Onderlinge relatiepatronen zijn ontwikkeld en er ontstaat een productieve werksfeer. De groep is zelfstandiger geworden:  je geeft constructieve feedback.


6)    
De fase van afscheid nemen

Laat de leerdoelen evalueren en neem afscheid door bijv. deelnemers feedback aan elkaar te laten geven of via een groepsgesprek over hun ervaringen.  


Bron: Hoe-boek voor de trainer, Marcolien Huybers

 

Geïnteresseerd? Tips voor trainers: fases van groepsontwikkeling