i.s.m.Partner logo 1
Nieuw!

Bouw een duurzaam en gedragen welzijnsbeleid uit

Maak van je organisatie een gezonde plek waar mensen kunnen floreren

Aan het einde van dit programma heb je de nodige handvatten en inspiratie om jouw welzijnsbeleid (verder) uit te bouwen en heb je ook reeds de eerste stappen gezet in het concreet opzetten van een gezondheidsbeleid op maat van jouw organisatie. De opleiding is een combinatie van bijeenkomsten in groep, het leren van en met elkaar in leergroepen, supervisies en het realiseren van een project binnen je eigen organisatie. Als je de ambitie hebt om verder te gaan dan het opstellen van een klassiek welzijnsbeleid, dan is dit traject voor jou!

Situering

Gezondheid en welzijn op het werk staan steeds hoger op de agenda van organisaties en terecht! In deze uitdagende tijden (war for talent, economische onzekerheid) worden van medewerkers hoge prestaties verwacht. Om goed te kunnen presteren, is het belangrijk dat medewerkers goed in hun vel zitten. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de medewerker zelf én de organisatie. Wie een aantrekkelijke werkgever wil zijn, heeft hier aandacht voor en bouwt aan een duurzaam gezondheidsbeleid dat verder gaat dan het wettelijk verplichte welzijnsbeleid.

Met dit traject willen we jou ondersteunen om het werken aan welzijn en gezondheid in een breder en holistisch perspectief te plaatsen. Hoe kan je vermijden dat het bij louter losse initiatieven blijft en hoe kan je meer in de richting gaan van een integrale aanpak? Vanuit de bril van de gezonde organisatie kijken we naar thema’s als leiderschap, talent- en loopbaanontwikkeling, teamwerking, retentie en ziekteverzuim.

Je wordt ondersteund om vanuit jouw specifieke rol in de organisatie invloed te nemen en succesvol verandering op gang te brengen.

Doelgroep

HR verantwoordelijken, HR partners, preventieadviseurs en iedereen die in een kleine of grote organisatie wil werken aan het ontwikkelen en organiseren van een duurzaam gezondheidsbeleid en dit wil verankeren in de organisatiecultuur.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert hoe energie en gezondheid werkt in een mensenlichaam en welke factoren hier aan bijdragen. Je brengt je eigen energiebalans in kaart en leert welke acties je zelf kan ondernemen om jouw energie in balans te brengen of te houden.
 • Je leert hoe je succesvol een beleid kan opzetten dat een duurzame energiebalans van medewerkers faciliteert.
 • Je brengt jouw organisatie in kaart op vlak van gezondheidsbeleid en onderzoekt waar nog opportuniteiten liggen.
 • Je krijgt een kritische kijk op jouw eigen rol bij het opbouwen en uitrollen van een gezondheidsbeleid.
 • Door succescases te onderzoeken, gaan we verder aan de slag met de succesfactoren om jouw eigen gezondheidsbeleid uit te werken in de organisatie.
 • We gaan heel concreet aan de slag met de vragen, behoeften en obstakels die jou helpen (dan wel in de weg staan) om vooruitgang te boeken.
 • Aan het einde van dit programma heb je de nodige inspiratie en handvatten om jouw beleid verder uit te bouwen en heb je ook al stappen gezet in het realiseren van een gezondheidsbeleid in jouw organisatie.

Programma

De training is opgebouwd uit vier opleidingsdagen met tussenin supervisiemomenten. Zo combineren we zowel algemene kaders met uitwisseling en gerichte ondersteuning in leergroepen.


Intake en voorbereiding

Tijdens een online intakegesprek maak je kennis met de trainers en word je geholpen om je eigen leervraag en je verwachtingen scherp te krijgen. De intake wordt ook gebruikt om leergroepen samen te stellen die maximaal leren van elkaar mogelijk maken.

Ter voorbereiding van het traject word je gevraagd om:

 • Het boek 'Waarom ben ik zo moe?' te lezen en je voor te bereiden om de essentie van één thema uit het boek voor te stellen aan de groep in een presentatie van maximaal 10 minuten.  Opgelet: het boek is zelf te bestellen of aan te kopen omdat je het dus nodig hebt om je voor te bereiden op de training.
 • Op dag drie een 'succes case' uit jouw organisatie voor te bereiden en in te brengen in een intervisiewerkvorm.

We starten het traject met een tweedaagse die helemaal in het teken staat van de inhoud, het ‘wat’ van een gezondheidsbeleid. Na deze tweedaagse staat vooral het ‘hoe’ centraal.


Dag één

Na de kennismaking met elkaar, staat de eerste dag helemaal in het teken van zelfzorg. Hoe kan je ervoor zorgen dat je zelf op een duurzame manier voldoende energie hebt om te doen wat je te doen hebt? Hoe werkt energie in een mensenlichaam, wat is het effect van stress, hoe ontstaat burn-out en hoe kan je je energiebalans positief beïnvloeden? Aan de hand van het kopmanwiel bieden we een holistisch kader aan om naar energie en zelfzorg te kijken. Vervolgens gaan we met dit model aan de slag om de eigen energiebalans in kaart te brengen en een persoonlijk actieplan voor een duurzame energiebalans te ontwikkelen.


Dag twee

Op de tweede dag duiken we in de verantwoordelijkheid van de organisatie. We brengen de volledige loopbaan van een medewerker in kaart en maken zichtbaar waar een gezondheidsbeleid raakt aan die loopbaan. Op die manier wordt gezondheid en welzijn als integraal beleid zichtbaar. Het job demands/resources model vormt daarbij een belangrijke leidraad.

Elke deelnemer definieert een specifiek project of experiment om in de komende maanden mee aan de slag te gaan in de organisatie. Een eerste plan van aanpak wordt opgezet en hij of zij krijgt feedforward over de aanpak van het project. Tenslotte vormen we leergroepen (drietallen) die elkaar ondersteunen in tussentijd.


Eerste supervisiemoment

Tijdens een eerste online supervisiemoment komt elke leergroep bij elkaar, onder begeleiding van één van de trainers. Dit moment heeft tot doel om terug en vooruit te kijken op het project van elke deelnemer en ondersteuning te bieden waar nodig.


Dag drie

Op de derde dag staat het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een duurzaam gezondheidsbeleid centraal. De nadruk ligt met andere woorden op het’ hoe’ in plaats van op het ‘wat’. We staan stil bij de rol van de welzijnsverantwoordelijke en hoe die vanuit zijn of haar positie invloed kan uitoefenen op het beleid binnen de organisatie.

Vervolgens onderzoeken we best practices aan de hand van de success case method. Hierbij gaan we op zoek naar succesfactoren voor het ontwikkelen en organiseren van een gezondheidsbeleid. Die elementen worden vervolgens toegepast op de individuele projecten van de deelnemers. Deze dag is een combinatie van input en reflectie van de deelnemers en ondersteunende kaders die worden aangereikt door de trainers.


Tweede supervisiemoment

Via een tweede online supervisiemoment organiseren we de individuele ondersteuning van elke deelnemer bij zijn of haar project. Dit gebeurt opnieuw in de vastgelegde leergroepen en onder begeleiding van één van de trainers.


Dag vier: oogst

Omdat je evenveel kan leren uit de projecten van anderen als uit je eigen project, geven we op de laatste dag alle aandacht aan de resultaten van de projecten, zowel inhoudelijk als procesmatig. Succesfactoren, randvoorwaarden en learnings worden op een systematische manier samengevat. Tot slot ronden we als groep op een gepaste manier af.

Didactische aanpak

 • Deze training is een combinatie van bijeenkomsten in groep, leren van en met elkaar in leergroepen, supervisie en het realiseren van een eigen project binnen je eigen organisatie.
 • We werken praktisch en interactief aan de hand van inbreng van ervaringen van de deelnemers en relevante kaders, aangereikt door de trainers.
 • We werken ervaringsgericht en laten jou ook zelf ontdekken en ervaren waar jouw aandacht en noden zijn op basis van gezondheid in jouw werkcontext.
 • Je leert van van en met elkaar tijdens de trainingsdagen en in de tussentijdse supervisies.
 • Je gaat aan de slag met je eigen project en wordt daarbij ondersteund door een leergroep die jou helpt en uitdaagt om van jouw project een succes te maken.
 • We maken enkel gebruik van onderbouwde kaders, werkvormen en tools zoals het Kopmanwiel, de cirkels van invloed en betrokkenheid, de driehoek van effectieve samenwerking, het job demands/resources model, success case method en service design thinking. Zij bieden de nodige omkadering en handvatten voor het onderzoeken en uitwerken van jouw eigen project.

Leermateriaal

 • Boek: Peter Beschuyt en Katrien Massa: 'Waarom ben ik zo moe?' Borgerhoff & Lamberigts, 2021. Zelf te bestellen/aan te kopen (want je hebt dit nodig om je voor te bereiden op de training).
 • Toolbox: 'Word een kopman!', K&S Publishers, 2019
 • Online platform met relevante literatuur en materialen.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Trainers

Maggelien Lambrechts

Maggelien Lambrechts

Maggelien is organisatieadviseur en coach bij Kessels & Smit, The Learning Company. Maggelien ondersteunt individuen en organisaties bij het investeren in hun welbevinden, waaronder het verhogen van veerkracht, het zoeken naar een gezonde werk-privé balans en deze te behouden en de balans te vinden tussen de verwachtingen van de organisatie en de verwachtingen en noden van de werknemers. Expertise en ervaring binnen deze thematiek heeft ze vanuit haar HR loopbaan en vanuit haar rol binnen de Kopmangroep van Kessels en Smit en als loopbaanbegeleider.

Peter Beschuyt

Peter Beschuyt

Peter Beschuyt is partner bij Kessels & Smit, The Learning Company. Als coach, adviseur en facilitator, ondersteunt hij organisaties om gezonde plekken te worden waar mensen kunnen floreren. Zijn aanpak kenmerkt zich door een integraal talentgericht perspectief op wat mensen laat floreren in leven en werk, op zoek naar de sweet spot tussen hoge prestaties en optimaal welzijn. Om dat te doen, combineert hij zijn competenties als pedagoog met de inzichten en de praktijk van de klinische psycho-neuro-immunologie. Met andere woorden, verbindt hij het hoofd, de ziel, het lichaam en de context van managers, professionals en sporters die op hun best willen zijn.

Prijs

€ 2 550,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 18.01.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 19.01.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 08.03.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 13.05.2024(A) 09:00 - 17:00
Intervisie
 • 08.02.2024(B) 09:00 - 12:00
 • 15.04.2024(B) 13:00 - 16:00

Locaties

A: Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainers

 • Maggelien LambrechtsMaggelien Lambrechts
 • Peter BeschuytPeter Beschuyt

Prijs

€ 2 550,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

 • 18.09.202409:00 - 17:00
 • 19.09.202409:00 - 17:00
 • 25.10.202409:00 - 17:00
 • 29.11.202409:00 - 17:00

Locatie

Kasteelhoeve Wange
Eliksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Maggelien LambrechtsMaggelien Lambrechts
 • Peter BeschuytPeter Beschuyt

Prijs

€ 2 550,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Duurzame inzetbaarheid en employabiliteit voor 45+ medewerkers
Startdatum 22/11/2024Duur: 8 uur

Duurzame inzetbaarheid en employabiliteit voor 45+ medewerkers

Met unieke test: test het 45+ work appeal van j...

Lees meer
Advanced career coaching: Future-proof Employability Designer (FED)
Startdatum 02/09/2024Duur: 16 uur

Advanced career coaching: Future-proof Employability Designer (FED)

Advanced career coaching. Het is tijd voor een ...

Lees meer
Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers
Startdatum 16/05/2024Duur: 8 uur

Adequaat omgaan met stress en burn-out bij medewerkers

Voldoe aan de wettelijke verplichtingen door le...

Lees meer
Hoe kan je werkgeluk en betrokkenheid van medewerkers optimaliseren?
Startdatum 08/12/2023Duur: 8 uur

Hoe kan je werkgeluk en betrokkenheid van medewerkers optimaliseren?

De Chief Happiness Officer

Lees meer