Nieuw!

Versterk je starters - meer dan onboarding alleen

Ondersteun en begeleid nieuwe medewerkers op een manier zodat ze hun talenten ten volle kunnen inzetten

Dankzij deze 3-daagse opleiding word je vaardiger in het begeleiden en ondersteunen van nieuwe werknemers in het aanboren van hun leerpotentieel, in het ten volle inzetten van hun talenten en in het identificeren van hun groeipotentieel. Je leert hen omgaan met stress en je houdt hun motivatie en betrokkenheid hoog waardoor starters blijvers worden.

Situering

In de opleiding krijg je inzichten en vaardigheden om jonge potentials te ondersteunen en begeleiden zodat ze nu en in de toekomst kunnen functioneren als energieke autonome professionals. Want nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken effectiever en efficiënter uit te voeren.

Het gaat in deze opleiding dus om meer dan een warm welkom organiseren. Het gaat om het begeleiden en ondersteunen van de starters zodat ze hun leerpotentieel aanboren, zichzelf tonen, hun talenten ten volle kunnen inzetten en tegelijk ook voelen waar er nog groeipotentieel is. Je leert de nieuwkomers omgaan met stress en hun motivatie en betrokkenheid hoog houden zodat starters blijvers worden.  

Doelgroep

Dit programma richt zich tot iedereen die op de werkplek te maken krijgt met startende collega’s in welke functie dan ook, bvb: leidinggevenden, HR-medewerkers, teamleaders, begeleiders, trainers en coaches.

 

Wat leer je in de opleiding?

 • Je staat stil bij je eigen missie en visie, je valkuilen en kwaliteiten.
 • Je leert een handige coachmethodiek.
 • Je verfijnt je vaardigheden om constructieve feedback te geven.
 • Je staat open om feedback te vragen en te ontvangen.
 • Je leert met hernieuwde aandacht kijken naar jonge collega’s en hun talenten.
 • Je ondervindt zelf de voordelen van samen delen en leren.
 • Je leert verschillende reflectietechnieken gebruiken.
 • Je stelt zelf een persoonlijk opleidingsplan op en wisselt dit uit met andere deelnemers.
 • Je leert kritisch kijken naar bestaande opleidingen en introducties voor de startende collega’s.   

Programma

Hieronder geven we in grote lijnen de thema’s weer die aanbod komen doorheen de 3 dagen.

Deze opleiding hanteert het principe ‘walk the talk’. Je zal zelf al doende leren, uit de context, van en met elkaar en de vertaalslag maken naar hoe dat kan binnen jouw bedrijfscultuur en organisatie.

We besteden aandacht aan connectie, zelfkennis, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen bij jezelf als begeleider. We staan stil bij wat je echt belangrijk vindt in je job en de bril waardoor je kijkt naar de jonge krachten.

Je krijgt verschillende tools in handen om met starters te werken. Je leert een handige coachmethodiek en verfijnt je coachvaardigheden. Er wordt coachend geleerd van en met elkaar en in dit leerproces is feedback geven en ontvangen een vast onderdeel.

We zetten in op co-creatie en leren van elkaar. Goede praktijkvoorbeelden van ondersteuning en organisatorische ingrepen om het leren efficiënter en effectiever te laten verlopen, worden uitgewisseld.

Na iedere opleidingsdag krijg je een opdracht mee om met de input aan de slag te gaan met je starters.

Didactische aanpak

 • Er wordt ervaringsgericht en persoonlijk gewerkt.
 • Er worden kaders en inzichten aangeboden, deze worden concreet gemaakt, we passen toe en werken aan integratie.
 • Er worden tools aangeboden om in de eigen werkcontext meteen mee aan de slag te gaan.
 • Er wordt er actief en onderzoekend geleerd aan de hand van oefeningen, opdrachten en reflectiemomenten.
 • Er is veel uitwisseling met elkaar waardoor inzichten grondiger kunnen beklijven.
 • Je krijgt praktijkopdrachten en deze zijn onder andere de input van de volgende sessie.
 • We geven en krijgen feedback van elkaar.
 • Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan eigen ervaringen, vragen en hindernissen die deelnemers tegenkomen. 

Trainer

Kaatje Nevelsteen

Kaatje Nevelsteen

Kaatje Nevelsteen is een ervaren trainer, coach, pedagoog én … bovenal geneigd om in het leven haar hart te volgen en het pad te kiezen dat haar het meest gelukkig maakt. Professioneel betekent dat met mensen werken. Ze is al 20 jaar actief als docent en trainer. Ze straalt als ze voor een groep staat en geniet ervan om mensen te begeleiden om de connectie met zichzelf en met elkaar te versterken zodat ze apart én samen kunnen groeien. Ze gelooft in mensen en in het groeipotentieel van mensen.  Ze is gedreven, authentiek en weet theorie vlot te vertalen naar concrete handvaten en tools. Haar opleidingen vindt ze pas geslaagd als deelnemers met volle goesting naar hun werkplek trekken om meteen aan de slag te gaan met de nieuwe inzichten en vaardigheden.  Voor haar trainingen laat ze zich inspireren door verschillende kaders. De voornaamste zijn: Lichaamswijsheid, Social Presencing Theatre, Embodied Learning, Inspirerend Coachen, Zelfdeterminatietheorie, Verbindend Communiceren, Growth & Fixed mindset, Kernkwaliteiten, Appreciative Inquiry, Flow theorie en Sociaal Informeel Leren.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding komt in aanmerking voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 1 750,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 20.05.202209:30 - 17:00
 • 14.06.202209:30 - 17:00
 • 28.06.202209:30 - 17:00

Locatie

De Kluizerij
Aalstersedreef 1

1790 Affligem
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Kaatje NevelsteenKaatje Nevelsteen

Prijs

€ 1 750,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 10.11.202209:30 - 17:00
 • 02.12.202209:30 - 17:00
 • 16.12.202209:30 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Kaatje NevelsteenKaatje Nevelsteen

Prijs

€ 1 750,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven