Nieuw!

Een duurzaam en gedragen welzijnsbeleid

Webfiche in opbouw

Webfiche in opbouw. Aan het einde van dit programma heb je de nodige handvatten om jouw beleid uit te bouwen en heb je ook al de eerste stappen gezet in het concreet opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie.

Situering

Gezondheid en welzijn op het werk staan steeds hoger op de agenda gezet van organisaties, en terecht! Welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid  van het individu én de organisatie. Maar hoe pak je dit aan zodat het niet louter losse initiatieven zijn, maar inclusief is, waarin je kan inspelen op noden en behoeften van medewerkers en tegelijk op doelstellingen van de organisatie? En hoe passen actuele thema’s zoals quiet quitting, burn-out, … hierin?

Dat is waar wij samen met jou antwoorden op willen zoeken.

Doelgroep

HR- verantwoordelijken, HR-partners, preventieadviseurs, alle medewerkers die met welzijn op het werk bezig willen zijn en dit willen verankeren in de organisatiecultuur.

Wat leer je in de opleiding?

Zelf ervaren, intenties omzetten in acties, een actieplan uitwerken, een lerend netwerk vormen, dat wordt de focus van dit traject.

Zelf ervaren

Vanuit het principe ‘eigen zuurstofmasker eerst’, vertrekken we vanuit het individu en laten jou als deelnemer zelf ervaren waar jouw aandacht en dus energie naartoe gaan. Waar gaat vandaag jouw aandacht naartoe? En wat zegt dit over hoe je in het werk zit? En welke intenties of acties kan jij hier in ondernemen?

Vanuit deze individuele intenties onderzoeken we wat dit voor een team kan betekenen, hoe dit kan bijdragen aan het inventariseren van informatie vanuit medewerkers en tegelijk het proces rond het werken aan welzijn in de organisatie in gang kan zetten.

Intenties omzetten in een actieplan

Wat is de meerwaarde van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Welke gegevens heb je al en hoe kan je deze verzamelen? Wat gebeurt er vandaag al in kader van welzijn? Welke acties of factoren zijn helpend en welke eerder belemmerend? Wie heb je nodig om een beleid uit te werken? Wie zijn de contextbouwers binnen jouw organisatie die mee dit beleid kunnen uitbouwen en bestendigen?

Met deze vragen gaan we doorheen dit traject met jou aan de slag en bieden jou handvatten en werkvormen aan om een concreet actieplan uit te werken.

Lerend netwerk vormen

In dit traject willen we niet enkel jou begeleiden om tot een actieplan te komen, maar willen we ook echt gebruik maken van de kennis en ervaring van de deelnemers. We geven het traject zo vorm dat er zich een leernetwerk kan vormen rond het opzetten van een welzijnsbeleid waar deelnemers kunnen leren van en met elkaar.

Programma

Programma bestaat uit 4 dagen waar we deelnemers een kader geven om te kijken naar energie bij individuen en in organisaties.

  • Deelnemers vertrekken vanuit zichzelf en krijgen inzicht op hun eigen energie en welke acties ze zelf kunnen ondernemen om deze in balans te brengen en/of te houden. Van hieruit willen we ook deelnemers inspireren over hoe een organisatie dit kan faciliteren.
  • Vanuit cases rond dit thema gaan we verder aan de slag met de succesfactoren die we als helpende principes kunnen gebruiken om jouw eigen beleid uit te werken in de organisatie
  • We gaan ook heel concreet aan de slag met de vragen, behoeften en obstakels die jou helpen of jou in de weg staan om vooruitgang te boeken om op een gefundeerde manier een welzijnsbeleid op te zetten en te behouden.
  • Aan het einde van dit programma heb je de nodige handvatten om jouw beleid uit te bouwen en heb je ook al de eerste stappen gezet in het concreet opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie.

Didactische aanpak

  • Het Kopmanwiel als instrument gebruiken om te reflecteren over welzijn in al z’n betekenissen en zaken uit te sorteren, zowel op individueel als op organisatieniveau
  • Reflecteren, samen aan de slag gaan,… ondersteuning door middel van werkvormen die concreet in de werkpraktijk kunnen omgezet worden.
  • Maximaal aantal deelnemers:12

Leermateriaal

  • Boek: Waarom ben ik zo moe?
  • Toolkit: Kopmanwiel

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Duurzame inzetbaarheid en employabiliteit voor 45+ medewerkers
Startdatum 17/10/2023Duur: 8 uur

Duurzame inzetbaarheid en employabiliteit voor 45+ medewerkers

Met unieke test: test het 45+ work appeal van j...

Lees meer
Advanced career coaching: Future-proof Employability Designer (FED)
Startdatum 10/10/2023Duur: 16 uur

Advanced career coaching: Future-proof Employability Designer (FED)

Advanced career coaching. Het is tijd voor een ...

Lees meer
Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers
Startdatum 05/05/2023Duur: 8 uur

Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Voldoe aan de wettelijke verplichtingen door le...

Lees meer
Hoe kan je werkgeluk en betrokkenheid van medewerkers optimaliseren?
Startdatum 08/12/2023Duur: 8 uur

Hoe kan je werkgeluk en betrokkenheid van medewerkers optimaliseren?

De Chief Happiness Officer

Lees meer