1

10 voordelen van werken met beelden in trainingen of meetings

Jo Vervaet
Visualiseren beperkt afdwalen en leidt tot de essentie.

De 10 voordelen van werken met beelden

In de training Mensen in beweging brengen met beelden leer je als trainer, coach of leidinggevende ideeën en concepten visueel voor te stellen.


Visualiseren beperkt afdwalen en leidt tot de essentie.  Tekeningen maken het makkelijker om concepten te vatten en om ideeën aan elkaar over te brengen. Tijdens bijeenkomsten vergroot je daardoor het draagvlak en hou je de energie hoog. Je creëert meer samenhorigheid en zin om ervoor te gaan.


Als je wil dat je boodschap wordt onthouden, kan je dus best tekenen. Door zelf als trainer, coach of leidinggevende te tekenen breng je precies over wat je bedoelt. Het gaat er dan niet om of de tekening 'mooi' is, maar of het beeld helpt om te begrijpen en herinneren.


10 voordelen van visueel werken op een rijtje

  1. Het nodigt uit tot samenwerken en is plezierig. Het helpt anders en op een andere manier te denken.
  2. Mensen verzamelen graag visuele informatie. In deze vorm wordt het ook makkelijker opgeslagen. Deelnemers aan een vergadering of een training zien letterlijk wat ze horen.
  3. Je kan makkelijker complexe verbanden tussen de elementen van gesprekken en discussies begrijpen. Beelden maken de inhoud eenvoudiger en inzichtelijk.
  4. Ideeën, uitspraken én gevoelens worden weergegeven en opgeslagen.
  5. Eerder verborgen patronen en invloeden worden zichtbaar en je kan er naar verwijzen.
  6. Het vergoot duidelijkheid en begrip binnen een groep. Men ziet letterlijk wat er wordt bedoeld.
  7. Het totaalplaatje wordt zichtbaar, de keuze van de juiste (vervolg)acties wordt gemakkelijker.
  8. Het bevordert het groepsgeheugen en het begrijpen van belangrijke thema’s en kernideeën.
  9. Het creëert de juiste sfeer om conflicten op te lossen. Mensen voelen zich erkend en begrepen wanneer hun mening of verhaal wordt opgetekend.
  10. Er wordt een visueel (collectief) geheugen gecreëerd waarnaar je kan teruggrijpen en dat makkelijk van worden doorgegeven aan anderen. 
 

Geïnteresseerd? 10 voordelen van werken met beelden in trainingen of meetings