1

Dankzij RET stress verminderen en effectiviteit verhogen (met stappenplan)

Jo Vervaet
De kern van RET is dat niet een gebeurtenis stress veroorzaakt, maar onze interpretaties en gedachten over die gebeurtenis.

Wat leert de Rationeel Emotieve Training (RET)?

De kern van RET is dat niet een gebeurtenis stress veroorzaakt, maar onze interpretaties en gedachten over die gebeurtenis.  Je kan niet altijd veranderen wat er om je heen gebeurt maar je kan wél veranderen hoe je tegen die gebeurtenissen aankijkt.

Hoe je je voelt, heeft dan direct gevolg voor je gedrag en je effectiviteit in bepaalde situaties.


Het G-G-G-G model

Gebeurtenis --> Gedachten --> Gevoel --> Gedrag

We kiezen voor het grootste deel zelf hoe we ons voelen. Niet een gebeurtenis bepaalt hoe je je voelt maar je manier van denken over de gebeurtenis.


Negatieve omstandigheden uit het verleden maken je nu niet gespannen, depressief, of boos, dat doet je huidige manier van erover te denken. Het maakt niet uit hoe en wanneer je die irrationele gedachten ooit hebt kregen. Je kiest er blijkbaar voor om ze nu en hier te behouden. Dat is de echte oorzaak van je emotionele last.


Verandering bereik je pas na veel en lang oefenen. Er bestaat geen tovermiddel dat je denken, voelen en doen opeens kan veranderen en verbeteren. Je moet steeds alert blijven op belemmerende, irrationele gedachten. Een vaag gevoel van onbehagen of juist sterke emoties (in niet direct levensbedreigende situaties) zijn vaak de eerste signalen dat er irrationele gedachten zijn.


RET stappenplan

  • Stap 1: Beschrijf de gebeurtenis of de situatie die bij jou een ongewenst gevoel en / of gedrag oproept.
  • Stap 2: Beschrijf het ongewenste niet-productieve gevoel en het daarmee samenhangende gedrag.
  • Stap 3: Beschrijf de gedachten waarmee je de stress veroorzaakt. Beschrijf de interpretaties, maar vooral ook de conclusie die je eraan verbindt, de evaluatie.
  • Stap 4: Formuleer hoe je je wil voelen als dergelijke situaties zich voordoen.  Hoe wil je je dan gedragen?
  • Stap 5: Daag de irrationele gedachten uit en stel ze ter discussie.
  • Stap 6: Formuleer rationele gedachten en vervang de irrationele gedachten.
  • Stap 7: Beproef het resultaat in fantasie. Hoe voelt het om er zo tegenaan te kijken?
  • Stap 8: Maak een oefenprogramma en voer dat gedisciplineerd en volhardend uit.


RET trainingen HRD Academy

  • Rationeel Emotieve Training (RET): Leer het RET stappenplan toepassen op jezelf en stap met minder stress en effectiever door het leven.  Start op 28/5 in Halle-Zoersel of op 2/7 in Brugge.
  • RET voor professionals en leidinggevenden: In deze driedaagse training leer je belemmerende gevoelens bij anderen snel herkennen, bespreekbaar maken en effectief hanteren.  Start op 12  november in Gent.
 

Geïnteresseerd? Dankzij RET stress verminderen en effectiviteit verhogen (met stappenplan)