i.s.m.Partner logo 1

Liefde in de bedrijfsvoering of is het enkel de cashflow die telt?

Rudy Vandamme en Wouter Torfs denken na over de toekomst van bedrijfsvoering en organisaties

Naar aanleiding van de lancering van Rudy Vandammes boek 'Deep evolvement. De rol van professionals in een turbulente samenleving.’ organiseren we een inspirerend event. Wouter Torfs en Rudy Vandamme gaan samen dialoog voeren en met de aanwezigen kennis ontginnen rond het thema ‘Liefde in bedrijfsvoering of is het enkel de cashflow die telt?’. We denken na over de fundamentele vraag hoe organisaties er in de toekomst behoren uit te zien. Hoe we het korte termijn perspectief achter ons kunnen laten en meer ruimte kunnen geven aan liefde, authenticiteit, creativiteit, samenwerking, duurzaamheid en een stuk gedurfd activisme. Wat is er zo moeilijk aan het samenbrengen van bedrijfsresultaten met duurzaamheid en menselijke aanpak? Over dit vraagstuk gaan Wouter en Rudy dialogiseren met elkaar en samen met de deelnemers inzichten verzamelen.

Situering

Veel organisaties zijn zoekend hoe resultaatgerichtheid beter kan aansluiten bij de psychologie van mensen, bij duurzaamheidsuitdagingen en onvoorspelbare externe gebeurtenissen. Zonder mensen gaat het niet. Bovendien wil het tegenwoordig duurzaam zijn. De uitdaging toont zich niet langer als de zoektocht naar meer efficiëntie, kostenbeheersing, controle of evidence based. De uitdaging toont zich als durf en moed om een sprong voorwaarts te maken in hoe we als professional en leidinggevende bezig zijn.

Ter gelegenheid van de launch van Rudy Vandammes boek 'Deep evolvement’ organiseert HRD Academy een inspirerend event. Wouter Torfs en Rudy Vandamme gaan er samen dialoog voeren en met de aanwezigen kennis ontginnen rond het thema ‘Liefde in bedrijfsvoering of is het enkel de cashflow die telt?’.  Met dit thema zitten we in het hart van hoe we vandaag bezig zijn in onze organisaties. Prestatiedruk, groei, winst, aandeelhouders verrijken, mens en natuur exploiteren, vervuilen, korte termijn tunnelvisie, oud leiderschap, vervreemding, dat allemaal staat in schril contrast met wat er nu juist nodig is om hedendaagse uitdagingen op lange termijn aan te gaan. Liefde, veerkracht, verbinding, dialoog, duurzaamheid, creativiteit, reflectie en een stuk gedurfd activisme zijn nodig om de waan van de dag en het korte termijn perspectief achter zich te laten. Resoluut kiezen voor een evolutionaire visie over organisaties en de rol van professionals is wat we nodig hebben.

Doelgroep

Leidinggevenden, managers, HR professionals, durvers, kantelaars, coaches, consultants en iedereen met interesse voor het thema.

Wat leer je op deze unieke namiddag?

 • We formuleren helder de hedendaagse uitdagingen waar professionals en organisaties voor staan.
 • Je krijgt inzicht in je eigen ontwikkeling als mens, professional of leidinggevende.
 • Samen leggen we verschillende perspectieven op hedendaagse uitdagingen naast elkaar zodat je meer denkt in termen van opties en scenario’s.
 • Getuigenissen van binnenuit van Wouter en Rudy helpen je jouw positie te bepalen.
 • We bouwen collectieve kennis op rond de uitdagingen en wegen waar we vandaag met zijn allen voor staan.
 • Netwerking met collega’s helpt je om je eigen ervaring te exploreren.

Programma

Dit programma wil een kruisbestuiving en dialoog zijn tussen alle aanwezigen. Het is opgebouwd om kennis en inzicht te creëren in de krachtlijnen voor toekomstig handelen van leidinggevenden, HR professionals, coaches, consultants en andere professionals. De centrale vraag: Wat is er nu nodig voor alle betrokken partijen om hedendaagse uitdagingen op lange termijn aan te gaan?

In dit programma getuigen Wouter en Rudy via een dialoog over hun eigen zoektocht in deze. Bovendien wordt het publiek actief betrokken om na te denken wat handelingsprincipes zijn voor professionals en management.

 • 13u: verwelkoming, inloop
 • 13.30u – 14.30u: Wouter en Rudy in dialoog over hun zoektocht, inzichten en ervaringen in het beantwoorden van de centrale vraag. Daarbij neemt Wouter het CEO perspectief en Rudy het perspectief van de professional.
 • 14.30u – 14.40u: launch van het boek Deep evolvement van Rudy Vandamme
 • 14.40u – 15u10: Pauze en netwerken
 • 15u20 – 16u20: ervaringsuitwisseling onder deelnemers, in subgroepen.
 • 16u30 – 17u30: kennisophaling en dialoog met Wouter en Rudy
 • 17u30 — 18.30u: afsluitende drink met een hapje

Aanpak en werkwijze

Verwacht geen keynote. Het programma vangt aan met een dialoog tussen Wouter en Rudy. Je bent getuige hoe ze elkaar beluisteren en bevragen in hun eigen zoektocht, zowel als mens in hun professionele rol als hun professionele rol binnen organisaties. Hoe kijken ze naar de hedendaagse uitdagingen? Welke persoonlijke en professionele ontwikkeling hebben ze daar zelf in doorlopen? Hoe kijken ze naar de toekomst en hun eigen zinvolle bijdrage? Welke lessen hebben ze geleerd die voor iedereen de moeite zijn?

Na deze dialoog is er voldoende ruimte voor uitwisseling onder de deelnemers. Er worden vragen meegegeven die subgroepjes helpen om zichzelf te exploren en inzichten te verzamelen. Hoe kijken jij en je collega’s naar hedendaagse uitdagingen en welke rol zie je voor jezelf daar in? Wat zal die rol van jouw persoonlijke - en professionele ontwikkeling vragen?

Dit event heeft als doel kennis te verzamelen door als collega’s naar elkaar te luisteren. Iedereen heeft een stukje van de puzzel. Het is als het ware een onderzoeksresultaat om na te gaan wat er bij ons leeft en wat onze gezamenlijke stem is in het groter verhaal van organisaties en samenleving met een hart.

Boek Rudy Vandamme inbegrepen

Het nieuwe boek van Rudy Vandamme: 'Deep evolvement.  De rol van professionals in een turbulente samenleving' is inbegrepen.

Trainers

Wouter Torfs

Wouter Torfs

Wouter Torfs is CEO van Schoenen Torfs.  Onder zijn leiding groeide de winkelketen van 26 naar 80 winkels en werd ook de webshop heel succesvol.  Dankzij zijn unieke visie op mensen en organisaties werd Schoenen Torfs al 14 keer verkozen tot beste schoenenwinkel en beste webshop van België.  In 2019 werd de keten voor de 10de keer verkozen tot beste werkgever van België en zelfs tot beste werkgever van Europa.  Wouter is ervan overtuigd dat gelukkige werknemers voor gelukkige klanten zorgen.  Hij is een heel inspirerende spreker en deelt gretig zijn indringende en vernieuwende kijk op ondernemen met zijn publiek.  In de visie van Wouter gaan spiritualiteit en ondernemen hand in hand.  Zijn spiritualiteit en hoe hij naar de wereld kijkt, vormen net een stevig fundament om ten volle te kunnen ondernemen en zaken doen.

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en senior trainer en docent. In zijn trainingen beroept hij zich op dertig jaar ervaring als psychotherapeut en coach én twintig jaar ervaring als trainer van de coachopleiding ontwikkelingsgericht coachen aan het Ontwikkelingsinstituut.  Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie, NLP en bemiddeling formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten om ontwikkeling vorm te geven. Hij is de bedenker van de Deep Evolvement benadering en methoden. Rudy schreef meer dan 15 boeken, waaronder longsellers: 'Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen voor individuen', 'Handboek Ontwikkelingsgericht coachen van teams', 'Handboek Coachend Leiderschap' en 'Zinzoekers'. Rudy heeft een talent om actuele wetenschappelijke inzichten te verbinden met concrete methodiek.

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 10/03/2023

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 05/12/2022

Stilte en leiderschap 1