i.s.m.Partner logo 1
Nieuw!

Eenmalige bijeenkomst : De 21e-eeuwse professional als activist

Wat heb jij nodig om te floreren op jouw Plek der Moeite?

Naar aanleiding van zijn nieuw boek 'Deep Evolvement' faciliteert Rudy Vandamme een dialoog over de uitdaging om veerkrachtig om te gaan met ieders Plek der Moeite. Het betekent dat je niet wegvlucht als het moeilijk gaat. Je blijft staan op de plek waar het schuurt. Je gaat er zelfs op zoek naar, daar waar een belangrijk verschil te maken valt. Rudy introduceert zo een belangrijk HR-thema: de 21e-eeuwse professional die nodig is om ook als organisatie te floreren.

Boek Rudy Vandamme inbegrepen

Het nieuwe boek van Rudy Vandamme: 'Deep evolvement.  De rol van professionals in een turbulente samenleving' is inbegrepen.

Situering

Veel professionals geven het beste van zichzelf en willen een verschil maken. Ze willen bijdragen aan een betere wereld, een betere organisatie en een betere dienstverlening, maar worden geconfronteerd met allerlei hindernissen. Het hoeft geen betoog dat je vandaag als professional heel wat in huis moet hebben om op je werkplek en je leven gelukkig, succesvol en zingevend te zijn. Er zijn idealen genoeg, maar die worden ondergesneeuwd door de waan van de dag, veranderingen of onverwachtse invloeden. De gevolgen van deze uitdagingen resulteren vaak  in ziekteverzuim en personeelsverloop.

Organisaties ondervinden dat er geïnvesteerd moet worden in medewerkers aantrekken én behouden. Ze beseffen dat medewerkers ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling een hefboom wordt om ook de organisatie te laten floreren. Tijd maken om na te denken over de 21e -eeuwse professional is geen luxe maar een noodzaak.

Doelgroep

Dit event richt zich op sociale werkers, docenten, pedagogen, leidinggevenden, managers, HR professionals, hulpverleners, durvers, kantelaars, coaches, consultants en iedereen die zichzelf ziet als leider en begeleider van de samenleving. 

Wat leer je tijdens deze unieke sessie?

 • We formuleren de hedendaagse uitdaging waar professionals en organisaties voor staan.
 • We bouwen collectieve kennis op rond professionele identiteit en de kunst van het floreren op de Plek der Moeite.
 • Je krijgt inzicht in je eigen ontwikkeling als mens, professional of leidinggevende.
 • Netwerking met collega’s helpt je om je eigen ervaring te exploreren en samen banden te smeden.

Programma

Deze dag zal een kruisbestuiving en dialoog aanmoedigen tussen alle aanwezigen. De centrale vraag hierbij: 'Wat is er voor alle betrokken partijen nodig om te floreren op de Plek der Moeite?' 

 • 09u30 : Verwelkoming, inloop en koffie 
 • 10u00 : Welkomswoordje door House of professionals. Rudy Vandamme en Riki Verhoeven stellen zich voor
 • 10u10 : Rudy Vandamme formuleert het vraagstuk en stelt de denkkaders van zijn boek voor
 • 10u30 : Onderlinge bevraging en getuigenis van Riki, Rudy, Liza en Nathalie
 • 10u50 : Pauze
 • 11u10 : Eerste ronde van subgroepen - 'Ervaringen met de Plek der Moeite'
 • 11u40 : Tweede rond van subgroepen - ‘Wat heb je nodig om te floreren op de Plek der Moeite en wat betekent dit voor je professionele identiteit?’
 • 12u10 : Pauze
 • 12u15 : Kennisophaling vanuit subgroepen en consolideren van inzichten voor verdere ontwikkeling
 • 13u00 : Netwerk met lunch 

Einde van de leernamiddag voorzien rond 14u. 

Didactische aanpak

Het programma vangt aan met een warme verwelkoming en centrale vraagstelling. Daarna ben je getuige van hoe de partners van een drietal organisaties elkaar beluisteren en bevragen in hun eigen zoektocht rond het thema: 

 • House of professionals organiseert met hun spiegelreflectiemethode verbindende ontmoetingen tussen professionals en toekomstige professionals (studenten) waarbij leren en creëren centraal staat.
 • Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de HU hanteert als één van haar belangrijkste kernwaarden de complexiteitsbenadering.
 • Het Deep Evolvement Instituut geeft onderbouw aan de 21e -eeuwse professionele identiteit.

Hoe kijken zij naar de hedendaagse uitdagingen? Welke persoonlijke en professionele ontwikkeling hebben ze daar zelf in doorlopen? Hoe kijken ze naar de toekomst en hun eigen zinvolle bijdrage? Welke lessen hebben ze geleerd die voor iedereen de moeite zijn?

Na deze dialoog is er voldoende ruimte voor uitwisseling onder de deelnemers. Er worden vragen meegegeven die helpen om zichzelf te exploren en nieuwe inzichten te verzamelen. Hoe kijken jij en je collega’s naar hedendaagse uitdagingen en welke rol zie je voor jezelf daar in? Wat zal die rol van jouw persoonlijke - en professionele ontwikkeling vragen?

Dit event op wandelafstand van het station van Utrecht heeft als doel kennis te verzamelen door als collega’s naar elkaar te luisteren. Iedereen heeft een stukje van de puzzel.

Trainer

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en senior trainer en docent. In zijn trainingen beroept hij zich op dertig jaar ervaring als psychotherapeut en coach én twintig jaar ervaring als trainer van de coachopleiding ontwikkelingsgericht coachen aan het Ontwikkelingsinstituut.  Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie, NLP en bemiddeling formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten om ontwikkeling vorm te geven. Hij is de bedenker van de Deep Evolvement benadering en methoden. Rudy schreef meer dan 15 boeken, waaronder longsellers: 'Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen voor individuen', 'Handboek Ontwikkelingsgericht coachen van teams', 'Handboek Coachend Leiderschap' en 'Zinzoekers'. Rudy heeft een talent om actuele wetenschappelijke inzichten te verbinden met concrete methodiek.

Prijs