Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance

Als leidinggevende coachtechnieken inzetten zodat je medewerkers nog betere resultaten halen

In deze 4-daagse opleiding leer je via coachtechnieken voor managers de performance van je medewerkers optimaliseren. Na de training kan je medewerkers coachen op het beter worden in hun functie, in het beste halen uit hun talenten, in het beter omgaan met werkdruk, in het behouden of hervinden van hun motivatie en in aansluiting te vinden bij hun drijfveren.

Situering

In een wereld waar door kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt een 'war on talent' woedt, waardoor je met minder mensen meer moet presteren, wordt het steeds belangrijker de performance van medewerkers te optimaliseren. Hoe haal je het beste uit je mensen? Hoe leer je ze boven zichzelf uitstijgen? Hoe streef je naar ambitieuze doelen, terwijl je tegelijk je medewerkers duurzaam gezond en bevlogen wil houden?


Taakgericht aansturen en charismatisch leiderschap is niet meer voldoende. Medewerkers verwachten zich blijvend te kunnen ontwikkelen. Ze willen meer geïnspireerd worden dan gestuurd worden.  Door coachvaardigheden voor managers en leiders te ontwikkelen, leer je medewerkers in de breedte te ontwikkelen en hen op inspirerende manier naar betere prestaties te coachen. De organisatieopbrengsten worden verbeterd en de organisatie blijft wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig.


In deze opleiding leer je jouw medewerkers begeleiden naar outperformance door het inzetten van coachvaardigheden voor managers.  


Enkele vragen die behandeld worden in de training: 

 • Hoe haal je het beste uit je medewerkers terwijl je ze energiek en bevlogen houdt?
 • Hoe hou je de focus op resultaat en draag je tegelijk zorg voor een plezierige werksfeer?
 • Hoe maak je jouw team klaar voor de uitdagingen van morgen?
 • Hoe leid je jouw medewerkers soepel door veranderingen?
 • Hoe voorkom je dat goede medewerkers de organisatie verlaten? Hoe verminder je ongewenst verloop en ziekteverzuim?
 • Hoe leer je medewerkers omgaan met werkdruk?
 • Hoe coach je een medewerker van een slachtofferrol naar zelfsturing?
 • Hoe ga je om met een defensieve medewerker, die 'ja' zegt en 'nee' doet?
 • Hoe voorkom je dat medewerkers vastroesten en hoe zorg je ervoor dat ze zich steeds blijven ontwikkelen?
 • Hoe inspireer je een ancien die aan het 'uitbollen' is?
 • Hoe maak je van een verzameling individuen een team?
 • Hoe coach je op afstand?
 • Hoe stimuleer je een zeer ervaren medewerker die inhoudelijk goed presteert maar die geen teamplayer is?

Doelgroep

Iedereen die medewerkers en een team naar betere prestaties wil leiden: leidinggevenden, teamleiders, projectleiders, human resources managers, zaakvoerders, teamcoaches.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je kan inspirerende doelen stellen en je hanteert een meer onderzoekende, coachende en progressiegerichte aanpak.
 • Je leert met medewerkers afstemmen hoe hij/zij kan groeien en voor zichzelf en de organisatie meer kan bereiken.
 • Je kan medewerkers coachen naar herkenning, erkenning en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Je zet als manager meer in op empowerment en je durft vaker delegeren en loslaten. Je biedt medewerkers bewust ontwikkelervaringen.
 • Je bent je bewust van potentieel en je bent gericht op het behouden van talent in de organisatie.
 • Je stuurt bewust op resultaat, motivatie, bevlogenheid en betrokkenheid.
 • Je biedt perspectief aan anciens en experts.
 • Je vindt je eigen authentieke stijl als manager en je bewaakt je eigen balans.
 • Je bewaakt het evenwicht tussen individuele performance en teamperformance.
 • Je bewaakt ook de balans tussen ontwikkelgericht coachen en coachen op performance.
 • Je kan als leidinggevende medewerkers coachen op het beter worden in de huidige functie, in het beste halen uit hun talenten en daaruit zelfvertrouwen putten, in het beter om te gaan met werkdruk, in het behouden of hervinden van hun motivatie en energie en in aansluiting te vinden bij hun drijfveren en energiebronnen.

Programma

Domein 1: Competenties als coachend leider

 • definitie coaching
 • coachhouding: neutrale, open, waarderende, onderzoekende houding (appreciative inquiry)
 • opbouwen van een open, gelijkwaardige en respectvolle relatie: technieken van rapport opbouwen, een veilig én stimulerend coachklimaat scheppen en bewaken
 • coachcompetenties: analyseren, werken vanuit kracht - niet zwakte, luisteren, spreken, feedforward geven, spiegelen, samenvatten, reflecteren,  vertrouwelijkheid, vertrouwen, open en niet oordelend, aandachtig aanwezig zijn, eerlijk en authentiek, respectvol, open minded, gedeelde verantwoordelijkheid: keuzes liggen bij de medewerker, resultaatgericht (doel en kader bewaken)
 • analyse van de ontwikkelvraag : luisteren, verhelderen, doorvragen, toetsen, acceptatie verwerven, vastleggen van de vraag, ontwikkelplan, wanneer doorverwijzen, aspecten van de relatie met alle betrokkenen
 • bewaken van een optimale opbouw van het coachtraject: takenmodel en schaalvraag voor doelgericht en efficiënt coachen, beheerder en gerant van het proces
 • rollen van de coachende leider: oa: faciliteren, counselen, coachen, trainen
 • expertrol: wanneer pas je welke rol toe, balans proces sturen en volgen
 • coachtechnieken : toepassen GROW-model voor gestructureerd coachen, krachtgericht coachen voor blijvend resultaat, feedback geven, herformuleren, spiegelen, confronteren, uitdagen, provocatief coachen, enz
 • beheersen van emoties: omgaan met emoties van medewerkers, BADSOC model voor omgaan met weerstand, brengen van sensitieve boodschappen en opvangen van emoties, doorbreken van passief-agressief gedrag, afhankelijkheid en slachtoffergedrag, omgaan met stagnatie van de ontwikkeling, RET technieken voor het ombuigen van belemmerende gedachten en schrikbeelden
 • kunnen communiceren op verschillende communicatieniveaus: principes van geweldloze communicatie, communicatieniveaus, sturen, volgen, begrenzen
 • ethiek en integriteit van coachend leidinggeven


Domein 2: Zelfkennis van de coachende leider

 • zelfkennis: de coachende leider zelf is het belangrijkste instrument
 • inzicht in eigen waarden en normen, vooronderstellingen, sterkte en ontwikkelpunten en de invloed op je effectiviteit
 • inzicht in de eigen communicatie- en coachstijl en deze leren verbreden
 • omgaan met eigen emoties: leren distantiëren, kritiek incasseren, behouden van de eigen energie, time management voor de coachende leider


Domein 3: Tools en technieken processen

Een coachend leidinggevende helpt de competenties van medewerkers verbeteren waardoor betere resultaten geboekt worden.  In dit domein worden heel wat tools en technieken aangeleerd die je als manager hiervoor kan gebruiken. 

Didactische aanpak

 • De training start met een individuele, schriftelijke intake waarin je jouw leerdoelen, verwachtingen en cases verwoordt.
 • In de training houden we een boeiende mix van theorie en oefeningen aan waarbij veel gewerkt wordt met eigen cases. 
 • Het programma wordt flexibel afgestemd op jouw leerdoelen waardoor je het geleerde heel snel kan toepassen in je eigen praktijk als leidinggevende.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Getuigenissen (27)

Zeer interactieve training met zeer veel afwisseling (qua groeperingsvorm, qua locatie, qua methodieken, ...) waardoor het steeds boeiend blijft. Annita geeft heel veel praktijkvoorbeelden.

- Deelnemer februari 2018, Randstad

Een heel enthousiasmerende opleiding, heel interactief en flexibel (aangepast aan de verschillende cases van de deelnemers). Doet echt goesting krijgen om op deze manier coachend leiding te geven.

- Deelnemer februari 2018, Randstad

De opleiding was heel interessant, we brachten eigen cases mee en alles werd in een vertrouwelijke omgeving besproken en behandeld. We kregen ook een syllabus, wat een echt naslagwerk is dat ik met veel interesse zal lezen. De opbouw van de training was heel duidelijk en dynamisch.

- Karen De Clercq, Randstad

De cursus is ook toegespitst op het sturen van teams. Een heel praktische opleiding die direct toepasbaar is in de praktijk. Ik heb veel geleerd.

- Mathieu Van Goethem, Randstad

Zeer bevlogen trainer met heel grondige kennis van de materie die tijdens de opleiding zich steeds aanpast aan alle individuen uit de groep.

- Deelnemer februari 2018, Randstad

Je wordt verplicht om kritisch na te denken over je manier van coachen. Door je eigen cases te bespreken met collega's bedenk je ook andere manieren om het op te lossen of mensen te coachen. Het was ook een heel fijne leergroep.

- Siska Van Cauwenberge, Randstad

De training wordt gegeven door een aangename trainer met grote expertise. Ze pikt op de juiste manier in op vragen en praktijkcases aangebracht door de groep. Ze houdt het tempo erin en de groepsdynamiek. Ik zou deze opleiding en deze trainer absoluut aan iedere leidinggevende en coach aanraden!

- Birgit De Smedt, Randstad

Het is fijn om even stil te staan bij belangrijke technieken om mijn coachende vaardigheden te verbeteren. Ik heb enorm veel geleerd van deze training.

- Samia De Blander, Randstad

De combinatie van theorie en oefeningen was super uitgebalanceerd; de theorie meteen toetsen aan de praktijk helpt om het helemaal op te nemen.

- Dominique Reyners, Randstad

De trainer is een experte in haar vakdomein. Ze is heel professioneel maar ook grappig, ze enthousiasmeert en is niet veroordelend. Het geleerde is direct en volledig toepasbaar mits oefenen/proberen/durven.

- Regine Desmet, Randstad

Zeer boeiend gebracht, heel leuk, maar vooral ook inhoudelijk heel sterk. Gevarieerd, effectief inzetbaar. Geeft mij de 'background' die ik zoek om te groeien als professional!

- Deelnemer september 2017

Zeer ervaren en bevlogen trainer die inhoudelijk sterk is en het groepsproces stevig kan begeleiden.

- Sofie Plevoets, Randstad

De inhoud is zeer concreet en praktisch toepasbaar op de werkvloer. De aanpak van de trainer was top! Zeer waardevol en geeft goesting om toe te passen in de praktijk.

- Elke Vermeyen, Randstad

Ik heb deze opleiding ervaren als de meest waardevolle opleiding sinds jaren. Ze is onmiddellijk toepasbaar, er praktijkgericht, zeer goed gegeven door de trainer. Inhoudelijk beantwoordde de training perfect aan mijn verwachtingen. Sterk aan te raden!

- Gitta Sauviller, Randstad

Dit is een opleiding die elke coach en leidinggevende zou moeten volgen!

- Deelnemer Eline september 2017

Een enorm inspirerende opleiding, soms pijnlijk herkenbaar. Ik ga vol ideeën terug naar de werkvloer.

- Deelnemer september 2017

De training is super goed, veel expertise van de trainer en een goede afwisseling tussen theorie en zelf oefenen.

- Deelnemer Veronique september 2017

Hartelijk dank voor deze top-opleiding! Hiermee kan ik direct aan de slag als leidinggevende.

- Deelnemer Evelyn september 2017

Een inspirerende coach met duidelijk veel kennis en ervaring in haar vakgebied. Ze brengt het gestructureerd over met veel goede praktijkvoorbeelden.

- Deelnemer september 2017, Randstad

Een mooie combinatie tussen theoretische modellen en praktische oefeningen. Mijn toolkit om te coachen is echt serieus aangevuld na deze training.

- Deelnemer januari 2018, Randstad

De training geeft enkele heel concrete handvatten om een coachingsgesprek te voeren met je medewerker. Aan te raden voor elke leidinggevende!

- Deelnemer december 2019, Randstad

Het was heel nuttig en leerzaam om veel te kunnen oefenen en veel persoonlijke feedback te krijgen van de trainers en van elkaar.

- Deelnemer 2016

Heel goede training, goed evenwicht tussen praktijk en theorie. Het was heel interessant om vanuit de eigen cases te starten.

- Deelnemer 2017

In deze opleiding ervaar je dat je binnen een resultaatgerichte organisatie toch tijd kunt maken voor coaching van je medewerkers én beter resultaat haalt. En dit vanuit een duurzame groei mindset.

- Deelnemer 2016

Ik ben zeer tevreden over deze training, er was een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, het enthousiasme van de trainer maakt dat de hele groep meegetrokken wordt.

- Deelnemer 2017

Goede mix van theorie en oefenen, veilige omgeving om te experimenteren, vlotte omschakeling van een model naar de praktijk om kaders aan te reiken.

- Deelnemer 2016

Een zeer dynamische training, gegeven door een coachwonder, heel verhelderend en inspirerend!

- Deelnemer 2018

Trainers

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • VDAB Opleidingscheques: HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 1 950,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 12.01.202109:00 - 17:00
 • 09.02.202109:00 - 17:00
 • 02.03.202109:00 - 17:00
 • 01.04.202109:00 - 17:00

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 1 950,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 06/05/2021

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 01/12/2020

Stilte en leiderschap 1