Masterclass Agility: op weg naar een verrijkend leven in een buigzame organisatie

Een eenmalige workshop voor trainers, facilitators, HRD experts, procesdesigners, Scrum Masters, (Agile) Coaches en iedereen die geprikkeld wordt door de idee van “het nieuwe werken.” In deze masterclass werk je met Francis Laleman, gecertifieerd door The Scrum Alliance, “agilist” van het eerste uur en specialist in het begeleiden en faciliteren van Agile transformatietrajecten in organisaties en in het sociale veld. Deze masterclass is zowel inleiding als herbronning. Met een kamerbrede vloerpuzzel exploreren we “het 8-voudige pad” van wat bekend is geworden als het “Agile Manifesto.” Vlotjes stappen we in en uit systemische opstellingen en verdiepen we ons in de betekenisleer en praktijk van wat het betekent om “buigzaam” te zijn, “buigzaam” in het leven te staan en mee te buigen in een “buigzame organisatie.”

Eenmalige reeks masterclasses met Francis Laleman najaar 2022

Deze masterclass is de vierde van vijf éénmalige workshops die Francis Laleman bij HRD Academy geeft in het verloop van drie opeenvolgende dagen, op dezelfde trainingslocatie.  De workshops bouwen niet verder op elkaar, je kan dus kiezen welke workhop(s) je wil volgen.  

Dag 1 (3 oktober 2022) Thema: Exformatie

Dag 2 (4 oktober 2022) Thema: Spelend Leren in de Wereld

Dag 3 (5 oktober 2022) Thema: Opnieuw op weg in je leven en je werk

Situering

Deze halfdaagse workshop past in een nieuwe vise op leven en werken – en een daarin verweven vernieuwende visie op leren. Met de onverwachte komst van de pandemie en de daarmee gepaard gaande doorbraak van thuiswerk in 2020 is het gesprek over “het nieuwe werken” in een stroomversnelling gekomen. In België hebben Frederic Lalou en Frederik Anseel in deze discussie het voortouw genomen, met nieuwe visies en nieuwe gedachten – voortbouwend op een beweging die al langer aan de gang was.

Deze workshop is in feite een groot, vloerbreed bordspel dat de spelers ertoe aanzet om op een originele en creatieve manier over een nieuwe, aan de snel veranderende samenleving aangepaste levensstijl na te denken. Onderweg krijg je de gelegenheid om in vraag te stellen wat het precies betekent als je op zoek gaat naar een balans tussen leven en werken - en of het misschien aangewezen is om leven en werken juist meer in elkaar te laten overlopen of met elkaar te integreren.

Maar ook de vorm van de workshop is belangrijk: hoe en wat zijn verweven – en je leert niet alleen zin en onzin over “het nieuwe normaal” van elkaar te onderscheiden, maar ook hoe je dit proces in je eigen leven en organisatie kan uitrollen en/of faciliteren.

Francis Laleman is een oude bekende van HRDA. Al in de jaren 90 raakte hij in de ban van Scrum en later ook van XP (Extreme Programming). Hij is gecertifieerd door de Scrum Alliance en werkt al jaren samen als co-designer en co-facilitator met Tobias Mayer, één van de eerste Scrum-trainers en levende legende van de agile scene in London (UK).

In deze veelbesproken workshop, gebaseerd op een honderden keren ge-reshared artikel, en eerder voorgesteld op The London Scrum Exchange (twee keer) en op Reimagine Work (de 2018-editie in London en de 2019-editie in Antwerpen), faciliteert Francis de deelnemers door een vloerspel dat je helpt om de acht elementen van het Agile Manifesto in een heel nieuw licht te leren zien. Francis woont nu in Singapore en werkt vooral met organisaties en NGO’s in het sociaal-educatieve veld – in Indonesia, Vietnam, Cambodia, de Filippijnen en Hong Kong. Dit najaar is hij op doorreis in Europa met een hele serie workshops. Dit is dus een unieke kans om iets heel bijzonders van en met hem te leren.

Doelgroep

Deze eenmalige interactieve workshop is iets voor jou als je werkt met groepen – en je bent process designer, organisatie-ontwikkelaar, facilitator, trainer, Scrum Master, (Agile) Coach, systemische opsteller, L&OD specialist, organisatie-ontwikkelaar, of welke rol ook die te maken heeft met de ontwikkeling van competenties en talent in individuen en groepen.

Wat leer je in deze masterclass?

 • Inhoud en betekenis van het “8-voudige pad” van het Agile Manifesto en hoe de acht elementen zich tot elkaar verhouden en wat dit betekent voor jezelf als persoon, voor je relatie met je werk en voor de organisatiestructuur van de de organisatie waarin je werkt.
 • Inhoud en betekenis van “het nieuwe werken” en plaats die de Agile Movement daarin neemt, of genomen heeft, of zou kunnen nemen.
 • Je leert werken en faciliteren met een systemische tessellatie-techniek die speciaal voor dit soort workshop is ontworpen.
 • Je leert hoe je elementen uit de Agile Movement en Agile technieken kunt meenemen in je eigen leven en hoe je die kan aanbrengen in je eigen organisatie.

Programma

halve dag (09:00-12:15)

 • Spelende introductie (stoelendans)
 • Spelende ontdekking van de acht basiselementen van het Agile Manifesto
 • Agile tessellations: een kamerbreed, systemisch grondspel
 • Semantiek: waarde, signaal, symbool, teken, betekenis, interpretatie, toepassing
 • Schuiven met tegels: herschikking van het Manifesto
 • Spelend reflecteren: Wat hebben we allemaal geleerd?
 • Hoe passen we dit allemaal toe in onze eigen context?

Na deze workshop ga je naar huis met ...

 • een nieuwe kijk op jezelf.
 • een nieuwe kijk op Agility en de Agile Movement.
 • inzicht in hoe je spelvormen kan gebruiken om een Agile Awareness proves in te zetten in je organisatie.
 • kennis en praktijk in werken met contextverbredende spelvormen uit Zuid-Amerika.
 • een waaier Agile technieken en facilitatievormen om zelf mee aan de slag te gaan.
 • een vernieuwende methode om je organisatie te helpen om over zichzelf na te denken.

Leermateriaal

 • Webpagina: Francis Laleman, 2020: Agile Tessellations – a Creative Exploration with Groups

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

 

Lees hier meer over alle subsidiemogelijkheden    

Getuigenissen (1)

Fascinating work. I love the analysis of the manifesto, and the idea of breaking it up to reorganise it—physically! The addition of the Lean and Scrum values adds more complexity, but opens the mind to a myriad of possibilities, perhaps previously not grasped. Here you really get to the heart of what agility is in our work contexts. I shall recommend widely!

- Tobias Mayer

Trainer

Francis Laleman

Francis Laleman

Francis Laleman  verkende eerst India en de wereld als academisch onderzoeker en radioreporter, vooraleer hij 25 jaar geleden overstak naar een ander perron, om er mee te sporen met de trein van de wereldwijde telecom boom.

Vandaag reist hij opnieuw de wereld rond als senior consultant, procesanalyst, interculturele blikopener, Corporate Learning & Development Expert, Instructional Design Architect en specialist in het trainers- en train-the-trainers-vak. Met dat alles heeft hij een indrukwekkende en wereldomvattende track record opgebouwd in diverse sectoren, van universiteiten en hogescholen, over ngo's en overheidsinstellingen, tot pharma, manufacturing, ICT en telecom.

Met Francis wordt een training vaak anders. Al is het maar omdat training altijd zit ingebed in een leerproces. Of omdat werkvormen, modellen en metaforen uit de wereldwijde vijver zijn gevist - en vaak niet uit het traditionele trainershandboek, maar uit kunst, geschiedenis, natuur, tuinieren, ecologie, wetenschap en engineering. Francis traint met vissen in bokalen, Chinese penselen, Japanse manga, Arabische reukwaren, digital trash, cello's en violen.

Met en van Francis hebben ondertussen al vele honderden aspirant bedrijfstrainers het trainersvak geleerd, van Yokohama tot Shangai, van Delhi tot Bangalore, van Dubai tot Muscat en van London, Rotterdam, Brussel en Parijs tot San Diego.

Prijs