Nieuw!

Agile people in HR (ICP-AHR)

Nog to do

Hoe verleg je focus gaandeweg van het managen van ‘human resources’ naar het leiden en ondersteunen van ‘resourceful humans’ in je organisatie. Ontwikkel jezelf in Agile HR en ontdek de waarde van de Agile principes en tools voor je HR team, je dagelijkse processen en je hele organisatie.

Situering

Voortdurende veranderingen, opduikende trends, onverwachte ontwikkelingen in onze maatschappij en arbeidsmarkt zorgen voor complexe uitdagingen in onze bedrijven, zowel op de werkvloer als in de board room. Een veranderende en soms zelfs disruptieve context vereist soms maximale flexibilteit van bedrijven om relevant en succesvol te blijven.

Succes wordt meer en meer bepaald door de innovatieve kracht en inzet van gedreven en flexibele medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat deze kracht ten volle kan worden benut? Hoe weet je of mensen geëngageerd blijven en zich gewaardeerd voelen? En hoe bekom je dat de neuzen, ten allen tijde, in dezelfde richting staan?

De meest vooruitstrevende bedrijven kiezen ervoor om de HR-rol te laten evolueren naar een meer coachende rol die alle mensen dient, en niet enkel het management en de shareholders. Hoewel deze veranderde kijk op de formele HR-rol nog steeds niet volledig mainstream is, experimenteren veel organisaties met alternatieve structuren, werkwijzen (zoals Scrum) en tools die een echt Agile-cultuur tot bloei brengen.

Doelgroep

Agile coaches, consultants, HR managers, HR Business Partners, HR professionals, lijnverantwoordelijken, operationele & business managers alsook consulting managers in zowel de private als publieke sector.

Wat leer je in de opleiding?

Deze module bouwt verder op de module Agile Fundamentals (doorklik voorzien), en samen leiden ze tot een Certificaat in Agility in HR van ICAgile.

 • Je ontdekt hoe je met de Agile People principes, waarden, methoden en tools aan de slag kan gaan met elke van de traditionele HR processen. Zo geef je een toekomstgerichte wending aan Recruitment & Onboarding, Goals & Performance management, Comp & Ben, Employee engagement, Learning Management & Talent Ontwikkeling.
 • Je leert hoe je, vanuit jouw rol, door middel van conversatie rond de Agile principes tot nieuwe inzichten kan komen over de manier waarop jij de organisatie kan ondersteunen om gestaag te groeien naar wendbaarheid.
 • Je gaat aan de slag en reflecteert over concrete modellen.
 • Je ontdekt activiteiten om met je team in de praktijk tot nieuwe ideeën te komen en Agile experimenten op te zetten.
 • Je ontwikkelt specifieke vaardigheden die nodig zijn om een Agile transformatie teweeg te brengen en te begeleiden vanuit het perspectief van mensen.
 • Je leert over andere organisaties, en hoe zij de Agile mindset & Way of working en hebben ingebed in de bedrijfscultuur.
 • Agile mindset is de verantwoordelijkheid van HR: Stem de elementen die nodig zijn om een Agile-transformatie in een organisatie te ondersteunen op elkaar af en leg uit hoe verschillende contexten de te volgen aanpak kunnen beïnvloeden.
 • Je creëert een visie dmv reflectie over de veranderende rol van HR en hoe de behoefte aan business agility de verantwoordelijkheden en het gedrag van HR-teamleden impacteert.

Deze leerdoelen werden mee bepaald door ICAgile. Ze vormen de leidraad van de opleiding, en bepalen ook wat er aan bod komt in de schriftelijke opdracht die na de training zal leiden tot de ICP-AHR certificatie.

Programma

Deze module volgt op de basismodule Agile People Fundamentals, die noodzakelijk is voor het behalen van het certificaat ICP-AHR.

De module bestaat uit 5 online sessies, of 1,5 dag klassikale opleiding.

Volgende zaken komen aan bod:

 • Hoe verandert HR wanneer we evolueren naar Agile waarden en principes, en we de organisatie willen ondersteunen om niet alleen te presteren maar ook happiness te creëren tijdens het werk? Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn van de HR-rol en hoe deze verschilt deze van de traditionele HR functies.
 • Het gebruik van Scrum, Kanban, Value Stream Mapping en OKR's: Hoe kun je processen ontwerpen gericht op mensen, ontwikkeling en samenwerking, met behulp van Agile practices? Voorbeelden en cases van Agile HR in de praktijk.
 • We onderzoeken de huidige praktijken op het gebied van performance management en identificeren manieren om Agile-denken te promoten. We kijken systemisch naar wat individuen en team performance impacteert en gaan na hoe we dit kunnen verbeteren.
 • Wat mensen drijft en motiveert is voor iedereen anders. We vergelijken traditionele incentivestructuren met Agile-vriendelijke structuren, en ontdekken samen welke microacties we kunnen nemen.
 • We gaan op zoek naar een sourcingstrategie en onboarding ervaring om de strategische groei van de organisatie te ondersteunen, waarbij waarden, cultuur, diversiteit en samenwerking worden meegenomen in de aanwervingsbeslissing.
 •  Hoe kunnen we teams ondersteunen met het opbouwen van een lerende mindset waarbij we de focus verleggen van tekortkomingen naar elkaar helpen uitblinken, en ontwikkeling van vaardigheden en capaciteiten. We gaan ook na welk manieren er zijn om op een interactieve en efficiente manier engagement te meten, met en door te teams, zodat we kunnen afstappen van de traditionele jaarlijkse enquête naar werknemersbetrokkenheid.

 

Didactische aanpak

Door gebruik te maken van de techniek ‘training from the back of the room’ ligt er een grote nadruk op kennisdeling en het uitwisselen van concrete praktijkvoorbeelden en ervaringen. Tijdens de sessies focussen we namelijk vooral op de verwerking van de concepten die daarin aan bod komen dmv praktische toepassing en het delen van ervaringen en perspectieven.

Op die manier bouw je als student een gebalanceerde en goed onderbouwde bagage op. Deze zal je in staat stellen om de schriftelijke opdracht uit te werken die leidt tot de ICP-AHR certificatie, maar je vult er vooral een persoonlijk rugzak mee op die je nodig hebt om samen met je collega’s de Agile transformatie van je organisatie in goede banen te leiden.

De online sessies zijn gespreid over enkele weken, en duren telkens twee uur. Gedurende en na afloop de het online traject krijg je toegang tot de ‘Agile People Campus’ waar je allerlei leer- en leesmateriaal ter beschikking hebt om je voor te bereiden op de komende les. Hou er rekening mee dat je per online sessie ten minste een tweetal uur reserveert om je voor te bereiden. Zo maximaliseer je de leerervaring voor jezelf en de andere studenten.

Trainer

Michaëla Broeckx

Michaëla Broeckx

Michaëla studeerde aan de Universiteit Gent Arabische filologie en cultuurstudie, want talen openen deuren naar culturen. En die deur leidde meteen naar een eerste werkervaring als professioneel trainer in een Europees team, voor de launch van een telecombedrijf in de golfstaat Oman. Van daaruit is haar pad alleen maar gevarieerder en ruimer geworden, gaande van: instructional design, technisch trainen, HR software implementaties en Agile project management tot het ‘nieuwe werken’ en Agile transformatie. Ondertussen is ze veel jaren en ervaringen rijker, maar blijft cultuur steevast een belangrijke rol spelen in haar leven.  Ze ziet hedendaagse digitale oplossingen als een perfecte manier om leercultuur - en in het bijzonder coöperatief leren - te ondersteunen en te voeden. Als Agile coach moet ze dan ook dagelijks de brug slaan tussen IT en Business, tussen technologie en gebruikers en stelt ze continu verbeteren en levenslang leren als motto voorop.  Ze heeft een uitgebreide ervaring als trainer en facilitator en beoogt vooral om leermomenten zo waardevol mogelijk te maken, door tussentijdse feedbackloops in te bouwen en zo samen wendbare en effectieve leersessies te creëren.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs